Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml is een antibioticum, dat werkt door doden van de bacteriën, die de infectie veroorzaken. Het bevat een combinatie van twee werkzame bestanddelen, namelijk amoxicilline en clavulaanzuur. Amoxicilline behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd 'penicillines', die soms onwerkzaam (inactief) gemaakt kunnen worden. Het andere werkzame bestanddeel (clavulaanzuur) zorgt ervoor dat dit niet gebeurt.

Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen om de volgende infecties te behandelen:

 • middenoor- en sinusinfecties
 • ademhalingsorgaaninfecties
 • urineweginfecties
 • huid en weke delen infecties met inbegrip van tandinfecties
 • infecties van botten en gewrichten

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml niet

 • als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor amoxicilline, clavulaanzuur, penicilline of voor één van de andere bestanddelen van Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml (zie hiervoor rubriek 6);
 • als uw kind ooit een allergische reactie (overgevoeligheid) heeft gehad op een (ander) antibioticum. Dit kan ook huiduitslag of zwelling in gezicht of nek zijn geweest;
 • als uw kind ooit leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid) heeft gehad nadat het een antibioticum heeft ingenomen.

Gebruik geen Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml als een van de bovenstaande situaties op uw kind van toepassing is. Als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml aan uw kind geeft.

Wees extra voorzichtig met Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat uw kind dit geneesmiddel gebruikt als: - het lijdt aan de ziekte van Pfeiffer

- het wordt behandeld voor problemen aan lever of nieren. - het niet regelmatig kan plassen

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande situaties op uw kind van toepassing is, overleg dan met uw arts of apotheker voordat u Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml inneemt.

In voorkomende gevallen kan uw arts laten bepalen welk type bacterie de infectie van uw kind veroorzaakt. Afhankelijk van de resultaten kan uw kind een andere sterkte Bioclavid suspensie voorgeschreven krijgen of een ander geneesmiddel.

Let op de volgende signalen

Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml kan sommige bestaande ziekteverschijnselen verergeren, of ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dit omvat ondermeer allergische (overgevoeligheidsreacties), toevallen (convulsies) en ontstekingen van de dikke darm. Als uw kind Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml gebruikt moet u opletten op het optreden van deze signalen, om zo het risico op complicaties te verminderen (zie rubriek 4 “Signalen om op te letten zijn onder andere”).

Bloed- en urinetesten

Als er bloed wordt afgenomen om te controleren hoe de lever van uw kind werkt (zoals rode bloedcellen of leverfunctietesten) of als de urine wordt onderzocht (op glucose), vertel dan uw arts of verpleegkundige dat uw kind Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml gebruikt. Het is belangrijk dat zij dit weten omdat Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml de resultaten van dit soort testen kan beïnvloeden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidenpreparaten.

Als uw kind samen met Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml ook allopurinol (middel tegen jicht) gebruikt, dan is de kans groter op een allergische huidreactie.

Als uw kind probenecide (middel tegen jicht) gebruikt, dan is het mogelijk dat uw arts besluit om de dosering van Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml aan te passen.

Als samen met Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml ook geneesmiddelen gebruikt worden om bloedstolsels te voorkomen (zoals warfarine) kan het nodig zijn dat het bloed extra wordt gecontroleerd.

Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml kan de werking van methotrexaat (een geneesmiddel om kanker of rheumatische aandoeningen te behandelen) beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als uw kind zwanger is of borstvoeding geeft, vertel dit dan aan uw arts of apotheker. Vraag uw arts of apotheker om advies voor het innemen van een geneesmiddel.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml

 • Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml bevat aspartaam (E951), een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor kinderen met een toestand genaamd ‘fenylketonurie’.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het toedienen van Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen die 40 kg of meer wegen

 • Deze suspensie wordt gewoonlijk niet aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 40 kg en zwaarder. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Kinderen die minder dan 40 kg wegen

Alle doseringen zijn berekend gebaseerd op het lichaamsgewicht van het kind in kilogrammen.

 • Uw arts zal u vertellen hoeveel Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml u uw baby of kind moet toedienen;
 • Het kan zijn dat u een plastic maatlepeltje of doseerspuitje meekrijgt. Deze moet u dan gebruiken om uw baby of kind de juiste dosering te geven;
 • Standaarddosering - 20 mg/5 mg tot 60 mg/15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht per dag, toegediend in 3 deeldoseringen.

Patiënten met lever- en nierproblemen

 • Als uw kind nierproblemen heeft is het mogelijk dat de dosering moet worden aangepast. Uw arts kan kiezen voor een ander product of dosering;
 • Als uw kind leverproblemen heeft kan het nodig zijn vaker bloedonderzoek uit te voeren om te controleren of de lever goed werkt.

Hoe wordt Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml ingenomen

 • Schud de fles altijd goed voor elke dosering;
 • Geef de suspensie vlak voor of aan het begin van een maaltijd;
 • Verdeel de doseringen gelijk over de dag, met ten minste 4 uur ertussen. Geef geen 2 doseringen in 1 uur;
 • Geef uw kind niet langer dan 2 weken Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml. Als het zich dan nog steeds niet goed voelt ga dan terug naar uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml heeft toegediend dan uw kind zou mogen

Tekenen die optreden als uw kind te veel Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml heeft ingenomen zijn onder andere maagproblemen misselijkheid, braken of diarree) of convulsies (toevallen). Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Neem het doosje Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml mee naar uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml toe te dienen

Als u vergeten bent een dosis toe te dienen aan uw kind, geef deze dan in zodra u eraan denkt. Geef uw kind de volgende dosis niet te snel, maar wacht ongeveer 4 uur voordat u een volgende dosis inneemt.

Als uw kind stopt met het innemen van Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml

Blijf Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml aan uw kind geven totdat de behandeling is afgelopen, zelfs als u uw kind zich beter voelt. Uw kind heeft elke dosering nodig om de infectie te bestrijden. Mochten er bacteriën niet gedood zijn, dan kunnen die ervoor zorgen dat de infectie terugkomt.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Signalen om op te letten zijn onder andere:

Allergische reacties

 • Huiduitslag
 • Ontsteking van een bloedvat (vasculitis), die zichtbaar kan zijn als rode of paarse verdikte vlekken in de huid, maar die ook op andere delen van het lichaam kan voorkomen
 • Koorts, gewrichtspijn, gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies
 • Zwelling, soms van gezicht of mond (angioedeem), die ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken
 • Flauwvallen

Neem onmiddellijk contact op met een arts als uw kind een van deze klachten krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml.

Ontsteking van de dikke darm

Onsteking van de dikke darm, waardoor een waterige diarree wordt veroorzaakt, die vaak gepaard gaat met bloed en slijm, maagpijn en/of koorts.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts voor advies als uw kind een van deze klachten krijgt.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • diarree (bij volwassenen)

Vaak voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 gebruikers)

 • spruw (candida - een gistinfectie in de vagina, mond of huidplooien)
 • misselijkheid (nausea), vooral bij hoge doseringen. Neem, als u hiervan last heeft, Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml in vóór een maaltijd
 • braken
 • diarree (bij kinderen)

Soms voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 gebruikers)

 • huiduitslag, jeuk
 • jeukerige verhoogde uitslag (galbulten)
 • indigestie
 • duizeligheid
 • hoofdpijn

Soms voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • toename in enkele door de lever geproduceerde stoffen (enzymen)

Zelden voorkomende bijwerkingen (deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 gebruikers)

 • huiduitslag, met blaarvorming en roodheid die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring) - erythema multiforme)
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw kind een van deze symptomen krijgt.

Zelden voorkomende bijwerkingen die via bloedonderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een laag aantal bloedcellen betrokken bij de bloedstolling
 • een laag aantal witte bloedcellen

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen die bij een zeer klein aantal mensen zijn opgetreden maar waarvan de exacte frequentie niet bekend is:

 • Allergische reacties (zie hierboven)
 • Ontsteking van de dikke darm (zie hierboven)
 • Ernstige huidreacties
  • een wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson syndroom) en een ernstiger vorm, die een uitgebreide vervelling van de huid kan veroorzaken (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - toxische epidermale necrolyse)
  • een wijd verbreide rode huiduitslag met kleine, met pus gevulde, blaren (bulleuze exfoliatieve dermatitis)
  • een rode, schubachtige huiduitslag met verdikkingen onder de huid en blaren (puistig exantheem)

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw kind een van deze symptomen krijgt.

 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • geelzucht, veroorzaakt door toename in het bloed van bilirubine (een stof geproduceerd in de lever) die uw huid en oogwitten geel kan laten lijken
 • ontsteking van de nierbuisjes
 • bloed doet er langer over om te stollen
 • hyperactiviteit
 • toevallen/convulsies (bij personen die hoge doseringen Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml gebruiken of die nierproblemen hebben)
 • een zwartharige tong
 • vlekken op de tanden (bij kinderen), die meestal verdwijnen bij tanden poetsen

Bijwerkingen die via bloed- of urine-onderzoeken kunnen worden aangetoond:

 • een ernstige afname in het aantal witte bloedcellen
 • een laag aantal rode bloedcellen (hemolytische anemie)
 • kristallen in de urine

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig of storend wordt of als er bij u een bijwerking

optreedt dit niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de omdoos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaar Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml (in poedervorm) niet boven 25°C.

Na toevoegen van water, kan de suspensie 1 week in de koelkast (2-8°C) worden bewaard.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml

Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml mg/5 ml poeder voor orale suspensie. 5 ml gereconstitueerde suspensie bevat 125 mg amoxicilline en 31,25 mg clavulaanzuur.

De werkzame bestanddelen zijn: amoxicilline en clavulaanzuur.

De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: citroenzuur, tri-natrium citraat, aspartaam, talk, guar gom, siliciumdioxide, citroen, perzik-abrikoos en sinaasappelsmaakstof.

Hoe ziet Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Na reconstitutie is Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml gebroken-wit van kleur.

De verpakking bestaat uit een:

 • amberkleurige glazen flacon van 60 ml, 100 ml of 120 ml, met maatstreep
 • schroefdop en afsluitend membraan
 • maatlepel (5 ml) van polypropyleen of maatspuitje (5 ml) met een polyethyleen/polypropyleen adapter.

Verpakkingsgrootten Bioclavid® poeder voor orale suspensie 125/31,25 mg/5 ml poeder voor orale suspensie:

Verpakking met 2 flacons van 6,75 gram poeder (voor de bereiding van 2 x 75 ml suspensie).

Verpakking met 2 flacons van 5,4 gram poeder (voor de bereiding van 2 x 60 ml suspensie). Verpakking met 1 flacon met 9 gram poeder (voor de bereiding van 100 ml suspensie). Verpakking met 1 flacon van 6,75 gram poeder (voor de bereiding van 75 ml suspensie). Verpakking met 1 flacon van 5,4 gram poeder (voor de bereiding van 60 ml suspensie). Verpakking met 1 flacon van 10,8 gram poeder (voor bereiding van 120 ml suspensie).

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Sandoz GmbH Biochemiestraβe 10 6250 Kundl Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 24817.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2011

Advies/ medische informatie

Antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties. Ze hebben geen enkel effect bij virale infecties.

Soms reageert een bacteriële infectie niet op een antibioticumkuur. Een van de meest voorkomende oorzaken is omdat de bacterie, die de infectie veroorzaakt, resistent is tegen het gebruikte antibioticum.

Dit betekent dat de bacterie ondanks het antibioticumgebruik overleeft en zich zelfs kan vermenigvuldigen.

Bacteriën kunnen om veel redenen resistent worden tegen antibiotica. Een zorgvuldig gebruik van antibiotica kan de kans op het optreden van resistentie van bacteriën verkleinen.

Wanneer uw arts u een antibiotiumkuur voorschrijft is dat alleen bedoeld om uw huidige ziekte te behandelen. Aandacht voor het hieronder gegeven advies, zal helpen voorkomen, dat resistente bacteriën ontstaan waardoor de antibiotica onwerkzaam worden.

 1. Het is zeer belangrijk dat u het antibioticum inneemt in de juiste dosering, met de juiste frequentie en het juiste aantal dagen (kuur afmaken). Lees het etiket en de bijsluiter en als u iets niet begrijpt raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 2. U hoort alleen antibiotica in te nemen als die specifiek aan u zijn voorgeschreven en u dient dit alleen in te nemen voor de infectie waarvoor het is voorgeschreven.
 3. U mag nooit antibiotica gebruiken die werden voorgeschreven aan een ander, zelfs niet als u dezelfde infectie denkt te hebben
 4. U mag nooit antibiotica, die aan u werden voorgeschreven, doorgeven aan een ander
 5. Als u na het afmaken van de door uw arts aan u voorgeschreven kuur nog antibiotica over heeft, breng deze dan terug naar uw apotheek ter vernietiging

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebruiksaanwijzing voor reconstitutie

Controleer voor gebruik of de verzegeling van de dop intact is. Poeder goed loskloppen.

Vul de fles met water tot net onder de maatstreep en schud meteen goed. Voeg vervolgens precies tot de maatstreep water toe en schud opnieuw krachtig.

Een 5 ml doseerspuit wordt met dit geneesmiddel meegeleverd. Het wordt geleverd met een adapter die past op de fles. Voor het meten van het geneesmiddel:

 • Schud de fles
 • Plaats de adapter in de opening van de fles
 • Plaatst de doseerspuit in de adapter
 • Draai de fles om
 • Zuig de juiste dosering op
 • Draai de fles weer om en verwijder de doseerspuit. Laat de adapter in de fles en doe de dop weer dicht.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK