Collite

Illustratie van Collite
Toelating Nederland
Producent Holland Pharma
Verdovend Nee

Vergunninghouder

Holland Pharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Collite is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De druppels zijn verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 30 ml.

Wanneer mag u Collite niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Collite niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Collite:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Collite in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Collite in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3x daags 10 druppels. Bij acute klachten om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal 2 uur.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 3x daags 5 druppels innemen. Bij acute klachten om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Collite heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Collite heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Collite bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Collite in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Collite wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Collite geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Collite buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25°C.

Gebruik Collite niet na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.

Advertentie

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2012.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Holland Pharma
Verdovend Nee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.