Entosorbine-N, tabletten 500 mg

Illustratie van Entosorbine-N, tabletten 500 mg
Stof(fen) Albumintannat
Toelating Nederland
Producent Bayer
Verdovend Nee
ATC-Code A07XA01
Farmacologische groep Andere diarrestatiemiddelen

Vergunninghouder

Bayer

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Entosorbine-N wordt gebruikt bij diarree als gevolg van verandering van voedsel of klimaat.

Entosorbine-N vormt een beschermende laag op de darmen, waardoor de diarree vermindert.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Entosorbine-N niet wanneer u

  • overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit product;
  • lijdt aan darmafwijkingen of darmbeschadigingen.

Wees extra voorzichtig met Entosorbine-N

  • wanneer u lijdt aan een ernstige darmwandbeschadiging (bijv. bij bloed in de ontlasting). In dat geval zou tannine de levercellen kunnen beschadigen; u dient de behandeling te stoppen;
  • wanneer geen verbetering optreedt of de klachten regelmatig terugkomen, dient u uw huisarts te raadplegen.

Gebruik van Entosorbine-N in combinatie met andere geneesmiddelen

Bij gelijktijdig gebruik van Entosorbine-N en een maagzuurbindend middel (antacidum) kan de werkzaamheid van Entosorbine-N verminderen; neem de verschillende geneesmiddelen in met een tussenpoos van 2 uur.

Gebruik Entosorbine-N in combinatie met één van bovengenoemde middelen uitsluitend op advies van uw arts.

Zwangerschap

Entosorbine-N kan beter niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, omdat er te weinig onderzoeksgegevens zijn om de eventuele schadelijkheid te beoordelen.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Entosorbine-N kan beter niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding, omdat er te weinig onderzoeksgegevens zijn om de eventuele schadelijkheid te beoordelen.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Entosorbine-N een nadelige invloed uitoefent op het reactievermogen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Tenzij uw arts anders voorschrijft:

Dosering:

Volwassenen: 1 tot 2 tabletten Entosorbine-N om de 1 tot 2 uur innemen, totdat het gewenste effect is verkregen.

Kinderen vanaf 6 jaar: 1 tot 2 tabletten Entosorbine-N om de 2 uur innemen, totdat het gewenste effect is verkregen.

Wijze van innemen:

De tabletten voor het gebruik in water uiteen laten vallen.

Als u bemerkt dat Entosorbine-N te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik Entosorbine-N niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Entosorbine-N heeft gebruikt

Wanneer u teveel van Entosorbine-N heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.

Effecten van overdosering zijn niet te verwachten, omdat tannalbumine nauwelijks in het lichaam wordt opgenomen.

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Entosorbine-N in te nemen

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Entosorbine-N in om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Tot nu toe zijn er geen bijwerkingen bekend na gebruik van Entosorbine-N volgens de aanbevolen dosering.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Entosorbine-N buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C .

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Entosorbine-N niet meer na de datum die op de verpakking en doordrukstrip is vermeld achter ´Exp.´ (= vervaldatum) gevolgd door dag, maand en jaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat Entosorbine-N bevat

Werkzaam bestanddeel: 500 mg tannalbumine per tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen): pepermuntaroma, natrium zetmeel glycolaat, magnesiumstearaat (E 470b), aluminiumnatriumsilicaat (E 554), maïszetmeel, gelatine, natriumsaccharine (E 954).

Hoe Entosorbine-N eruit ziet

Entosorbine-N is een beige, ronde tablet. Entosorbine-N is verkrijgbaar in aluminium buisjes met 20 tabletten en in een doosje met 1, 2 of 3 doordrukstrips met elk 12 tabletten. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Registratiehouder: Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht. Fabrikant: Famar Nederland B.V., Bladel

In het register ingeschreven onder RVG 06918.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in juni 2008.

Nuttige informatie over diarree als gevolg van verandering van voedsel of klimaat

Diarree als gevolg van verandering van voedsel of klimaat (reizigersdiarree) ontstaat meestal door het eten of drinken van voedsel of drank die besmet zijn met bacteriën. Hoe primitiever de omstandigheden en hoe warmer het klimaat, hoe groter de kans is dat u in aanraking komt met besmet voedsel of drinken.

Reizigersdiarree is vervelend, maar meestal niet gevaarlijk. Bij reizigersdiarree bij kinderen jonger dan twee jaar en ouderen moet u voorzichtig zijn, omdat zij door diarree sneller uitdrogen dan anderen.

Een goede hygiëne kan helpen om reizigersdiarree te voorkomen. Verder moet u alleen gekookt of gezuiverd water gebruiken en rauwkost, groenten en fruit slechts consumeren wanneer het met gekookt of gezuiverd water is gewassen. Eet ijs alleen uit een fabrieksverpakking en eet een warme maaltijd alleen als deze bij het opdienen kokend heet is.

Mocht u desondanks last krijgen van diarree als gevolg van verandering van voedsel of klimaat dan kan een geneesmiddel zoals Entosorbine-N worden gebruikt om de diarree te stoppen of te verminderen.

Advertentie

Stof(fen) Albumintannat
Toelating Nederland
Producent Bayer
Verdovend Nee
ATC-Code A07XA01
Farmacologische groep Andere diarrestatiemiddelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.