ATC-Code: S01ED51

DORTIM-POS 20mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

DORTIM-POS 20mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing
Toelating Nederland
Producent Ursapharm Arzneimittel
Verdovend Nee
Farmacologische groep Antiglaucoom preparaten en miotica

Vergunninghouder

Ursapharm Arzneimittel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

DORTIM-POS is een combinatie van dorzolamide en timolol. Dorzolamide behoort tot een groep geneesmiddelen die "koolzuuranhydraseremmers" worden genoemd. Timolol behoort tot een groep geneesmiddelen die "bètablokkers" worden genoemd.

Deze geneesmiddelen verlagen beide de druk in het oog.

DORTIM-POS wordt gebruikt om een te hoge druk in het oog (glaucoma) te verlagen als het gebruik van een oogdruppel met alleen een bètablokker niet voldoende is.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u bent allergisch voor dorzolamide hydrochloride, timololmaleaat, bètablokkers of één van de andere stoffen .
 • als u heeft nu of in het verleden last gehad van ademhalingsproblemen zoals astma, ernstige chronische obstructieve bronchitis (een ernstige longaandoening die kan leiden tot een piepende of moeizame ademhaling en/of langdurig hoesten).
 • als u heeft een trage hartslag, hartfalen of een hartritmestoornis (onregelmatige hartslag).
 • als u ernstige nierproblemen heeft.
 • als uw bloed te zuur is door ophoping van chloride (hyperchloremische acidose).

Als u twijfelt of DORTIM-POS geschikt voor u is, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Edition 09/2013

1.3.1. SPC, labelling and package leaflet

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt, als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad:

 • coronaire hartziekte (symptomen zijn onder andere een beklemmend gevoel of pijn op de borst, kortademigheid of een gevoel van verstikking), hartfalen, verlaagde bloeddruk,
 • verstoringen van de hartslag zoals een trage hartslag,
 • ademhalingsmoeilijkheden, astma of een chronisch obstructieve longaandoening,
 • verstoorde bloedsomloop (zoals ziekte van Raynaud of syndroom van Raynaud),
 • diabetes, omdat timolol de tekenen en symptomen van laag bloedsuiker kan maskeren,
 • een overactieve schildklier, omdat timolol de tekenen en symptomen hiervan kan maskeren.

Vertel voordat u een operatie ondergaat aan uw arts dat u DORTIM-POS gebruikt, omdat timolol de werking van sommige verdovingsmiddelen (anesthetica) kan beïnvloeden.

Als tijdens de behandeling met dit middel coronaire hartziekte wordt vastgesteld en u moet stoppen met het gebruik van de oogdruppels, wordt de dosis geleidelijk verlaagd.

Als u oogletsel heeft of een oogoperatie moet ondergaan vertel dit dan uw arts.

Stop met het gebruik van de oogdruppels en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van:

 • ooginfectie, oogirritatie of nieuwe oogproblemen zoals roodheid van het oog of zwelling van de oogleden of verergering van de verschijnselen
 • verschijnselen van een allergische reactie. Zie rubriek 4 “Mogelijke Bijwerkingen”. Verschijnselen van een allergische reactie kunnen zijn: huiduitslag, jeuk, ademhalings- problemen of zwelling van het gezicht, lippen, keel of tong.

DORTIM-POS kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen die u gebruikt, waaronder ander oogdruppels voor de behandeling van glaucoom. Vertel het uw arts als u op het moment of in de nabije toekomst geneesmiddelen gebruikt voor uw hart, om de bloeddruk te verlagen of voor de behandeling van diabetes.

Gebruikt u naast DORTIM-POS nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor middelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Dit is vooral belangrijk als u gebruikt maakt van:

 • geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk,
 • geneesmiddelen voor de behandeling van hartziekten,
 • geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte (diabetes),
 • bepaalde sterke pijnstillers, zoals codeïne of morfine,
 • monoamineoxidaseremmers (MAOIs),
 • kinidine (voor de behandeling van hartaandoeningen en bepaalde types malaria),

Edition 09/2013

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.