Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik

ATC-Code
D08AE05
Medikamio Hero Image

Reckitt Benckiser

Stof Verdovend Psychotrope
Chlooroxylenol Nee Nee
Farmacologische groep Ontsmettingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Reckitt Benckiser

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dettol chloroxylenol 48 mg/ml heeft een snelle bacterie-dodende werking. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml behoort tot de groep van antiseptica en desinfectantia. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml is werkzaam tegen verschillende soorten micro-organismes, waaronder Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, gisten en schimmels. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml is een concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik in flacons van 100, 250, 500, 1000, 5000 en 25000 ml. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Dettol chloroxylenol 48 mg/ml wordt gebruikt voor:

Medisch: desinfectie van snijwonden, beten, schaafwonden, insectenbeten en handen Gynaecologisch: desinfectie van de uitwendige huid

Dettol chloroxylenol 48 mg/ml moet als volgt verdund worden voordat het gebruikt wordt.

Voor desinfectie van snijwonden, beten, schaafwonden, insectenbeten en handen: 5 ml Dettol chloroxylenol 48 mg/ml aanvullen tot 100 ml met water (5% oplossing)

Voor gynaecologisch gebruik voor de desinfectie van de uitwendige huid:

3 ml Dettol chloroxylenol 48 mg/ml aanvullen tot 100 ml met water (3% oplossing)

De verdunde Dettol chloroxylenol 48 mg/ml voorzichtig aanbrengen, bijvoorbeeld door een gaasje gedrenkt in de verdunde oplossing aan te brengen op de te desinfecteren plaats.

U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Dettol chloroxylenol 48 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat moet u doen als u teveel Dettol chloroxylenol 48 mg/ml heeft gebruikt?

Wanneer Dettol chloroxylenol 48 mg/ml wordt ingeslikt, kan dit leiden tot irritatie van de slijmvliezen van de mond, keel en het maag-darmstelsel. Misselijkheid, braken en diarree kunnen optreden. Irritatie van mond en keel kan leiden tot vochtophoping in het strottenhoofd (larynx oedeem), waardoor de ademhaling bemoeilijkt kan worden. Als Dettol chloroxylenol 48 mg/ml wordt ingeslikt dan de mond goed spoelen, veel water drinken en een arts raadplegen. Probeer braken te vermijden.

Wanneer u teveel Dettol chloroxylenol 48 mg/ml heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Dettol chloroxylenol 48 mg/ml niet: bij overgevoeligheid voor fenolische antiseptica.

Wees extra voorzichtig met Dettol chloroxylenol 48 mg/ml in de volgende gevallen

Dettol chloroxylenol 48 mg/ml is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Het gebruik van onverdunde Dettol chloroxylenol 48 mg/ml op de huid en in het bijzonder op het gezicht, de slijmvliezen en de ogen kan irritatie veroorzaken en moet daarom vermeden worden.

Als Dettol chloroxylenol 48 mg/ml wordt ingeslikt dan de mond goed spoelen, veel water drinken en een arts raadplegen. Probeer braken te vermijden. Bij contact met de ogen, direct en grondig met water uitspoelen en een arts raadplegen.

Bij tekenen van overgevoeligheid het gebruik onmiddellijk stopzetten.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Er is voorzichtigheid geboden wanneer dit product wordt gebruikt tijdens de zwangerschap omdat er onvoldoende informatie bekend is over de efffecten bij zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Er is voorzichtigheid geboden wanneer dit product wordt gebruikt tijdens het geven van borstvoeding omdat er onvoldoende informatie bekend is over de efffecten bij het geven van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen invloeden bekend

Gebruik van Dettol chloroxylenol 48 mg/ml in combinatie met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties bekend.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Dettol chloroxylenol 48 mg/ml bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen komen zeer zelden voor (<1/10.000) en betreft dan meestal irritatie van de huid (uitslag en brandplekken), soms als gevolg van het gebruik van het onverdunde product op de huid.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Dettol chloroxylenol 48 mg/ml buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 °C. De uiterste gebruiksdatum (maand/jaar) staat aangegeven op de onderkant van de flacon. Gebruik Dettol chloroxylenol 48 mg/ml niet na deze datum.

Deze tekst is herzien en goedgekeurd in februari 2009

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.