Echinacea comp. H

Echinacea comp. H
Werkzame stof(fen)Amerikaans pokeweed (Phytolacca americana), Weidepaasjesbloem (Pulsatilla pratensis), Zwavel
ToelatingslandNL
VergunninghouderHeel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)
Toelatingsdatum01.03.2006

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Echinacea comp. H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Polypropyleenflacon met 50 of 250 tabletten.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u Echinacea comp. H niet gebruiken:

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Echinacea comp. H:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Echinacea comp. H moet zijn.

Gebruik van Echinacea comp. H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Echinacea comp. H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Hoe wordt het gebruikt?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 12 tabletten per dag.

Dosering voor kinderen vanaf 6 tot 12 jaar:

2 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 8 tabletten per dag.

Dosering voor kinderen vanaf 2 tot 6 jaar:

1 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 6 tabletten per dag.

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken. Voor kleine kinderen kunnen de tabletten fijngedrukt worden tussen twee lepels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan een arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Echinacea comp. H heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Echinacea comp. H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Echinacea comp. H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Echinacea comp. H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Echinacea comp. H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Echinacea comp. H niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Na opening van de tablettencontainer is dit homeopathische geneesmiddel nog 12 maanden houdbaar.

Verdere informatie

Laatst bijgewerkt op 28.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Amerikaans pokeweed (Phytolacca americana). Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Echinacea comp. H

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio