Advertentie

Auteur: VSM Geneesmiddelen


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cardiflor homeopathische crème is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking

De crème wordt verpakt in een tube met een inhoud van 25 of 75 gram, voorzien van een schroefdop.

Cardiflor homeopathische crème is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. De tube kan met behulp van de punt in de dop worden geopend. De crème 2 tot 3 maal daags op de aangedane huid aanbrengen en licht inmasseren.

De ingesmeerde huid kan afgedekt worden, om vlekken in kleding te voorkomen. Indien binnen 14 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Cardiflor homeopathische crème wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Cardiflor homeopathische crème niet gebruiken?

Personen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden Cardiflor homeopathische crème te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cardiflor homeopathische crème?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Cardiflor homeopathische crème moet zijn.

Gebruik van Cardiflor crème in combinatie met voedsel en drank

Er zijn geen effecten te verwachten bij het gebruik van Cardiflor homeopathische crème in combinatie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Cardiflor homeopathische crème kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Cardiflor homeopathische crème bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cardiflor homeopathische crème

In een enkel geval kan een overgevoeligheidsreactie optreden voor één van de bestanddelen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Cardiflor homeopathische crème (nogmaals) te gebruiken. Vraag indien nodig uw arts of apotheker om advies.

Cardiflor homeopathische crème bevat methyl parabeen. Methyl parabeen kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Gebruik van Cardiflor homeopathische crème in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

In zeldzame gevallen kan zich een overgevoeligheidsreactie voordoen. Deze uitslag verdwijnt gewoonlijk als men stopt met het gebruik van Cardiflor homeopathische crème. Indien de huiduitslag niet binnen een week over is, dient u contact met uw arts op te nemen. Voor personen met een dergelijke overgevoeligheid is het gebruik van dit geneesmiddel af te raden. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Cardiflor homeopathische crème buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en op de tube. U vindt de datum op het doosje en de tube na of onder de woorden “Niet te gebr. na:” (=niet te gebruiken na). Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25ºC.

Anvullende Informatie

Homeopathie is een geneeswijze die de mens in zijn geheel centraal stelt. Niet alleen de ziekte of de kwaal, maar de totale mens wordt behandeld (de zgn. holistische benadering). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wetenschap dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen. Bij ziekte zijn lichaam en/of geest uit balans. Een homeopathische behandeling stimuleert en activeert het natuurlijke, zelfherstellende vermogen, waardoor u uiteindelijk uzelf geneest.

De homeopathie komt voort uit de gedachte dat het gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het “similia principe” genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij een ziek persoon te zien zijn.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2013.

230 336 55-3 · C. 000 ©VSM

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK