Deseril, omhulde tabletten 1 mg

ATC-Code
N02CA04
Medikamio Hero Image

Amdipharm

Stof Verdovend Psychotrope
Methysergide Nee Nee
Farmacologische groep Antimigraine preparaten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Amdipharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Deseril is verkrijgbaar in tabletvorm 1 mg. De omhulde tabletten zijn wit en rond met aan één kant de codecombinatie DSL in zwarte letters. Deseril wordt op de markt gebracht in verpakkingen van 30 stuks (3 doordrukstrips met elk 10 omhulde tabletten).

Deseril behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend staat als de ergotalkaloïden. Deze middelen werken op bepaalde gevoelige plaatsen (receptoren) in uw lichaam, de zogenaamde 5-HT receptoren. Hierdoor ontstaat vernauwing van de bloedvaten in uw lichaam waardoor een anti-migraine effect wordt bereikt.

Deseril wordt gebruikt voor het voorkomen van herhaalde aanvallen van migraine met of zonder aura en bepaalde soorten hoofdpijn (clusterhoofdpijn; Horton syndroom).

Deseril kan bovendien worden gebruikt tegen hardnekkige diarree, die optreedt bij een bepaalde soort aandoening, waarbij verschijnselen bestaande uit blozen, buikklachten met diarree, benauwdheid en hartkloppingen optreden (carcinoïdsyndroom).

Informatie voor de patiënt Deseril® 1 juli 2010
    pagina 2

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Deseril niet

 • Wanneer u overgevoelig bent voor methysergide of voor één van de overige bestanddelen van Deseril.
 • Als u zwanger bent, of als u dat wilt worden. Als u zwanger wordt nadat Deseril is voorgeschreven moet u dat uw arts vertellen voordat u een volgende dosis gebruikt;
 • Als u borstvoeding geeft;
 • Als u een aandoening heeft aan de bloedvaten, hartkransvaten of hartkleppen (waaronder slagaderverkalking (arteriosclerose), onvoldoende behandelde hoge bloeddruk, aderontsteking (flebitis), ontsteking van onderhuidsbindweefsel (cellulitis) in de benen);
 • Wanneer u een ernstige lever- of nierfunctiestoornissen heeft
 • Als u lijdt aan een ontstekingsachtige ziekte van de slagaderwand (arteriitis temporalis);
 • Als u wordt behandeld voor een ernstige vorm van migraine met aura, waarbij tijdens de aura een halfzijdige verlamming (=hemiplegie) optreedt (hemiplegische migraine) of een andere vorm van migraine met aura, waarbij tijdens de aura fase dubbelzijdig krachtverlies, gevoelstoornissen in armen en benen, onduidelijke spraak duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies, dubbelzien en in het ergste geval zelfs een verminderd bewustzijn of coma optreden (basilaire migraine);
 • Als u in het verleden een toename van het bindweefsel in organen heeft gehad, veroorzaakt door geneesmiddelen, zoals in de longen of buikvlies (pulmonaire of retroperitoneale fibrose) of als u een aandoening heeft gehad, die gekenmerkt wordt door juist een afname van het bindweefsel (collageenziekte);
 • Als u een versperring van de bovenste urinewegen heeft;
 • Als u een sterk verslechterde lichaamsgesteldheid heeft met vermagering, afname van spierweefsel, bruingele huid en algemene zwakte (cachexie);
 • Als u een aandoening heeft, waarbij uw lichaam extreem reageert op een infectie;
 • Als u bepaalde andere geneesmiddelen (zelf gekocht dan wel voorgeschreven) gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk invloed hebben op uw behandeling, dus overleg met uw arts of apotheker voor u er een geneesmiddel bij gaat gebruiken. Uw arts moet in ieder geval weten of u één van de volgende middelen gebruikt:
  • Bepaalde middelen ter bestrijding van bepaalde infecties (macrolide antibiotica);
  • Bepaalde middelen die worden gebruikt voor de behandeling van HIV-positieve patiënten (HIV protease remmers of reversetranscriptaseremmers);
  • Bepaalde anti-schimmelmiddelen (antimycotische azoolderivaten);
  • Bepaalde middelen die bloedvatvernauwing veroorzaken, zoals andere geneesmiddelen tegen migraine, bijvoorbeeld andere middelen die ergotamine bevatten en sumatriptan.

Zie Gebruik van Deseril in combinatie met andere geneesmiddelen voor een volledige omschrijving van bovengenoemde geneesmiddelen, die uw behandeling kunnen beïnvloeden.

Informatie voor de patiënt Deseril® 1 juli 2010
    pagina 3

Wees extra voorzichtig met Deseril

 • Wanneer u al 6 maanden achter elkaar Deseril gebruikt; na een periode van maximaal 6 maanden moet het gebruik van Deseril onderbroken worden en dient u 3-4 weken lang geen Deseril in te nemen. Om het optreden van heviger hoofdpijn na plotseling staken van Deseril te voorkomen (rebound-effect), moet de dosering in overleg met uw arts de laatste 2-3 weken van de behandelingsperiode geleidelijk worden verlaagd;
 • Als u bij gebruik van Deseril last krijgt van kriebelingen, tintelingen, koud, doof of pijnlijk gevoel van vingers en tenen, pijn op de borst of buikpijn; dit kan wijzen op een verminderde bloeddoorstroming.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Deseril mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Wanneer u Deseril gebruikt en merkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden, moet u direct contact opnemen met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Deseril mag niet worden gebruikt in de periode dat u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deseril kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. U moet hiermee rekening houden bij deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en dergelijke. Zo nodig moet u met dit soort bezigheden stoppen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Deseril

Deseril omhulde tabletten bevatten lactosemonohydraat en saccharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Deseril tabletten inneemt.

Gebruik van Deseril in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Bovenstaande geldt in het bijzonder voor de hieronder vermelde middelen:

Informatie voor de patiënt Deseril® 1 juli 2010
    pagina 4
 • Bepaalde middelen ter bestrijding van bepaalde infecties (macrolide antibiotica, zoals erytromycine, claritromycine en troleandomycine);
 • Bepaalde middelen die worden gebruikt voor de behandeling van HIV-positieve patiënten (HIV protease remmers of reversetranscriptaseremmers, bijvoorbeeld indinavir, nelfinavir, ritonavir en delavirdine);
 • Bepaalde anti-schimmelmiddelen (antimycotische azoolderivaten, bijvoorbeeld ketoconazol, itraconazol, voriconazol);
 • Bepaalde middelen die bloedvatvernauwing veroorzaken, zoals andere geneesmiddelen tegen migraine, bijvoorbeeld andere middelen die ergotamine bevatten en triptanen (bijvoorbeeld sumatriptan);
 • Nicotine.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruikelijke dosering en wijze van gebruik

Volwassenen

Uw arts heeft u voorgeschreven hoeveel Deseril u per dag in moet nemen en op welk tijdstip. U moet zich strikt aan deze aanwijzingen houden. De omhulde tabletten moeten tijdens de maaltijd ingenomen worden.

In het algemeen is de dosering 1 of 2 omhulde tabletten 2 tot 3 maal per dag.

Deze dosering moet geleidelijk in een paar dagen worden opgebouwd, waarbij begonnen wordt met 1 omhulde tablet per dag.

Wanneer Deseril wordt voorgeschreven bij hardnekkige diarree ten gevolge van carcinoïdsyndroom, ligt de dosering veel hoger, namelijk tussen de 12 en 20 omhulde tabletten per dag. De kans dat er bijwerkingen optreden is bij deze behandeling groter.

In geval u bemerkt dat Deseril te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Kinderen

Deseril wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Duur van de behandeling

Uw arts heeft u gezegd hoe lang u met de behandeling door moet gaan. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen, overleg dan met uw arts.

Na een periode van maximaal 6 maanden moet het gebruik van Deseril onderbroken worden en dient u 3-4 weken lang geen Deseril in te nemen. Om het optreden van heviger hoofdpijn na plotseling staken van Deseril te voorkomen, moet de dosering in overleg met uw arts de laatste 2-3 weken van de behandelingsperiode geleidelijk worden verminderd.

Wat moet u doen als u te veel van Deseril heeft gebruikt:

Wanneer u te veel van Deseril heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel tabletten werden ingenomen. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.

Informatie voor de patiënt Deseril® 1 juli 2010
    pagina 5

Als geen arts onmiddellijk bereikbaar is en de patiënt is bij kennis, dan kunt u de patiënt eerst wat water laten drinken. Laat daarna de patiënt braken door het stompe eind van een lepel/vork achter in de keel te steken. Als de patiënt bewusteloos is, leg deze dan op een zijde en houd de luchtweg vrij (verwijder een eventueel aanwezig kunstgebit).

Eén of meer bijwerkingen, die in ernstige mate kunnen optreden bij het gebruik van teveel Deseril, zijn misselijkheid, braken, hoofdpijn opwinding, onrust, overactief zijn, buikpijn, verwijding van de pupillen (mydriasis), versnelde hartslag (tachycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), verminderde ademhaling, duizeligheid (vertigo), gevoelloosheid, blauwe verkleuring van de lippen, tong, de huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose), tintelende, koude en pijnlijke vingers en tenen, pijn op de borst, buikpijn en coma.

Wat moet u doen als u vergeten bent Deseril in te nemen:

Wordt per ongeluk een tablet vergeten en het duurt nog minstens 4 uur voordat u de volgende tablet in moet nemen, neem deze dan alsnog zo gauw mogelijk in. Neem de volgende tablet op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende tablet, moet u de vergeten tablet niet meer innemen. U neemt dan de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip.

Als u meerdere tabletten vergeten bent, overleg dan eerst met uw arts, voordat u verder gaat met de behandeling. Neem nooit een dubbele dosis van Deseril om zo de vergeten dosis in te halen. Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Deseril wordt gestopt:

Als u plotseling stopt met het gebruik van Deseril loopt u het risico op het optreden van hevige hoofdpijn. Daarom is het altijd verstandig om eerst met uw arts te overleggen voordat u met het gebruik van Deseril stopt. Zie ook Wees extra voorzichtig met Deseril en Duur van de behandeling.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen, kan Deseril bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Bijwerkingen die bij gebruik van Deseril kunnen optreden zijn:

 • Misselijkheid en braken. Door Deseril echter gelijktijdig met voedsel in te nemen, wordt het risico op deze bijwerkingen grotendeels voorkomen;
 • Slapeloosheid, slaperigheid, duizeligheid, lichte veranderingen van de gemoedstoestand van voorbijgaande aard, huiduitslag, vochtophoping (oedeem), toename in gewicht, rusteloosheid;
 • Verminderde bloeddoorstroming met als verschijnselen kriebelingen, tintelingen, koud, doof of pijnlijk gevoel van vingers en tenen, pijn op de borst of buikpijn;
 • In zeldzame gevallen hartinfarct;
 • Door langdurig onderbroken gebruik van Deseril kan een toename van het bindweefsel in organen zoals de longvliezen (pleurale fibrose) met als gevolg pijn in de borst en benauwdheid of buikvlies (retroperitoneale fibrose) met als gevolg een gevoel van algehele malaise, pijn in de rug of in de zij, moeilijkheden of pijn bij het plassen,
Informatie voor de patiënt Deseril® 1 juli 2010
    pagina 6

verminderde urineproductie, koude, gevoelloze of pijnlijke benen ontstaan. In zeldzame gevallen is een toename van bindweefsel van de hartkleppen of hartzakje gemeld. Door echter na een periode van maximaal 6 maanden het gebruik van Deseril te onderbreken, wordt het risico op deze bijwerkingen zeer gering. Zie ook Wees extra voorzichtig met Deseril en Duur van de behandeling.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter vermeld is of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Deseril buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

Bewaar Deseril in de originele verpakking.

Niet bewaren boven 25°C.

Gebruik Deseril niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp” op de buitenverpakking. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven.

De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.