BYDUREON 2 mg poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte.

ATC-Code
A10BX04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Bristol-Myers Squibb
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Bristol-Myers Squibb

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

U moet uw injectie BYDUREON direct na het mengen injecteren. Als u BYDUREON niet onmiddellijk injecteert, vormen er zich kleine klontjes in de spuit. Deze klontjes kunnen de naald verstoppen bij het injecteren (zie vraag 7).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Als het geneesmiddel goed gemengd is, moet het er troebel uitzien. Er mag zich geen droog poeder bevinden aan de zijkant of de bodem van de flacon. Als dat wel het geval is, moet u krachtig schudden terwijl u met uw duim op de zuiger blijft drukken. (Deze vraag houdt verband met de stappen op pagina X, rubriek 3a tot 3d.)

Hoe gebruikt u dit middel?

Het is normaal dat er luchtbellen in de spuit zitten. De luchtbellen kunnen geen kwaad en kunnen ook uw dosis niet beïnvloeden. BYDUREON wordt geïnjecteerd in uw huid (onderhuids). Luchtbellen veroorzaken geen problemen bij dit soort injecties.

Mogelijke bijwerkingen?

Zorg er allereerst voor dat de blauwe afdekkap verwijderd is. Draai daarna de naald op de spuit totdat hij goed vastzit. Druk de zuiger niet in als u de naald bevestigt om te voorkomen dat er geneesmiddel verloren gaat. Uw zorgverlener kan u meer informatie geven over injectietechnieken. (Deze vraag houdt verband met stap 4a.)

Hoe bewaart u dit middel?

Houd de spuit met één hand vast vlak bij de zwartgestreepte doseerlijn. Houd de naalddop met de andere hand vast. Trek de naalddop recht van de naald af. Draai hem niet. (Deze vraag houdt verband met stap 4f op pagina X.)

Anvullende Informatie

De zwartgestreepte doseerlijn geeft de juiste dosis aan. Als de bovenkant van de zuiger voorbij de zwartgestreepte doseerlijn is, moet u verder gaan vanaf stap 4d en de injectie nemen. Bekijk de instructies van stap 3a tot 4h nog eens goed voordat u over een week uw volgende injectie neemt.

Dit betekent dat er klontjes in de naald zitten. Verwijder de naald en vervang deze door het reserve- exemplaar uit uw kit. Kies daarna een andere injectieplaats en maak de injectie af.

Om na te kijken hoe u:

  • de blauwe afdekkap van de naald verwijdert, gaat u naar pagina X (stap 1d)
  • de naald bevestigt, gaat u naar pagina X (stap 4a)
  • de naalddop verwijdert en de injectie geeft, gaat u naar pagina X (stap 4e tot 4g)

Als u nog steeds de zuiger niet helemaal naar beneden kunt duwen, verwijder de naald dan. Zet de naalddop voorzichtig op de naald terug. Kijk in de patiëntenbijsluiter (rubriek 3) om te zien wat u doen moet als u er niet zeker van bent of u de volledige dosis heeft gehad.

Om te voorkomen dat er klontjes in de naald komen, moet u het geneesmiddel altijd goed mengen en direct na het mengen injecteren.

BYDUREON hoeft slechts een keer per week gebruikt te worden.

Maak een aantekening dat u vandaag uw BYDUREON gehad heeft en noteer in uw agenda wanneer u de volgende injectie moet nemen.

Waar kunt u meer te weten komen over BYDUREON

  • Praat met uw zorgverlener
  • Lees de patiëntenbijsluiter nauwkeurig.

Deze instructies voor de gebruiker zijn goedgekeurd in

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.