Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide PCH 16 mg/12,5 mg, tabletten

ATC-Code
C09DA06
Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide PCH 16 mg/12,5 mg, tabletten

Pharmachemie

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH is een geneesmiddel voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Het bevat twee werkzame stoffen: candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide. Deze stoffen kunnen er samen voor zorgen dat uw bloeddruk daalt.

 • Candesartan cilexetil behoort tot een groep van geneesmiddelen die angiotensine-II- receptorantagonisten worden genoemd. Het zorgt ervoor dat uw bloedvaten ontspannen en zich open zetten. Dit kan helpen om uw bloeddruk te verlagen.
 • Hydrochloorthiazide behoort tot een groep geneesmiddelen die diuretica (plaspillen) worden genoemd. Het zorgt ervoor dat uw lichaam water en zouten (bv. natrium) kwijtraakt via de urine. Dit kan eveneens helpen om uw bloeddruk te verlagen.

Uw dokter kan Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH aan u voorschrijven als uw bloeddruk niet genoeg omlaag gegaan is wanneer u alleen candesartan cilexetil of hydrochloorthiazide gebruikt.

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 8 MG/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 16 MG/12,5 MG tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor candesartan cilexetil of voor hydrochloorthiazide, of voor één van de andere bestanddelen van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH (zie rubriek 6 ‘Aanvullende informatie’).
 • als u allergisch bent voor sulfonamiden. Als u niet zeker bent of dit op u van toepassing is, vraag het dan aan uw arts.
 • als u een ernstige leverziekte of cholestase (problemen met afvoer van gal uit de galblaas) hebt.
 • als u ernstige nierproblemen hebt.
 • als u ooit jicht hebt gehad.
 • als u voortdurend te weinig kalium in uw bloed hebt.
 • als u voortdurend te veel calcium in uw bloed hebt.
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH te vermijden aan het begin van de zwangerschap - zie de rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’.)

Als u niet zeker bent dat één van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH neemt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u diabetes heeft,
 • als u problemen met uw hart, lever of nieren heeft,
 • als u kortgeleden een niertransplantatie heeft ondergaan,
 • als u moet braken, kortgeleden vaker heeft gebraakt of diarree hebt,
 • als u leidt aan het syndroom van Conn, een ziekte van de bijnieren (zogenaamd primair hyperaldosteronisme),
 • als u ooit systemische lupus erythematosus (SLE, een auto-immuunziekte) heeft gehad,
 • als u wordt getest op problemen met uw schildklier of bijschildklier,
 • als u een lage bloeddruk heeft,
 • als u ooit een beroerte heeft gehad,
 • als u ooit een allergie of astma heeft gehad.

Vertel uw arts als één van de bovenstaande gevallen vóór of tijdens de behandeling met Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH op u van toepassing is. Indien dit het geval is, zal uw arts u mogelijk wat vaker willen onderzoeken en bijkomende testen uitvoeren.

Vertel uw arts of tandarts dat u Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH neemt als u een operatie moet ondergaan. Dit is belangrijk omdat Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH, in combinatie met bepaalde anesthetica, ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk daalt.

Zwangerschap

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 8 MG/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 16 MG/12,5 MG tabletten

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Het gebruik van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook de rubriek ‘zwangerschap’ hieronder).

Gebruikt u naast Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH kan een invloed hebben op de manier waarop sommige andere geneesmiddelen werken. Sommige geneesmiddelen kunnen op hun beurt de werking van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH beïnvloeden. Als u bepaalde andere geneesmiddelen neemt/gebruikt, kan het nodig zijn dat uw arts af en toe uw bloed laat onderzoeken.

Licht vooral uw arts in als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen om uw bloeddruk te verlagen, waaronder bètablokkers, diazoxide en ACE- remmers zoals enalapril, captopril, lisinopril of ramipril,
 • niet-steroïde ontstekingsmiddelen (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac,
 • COX-2-remmers (pijnstillend middel met ontstekingsremmende werking) zoals celecoxib of etoricoxib,
 • acetylsalicylzuur (pijnstillend middel met ontstekingsremmende werking; aspirine), als u meer dan 3 gram per dag gebruikt,
 • kaliumsupplementen of zoutvervangers die kalium bevatten,
 • calcium- of vitamine D-supplementen,
 • geneesmiddelen die uw cholesterol verlagen, zoals colestipol of cholestyramine,
 • geneesmiddelen ter behandeling van suikerziekte (diabetes) (tabletten of insuline),
 • geneesmiddelen om uw hartslag te regelen (anti-aritmica), zoals digoxine en bètablokkers,
 • heparine (een geneesmiddel om het bloed te verdunnen),
 • plaspillen (diuretica),
 • laxeermiddelen,
 • penicilline (een antibioticum),
 • amfotericine (voor de behandeling van schimmelinfecties),
 • lithium (een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij psychiatrische aandoeningen),
 • steroïden zoals prednisolon,
 • een bepaald hypofysehormoon (ACTH, corticotropine),
 • geneesmiddelen om kanker te behandelen,
 • amantadine (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson of voor ernstige virale infecties),
 • barbituraten (kalmeermiddel, ook gebruikt voor de behandeling van epilepsie),
 • carbenoxolone (voor de behandeling van ziekte van de slokdarm of mondzweren),
 • actieve bestanddelen die de werking van acetylocholine remmen, zoals atropine en biperideen.

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 8 MG/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 16 MG/12,5 MG tabletten

 • U kunt Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH met of zonder voedsel innemen.
 • Als u alcohol drinkt, praat dan met uw arts voordat u Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH neemt. Sommige patiënten die alcohol drinken terwijl ze Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH nemen, kunnen zich flauw of duizelig voelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH vóór u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent, en in plaats van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH een ander geneesmiddel te gebruiken. Het gebruik van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik na de derde maand in de zwangerschap.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan tot een andere behandeling voor u besluiten als u borstvoeding wilt geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Waarschuwing: Dit geneesmiddel kan de reactiesnelheid en het vermogen om voertuigen te besturen beïnvloeden.

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig tijdens de behandeling met Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH. Als dit bij u gebeurt, mag u geen voertuigen besturen of gereedschap of machines gebruiken.

Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide PCH bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 8 MG/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 16 MG/12,5 MG tabletten

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het is belangrijk dat u Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH elke dag inneemt.

 • De gebruikelijke dosis is 1 tablet Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH eenmaal daags.
 • Slik de tablet in met voldoende water.
 • Probeer de tablet elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dit helpt u om het innemen niet te vergeten.

Als u meer van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH heeft ingenomen dan dat uw arts heeft voorgeschreven, moet u meteen een arts of apotheker om advies vragen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH verder in zoals normaal.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u stopt met Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH kan uw bloeddruk opnieuw stijgen. Stop daarom niet met het gebruik van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH zonder eerst met uw arts te praten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Het is belangrijk dat u weet welke bijwerkingen u kunt krijgen. Meestal zijn de bijwerkingen mild van aard en verdwijnen ze na korte tijd. Sommige van deze bijwerkingen van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH worden veroorzaakt door candesartan cilexetil, terwijl anderen door hydrochloorthiazide (de twee werkzame stoffen) worden veroorzaakt.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak : bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij minder dan 1 op 10, maar bij meer dan 1 op 100 patiënten
 • soms: bij minder dan 1 op 100, maar bij meer dan 1 op 1000 patiënten
 • zelden: bij minder dan 1 op 1000, maar bij meer dan 1 op 10000 patiënten
 • zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 8 MG/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 16 MG/12,5 MG tabletten

Stop met de inname van Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH en win onmiddellijk medisch advies in als u een van de volgende allergische reacties hebt:

 • ademhalingsmoeilijkheden, met of zonder opzwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel
 • opzwelling van het gezicht, de lippen, de tong en/of de keel, waardoor u problemen kunt hebben met slikken
 • ernstige jeuk van de huid (met bultjes).

Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH kan ervoor zorgen dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor zijn afgenomen. U kunt merken dat u moe bent, of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, neem dan contact op met uw arts. Uw arts kan soms uw bloed controleren om te zien of Candesartan/Hydrochloorthiazide PCH invloed heeft op uw bloed (agranulocytose, dit is een ernstige daling in het aantal witte bloedcellen).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak

 • wijzigingen in uw bloedwaarden:
  • minder natrium in het bloed. Als dit ernstig is, kunt u zich zwak voelen, weinig energie of spierkrampen hebben.
  • meer of minder kalium in het bloed, voornamelijk wanneer u nierproblemen hebt of last van hartfalen hebt. Als dit ernstig is, kunt u zich moe of zwak voelen, een onregelmatige hartslag hebben of tintelingen (“pinnen en naalden”) voelen.
  • meer cholesterol, suiker of urinezuur in het bloed hebben.
 • suiker in de urine
 • gevoel van duizeligheid/draaierigheid of zwakte

Soms

 • lage bloeddruk, wat resulteert in gevoel van zwakte of duizeligheid
 • verlies van eetlust, diarree, obstipatie, maagpijn
 • huiduitslag, uitslag in de vorm van bultjes, uitslag veroorzaakt door gevoeligheid aan zonlicht

Zelden

 • geelzucht (vergelen van de huid of van het oogwit). Als dit gebeurt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • werking op de nierfunctie, voornamelijk als u al nierproblemen hebt of aan hartfalen lijdt
 • slaapmoeilijkheden, depressie, rusteloosheid
 • tintelingen of prikkelingen in de armen of benen
 • tijdelijk wazig zicht
 • abnormale hartslag
 • ademhalingsmoeilijkheden (inclusief longontsteking en vocht in de longen)
 • hoge temperatuur (koorts)
 • ontsteking van de alvleesklier, wat resulteert in matige tot ernstige pijn in de buikstreek

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 8 MG/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 16 MG/12,5 MG tabletten

 • spierkramp
 • beschadiging van bloedvaten, wat resulteert in rode of paarse puntjes op uw huid
 • afname van het aantal rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit kan resulteren in vermoeidheid, infectie, koorts of verhoogde gevoeligheid voor blauwe plekken.
 • een hevige huiduitslag die zich snel ontwikkelt, met blaren en schilfers op de huid en mogelijk baren in de mond
 • verergering van bestaande lupus erythematosusachtige reacties of ontstaan van ongebruikelijke huidreacties

Zeer zelden

 • opzwelling van het gezicht, de lippen, tong en/of keel
 • jeuk
 • rugpijn, pijn in gewrichten en spieren
 • wijziging in leverfunctie, inclusief leverontsteking (hepatitis). U kunt merken dat u zich moe voelt, dat uw huid en het oogwit geler worden en dat u griepachtige symptomen heeft.
 • misselijkheid of hoofdpijn.

Laat u niet afschrikken door deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Het kan zijn dat u er geen last van krijgt.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn candesartan cilexetil en hydrochloorthiazide.

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 8 MG/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 16 MG/12,5 MG tabletten

Iedere Candesartan Cilexetil/Hydrochloorthiazide PCH 8 mg/12,5 mg tablet bevat 8 mg candersartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide

Iedere Candesartan Cilexetil/Hydrochloorthiazide PCH 16 mg/12,5 mg tablet bevat 16 mg candersartan cilexetil en 12,5 mg hydrochloorthiazide

 • De andere stoffen in dit middel zijn docusaatnatrium, natriumlaurilsulfaat, carmellosecalcium, voorgegelatineerd zetmeel, hydroxypropylcellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572).

Candesartan/Hydrochloorthiazide 8 mg/12,5 mg PCH wordt in de volgende verpakkingen geleverd: Blisterverpakking 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1 eenheidsafleververpakking, 56, 60, 84, 90, 98 of 100 witte, ovale, biconvexe tabletten, met op dezelfde zijde de inscriptie CH en 08, en met aan beide kanten een breukstreep.

Candesartan/Hydrochloorthiazide 16 mg/12,5 mg PCH wordt in de volgende verpakkingen geleverd: Blisterverpakking met 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1 eenheidsafleververpakking, 56, 60, 84, 90, 98 of 100 witte, ovale, biconvexe tabletten, met op dezelfde zijde de inscriptie CH en 16, en met aan beide kanten een breukstreep.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A. S. Martinho do Bispo

3045-016 Coimbra Portugal

Cemelog-BRS Ltd. Vasút u. 13

2040 Budaörs Hongarije

CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 8 MG/12,5 MG CANDESARTAN CILEXETIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE PCH 16 MG/12,5 MG tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel
Nederland Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide PCH 8 mg/12,5 mg, tabletten
  Candesartan cilexetil/Hydrochloorthiazide PCH 16 mg/12,5 mg, tabletten
Denemarken Candesartancilexetil-Hydrochlorothiazid ‘Teva’ 8mg/12,5 mg tabletter
  Candesartancilexetil-Hydrochlorothiazid ‘Teva’16mg/12,5mg tabletter
Finland Artican Comp 8 mg/12,5 mg tablettia
  Artican Comp 16 mg/12,5 mg tablettia
Noorwegen Canthiazi 8mg/12,5mg tabletter
  Canthiazi 16mg/12,5mg tabletter
Zweden Canthiazi 8mg/12,5mg tabletter
  Canthiazi 16mg/12,5mg tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

0513.11v.ES

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.