DaTSCAN 74 MBq/ml oplossing voor injectie.

ATC-Code
V09AB03
Medikamio Hero Image

GE Healthcare

Stof
(123I)Iodioflupaan
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Centraal zenuwstelsel

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GE Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

DaTSCAN bevat het werkzame bestanddeel joflupaan (123I) dat wordt gebruikt als hulpmiddel bij het identificeren (diagnosticeren) van condities in de hersenen. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die “radiofarmaceutica” worden genoemd, die een kleine hoeveelheid radioactiviteit bevatten.

 • Wanneer een radiofarmaceuticum wordt geïnjecteerd, hoopt het zich voor korte tijd op in een specifiek orgaan of deel van het lichaam.
 • Doordat het een kleine hoeveelheid radioactiviteit bevat, kan het met behulp van speciale camera’s van buiten het lichaam worden opgemerkt.
 • Er kan een opname, een scan genoemd, worden genomen. Deze scan zal precies aangeven waar de radioactiviteit zich binnen het orgaan en in het lichaam bevindt. Dit kan de arts waardevolle informatie geven over de werking van dat orgaan.

Als DaTSCAN bij een volwassene wordt geïnjecteerd, wordt het via het bloed door het lichaam verspreid. Het verzamelt zich in een klein deel van uw hersenen. Veranderingen in dit deel van de hersenen doen zich voor bij:

 • Parkinsonisme (inclusief de ziekte van Parkinson) en
 • dementie met Lewy-body’s.

Een scan zal uw arts informatie verschaffen over elke verandering in dit gebied van uw hersenen. Uw arts kan van mening zijn dat de scan zou helpen meer te weten te komen over uw conditie en een beslissing te nemen over mogelijke behandeling.

Bij het gebruik van DaTSCAN wordt u blootgesteld aan kleine hoeveelheden radioactiviteit. Deze blootstelling is minder dan bij sommige types röntgenonderzoek. Uw arts zal altijd de mogelijke risico’s en voordelen van DaTSCAN overwegen.

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik. Het wordt alleen gebruikt voor het identificeren van ziekte.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Er zijn strikte wetten m.b.t. gebruik, hantering en verwijdering van radioactiviteit. DaTSCAN zal altijd in een ziekenhuis of soortgelijke instelling worden gebruikt. Het zal uitsluitend gehanteerd en aan u gegeven worden door mensen die getraind en gekwalificeerd zijn om het veilig te gebruiken. Zij dienen u te vertellen wat u allemaal moet doen voor het veilige gebruik van dit geneesmiddel.

Uw arts zal bepalen welke dosis de beste is voor u.

Voordat u DaTSCAN krijgt toegediend, zal uw arts u vragen een paar tabletten of een drank in te nemen die jodium bevatten. Deze voorkomen dat de radioactiviteit zich ophoopt in uw schildklier. Het is belangrijk dat u de tabletten of drank op de door de arts aangegeven wijze inneemt.

DaTSCAN wordt u gegeven in de vorm van een injectie, gewoonlijk in een ader in uw arm. De per injectie gegeven aanbevolen radioactiviteit ligt tussen 111 tot 185 MBq (megabequerel of MBq is een eenheid die wordt gebruikt voor het meten van radioactiviteit). Een enkele injectie is voldoende. De camerabeelden worden gewoonlijk 3 tot 6 uur na de injectie met DaTSCAN genomen.

Wat u moet doen als u meer van DaTSCAN heeft gebruikt dan u zou mogen

Omdat DaTSCAN door een arts onder gecontroleerde condities wordt gegeven, is het niet waarschijnlijk dat u een overdosis zult ontvangen. Uw arts zal u aanraden veel te drinken om het lichaam te helpen het geneesmiddel kwijt te raken. U dient voorzichtig te zijn met het water (urine) dat u kwijtraakt – uw arts zal u vertellen wat u moet doen. Dit is gebruikelijk bij geneesmiddelen zoals DaTSCAN. Alle joflupaan (123I) die in uw lichaam achterblijft, zal zijn radioactiviteit op natuurlijke wijze verliezen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan DaTSCAN bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De frequentie van bijwerkingen is:

Vaak: komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op de 100 - Hoofdpijn

Soms: komt voor bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000

 • Toegenomen eetlust
 • Duizeligheid
 • Smaakstoornis
 • Misselijkheid
 • Droge mond
 • Vertigo
 • Een kort irriterend gevoel alsof er mieren over uw huid kruipen (formicatie)
 • Intense pijn bij injectie. Dit is gerapporteerd onder patiënten die DaTSCAN in een kleine ader ontvangen.

Niet bekend: aan de hand van de beschikbare gegevens kan de frequentie niet worden bepaald.

- Overgevoeligheid (allergisch)

De hoeveelheid radioactiviteit van DaTSCAN in het lichaam is zeer klein. Deze zal binnen een paar dagen uit het lichaam worden afgevoerd zonder dat u speciale voorzorgsmaatregelen hoeft te nemen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
 • Bewaren beneden 25 C
 • Niet in de vriezer bewaren.

Gebruik DaTSCAN niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de flacon na EXP. Het ziekenhuispersoneel zal ervoor zorgen dat het product op de juiste wijze wordt bewaard en weggegooid en dat het niet na de uiterste op het etiket vermelde uiterste gebruiksdatum wordt gebruikt.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.