Auteur: Bristol-Myers Squibb


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

U moet uw injectie BYDUREON direct na het mengen injecteren. Als u BYDUREON niet onmiddellijk injecteert, vormen er zich kleine klontjes in de spuit. Deze klontjes kunnen de naald verstoppen bij het injecteren (zie vraag 7).

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Als het geneesmiddel goed gemengd is, moet het er troebel uitzien. Er mag zich geen droog poeder bevinden aan de zijkant of de bodem van de flacon. Als dat wel het geval is, moet u krachtig schudden terwijl u met uw duim op de zuiger blijft drukken. (Deze vraag houdt verband met de stappen op pagina X, rubriek 3a tot 3d.)

Hoe gebruikt u dit middel?

Het is normaal dat er luchtbellen in de spuit zitten. De luchtbellen kunnen geen kwaad en kunnen ook uw dosis niet beïnvloeden. BYDUREON wordt geïnjecteerd in uw huid (onderhuids). Luchtbellen veroorzaken geen problemen bij dit soort injecties.

Mogelijke bijwerkingen?

Zorg er allereerst voor dat de blauwe afdekkap verwijderd is. Draai daarna de naald op de spuit totdat hij goed vastzit. Druk de zuiger niet in als u de naald bevestigt om te voorkomen dat er geneesmiddel verloren gaat. Uw zorgverlener kan u meer informatie geven over injectietechnieken. (Deze vraag houdt verband met stap 4a.)

Hoe bewaart u dit middel?

Houd de spuit met één hand vast vlak bij de zwartgestreepte doseerlijn. Houd de naalddop met de andere hand vast. Trek de naalddop recht van de naald af. Draai hem niet. (Deze vraag houdt verband met stap 4f op pagina X.)

Anvullende Informatie

De zwartgestreepte doseerlijn geeft de juiste dosis aan. Als de bovenkant van de zuiger voorbij de zwartgestreepte doseerlijn is, moet u verder gaan vanaf stap 4d en de injectie nemen. Bekijk de instructies van stap 3a tot 4h nog eens goed voordat u over een week uw volgende injectie neemt.

Dit betekent dat er klontjes in de naald zitten. Verwijder de naald en vervang deze door het reserve- exemplaar uit uw kit. Kies daarna een andere injectieplaats en maak de injectie af.

Om na te kijken hoe u:

  • de blauwe afdekkap van de naald verwijdert, gaat u naar pagina X (stap 1d)
  • de naald bevestigt, gaat u naar pagina X (stap 4a)
  • de naalddop verwijdert en de injectie geeft, gaat u naar pagina X (stap 4e tot 4g)

Als u nog steeds de zuiger niet helemaal naar beneden kunt duwen, verwijder de naald dan. Zet de naalddop voorzichtig op de naald terug. Kijk in de patiëntenbijsluiter (rubriek 3) om te zien wat u doen moet als u er niet zeker van bent of u de volledige dosis heeft gehad.

Om te voorkomen dat er klontjes in de naald komen, moet u het geneesmiddel altijd goed mengen en direct na het mengen injecteren.

BYDUREON hoeft slechts een keer per week gebruikt te worden.

Maak een aantekening dat u vandaag uw BYDUREON gehad heeft en noteer in uw agenda wanneer u de volgende injectie moet nemen.

Waar kunt u meer te weten komen over BYDUREON

  • Praat met uw zorgverlener
  • Lees de patiëntenbijsluiter nauwkeurig.

Deze instructies voor de gebruiker zijn goedgekeurd in

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK