Advertentie

Auteur: SU BioMedicine


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Traditioneel kruidengeneesmiddel, toegepast ter verlichting van hoofdpijn en bij spierpijn en spierkrampen in nek, rug en benen. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Diao Xin Xue Kang altijd zoals beschreven in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Diao Xin Xue Kang capsules mogen niet door kinderen of jongvolwassenen onder de 18 jaar worden gebruikt.

De gebruikelijke dosering is drie maal per dag 1-2 capsules innemen, na de maaltijd.

Als u binnen 14 dagen geen effect bemerkt of uw klachten verergeren, dient u een arts te raadplegen.

Heeft u te veel van Diao Xin Xue Kang ingenomen?

Tot op heden zijn er geen effecten bekend van overdosering.

Bent u vergeten Diao Xin Xue Kang in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar vervolg de behandeling met Diao Xin Xue Kang zoals aangegeven in deze bijsluiter.

Als u stopt met het innemen van Diao Xin Xue Kang

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Als u nog vragen hebt over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Diao Xin Xue Kang bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meest gemelde bijwerkingen zijn:

  • milde klachten van het maagdarmkanaal zoals o.a. droge mond, misselijkheid, maagklachten
  • opvliegers
  • duizeligheid
  • hoofdpijn

Op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C.

Gebruik Diao Xin Xue Kang niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die staat vermeld op de verpakking en de doordrukstrip na “EXP”. De houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in Diao Xin Xue Kang?

Het werkzame bestanddeel is:

Per capsule: 100 mg droog extract van de wortelstokken van Dioscorea nipponica Makino (50.0- 66.7:1).

Het extractiemiddel is 100% water (v/v). De andere bestanddelen zijn:

maïszetmeel, hypromellose, titaandioxide (E171)

Hoe ziet Diao Xin Xue Kang eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Diao Xin Xue Kang is een wit gekleurde harde capsule.

Diao Xin Xue Kang is verpakt in een blisterverpakking van 20, 40 of 60 capsules in een doosje. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

SU BioMedicine BV Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist

Tel: 088-8665087

Fax: 088-8668728

E-mail: info@subiomedicine.com

Fabrikant

Chengdu Di’ao Pharmaceutical Group Co., Ltd.

No. 26 Chuangye Road, Gaoxin Avenue of High-Tech

Zone of Chengdu

Sichuan, China

In het register ingeschreven onder RVG 102142

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK