Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan 0,03/0,075 mg, omhulde tabletten

Illustratie van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan 0,03/0,075 mg, omhulde tabletten
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code G03AA10
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
 • Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke geslachtshormonen, namelijk gestodeen en ethinylestradiol.
 • Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, zoals Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan, worden combinatiepillen genoemd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Algemene opmerkingen

Voordat u met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan kunt beginnen, zal uw arts een aantal vragen stellen over uw gezondheid en die van uw naaste familieleden. De arts neemt ook uw bloeddruk op en afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal hij/zij misschien nog een paar onderzoeken doen.

In deze bijsluiter worden een aantal situaties beschreven waarbij u moet stoppen met het innemen van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan of waarbij de betrouwbaarheid van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan verminderd kan zijn. In die situaties kunt u ervoor kiezen om geen geslachtsgemeenschap te hebben of om aanvullende, niet-hormonale voorbehoedsmiddelen te gebruiken, zoals een condoom of een andere barrièremethode.

Gebruik niet de kalender- of temperatuurmethode. Die methoden kunnen onbetrouwbaar zijn, omdat Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en het slijm in de baarmoederhals beïnvloedt.

Anticonceptiemiddelen met hormonen, en dus ook Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan, bieden geen bescherming tegen HIV-infecties (AIDS) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (bijvoorbeeld chlamydia, genitale herpes, genitale wratten, gonorroe, hepatitis B en syfillis). Om u te beschermen tegen deze ziektes moet u condooms gebruiken.

Gebruik Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan niet

 • wanneer u een bloedstolsel (trombose) in een bloedvat van het been, de longen (embolie) of een ander orgaan heeft, of in het verleden heeft gehad;
 • wanneer u een hartaanval of beroerte heeft gehad;
 • wanneer u een ziekte heeft (of heeft gehad) die een voorbode kan zijn van een hartinfarct (zoals angina pectoris, dat ernstige pijn op de borst veroorzaakt) of een beroerte (zoals een TIA, een lichte, voorbijgaande beroerte zonder restverschijnselen);
 • wanneer u een ziekte heeft die de kans op trombose van de slagaderen verhoogt. Dit zijn onder andere:
  • diabetes (suikerziekte) met beschadiging van de bloedvaten
  • ernstig verhoogde bloeddruk
  • een sterk verhoogd vetgehalte van het bloed (cholesterol of triglyceriden);
 • wanneer u een stoornis van de bloedstolling heeft (bijvoorbeeld proteïne-C tekort);
 • wanneer u lijdt (of heeft geleden) aan een bepaalde vorm van migraine (met zogenaamde focale neurologische symptomen);
 • wanneer u lijdt (of heeft geleden) aan een ontsteking van de alvleeskIier (pancreatitis);
 • wanneer u lijdt (of heeft geleden) aan een leverziekte en de werking van uw lever nog niet normaal is;
 • wanneer u een tumor in de lever heeft (gehad);
 • wanneer u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft (gehad) of als wordt vermoed dat u dat heeft;
 • wanneer u onverklaard vaginaal bloedverlies heeft;
 • wanneer een ernstig verhoogde bloeddruk heeft;
 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor ethinylestradiol of gestodeen of voor één van de andere bestanddelen van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan. Dit is te herkennen aan jeuk, huiduitslag of zwelling van de huid.

Wees extra voorzichtig met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan

In een aantal situaties moet u bij het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan of een ander anticonceptiemiddel met 2 hormonen extra voorzichtig zijn, en soms zijn regelmatige controles door uw arts noodzakelijk. Als één van de volgende situaties op u van toepassing is, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat u met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan begint. Neem ook contact op met uw arts wanneer een van de volgende aandoeningen ontstaat of verergert:

 • wanneer iemand uit uw naaste familie borstkanker heeft (gehad);
 • wanneer u een ziekte van de lever of galblaas heeft;
 • wanneer u diabetes (suikerziekte) heeft;
 • wanneer u een depressie (ernstige neerslachtigheid) heeft;
 • wanneer u lijdt aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (ontstekingsziekte van de darmen);
 • wanneer u lijdt aan HUS (hemolytisch uremisch syndroom, een bloedziekte die nierbeschadiging veroorzaakt);
 • wanneer u lijdt aan sikkelcelanemie (een erfelijke ziekte van de rode bloedlichaampjes);
 • wanneer u lijdt aan epilepsie (zie het gedeelte "Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan in combinatie met andere geneesmiddelen");
 • wanneer u lijdt aan SLE (systemische lupus erythematodes, een aandoening van het immuunsysteem);
 • wanneer u lijdt aan een ziekte die is begonnen tijdens een zwangerschap of tijdens eerder gebruik van geslachtshormonen, zoals gehoorverlies, porfyrie (een bloedziekte), zwangerschapsherpes (huiduitslag gepaard met blaasjes tijdens de zwangerschap), chorea van Sydenham (een ziekte van de zenuwen waarbij plotselinge lichaamsbewegingen optreden);
 • wanneer u chloasma heeft (gehad) (goudbruine pigmentplekken zogenaamde zwangerschapsvlekken, die vooral in het gezicht voorkomen). In dat geval is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden;
 • wanneer u lijdt aan erfelijk angio-oedeem (een ernstige allergische reactie). De verschijnselen hiervan kunnen optreden of verergeren bij het gebruik van producten die oestrogenen bevatten. Neem direct contact op met uw arts als u symptomen heeft van angio-oedeem, zoals een zwelling van het gezicht, de tong en/of de keel en/of slikproblemen of galbulten in combinatie met ademhalingsproblemen.

Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan en trombose

Veneuze trombose

Vrouwen die een combinatiepil gebruiken, bijvoorbeeld Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan, hebben een grotere kans op het ontstaan van veneuze trombose (bloedstolsel in de bloedvaten) dan vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken. Bloedstolsels kunnen belangrijke bloedvaten verstoppen. Wanneer een bloedstolsel onstaat diep in de aderen van het been, kan het los raken en slagaders in de longen blokkeren (longembolie). Zeer zelden kunnen bloedstolsels optreden in de lever, darmen, nier of het oog. Het risco op trombose is het grootst gedurende het allereerste jaar van het gebruik van een anticonceptiepil.

De kans op veneuze trombose bij het gebruik van een combinatiepil neemt toe:

 • naarmate u ouder wordt;
 • wanneer u overgewicht heeft;
 • wanneer een van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel (trombose) in het been, de long of een ander orgaan heeft gehad;
 • wanneer u een operatie moet ondergaan of langere tijd bedrust moet houden of niet mag lopen, of als u een ernstig ongeval heeft gehad. In die gevallen moet u de arts van tevoren vertellen dat u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan gebruikt, omdat het gebruik mogelijk moet worden stopgezet. Uw arts zal aangeven wanneer u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan weer mag gebruiken. Dat is meestal ongeveer twee weken nadat u weer op de been bent.

Arteriële trombose

Het gebruik van een combinatiepil is in verband gebracht met een verhoogde kans op arteriële trombose (verstopping van een slagader), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartinfarct) of de hersenen (beroerte).

De kans op arteriële trombose bij het gebruik van een combinatiepil is groter:

 • wanneer u rookt. U wordt dringend geadviseerd om te stoppen met roken als u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan gebruikt, vooral als u ouder bent dan 35 jaar;
 • wanneer u een te hoog vetgehalte in het bloed heeft (cholesterol of triglyceriden);
 • wanneer u een hoge bloeddruk heeft;
 • wanneer u migraine heeft;
 • wanneer u hartproblemen heeft (hartklepafwijking, hartritmestoornis);
 • naarmate u ouder wordt;
 • wanneer u overgewicht heeft;
 • wanneer één van uw familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad.

Stop met het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan en neem direct contact op met uw arts wanneer u één van de volgende mogelijke verschijnselen van trombose opmerkt:

 • heftige pijn en/of zwelling in een been;
 • plotselinge ernstige pijn op de borst die kan uitstralen naar de linker arm;
 • plotselinge ademnood;
 • plotselinge hoest zonder aanwijsbare oorzaak;
 • een ongewone, ernstige of langdurige hoofdpijn of verergering van migraine;
 • gedeeltelijke of totale blindheid of dubbelzien;
 • moeite met praten of niet kunnen praten;
 • duizeligheid of flauwvallen;
 • zwakte, vreemd gevoel of gevoelloosheid in een deel van het lichaam.

Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan en kanker

Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, wordt borstkanker iets vaker geconstateerd dan bij andere vrouwen, maar het is niet bekend of dat verschil door deze pil veroorzaakt wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken vaker tumoren worden gevonden omdat zij vaker door de arts onderzocht worden. Na het stoppen met de combinatiepil wordt het optreden van borstkanker geleidelijk aan minder. Het is belangrijk om uw borsten regelmatig te controleren. Neem contact op met uw arts als u een knobbeltje in de borst voelt.

Bij pilgebruiksters zijn zeldzame gevallen van goedaardige levertumoren en, nog zeldzamere gevallen van kwaadaardige levertumoren gerapporteerd. Dit kan interne bloedingen veroorzaken en leiden tot ernstige buikpijn.

Neem contact op met uw arts als u ongewoon heftige buikpijn heeft.

Baarmoederhalskanker is vaker gemeld bij vrouwen die de pil langdurig gebruikten. Het kan zijn dat dit niet direct veroorzaakt wordt door de pil, maar dat dit meer gerelateerd is aan seksueel gedrag en andere factoren.

Tussentijds bloedverlies

In de eerste paar maanden dat u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan gebruikt, kunnen er onverwachte bloedingen optreden (bloedingen buiten de pilvrije week). Als deze bloedingen na een paar maanden nog steeds voorkomen, of als ze na een paar maanden beginnen, zal uw arts moeten onderzoeken wat de oorzaak ervan is.

Wat u moet doen als er in de pilvrije week geen bloeding optreedt

Wanneer u alle tabletten op correcte wijze hebt ingenomen, niet heeft gebraakt en geen ernstige diarree heeft gehad en als u geen andere medicijnen heeft gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat u zwanger bent.

Als de verwachte bloeding echter twee keer na elkaar uitblijft, is het mogelijk dat u toch zwanger bent. Neem dan direct contact op met uw arts. Begin niet met de volgende strip voordat u er zeker van bent dat u niet zwanger bent.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel altijd aan de arts die u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan voorschrijft welke geneesmiddelen of kruidengeneesmiddelen u al gebruikt. Als een andere arts of uw tandarts u een geneesmiddel voorschrijft, moet u hem/haar (of de verstrekkende apotheker) vertellen dat u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan gebruikt. Zij kunnen u vertellen of u extra voorbehoedsmiddelen moet gebruiken (bijvoorbeeld condooms), en zo ja, voor hoe lang.

 • Sommige geneesmiddelen kunnen tot gevolg hebben dat Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan minder goed werkt in het voorkomen van een zwangerschap. Ook kunnen zij onverwachte bloedingen veroorzaken. Dit zijn onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijvoorbeeld hydantoïne, topiramaat, felbamaat, lamotrigine, primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine) tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine), geneesmiddelen die het afweersysteem beïnvloeden (ciclosporine), HIV-infecties (ritonavir) of andere infectieziekten (griseofulvine, ampicilline, tetracycline), en het kruidengeneesmiddel Sint-Janskruid.
 • Raadpleeg eerst uw arts als u tijdens het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan ook kruidengeneesmiddelen wilt gaan gebruiken die Sint-Janskruid bevatten.
 • Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan kan de werking van andere geneesmiddelen verminderen, bijvoorbeeld van geneesmiddelen die ciclosporine (geneesmiddel dat het afweersysteem beïnvloedt) bevatten of het anti-epilepsiemiddel lamotrigine (dit kan leiden tot een verhoogde frequentie van de toevallen).

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen..

Laboratoriumonderzoek

Als uw bloed moet worden onderzocht, moet u uw arts of de laboratoriummedewerker vertellen dat u de pil gebruikt. Anticonceptiepillen kunnen namelijk de uitkomsten van bepaalde bloedonderzoeken beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, mag u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan niet gebruiken. Als u tijdens het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan toch zwanger wordt, moet u direct stoppen met de pil en contact opnemen met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan door vrouwen die borstvoeding geven wordt in het algemeen niet aangeraden. Raadpleeg uw arts als u de pil wilt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat het gebruik van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan invloed heeft op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan bevat lactose en sucrose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem elke dag een tablet Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan in, wanneer nodig met een beetje water. U kunt de tabletten innemen met of zonder voedsel, maar wel iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip.

De strip bevat 21 tabletten. Naast iedere tablet staat een dag van de week. Als u bijvoorbeeld begint op een woensdag, neem dan een tablet met "wo” ernaast. Volg de richting van de pijl op de strip totdat u alle 21 tabletten heeft ingenomen.

Neem daarna 7 dagen lang geen tabletten in. In de loop van die 7 pilvrije dagen (ook wel stopweek of pilvrije week genoemd) moet de bloeding beginnen. Deze zogenaamde onttrekkingsbloeding begint meestal op de 2e of 3e dag van de pilvrije week.

Op de 8e dag na de laatste Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan tablet (dus na de pilvrije periode van 7 dagen) begint u met de volgende strip, ook als de bloeding nog niet is gestopt. Dat betekent dat u de volgende strip steeds op de zelfde dag van de week begint. De onttrekkingsbloeding vindt plaats in de pilvrije week.

Wanneer u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan op deze manier gebruikt, bent u ook beschermd tegen zwangerschap tijdens de 7 dagen dat u geen tabletten inneemt.

Volg bij het innemen van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Wanneer kunt u met de eerste strip beginnen

 • Wanneer u in de vorige maand geen anticonceptiemiddel met hormonen heeft gebruikt Begin met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan op de eerste dag van de cyclus (dat is de eerste dag van uw menstruatie). Als u start met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan op de eerste dag van uw menstruatie, bent u direct beschermd tegen zwangerschap. U kunt ook op dag 2 tot 5 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedsmiddel gebruiken (bijvoorbeeld een condoom).
 • Overstap van een andere combinatiepil, een vaginale ring of een anticonceptiepleister U kunt met Ethinylestradiol/gestodeen Mylan beginnen op de dag na de pilvrije periode van uw vorige pil (of indien de strip ook niet-werkzame tabletten bevat, na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Volg het advies van uw arts op als u overstapt van een vaginale ring of anticonceptiepleister.
 • Overstap van een preparaat met alleen een progestageen (pil met alleen een progestageen (ook wel minipil genoemd), injectie of implantaat met alleen een progestageen of een progestageen afgevend spiraaltje) U kunt van de ene op de andere dag overstappen van een minipil (anticonceptiepil met alleen progestageen) op een combinatiepil. Als u overstapt van een prikpil, neemt u de eerste Ethinylestradiol/gestodeen Mylan tablet in op de dag dat u aan een nieuwe injectie toe zou zijn. Na een implantaat of een spiraaltje kunt u met Ethinylestradiol/gestodeen Mylan beginnen op de dag dat deze verwijderd wordt. In al deze gevallen moet u echter extra beschermende maatregelen nemen tijdens de eerste 7 dagen dat u Ethinylestradiol/gestodeen Mylan gebruikt (bijvoorbeeld een condoom).
 • Na een miskraam of abortus Volg het advies van uw arts.
 • Na een bevalling U kunt tussen 21 en 28 dagen na de bevalling met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan beginnen. Als u begint na dag 28 moet u de eerste 7 dagen een barrièremethode gebruiken (bijvoorbeeld een condoom). Als u na een bevalling geslachtsgemeenschap heeft gehad voordat u (weer) met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan begonnen bent, moet u er eerst zeker van zijn dat u niet zwanger bent. Anders moet u wachten tot de volgende menstruatie. Vraag uw arts om advies als u niet zeker weet wanneer u moet beginnen.
 • Als u na een bevalling borstvoeding geeft en (weer) met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan wilt beginnen Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan mag niet gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Lees het gedeelte over ”Borstvoeding".

Wat u moet doen als u meer tabletten Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan heeft ingenomen dan u zou mogen

Er zijn geen gevallen bekend van ernstige problemen na het innemen van te veel Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan tabletten.

Als u een aantal tabletten tegelijk inneemt kunt u misselijk worden en gaan overgeven. Bij jonge meisjes kan vaginaal bloedverlies optreden.

Vraag uw arts of apotheker om advies als u te veel Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan tabletten heeft ingenomen of als u ontdekt dat een kind de tabletten heeft ingenomen.

Wat u moet doen als u vergeten bent om Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan in te nemen

Als u minder dan 12 uur te laat bent, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet in zodra u er aan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.

 • Als u meer dan 12 uur te laat bent, kan de beschermende werking van Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan verminderd zijn. Hoe meer tabletten u vergeten bent, hoe groter de kans wordt dat de bescherming tegen zwangerschap verminderd is.

De kans op onvolledige bescherming tegen zwangerschap is het grootst als u een tablet aan het begin of het einde van de strip vergeet. Daarom moet u zich aan de volgende regels houden (zie ook het schema hieronder):

 • Meer dan één tablet van deze strip vergeten Neem contact op met uw arts.
 • Eén tablet vergeten in week 1 Neem de vergeten tablet in zodra u er aan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in moet nemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in en gebruik de volgende 7 dagen een extra voorbehoedsmiddel, bijvoorbeeld een condoom. Als u gemeenschap heeft gehad in de week vóór de vergeten pil of als u vergeten bent om met de nieuwe strip te beginnen na de pilvrije periode, moet u er rekening mee houden dat u zwanger kunt zijn. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • Eén tablet vergeten in week 2 Neem de vergeten tablet in zodra u er aan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in moet nemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De bescherming tegen zwangerschap is niet verminderd en u hoeft geen extra voorbehoedsmiddelen te gebruiken.
 • Eén tablet vergeten in week 3 U kunt kiezen uit: twee mogelijkheden:
 1. Neem de vergeten tablet in zodra u er aan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijk in moet nemen. Neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Sla de pilvrije periode over en ga direct verder met de volgende strip. Waarschijnlijk krijgt u een onttrekkingsbloeding na de tweede strip, maar u kunt ook tijdens de tweede strip last krijgen van spotting of een doorbraakbloeding.
 2. U kunt ook stoppen met de strip en direct overgaan op de pilvrije periode van 7 dagen (tel de dag mee waarop u de tablet vergeten bent). Als u met de nieuwe strip weer op uw vaste dag wilt beginnen, kort dan de pilvrije periode in tot minder dan 7 dagen.

Als u één van beide richtlijnen volgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.

 • Als u één van de tabletten van een strip vergeten bent en geen bloeding heeft in de eerstvolgende pilvrije periode, kan dat betekenen dat u zwanger bent. Neem contact op met uw arts voordat u met de nieuwe strip begint.

Een aantal tabletten

vergeten van 1 strip

s1echts 1 tablet vergeten (meer dan

12 uur te laat ingenomen)

    Vraag uw arts om advies
    ja
  in week 1 Gemeenschap gehad in de week voor het vergeten?
    nee
    •Neem de vergeten tablet in
    •Gebruik de volgende 7 dagen een barrièremethode
    (condoom)
    •En gebruik de strip verder op
  in week 2 •Neem de vergeten tablet in
  •En gebruik de strip verder op
    •Neem de vergeten tablet in en
    •Gebruik de strip verder op
    •Sla de pilvrije week over
    •Ga direct door met de volgende strip
  in week 3 of
    •Stop direct met de strip
    •Begin met de pilvrije week (niet langer dan 7 dagen
    inclusief de vergeten tablet)
    •Ga daarna door met de volgende strip

Wat u moet doen in geval van overgeven of ernstige diarree

Als u binnen 3 tot 4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven of heftige diarree heeft, is er een kans dat de werkzame stoffen van de pil niet volledig door het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Na overgeven of diarree moet u zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Neem deze tablet indien mogelijk binnen 12 uur na de gebruikelijke tijd in. Als dat niet mogelijk is, of als er al 12 uur voorbijgegaan zijn, volg dan het advies onder "Wat u moet doen als u vergeten bent om Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan te nemen".

Uitstel van de menstruatie: wat u moet weten

U kunt uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) uitstellen, ook al wordt dat niet aangeraden. Uitstel is mogelijk door de pilvrije periode over te slaan en direct verder te gaan met een nieuwe strip Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan. U kunt tijdens de tweede strip wel te maken krijgen met doorbraakbloeding of spotting (druppels of vlekjes bloed). Na de gebruikelijke pilvrije periode van 7 dagen begint u dan weer aan de volgende strip.

U kunt eventueel uw arts om advies vragen voordat u besluit om uw menstruatie uit te stellen.

Verschuiving van de eerste dag van de menstruatie: wat u moet weten

Als u uw tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, zal uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) steeds in de pilvrije week beginnen. U kunt de begindag van de menstruatie veranderen door de pilvrije periode korter te maken (nooit langer!). Als uw pilvrije periode bijvoorbeeld op een vrijdag begint en u wilt die verschuiven naar een dinsdag (3 dagen eerder), moet u 3 dagen eerder met de nieuwe strip beginnen. Als u de pilvrije periode sterk verkort (tot 3 dagen of minder) hebt u mogelijk geen bloeding tijdens deze pilvrije periode. U kunt wel te maken krijgen met spotting (druppels of vlekjes bloed) of een doorbraakbloeding.

Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, neem dan contact op met uw arts.

Als u wilt stoppen met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan

U kunt op ieder gewenst moment stoppen met Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan. Als u niet zwanger wilt worden, kunt u contact opnemen met uw arts voor advies over andere betrouwbare voorbehoedsmiddelen.

Als u nog andere vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

 • Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruiksters): Hoofdpijn, nervositeit, irritatie van de ogen bij het gebruik van contactlenzen, stoornissen van het gezichtsvermogen, misselijkheid, acne, migraine, gewichtstoename, vochtophoping, tussentijds bloedverlies en spotting kunnen soms optreden gedurende de eerste maanden. Dit stopt meestal wanneer uw lichaam is gewend aan Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan. Als het blijft optreden, erger wordt of terugkomt moet u contact opnemen met uw arts. Uitblijven van de menstruatie, gevoelige borsten, verminderde zin in seks, depressieve buien, geïrriteerdheid, buikpijn.
 • Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruiksters): Verhoogd vetgehalte in het bloed, overgeven, hoge bloeddruk, ontsteking van het slijmvlies van de vagina (vaginitis).
 • Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruiksters): Leverziekte, aandoeningen van de huid en het onderhuidse weefsel (bijvoorbeeld uitslag, pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), ontsteking van de huid (lupus erythematodes)), afwijkingen van het middenoor, galstenen, trombose (vorming van een bloedstolsel in een bIoedvat), pigmentafwijkingen. Deze kunnen ook optreden als u Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan al een aantal maanden gebruikt en kunnen minder erg worden als u overmatige blootstelling aan zonlicht vermijdt. Verandering in de vaginale afscheiding.
 • Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op 10.000 vrouwen): Bewegingsstoornissen, aandoeningen van de alvleesklier.

Alle vrouwen die combinatiepillen gebruiken hebben een verhoogd risico op het optreden van veneuze trombose.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de strip en op het doosje na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 30°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan

 • De werkzame bestanddelen zijn gestodeen en ethinylestradiol. Bevat per tablet 75 microgram gestodeen en 20 microgram ethinylestradiol of 75 microgram gestodeen en 30 microgram ethinylestradiol.
 • De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: magnesiumstearaat, povidon K-25, maïszetmeel, lactosemonohydraat. Omhulsel van de tablet: povidon K-90, macrogol 6000, talk, calciumcarbonaat, sucrose, montaanglycolwas.

Hoe ziet Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan worden geleverd als witte, ronde, bolle, met suiker omhulde tabletten zonder opdruk.

De tabletten worden geleverd in blisterstrips met elk 21 stuks. De blisterstrips zijn verpakt in een kartonnen doosje. Een doosje bevat 1, 3 of 6 blisterstrips.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mylan B.V. Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Haupt Pharma Münster GmbH, Scheebrüggenkamp 15, 48 159 Münster, Duitsland

Ingeschreven in het register voor geneesmiddelen onder:

Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan 0,02/0,075 mg: RVG 100223

Ethinylestradiol/Gestodeen Mylan 0,03/0,075 mg: RVG 100225

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de EEA lidstaten onder de volgende namen:

België: MylenaMylan 75 μg/20μg omhulde tabletten, MylenaMylan 75 μg/30μg omhulde tabletten Denemarken: Gestoden / Ethinylestradiol 75/20 Mylan, Gestoden / Ethinylestradiol 75/30 Mylan

Italië: Etinilestradiolo E Gestodene Mylan Generics 20/75, Etinilestradiolo E Gestodene Mylan Generics 30/75 Luxemburg: MylenaMylan 75 μg/20 comprimés enrobés, MylenaMylan 75 μg/30μg comprimés enrobés

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2011.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code G03AA10
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.