Calciumgluconaat 500 PCH met pepermuntsmaak, kauwtabletten 500 mg

Illustratie van Calciumgluconaat 500 PCH met pepermuntsmaak, kauwtabletten 500 mg
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code A12AA03
Farmacologische groep Calcium

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Calcium speelt een belangrijke rol bij o.a. de botopbouw en het functioneren van spier- en zenuwweefsel.

Gebruiken

− bij kalkgebrek, vooral bij botontkalking

 • bij verhoogde kalkbehoefte, bijvoorbeeld bij rachitis (Engelse ziekte, ziekte waarbij botafwijkingen ontstaan als gevolge van een tekort aan vitamine D), tijdens de zwangerschap, tijdens het geven van borstvoeding, tijdens de groei en op oudere leeftijd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Calciumgluconaat 500 PCH niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor calciumgluconaat of voor één van de andere bestanddelen van Calciumgluconaat 500 PCH
 • als u last heeft van een verhoogd calciumgehalte in uw bloed (bijv. als gevolg van een bijschildklieraandoening (hypoparathyreoidie) of een teveel aan vitamine D in uw lichaam)

rvg 52036 PIL 1.3.1 1209.12v.AK

CALCIUMGLUCONAAT 500 PCH MET PEPERMUNTSMAAK kauwtabletten

 • als u last heeft van slecht werkende nieren
 • wanneer u een ernstig verhoogd calciumgehalte in de urine heeft (met als mogelijk verschijnsel nierstenen)
 • wanneer u lijdt aan een hartaandoening.

Overleg eerst met uw arts, zie ook “Wees extra voorzichtig met Calciumgluconaat 500 PCH.

Wees extra voorzichtig met Calciumgluconaat 500 PCH

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een slechte hart- en/of nierwerking. Indien men in het verleden nierstenen heeft gehad, een licht verhoogde hoeveelheid calcium in urine of een licht gestoorde nierfunctie heeft, kan de dosering verlaagd of de calciumtherapie onderbroken worden en dient men zich frequent te laten controleren. Patiënten die snel nierstenen vormen, dienen veel te drinken, met name bij opstaan en slapen gaan en bij de hoofdmaaltijden.

Patiënten met bijschildklierproblemen dienen zich frequent te laten controleren.

Indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, dient u uw arts te raadplegen.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • tetracyclines (bepaald soort antibiotica)
 • mondverzorgingsproducten die fluor bevatten
 • chinolonen (bepaalde soorten antibiotica zoals ciprofloxacine)
 • bisfosfonaten (middelen zoals alendroninezuur die worden gebruikt bij botontkalking)

Calcium beïnvloedt de opname van deze middelen, zorg ervoor dat er minimaal een periode van 3 uur tussen de inname van calciumgluconaat 500 PCH en deze medicijnen zit.

 • vitamine D: bevordert de opname van calcium.
 • calciumantagonisten zoals verapamil, diltiazem en nifedipine (middelen tegen hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk): calciumgluconaat kan de werking van deze middelen verminderen.
 • digitalis preparaten (digoxine, middel tegen onvoldoende hartwerking): bij gelijktijdig gebruik is de kans op hartritmestoornissen groter.

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Calcium wordt uitgescheiden in moedermelk.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft op deze vaardigheden geen invloed.

rvg 52036 PIL 1.3.1 1209.12v.AK

CALCIUMGLUCONAAT 500 PCH MET PEPERMUNTSMAAK kauwtabletten

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Calciumgluconaat 500 PCH

Dit geneesmiddel bevat sacharose (suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De gebruikelijke dosering is als volgt:

:

Volwassenen 3 maal per dag (=24 uur) 3 tot 6 tabletten. Kinderen 2 tot 3 maal per dag 1 tablet.

Gebruik de kauwtabletten niet langer dan 14 dagen zonder uw arts daarover te raadplegen.

Als u merkt dat Calciumgluconaat 500 PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten fijnkauwen en met een ruime hoeveelheid water innemen.

Wat u moet doen als u meer van Calciumgluconaat 500 PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Calciumgluconaat 500 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Calciumgluconaat 500 PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist heeft, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Calciumgluconaat 500 PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten
 • soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten
 • zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten

rvg 52036 PIL 1.3.1 1209.12v.AK

CALCIUMGLUCONAAT 500 PCH MET PEPERMUNTSMAAK kauwtabletten

 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, inclusief incidentele meldingen
 • in onbekende mate voorkomen

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Maag- en darmstelsel

Onbekend

Maagdarmirritatie (bijvoorbeeld misselijkheid), verstopping

Nieren en urinewegen

Onbekend

Verhoogd calciumgehalte in het bloed (hypercalciëmie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

.

Gebruik Calciumgluconaat 500 PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Calciumgluconaat 500 PCH

 • Het werkzame bestanddeel is 500 mg calciumgluconaat per tablet.
 • De andere bestanddelen zijn: suiker, maïszetmeel, saccharoïdenatrium, colloïdaal siliciumdioxide, pepermuntpoederaroma, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Calciumgluconaat 500 PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • De tabletten zijn wit, vlak met deelstreep en hebben de inscriptie CA GLU 500
 • Calciumgluconaat 500 PCH is verpakt in potten à 250 en 1000.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

rvg 52036 PIL 1.3.1 1209.12v.AK

CALCIUMGLUCONAAT 500 PCH MET PEPERMUNTSMAAK kauwtabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

of

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Tancsics Mihály u. 82, 2100 Gödöllö

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 52036, kauwtabletten 500 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2011

1209.12v.AK

rvg 52036 PIL 1.3.1 1209.12v.AK

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code A12AA03
Farmacologische groep Calcium

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.