Ethinylestradiol/Desogestrel Richter 0,02 mg/0,15mg -28 filmomhulde tabletten

ATC-Code
G03AA09
Ethinylestradiol/Desogestrel Richter 0,02 mg/0,15mg -28 filmomhulde tabletten

Gedeon Richter

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Gedeon Richter

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ethinylestradiol/Desogestrel Richter is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.

Elke lichtgele filmomhulde tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, desogestrel en ethinylestradiol. De groene filmomhulde tabletten bevatten geen werkzame stoffen en worden ook wel placebotabletten genoemd.

Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, worden “combinatiepillen” genoemd.

De gecombineerde anticonceptiepil beschermt u op drie manieren tegen zwangerschap. Deze hormonen:

 1. stoppen elke maand het vrijkomen van een eitje uit de eierstok (ovulatie);
 2. verdikken ook het slijm (in de baarmoederhals) waardoor het sperma moeilijker bij het eitje kan komen;
 3. veranderen de bekleding van de baarmoeder waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat een bevrucht eitje zich kan innestelen.

Algemene informatie

Als de pil op de juiste manier wordt ingenomen, is het een effectieve, omkeerbare vorm van anticonceptie. In bepaalde omstandigheden kan de werkzaamheid van de pil echter afnemen of moet u stoppen met het gebruik ervan (zie verderop). In deze gevallen kunt u ervoor kiezen om helemaal geen geslachtsgemeenschap te hebben of om extra voorbehoedsmiddelen (zoals condooms of een zaaddodende pasta) om zeker te zijn van een effectieve anticonceptie.

Gebruik niet de kalender- of temperatuurmethode. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat Ethinylestradiol/Desogestrel Richter de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en het baarmoederhalsslijmvlies beïnvloedt.

Denk eraan dat orale combinatie-anticonceptiepillen zoals Ethinylestradiol/Desogestrel Richter geen bescherming bieden tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (zoals aids). Alleen condooms kunnen soa's helpen voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Voordat u met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter kunt beginnen, zal uw arts u enkele vragen stellen over uw persoonlijke gezondheid en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten en kan, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, ook een aantal andere onderzoeken doen.

Gebruik dit middel niet

 • als u een bloedstolsel (trombose) in een bloedvat van het been, de long (embolie) of andere organen heeft of vroeger heeft gehad
 • als u een hartaanval of beroerte heeft of vroeger heeft gehad
 • als u een ziekte heeft of vroeger heeft gehad die een voorbode kan zijn van een hartaanval (zoals angina pectoris, die ernstige pijn op de borst veroorzaakt) of een beroerte (zoals een TIA, een lichte, voorbijgaande beroerte zonder restverschijnselen)
 • als u een ziekte heeft die de kans op trombose verhoogt. Dit is van toepassing bij de volgende aandoeningen: o diabetes met beschadigingen van de bloedvaten o zeer hoge bloeddruk o een sterk verhoogd vetgehalte van het bloed (cholesterol of triglyceriden)
 • als u een bloedstollingsstoornis heeft (zoals proteïne-C-deficiëntie)
 • als u een bepaalde vorm van migraine heeft of heeft gehad (met zogenaamde focale neurologische symptomen)
 • als u een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) heeft of heeft gehad
 • als u een leverziekte heeft of vroeger heeft gehad en uw leverfunctie is nog altijd niet normaal
 • als u een tumor in de lever heeft of heeft gehad
 • als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft of heeft gehad of als er hierop verdenking bestaat
 • als u onverklaard vaginaal bloedverlies heeft
 • als u endometriumhyperplasie heeft (overmatige woekering van de cellen van de binnenbekleding van de baarmoeder)
 • als u zwanger bent of zwanger denkt te zijn
 • als u bent allergisch voor ethinylestradiol of desogestrel of een van de andere bestanddelen die in dit geneesmiddel zitten (deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6). Dit is te herkennen aan jeuk, huiduitslag of zwelling.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

In een aantal situaties moet u bij het gebruik van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter of een andere combinatiepil extra voorzichtig zijn en soms zijn regelmatige controles door uw arts noodzakelijk Als een van de volgende situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u begint met het gebruik van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter. Ook als een van de volgende situaties ontstaat of verslechtert tijdens het gebruik van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter moet u uw arts raadplegen.

 • als een naast familielid borstkanker heeft of heeft gehad
 • als u een ziekte van de lever of de galblaas heeft
 • als u diabetes heeft
 • als u depressief bent
 • als u lijdt aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmontsteking)
 • als u lijdt aan HUS (hemolytisch uremisch syndroom, een bloedziekte die nierbeschadiging veroorzaakt)
 • als u lijdt aan sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen)
 • als u lijdt aan epilepsie (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”);
 • als u SLE heeft (systemische lupus erythematodes, een aandoening van het immuunsysteem)
 • als u lijdt aan een ziekte die is begonnen tijdens een zwangerschap of tijdens eerder gebruik van geslachtshormonen, zoals gehoorverlies, porfyrie (een bloedziekte), zwangerschapsherpes (huiduitslag met blaasjes gevuld met vocht tijdens de zwangerschap), sydenham-chorea (een ziekte van de zenuwen waarbij plotselinge lichaamsbewegingen optreden)
 • als u chloasma heeft of ooit heeft gehad (goudbruine pigmentvlekken, zogenaamde “zwangerschapsvlekken”, vooral in het gezicht). Als dit het geval is, moet u directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht vermijden.
 • als u lijdt aan erfelijk angio-oedeem (ook bekend als “quinkeoedeem”), kunnen middelen die oestrogenen bevatten de symptomen van angio-oedeem opwekken of verergeren. Neem direct contact op met uw arts als u verschijnselen van angio-oedeem heeft, zoals een zwelling van het gezicht, de tong en/of de keel en/of slikproblemen of galbulten in combinatie met ademhalingsproblemen.

De pil en bloedstolsels (trombose)

Veneuze trombose

Vrouwen die een combinatiepil gebruiken, ook Ethinylestradiol/Desogestrel Richter, hebben een grotere kans op het ontstaan van veneuze trombose (bloedstolsel in de bloedvaten) dan vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken.

Het risico op veneuze trombose bij gebruiksters van combinatiepillen wordt groter:

 • naarmate u ouder wordt
 • als u overgewicht heeft
 • als een van uw directe bloedverwanten op jonge leeftijd een bloedstolsel (trombose) in het been, de long of ander orgaan heeft gehad
 • als u een operatie moet ondergaan, of als u lange tijd niet mobiel bent door een ziekte of blessure. Als dit voor u geldt, dan is het belangrijk om uw arts te vertellen dat u Ethinylestradiol/Desogestrel Richter gebruikt, omdat de behandeling dan misschien gestopt moet worden. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter mag beginnen. Meestal is dat ongeveer twee weken nadat u weer op de been bent.
 • en mogelijk ook bij oppervlakkige tromboflebitis (ontsteking van een ader als gevolg van een bloedstolsel in een ader direct onder het huidoppervlak) en spataderen (gezwollen en verwijde aderen, gewoonlijk zichtbaar op de benen).

Zeer zelden kunnen zich ook bloedstolsels in de bloedvaten van het hart vormen (een hartaanval veroorzaken). Bij gezonde jonge vrouwen is de kans een hartaanval te krijgen uitzonderlijk klein.

Arteriële trombose

Het gebruik van een combinatiepil is in verband gebracht met een verhoogde kans op arteriële trombose (verstopping van een slagader), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).

Het risico op arteriële trombose bij gebruiksters van combinatiepillen wordt groter:

 • Als u rookt. (met zwaarder roken en naarmate men ouder wordt neemt het risico verder toe, vooral bij vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar). U wordt dringend geadviseerd om te stoppen met roken als u Ethinylestradiol/Desogestrel Richter gebruikt, vooral als u ouder bent dan 35 jaar.
 • naarmate u ouder wordt
 • als u overgewicht heeft
 • als een van uw directe bloedverwanten op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad
 • als u een te hoog vetgehalte in het bloed heeft (cholesterol of triglyceriden)
 • als u hoge bloeddruk heeft
 • als u migraine heeft
 • als u een probleem heeft met uw hart (hartklepaandoening of hartritmestoornis).

Stop met het gebruik van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u plotseling last krijgt van verschijnselen die op een bloedstolsel (trombose) kunnen wijzen, zoals:

 • ernstige pijn en/of zwelling in een van uw benen
 • plotselinge ernstige pijn in de borst, uitstralend naar de linkerarm
 • plotselinge ademnood
 • plotseling hoesten zonder duidelijke oorzaak
 • elke ongewone, ernstige of langdurige hoofdpijn of verergering van migraine
 • gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbelzien
 • moeite met spreken of onvermogen om te spreken
 • duizeligheid of flauwvallen
 • zwakte, vreemd gevoel of gevoelloosheid in een deel van het lichaam.

De pil en kanker

Een verhoogd risico op baarmoederhalskanker bij langdurige gebruiksters van orale anticonceptiva wordt in sommige epidemiologische onderzoeken gerapporteerd, maar het is nog steeds niet duidelijk in welke mate deze bevinding kan worden toegeschreven aan de verwarrende effecten van seksueel gedrag en andere factoren zoals humaan papillomavirus (HPV).

Borstkanker wordt iets vaker waargenomen bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, maar het is niet bekend of dit wordt veroorzaakt door de behandeling. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er vaker tumoren worden ontdekt bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken omdat zij vaker door de arts onderzocht worden. Na het stoppen van de hormonale combinatie-anticonceptiva wordt het optreden van borstkanker geleidelijk aan minder. Het is belangrijk om uw borsten regelmatig te controleren en om contact met uw arts op te nemen als u een knobbeltje voelt in de borst, een verandering in de tepel of deukjes in de huid.

Bij pilgebruiksters zijn zeldzame gevallen van goedaardige levertumoren en nog zeldzamer gevallen van kwaadaardige levertumoren gerapporteerd. Neem contact op met uw arts als u ongewone, ernstige buikpijn heeft.

Kinderen en jongeren

De veiligheid en werkzaamheid van desogestrel bij jongeren onder de 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Gebruikt u naast Ethinylestradiol/Desogestrel Richter nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel de arts die Ethinylestradiol/Desogestrel Richter voorschrijft altijd welke geneesmiddelen of kruidengeneesmiddelen u al gebruikt. Vertel het ook uw arts of tandarts die een ander geneesmiddel voorschrijft (of de apotheker waar u het middel koopt) dat u Ethinylestradiol/Desogestrel Richter gebruikt. Zij kunnen u vertellen of u aanvullende anticonceptie moet gebruiken (zoals condooms) en zo ja, hoe lang.

 • Sommige geneesmiddelen kunnen tot gevolg hebben dat Ethinylestradiol/Desogestrel Richter minder bescherming biedt tegen zwangerschap, of kunnen een onverwachte bloeding veroorzaken. Hiertoe behoren onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van
  • epilepsie (bijv. primidon, bosentan, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramaat, hydantoïnen, felbamaat, modafinil, rifabutine)
  • tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine)
  • hiv-infecties (ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz) of andere infectueuze aandoeningen (griseofulvine, ampicilline, tetracycline)
  • het kruidengeneesmiddel sint-janskruid. Als u kruidengeneesmiddelen wilt gebruiken die sint- janskruid bevatten terwijl u Ethinylestradiol/Desogestrel Richter gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts.

Ethinylestradiol/Desogestrel Richter kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, bijvoorbeeld

 • medicijnen die ciclosporine bevatten
 • het anti-epilepticum lamotrigine (dit kan leiden tot een toegenomen frequentie van insulten).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Vraag uw arts of apotheker dan om advies voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik Ethinylestradiol/Desogestrel Richter niet als u zwanger bent. Als u zwanger wordt of denkt zwanger te zijn, stop dan met het gebruik van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter en praat meteen met uw arts.

U mag Ethinylestradiol/Desogestrel Richter niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Als u borstvoeding geeft en de pil wilt gebruiken, moet u dit eerst bespreken met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt autorijden en machines bedienen als u Ethinylestradiol/Desogestrel Richter gebruikt.

Ethinylestradiol/Desogestrel Richter bevat lactose.

Als u door uw arts bent geïnformeerd dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Het bestanddeel zonnegeel kan allergische reacties veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. Als u voordat u met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter begon een andere anticonceptiepil gebruikte, weet u dat de meeste anticonceptiepillen in een strip van 21 tabletten zitten. Met deze anticonceptiepillen neemt u 21 dagen lang elke dag één tablet en daarna houdt u een stopperiode aan (tabletvrije) week van 7 dagen. Het gebruik van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter is anders. Na de 21 lichtgele, werkzame tabletten moet u meteen doorgaan met de 7 groene placebotabletten; er is dus geen stopperiode van een week maar een “placeboweek”. Ethinylestradiol/Desogestrel Richter wordt geleverd in kalenderstrips met 28 tabletten. De kalenderstrip is bedoeld om u eraan te herinneren dat u uw tabletten moet innemen.

U moet weten op welke dag van de week u de eerste tablet neemt (u kunt de eerste dag op de verpakking markeren).

Volg de richting van de pijltjes op de strip en neem 28 dagen lang elke dag één tablet in totdat de strip leeg is.

Tijdens de 7 dagen dat u de groene placebotabletten inneemt (de placeboweek), moet de bloeding beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint meestal op de tweede of derde dag na de lichtgele werkzame tablet met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter. Zodra u de laatste groene tablet hebt ingenomen, moet u met de volgende strip beginnen, ongeacht of uw bloeding nu wel of niet is gestopt. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dag valt.

Als u Ethinylestradiol/Desogestrel Richter op deze manier gebruikt, bent u beschermd tegen zwangerschap, ook tijdens de 7 dagen dat u een placebotablet inneemt.

Probeer uw dagelijkse tablet elke dag ongeveer op dezelfde tijd in te nemen. Misschien vindt u het het gemakkelijkst als u de pil 's avonds laat of 's morgens vroeg inneemt.

Slik elke tablet heel door, indien nodig met water.

Beginnen met de eerste strip

Als u de afgelopen maand geen anticonceptiepil heeft gebruikt

Neem de eerste tablet op de eerste dag van uw menstruatie. Dit is de eerste dag van uw cyclus, de dag waarop de bloeding begint. Neem de eerste tablet en markeer deze dag op de verpakking.

Volg de richting van de pijltjes en blijf elke dag één tablet innemen totdat de strip leeg is.

Als u op dag 2-5 van uw menstruatie begint, moet u voor de eerste zeven dagen van tabletinname ook een andere anticonceptiemethode toepassen, zoals een condoom. Dit geldt echter alleen voor de eerste verpakking.

Overstappen naar Ethinylestradiol/Desogestrel Richter van een ander hormonaal combinatie- anticonceptivum, gecombineerde anticonceptie vaginale ring of pleister

Begin met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter op de dag dat de tabletvrije periode van uw vorige pil is afgelopen (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Wanneer een vaginale ring of een transdermale pleister is gebruikt, moet u bij voorkeur op de dag dat de ring/pleister wordt verwijderd beginnen met het gebruik van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter, maar uiterlijk wanneer de volgende ring of pleister had moeten worden geplaatst of aangebracht.

Overstappen naar Ethinylestradiol/Desogestrel Richter van een middel dat progestageen bevat (pillen met alleen progestageen, injectie, implantaat of progestageen-afgevend IUD (spiraaltje))

U kunt op ongeacht welke dag overstappen van de tablet met alleen progestageen (overstappen van implantaat of IUD op de dag dat dit wordt verwijderd; overstappen van injectie (prikpil) wanneer de volgende injectie had moeten worden gegeven), maar u moet in al deze gevallen gedurende de eerste 7 dagen tabletinname wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Na een miskraam of abortus

Volg het advies van uw arts op.

Na een bevalling

U kunt tussen 21 en 28 dagen na de bevalling met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter beginnen. Als u later dan dag 28 begint, moet u een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) toepassen tijdens de eerste zeven dagen dat u Ethinylestradiol/Desogestrel Richter inneemt. Als u na de bevalling geslachtsgemeenschap hebt gehad voordat u (weer) met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter begint, moet u er eerst zeker van zijn dat u niet zwanger bent of u moet wachten tot uw volgende menstruatie.

Vraag uw arts om advies als u niet zeker weet wanneer u moet beginnen.

Als u borstvoeding geeft en u wilt na de bevalling (weer) beginnen met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter

Lees de rubriek over “Zwangerschap en borstvoeding”.

Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke gevolgen na het gebruik van te veel Ethinylestradiol/Desogestrel Richter. Als u een aantal tabletten tegelijk inneemt, kunt u verschijnselen hebben van misselijkheid of overgeven. Bij jonge meisjes kan vaginaal bloedverlies optreden. Vraag uw arts of apotheker om advies als u te veel Ethinylestradiol/Desogestrel Richter heeft ingenomen of als u ontdekt dat een kind de tabletten heeft ingenomen.

De groene tabletten van de strip zijn placebotabletten. Als u een van deze tabletten vergeet, heeft dit geen invloed op de betrouwbaarheid van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter. Gooi de vergeten placebotablet weg zodat u de placeboweek niet langer maakt. Dit kan een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter.

Als u een lichtgele tablet bent vergeten, moet u de volgende aanwijzingen opvolgen:

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen

zwangerschap verminderd zijn. Hoe meer tabletten u vergeten bent, hoe groter het risico dat de bescherming tegen zwangerschap is verminderd.

De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het allergrootst als u een tablet overslaat aan het begin of aan het einde van de strip. Houd u daarom aan de volgende regels (zie ook onderstaand schema):

 • Meer dan één tablet vergeten in deze strip

Raadpleeg uw arts.

 • Eén tablet vergeten in week 1

Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op het zelfde moment moet innemen. Neem de tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in en gebruik de komende 7 dagen een extra voorbehoedmiddel zoals een condoom. Als u in de week voordat u de tablet vergat geslachtsgemeenschap heeft gehad of u bent vergeten om na de placebotabletten-periode met een nieuwe strip te beginnen, moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Raadpleeg in dat geval uw arts.

 • Eén tablet vergeten in week 2

Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op het zelfde moment moet innemen. Neem de tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in. Mits alle tabletten gedurende de 7 dagen voor de eerste overgeslagen tablet op de juiste manier zijn ingenomen is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd en hoeft u geen extra voorzorgsmaatregelen te treffen.

 • Eén tablet vergeten in week 3

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op het zelfde moment moet innemen. Neem de tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in. In plaats van dat u de groene tabletten inneemt (placebotabletten), gaat u meteen verder met de volgende strip. Hoogstwaarschijnlijk komt de menstruatie (onttrekkingsbloeding) pas aan het eind van de tweede strip - terwijl u de groene tabletten gebruikt -, maar kunt u tijdens de tweede strip wel last krijgen van spotting of een onttrekkingsbloeding.
 2. U kunt ook stoppen met het innemen van de lichtgele tabletten en direct beginnen met de 7 groene placebotabletten (noteer de dag waarop u uw tablet bent vergeten). Als u op uw vaste startdag met een nieuwe strip wilt beginnen, moet u de placeboperiode korter dan 7 dagen maken.

Als u een van deze twee adviezen opvolgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.

Als u in een strip tabletten bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de normale placeboweek, dan kan dat betekenen dat u zwanger bent. Raadpleeg uw arts voordat u met de volgende strip begint.

Meerdere tabletten vergeten in 1 strip

maar 1 tablet vergeten (meer dan 12 uur te laat)

Vraag uw arts om advies

ja

in week 1 Gemeenschap gehad in de week voor het vergeten?

nee

 • Neem de vergeten tablet in
 • Gebruik de komende 7 dagen een barrièremethode (condoom)
 • Maak de strip af
in week 2 • Neem de vergeten tablet in en
 • Maak de strip af
 • Neem de vergeten tablet in en
 • Maak de strip af
 • In plaats van de placebotabletweek
 • Ga meteen verder met de volgende strip

of

in week 3

 • Stop onmiddellijk met de strip.
 • Begin de placebotabletweek (niet langer dan 7 dagen, met inbegrip van de dag waarop de tablet is vergeten)
 • Ga dan verder met de volgende strip

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven of ernstige diarree heeft, is er een kans dat de werkzame stoffen in de tablet niet volledig in uw lichaam worden opgenomen. De situatie is hetzelfde als het vergeten van een tablet. Nadat het overgeven of de diarree is gestopt, moet u zo snel mogelijk een andere tablet uit een reservestrip innemen. Dit moet binnen 12 uur zijn vanaf het tijdstip waarop u uw tablet normaal inneemt. Als dit niet mogelijk is of als er meer dan 12 uur verstreken is, moet u het advies opvolgen dat wordt gegeven in de rubriek “Bent u vergeten dit middel in te nemen?”

Bloeding tussen de menstruaties door

Gedurende de eerste paar maanden dat u Ethinylestradiol/Desogestrel Richter gebruikt, kunt u last krijgen van onverwachte bloedingen (bloeding buiten de placeboperiode). Als dit bloeden langer dan een paar maanden aanhoudt of na een paar maanden begint, moet uw arts onderzoeken wat de oorzaak is.

Als u alle tabletten op de juiste manier hebt ingenomen, niet heeft overgegeven en geen ernstige diarree heeft gehad en als u geen andere geneesmiddelen gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat u zwanger bent.

Als de verwachte bloeding echter twee keer na elkaar uitblijft, is het mogelijk dat u toch zwanger bent. Neem dan direct contact op met uw arts. Begin niet met de volgende strip voordat u er zeker van bent dat u niet zwanger bent.

Vraag uw arts om advies.

Uw menstruatie uitstellen: wat u moet weten

Ook al wordt dit niet aanbevolen, u kunt uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) uitstellen door meteen na de laatste lichtgele werkzame tablet te beginnen met een nieuwe strip Ethinylestradiol/Desogestrel

Richter in plaats van de groene placebotabletten in te nemen. U kunt bij het gebruik van deze tweede strip last krijgen van spotting (bloeddruppeltjes of -vlekjes) of een doorbraakbloeding. Na de gebruikelijke placeboperiode van 7 dagen gaat u verder met de volgende strip.

U kunt uw arts om advies vragen voordat u besluit uw menstruatie uit te stellen.

De eerste dag van uw menstruatie verschuiven: wat u moet weten

Als u de tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal uw menstruatie/onttrekkingsbloeding beginnen in de periode dat u de placebotabletten inneemt. Als u deze dag wilt veranderen, kunt u dit doen door de placebotabletperiode korter te maken (maar nooit langer!). Bijvoorbeeld als uw placebotabletperiode normaal op een vrijdag begint en u wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder), dan moet u 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe strip beginnen. Als u de placebotabletperiode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of korter), kan het zijn dat u tijdens deze placebotabletperiode geen bloeding krijgt. U kunt dan last krijgen van spotting (bloeddruppeltjes of -vlekjes) of een doorbraakbloeding.

Vraag uw arts om advies als u niet zeker weet wat u moet doen.

Als u stopt met het gebruik van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter

U kunt met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter stoppen wanneer u wilt. Als u niet zwanger wilt worden, vraag uw arts dan om advies over andere betrouwbare anticonceptiemethoden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige reacties

Ernstiger reacties waarmee het gebruik van hormonale combinatie-anticonceptiepillen gepaard gaan, staan hierboven vermeld in rubriek 2 onder “De pil en bloedstolsels (trombose)” en “De pil en kanker”. Lees deze subrubrieken goed door en als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Zoals bij elk geneesmiddel kunnen overgevoeligheidsreacties (allergie voor de bestanddelen van Ethinylestradiol/Desogestrel Richter) optreden. Als u een van de volgende verschijnselen ondervindt, zoals huiduitslag, jeuk, zwelling van het gezicht, pijnlijke gewrichten of een ander ongebruikelijk verschijnsel (bijv. koorts, keelpijn, bemoeilijkte ademhaling, flauwvallen), moet u dan ook onmiddellijk naar uw arts toe.

Van de volgende ernstige bijwerkingen/aandoeningen is gerapporteerd dat ze optreden of verergeren bij vrouwen die de pil gebruiken: Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische ontstekingsziekte van de darm), systemische lupus erythematodes (SLE, een bindweefselziekte), epilepsie, herpes gestationis (een vorm van huiduitslag), chorea (een bewegingsziekte), een bloedziekte genaamd hemolytisch uremisch syndroom (HUS, een ziekte waarbij bloedstolsels de oorzaak zijn van nierfalen), bruine vlekken op het gezicht en het lichaam (chloasma), een bewegingsstoornis genaamd chorea van Sydenham, gele verkleuring van de huid, gynaecologische aandoeningen (endometriose, vleesbomen in de baarmoeder).

Andere mogelijke bijwerkingen

De volgende bijwerkingen zijn gerapporteerd bij vrouwen die de pil gebruiken. Ze kunnen zich voordoen in de eerste paar maanden nadat u bent begonnen met Ethinylestradiol/Desogestrel Richter, maar houden meestal op zodra uw lichaam aan de pil is gewend. De vaakst gemelde bijwerkingen (kan 1 of meer dan 1 op de 10 gebruikers treffen) zijn onregelmatige bloeding en gewichtstoename.

Vaak (kan bij 1 op de 10 mensen voorkomen): geen of afgenomen bloeding, gevoelige borsten, pijnlijke borsten, depressie, veranderde stemming, hoofdpijn, nervositeit, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn en acne.

Soms (kan bij 1 op de 100 mensen voorkomen): verminderde zin in seks, migraine, uitslag, vocht vasthouden, verminderd gehoor (otosclerose), hoge bloeddruk, braken, diarree, netelroos (urticaria), vergrote borsten.

Zelden (kan bij 1 op de 1.000 mensen voorkomen): candidiasis vaginalis (vaginale schimmelinfectie), trombo-embolie, meer zin in seks, oogirritatie door contactlenzen, haaruitval (alopecia), jeuk, huidaandoeningen (erythema nodosum - een huidaandoening die gepaard gaat met gewrichtspijn, koorts, overgevoeligheid of infectie en gekenmerkt wordt door kleine, pijnlijke, rozeblauwe knobbels onder de huid en schenen die de neiging hebben om terug te komen, erythema multiforme - een huidaandoening die gekenmerkt wordt door dichte verheven vlekken op de huid of met vocht gevulde blaren, laesies en rood worden of verkleuring van de huid, vaak in concentrische gebieden rond de laesies), vaginale afscheiding, afscheiding uit de borst en gewichtsverlies.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30 °C in de originele verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen zijn ethinylestradiol en desogestrel in elke lichtgele tablet. Eén lichtgele filmomhulde tablet bevat 20 microgram ethinylestradiol en 150 microgram desogestrel.

De groene (niet-werkzame) filmomhulde placebotablet bevat geen werkzame stoffen.

De andere bestanddelen zijn:

Werkzame filmomhulde tabletten:

Tabletkern: aardappelzetmeel; stearaatzuur; all-rac-alfatocoferol; lactosemonohydraat; magnesiumstearaat; colloïdaal watervrij siliciumdioxide; povidon K-30, chinolinegeel (E104). Tabletomhulling: hypromellose; macrogol 6000; propyleenglycol.

Filmomhulde placebotabletten:

Tabletkern: microkristallijne cellulose; watervrije lactose, voorverstijfseld maïszetmeel, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide

Tabletomhulling: polyvinylalcohol, titaandioxide (E171), macrogol 3350, talk, indigokarmijn (E132), chinolinegeel (E104), ijzeroxide zwart (E172), zonnegeel FCF (E110).

De werkzame filmomhulde tablet: lichtgele, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met een diameter van circa 6 mm, met merkteken “P9” aan de ene kant en “RG” aan de andere kant.

De filmomhulde placebotablet is een groene, ronde, dubbelbolle filmomhulde tablet met een doorsnede van ongeveer 6 mm, zonder merkteken.

Ethinylestradiol/Desogestrel Richter 0.02 mg/0.15 mg -28 filmomhulde tabletten zijn verpakt in PVC/PVDC/aluminium strips. De strips zijn verpakt in kartonnen dozen.

Elke doos bevat 1, 3, 6 of 13 kalenderverpakking(en) met 21 werkzame filmomhulde tabletten + 7 filmomhulde placebotabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Boedapest

Gyömrői út 19-21.

Hongarije

In het register ingeschreven onder:

RVG 106570

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Hunogidon 28

Nederland: Ethinylestradiol/Desogestrel Richter -28

Finland: Novynette (28)

Zweden: Docrelen 28

Oostenrijk: Desorelle Mite

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer herzien in maart 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.