Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC, filmomhulde tabletten

ATC-Code
G03AA07
Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC, filmomhulde tabletten

WeCare

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

WeCare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC wordt gebruikt om zwangerschapte voorkomen(anticonceptie).

Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk ethinylestradiol en levonorgestrel.

Anticonceptie pillen die uit twee hormonen bestaan worden ook wel combinatie “pillen” genoemd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

ETHINY LES T RA DIO L/LEV ON O R GES TR EL 0,02/0,1 MG WEC INNEEMT

Algemene opmerkingen

Voordat u Ethinyle stra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC kunt gebruiken, zal uw arts u wat vragen stellen over uw medische geschiedenis en die van uw naaste verwanten. Uw arts zal ook uw bloeddruk meten en afhankelijk van uw persoonlijke situatie, bepaalde andere testen uitvoeren.

In deze bijsluiter worden verschillende situaties beschreven wanneer u moet stoppen met het gebruik van Ethinyle stra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC en wanneer de betrouwbaarheid van Ethinylestradiol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC verminderd kan zijn. In deze gevallen moet u geslachtsgemeenschap vermijden of andere, niet-hormonale voorbehoedmiddelen gebruiken, zoals condooms. Gebruik echter geen kalender- of

temperatuurmethoden. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn, aangezien de

maandelijkse variatie in de lichaamstemperatuur en het baarmoederslijmvlies veranderd wordt door gebruik van Ethinylestra diol/Le vonorge stre l 0,02/0,1 mg WEC.

Ethinylestradiol/Levon orgestrel 0,02/0,1 mg WEC biedt geen enkele bescherming tegen een HIV-infectie (AIDS) of andere seksueel overdraagbare ziekten.

Neem Ethinylestrad iol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC niet in

 • als u een bloedstolsel heeft of heeft gehad (trombose), in een bloedvat van het been, van de longen (embolie), of van andere organen
 • als u een hartaanval of beroerte heeft of heeft gehad
 • als u een ziekte heeft (of hebt gehad) die kan leiden tot een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, wat ernstige pijn in de borst kan veroorzaken) of tot een beroerte (bijvoorbeeld een lichte voorbijgaande beroerte zonder blijvende gevolgen)
 • als u een ziekte heeft waarbij het risico op bloedstolsels in de slagaders kan toenemen. Dit is van toepassing bij de volgende ziektes:
  • suikerziekte met beschadiging van de bloedvaten
  • een aanzienlijk verhoogde bloeddruk
  • een sterk verhoogd vetgehalte in het bloed (cholesterolof triglyceriden)
 • als u mogelijke stoornissenin de bloedstolling heeft (zoals tekort aan proteïne C)
 • als u een bepaalde vorm van migraine hebt of heeft gehad (met zogenaamde focale neurologische klachten)
 • als u een alvleesklierontsteking (pancreatitis) heeft of heeft gehad
 • als u leverfunctiestoornissen heeft of heeft gehad, en uw leverwaarden in het bloed zijn nog steeds niet normaal
 • als u goedaardige of kwaadaardige levertumoren heeft of heeft gehad
 • als u borstkanker heeft of heeft gehad of als borstkanker bij u wordt vermoed of kanker van de geslachtsorganen
 • als u vaginaal bloedverlies heeft, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ethinylestradiol, levonorgestrel of voor een van de andere bestanddelen van Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC. Dit kan worden herkend aan jeuk, rode zwelling of huiduitslag.

Wees extra voorzichtig met Ethinylestrad iol/Levon orgestrel 0,02/0,1 mg WEC

Bij het gebruik van Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC of elk andere combinatie “pil” moet u in sommige gevallen extra voorzichtig zijn en het kan noodzakelijk zijn dat u regelmatig gecontroleerd wordt door uw dokter. Vertel het uw arts voordat u begint met innemen van Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC als een van de volgende gevallen op u van toepassing is. U moet uw dokter ook raadplegen indien een van de genoemde gevallen zich ontwikkelt of verergert tijdens het gebruik van Ethinyles tra diol/Le vonorge stre l 0,02/0,1 mg WEC:

 • wanneer een familielid borstkanker heeft of heeft gehad
 • als u een ziekte heeft aan de lever of de galblaas
 • wanneer u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft
 • wanneer u lijdt aan neerslachtigheid (depressie)
 • wanneer u lijdt aan een chronische, met ontstekingen gepaard gaande darmaandoening (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis)
 • als u een bloedziekte heeft die nierschade veroorzaakt (HUS: hemolytisch-uremisch

syndroom)

 • Als u een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen heeft (sikkelcelanemie)
 • Wanneer u lijdt aan vallende ziekte (epilepsie) (zie ook “Gebruik met andere geneesmiddelen”)
 • Als u een bepaalde aandoening van het afweersysteem heeft (systemische lupus erythematodes:SLE)
 • Als u een aandoening heeft die tijdens de zwangerschap of bij eerder hormoongebruik, voor het eerst verscheen, zoals een vorm van gehoorverlies (otosclerose), of een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie), blaarvormige huiduitslag tijdens de zwangerschap (herpes gestationis) of een aandoening aan de zenuwen waardoor het lichaam plotselinge bewegingen maakt (chorea van Sydenham)
 • Als u bruingele pigmentvlekken heeft of hebt gehad (chloasma, ook wel zwangerschapsstrepen genoemd, voornamelijk in het gezicht). In dit geval wordt aangeraden direct zonlicht of ultraviolet licht te vermijden.
 • Als u een erfelijke vorm heeft van angiooedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en

slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoe ilijkhede n en/of jeuk en huiduits la g, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem). Geneesmiddelen die oestrogeen bevatten kunnen deze symptomen verergeren. U moet direct contact opnemen met uw dokter als u symptomen heeft zoals een gezwollen gezicht, gezwollen tong, en/of keel en/of moeilijkheden met slikken of netelroos samen met problemen met ademhalen.

Ethinylestradiol/Levon orgestrel 0,02/0,1 mg WEC en trombose

Trombose in de aderen (Veneuze trombose)

Het gebruik van 'combinatiepreparaten', inclusief Ethinylestra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC kan de kans op verstopping van de aders door een bloedprop (trombo-embolie) verhogen. Vrouwen, die geen combinatiepil of anticonceptie (middelen om zwangerschap te voorkomen) gebruiken, hebben minder kans op trombose.

De kans op verstopping van de aderen is toegenomen in de volgende gevallen:

 • naarmate u ouder wordt
 • bij aanzienlijk overgewicht
 • als uw ouders, broers of zusters op jonge leeftijd een bloedprop in de aderen van een been, de longen of andere organen hadden
 • als u langere tijd bedrust moet houden of niet mag lopen, zoals bij grote operaties, bij operaties aan de benen of bij een groot letsel. Het is belangrijk dat u uw arts vooraf vertelt dat u Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC gebruikt, omdat u waarschijnlijk moet

stoppen met het gebruik van Ethinyles tra diol/Levonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC. Uw arts zal u vertellen wanneer u Ethinylestra diol/Le vonorge s tre l 0,02/0,1 mg WEC weer mag gaan gebruiken, meestal ongeveer 2 weken nadat u weer kunt lopen;

Trombose in de slagaderen (Arteriële trombose)

Het gebruik van combinatie pillen is in verband gebracht met een toegenomen risico op verstopping van een slagader (artiële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of in de hersenen (beroerte of herseninfarct)

De kans op verstoppingen in de slagaderen bij combinatiepil gebruikers, is toegenomen in de volgende gevallen:

 • bij roken. U wordt sterk aangeradenom te stoppen met roken wanneer u

Ethinylestradiol/Levon orgestrel 0,02/0,1 mg WEC gebruikt, vooral wanneer u ouder bent dan 35 jaar.

 • bij stoornissen in de vetstofwisseling (cholesterolof triglyceriden)
 • bij hoge bloeddruk
 • bij migraine
 • bij problemen met het hart (bijvoorbeeld hartklepafwijkingen, hartritmestoornissen)

Stop onmiddellijk met het gebruik van Ethinylestrad iol/Levo norgestrel 0,02/0,1 mg WEC en neem direct contact op met uw arts als u verschijnselen van trombose waarneemt zoals:

 • ernstige pijn of zwelling in een been
 • plotse, erge pijn op de borst, die kan uitstralen naar de linker arm
 • plotselinge ademhalingsproblemen
 • plotse hoest zonder duidelijke oorzaak
 • elke ongebruikelijke, ernstige of langdurige hoofdpijn of verergering van migraine
 • plotseling gedeeltelijke of volledige blindheid
 • onduidelijk spreken, problemen met spreken of niet kunnen spreken
 • duizeligheid, bewustzijnsverlies
 • zwakte, een raar gevoel of gevoelloosheid in een willekeurig deel van het lichaam

Ethinylestradiol/Levon orgestrel 0,02/0,1 mg WEC en kanker

Bij vrouwen die een combinatie “pil” gebruiken, wordt iets vaker borstkanker vastgesteld. Het is niet bekend of dit het gevolg is van het gebruik van de combinatie “pil”. Het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn dat er meer tumoren ontdekt worden bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, omdat deze vrouwen meer gecontroleerd worden door een arts.

Het optreden van borstkanker neemt weer geleidelijk af na het stoppen van de combinatie “pil”. Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren en u wordt aangeraden direct contact op te nemen met uw dokter wanneer u een knobbeltje ontdekt.

In zeldzame gevallen zijn bij gebruiksters van de combinatie “pil” goedaardige levertumoren gemeld, en kwaadaardige levertumoren kwamen nog minder voor. Als u ongebruikelijke, ernstige buikpijn krijgt, moet u meteen uw arts waarschuwen.

Onregelmatig bloedverlies

Het kan voorkomen dat u tijdens de eerste maanden van het gebruik van

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC onregelmatig bloedverlies heeft of bloeddruppels of –vlekjes (buiten de normale tabletvrije periode). Raadpleeg uw arts als deze onregelmatige bloedingen langer dan een paar maanden duren of als ze pas na een paar maanden beginnen. Uw arts moet dan de oorzaak van de bloedingen vaststellen.

Wat u moet doen wanneer er geen bloeding optreedt tijdens de tabletvrije periode

Als u alle tabletten correct heeft ingenomen, niet gebraakt hebt of hevige diarree hebt gehad en geen andere geneesmiddelen heeft ingenomen, is zwangerschap onwaarschijnlijk.

Indien de bloeding voor de tweede keer uitblijft, kan het zijn dat u zwanger bent. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Begin niet aan de volgende strip totdat zwangerschap is uitgesloten.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts, die u Ethinylestra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC voorschrijft, welke andere geneesmiddelen of kruidenmiddelen u gebruikt. Vertel elke andere dokter of tandarts die u andere medicijnen voorschrijft (of de apotheek) dat u Ethinylestra diol/Le vonorges trel 0,02/0,1

mg WEC gebruikt. Zij kunnen u vertellen of u extra maatregelen moet nemen om niet zwanger te worden (bijvoorbeeld condooms) en voor hoe lang.

Sommige geneesmiddelen kunnen de bescherming tegen zwangerschap door

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC verminderen of kunnen onverwachte bloedingen veroorzaken.

Deze geneesmiddelen zijn o.a.:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie, zoals primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine;
 • geneesmiddelen tegen tuberculose zoals rifampicine;
 • sommige geneesmiddelenvoor de behandeling van AIDS, zoals ritonavir, nevirapine.
 • sommige geneesmiddelentegen bacteriële infecties (antibiotica), zoals griseofulvine, penicilline, tetracyclines;
 • een geneesmiddel voor de behandeling van hoge bloeddruk in de longslagaders (bosentan);
 • geneesmiddelendie St. Janskruidbevatten.

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC kan de werkzaamheid van onderstaande geneesmiddelen verminderen:

 • ciclosporine, een geneesmiddeldat het afweersysteem onderdrukt;
 • lamotrigine, een geneesmiddeltegen epilepsie (het kan zijn dat u meer epileptische aanvallen krijgt)

Vraag uw dokter of apotheker om advies voordat u een medicijn inneemt.

Laboratoriumtesten

Als u bloedonderzoek moet ondergaan, vertel uw arts dan dat u Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC gebruikt. Het gebruik van 'de pil' kan de uitkomsten van bepaalde laboratoriumtesten beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Als u tijdens het gebruik van Ethinyles tra diol/Le vonorges trel 0,02/0,1 mg WEC zwanger wordt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik en uw arts raadplegen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

borstvoeding

Het gebruik van Ethinyle stra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC wordt meestal afgeraden als u borstvoeding geeft. Als u de pil zou willen gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, moet u uw arts raadplegen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheiden het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Ethinyle stra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC van invloed is op het autorijden of het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC bevat lactose. Als uw arts heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bijvoorbeeld lactose), neem dan contact op met uw arts voordat u Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen gebruik van Ethinyles tradiol/Le vonorge stre l 0,02/0,1 mg WEC nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem iedere dag een tablet Ethinyles tradiol/Levonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC, zonodig met een slokje water. De tabletten mogen met en zonder voedsel worden ingenomen, maar u moet de tabletten wel elke dag op ongeveer dezelfde tijd innemen.

Een strip bevat 21 tabletten. Neem elke dag een tablet, totdat u alle 21 tabletten heeft ingenomen.

Daarna neemt u 7 dagen geen tabletten. Gedurende deze tabletvrije periode (de stopweek) zou bloedverlies op moeten treden . Deze zogenaamde onttrekkingsbloeding begint meestal op dag 2 of 3 nadat u de laatste tablet heeft ingenomen.

Begin met de volgende strip op dag 8, (dat is na de 7 daagse tabletvrije periode) ook als het bloedverlies nog niet is gestopt. Dit betekent dat u altijd op dezelfde dag van de week begint met een nieuwe strip, en het bloedverlies elke maand ook meestal op dezelfde dag begint.

Wanneer u Ethinyles tradiol/Le vonorge stre l 0,02/0,1 mg WEC op deze manier inneemt, bent u ook beschermd tegen zwangerschap gedurende de 7 dagen dat u de pil niet inneemt.

De strip bevat 21 tabletten. Naast iedere tablet is de dag van de week gedrukt. Wanneer u bijvoorbeeld op een woensdag moet beginnen, dan moet u de pil innemen met de vermelding “woe” naast de pil. (Neem altijd de tablet die behoort bij de overeenkomstige dag van de week.) De volgende tabletten moet u in de richting van de pijl innemen, totdat u alle 21 tabletten heeft ingenomen.

Beginnen met het gebruik van de eerste strip

Als u de voorgaande maand geen anticonceptie (middelen om zwangerschap te voorkomen) met hormonen heeft gebruikt:

Begin met het gebruik van Ethinyles tradiol/Le vonorge stre l 0,02/0,1 mg WEC op de eerste dag van uw cyclus. Dit is de eerste dag van uw maandelijkse bloeding. Als u met

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC begint op de eerste dag van uw maandelijkse bloeding dan bent u onmiddellijk beschermd tegen zwangerschap. U kunt ook beginnen op dag 2 tot 5 van de cyclus, maar dan moet u de eerste 7 dagen een extra voorbehoedmiddelgebruiken, zoals condooms.

Overstappen van een ander hormonaal anticonceptiemiddel, combinatiepreparaat, vaginale ring of transdermale pleister

Begin met Ethinyles tradiol/Le vonorge stre l 0,02/0,1 mg WEC bij voorkeur op de dag na de laatste actieve tablet (de tablet dat actieve ingrediënten bevat), of op zijn laatst op de laatste dag na de tabletvrije periode van het vorige middel dat u gebruikte (of na de laatste inactieve tablet van uw vorige pil).

Als u overstapt van een vaginale ring of pleister, volg dan het advies van uw arts.

Overschakelen van een 'minipil' (een pil die alleen progesteron bevat) een injectie, een implantaat of een spiraaltje dat progesteron afgeeft (Intra-Uterien Systeem (IUS))

U kunt op elke gewenste dag stoppen met de minipil (voor een implantaat of spiraaltje op de dag dat deze verwijderd wordt, of voor een injectie op het moment dat u de volgende injectie zou krijgen), maar in alle gevallen moet u gedurende de eerste 7 dagen een extra voorbehoedmiddel gebruiken, zoals condooms.

Na een miskraam of een abortus:

Volg het advies van uw arts.

Na een bevalling:

21-28 dagen na de bevalling kunt u beginnen met Ethinyles tra diol/Levonorge stre l 0,02/0,1 mg WEC. Als u later dan 28 dagen met Ethinyle stra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC begint,

, dan moet u in de eerste 7 dagen een extra voorbehoedmiddelgebruiken, zoals condooms. Als u al geslachtsgemeenschap heeft gehad voordat u met Ethinylestradiol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC begint, moet zwangerschap worden uitgesloten of moet u wachten tot de volgende menstruatie.

Vraag uw arts om advies wanneeru niet zeker bent van het moment om te starten.

Als u borstvoeding geeft en wanneer u weer wilt beginnen met Ethinylestradiol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC, nadat u een baby heeft gekregen

Lees de rubriek “borstvoeding”.

Wat u moet doen als u meer van Ethinylestrad iol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC heeft ingenomendan u zou mogen

Er zijn geen meldingen van ernstige bijwerkingen wanneer er teveel tabletten van Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC zijn ingenomen.

Wanneer u meerdere tabletten tegelijk heeft ingenomen kunnen misselijkheid en braken optreden. Jonge meisjes kunnen vaginale bloedingen krijgen. Als u teveel tabletten heeft ingenomen, of wanneer u ontdekt dat een kind tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ethinylestrad iol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC in te nemen

Inname minder dan 12 uur te laat:

De bescherming tegen zwangerschap door Ethinylestradiol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC is niet verminderd. Neem de vergeten tablet onmiddellijk in. Volg daarna het gebruikelijke schema.

Inname meer dan 12 uur te laat:

De bescherming tegen zwangerschap kan verminderd zijn. De kans op een onbedoelde zwangerschap neemt toe naarmate u meer tabletten vergeten bent.

De kans op een onbedoelde zwangerschap is groter als u aan het begin of het eind van de strip een tablet vergeten bent. In dat geval gaat u als volgt te werk.

 • U bent meer dan 1 tablet van de huidige strip vergeten: Vraag uw arts of apotheker om advies.
 • U bent 1 tablet vergeten in week 1:

Neem de vergeten tablet onmiddellijk in, ook als dat betekent dat u 2 tabletten tegelijk moet innemen. Daarna neemt u de tabletten weer volgens het schema in. De volgende 7 dagen moet u een extra voorbehoedmiddel gebruiken, zoals condooms. Er bestaat een kans dat u zwanger wordt als u geslachtsgemeenschap heeft gehad in de week voordat u de tablet vergeten was of als de tabletvrije periode langer dan 7 dagen heeft geduurd. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met uw arts.

- U bent 1 tablet vergeten in week 2:

Neem de vergeten tablet onmiddellijk in, ook als dat betekent dat u 2 tabletten tegelijk moet innemen. Daarna neemt u de tabletten weer volgens het schema in. De bescherming tegen zwangerschap is niet verminderd. Er zijn geen verdere beschermings maatre ge le n nodig.

- U bent 1 tablet vergeten in week 3:

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

 1. Neem de vergeten tablet onmiddellijk in, ook als dat betekent dat u 2 tabletten tegelijk moet innemen. Neem de volgende tabletten volgens het gebruikelijke schema in. Sla de tabletvrije periode over en begin direct met de volgende strip. Waarschijnlijk treedt bloedverlies of bloeddruppels of -vlekjes op aan het einde van de tweede strip.
 2. Stop met de huidige strip, en neem gedurende maximaal 7 dagen geen tabletten in, inclusief de dag dat u de tablet vergetenwas. Als u op uw gebruikelijke dag wilt starten met een nieuwe strip kunt u de tabletvrije periode verkorten.

U blijft beschermd tegen zwangerschap indien u een van deze adviezen opvolgt.

Als er geen bloedverlies optreedt tijdens de tabletvrije periode nadat u

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC vergeten was, is het mogelijk dat u zwanger bent. Raadpleeg uw arts voordat u met een nieuwe strip begint.

Meerdere tabletten vergeten in een strip

1 tablet vergeten (meer dan 12 uur te laat ingenomen)

In week 1

In week 2

In week 3

Vraag uw dokter om advies

Ja

Heeft u geslachtsgemeenschap gehad in de week voordat u de pil vergat?

Nee

 • Neem de vergeten tablet
 • Gebruik gedurende 7 dagen extra

voorbehoedsmiddelen (condoom) - Maak de strip af

- Neem de vergeten tablet

 • Maak de strip af
 • Neem de vergeten tablet
 • Maak de strip af
 • Ga direct door met de volgende strip, in

plaats van een pilvrije week

of

 • Stop onmiddellijk met de strip
 • Begin met de pilvrije week(niet langer dan 7 dagen, inclusief de vergeten tablet
 • Ga dan verder met de volgende strip

Wat moet u doen in geval van braken of ernstige diarree

Bij braken of ernstige diarree binnen 3-4 uur na inname van een tablet, is er een risico dat de actieve bestanddelen van de pil nog niet volledig opgenomen zijn in uw lichaam. U kunt het vergelijken met het vergeten van een tablet. In dit geval neemt u onmiddellijk na het braken of diarree nog een tablet in, van een reservestrip. Als u deze tablet niet kunt innemen binnen 12 uur na de gebruikelijke inname, ga dan verder zoals beschreven onder 'Wat u moet doen als u vergeten bent Ethinyle stra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC in te nemen'.

Als u de bloeding wilt uitstellen: wat u moet weten

Het is mogelijk om uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) uit te stellen, hoewel het niet wordt aangeraden. In dit geval begint u onmiddellijk met een nieuwe strip, zonder tabletvrije periode. Tijdens inname van de tweede strip kan bloedverlies of bloeddruppels of -vlekjes optreden. Begin met de tabletten van de volgende strip na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen. Voordat u beslist om uw menstruatie uit te stellen, zou u uw dokter om advies kunnen vragen.

Als u de bloeding op een andere dag van de week wilt laten beginnen: wat u moet weten

Als u de tabletten inneemt volgens de instructies, dan zou uw menstruatie beginnen in de tabletvrije week. Wanneer u deze dag wil veranderen, dan kunt u de tabletvrije periode verkorten, maar nooit verlengen, bijvoorbeeld: uw tabletvrije periode begint op vrijdag, en u wilt dat hij 3 dagen eerder begint, d.w.z. op dinsdag. Dan begint u 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe strip. Bij een korte tabletvrije periode van 3 dagen of minder kan het zijn dat er geen bloeding optreedt, maar tijdens de nieuwe strip kan wel bloedverlies optreden.

Vraag uw dokter om advies, als u niet zeker bent hoe u verder moet gaan.

Als u stopt met het innemen van Ethinylestrad iol/Levon orgestrel 0,02/0,1 mg WEC
U kunt stoppen met het innemen van Ethinyles tra diol/Le vonorge stre l 0,02/0,1 mg WEC

wanneer u wilt. Vraag uw dokter om advies, als u niet zwanger wenst te worden, over andere betrouwbare methoden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ethinylestrad iol/Levon orgestrel 0,02/0,1 mg WEC bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen worden als volgt ingedeeld:

zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten
vaak: bij1 op de 100 tot 1 op de 10 patiënten
soms: bij 1 op 1000 tot 1 op de 100 patiënten
zelden: bij 1 op de 10.000 tot 1 op de 1000 patiënten
zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
onbekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bijwerkingen

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (>10%) bij gebruik van 'de pil' met de actieve bestanddelen ethinylestradiol en levonorgestrel, zijn hoofdpijn (inclusief migraine), bloedverlies (bloeddruppels of -vlekjes) en bloedingen tussen twee normale menstruaties in.

systeem/orga   Frequentie van de bijwerkinge n  
anklassen vaak soms zelden zeer zelden onbekend
          11
Infecties en vaginale        
parasitaire ontsteking,        
aandoeningen inclusief        
  schimmelinfectie        
  (candidiasis)        
Immuunsyste     allergische netelroos, verslechtering van
emaandoenin     reacties plotselinge een bepaalde
gen       vochtophoping aandoening van het
        in de huid en afweersysteem
        slijmvliezen, (SLE: Systemische
        bijv. keel of lupus
        tong erythematodes),
        (angiooedeem) blaarvormige
        , zeer ernstige huiduitslag tijdens
        allergische de zwangerschap
        reactie met (herpes gestationis)
        stoornissen van  
        de ademhaling  
        en  
        bloedsomloop  
        (anafylactische  
        reactie)  
Voedings- en   verandering in verhoogde    
stofwisselings   de eetlust hoeveelheid    
stoornissen   (toename of glucose in het    
    afname) bloed    
      (glucose-    
      intolerantie)    
Psychische stemmingswisselin        
stoornissen gen, inclusief        
  depressie        
  veranderingen in        
  de seksuele        
  verlangens (libido)        
Zenuwstelsel nervositeit en       verergering van
aandoeningen duizeligheid       st.Vitusdans, een
          aandoening aan de
          zenuwen met
          schokkerige
          bewegingen van het
          gezicht of de
          ledematen (chorea
          van Sydenham)
Oogaandoeni     niet   oogzenuw
ngen     verdragen van   ontsteking (met
      contactlenzen   mogelijk gehele of
          gedeeltelijke
          blindheid)
Maagdarmste misselijkheid, buikkramp en     ontsteking van de
lselaandoenin braken, buikpijn winderigheid     dikke darm
gen         (ischemische
          colitis), verergering
          van terugkerende
          (ernstige)
          ontsteking van de
          dikke darm (colitis
          ulcerosa en de
          ziekte van Crohn)
          gepaard gaande met
          diarree, pijn in de
          onderbuik,
          wisselende koorts
          en vermagering
Lever- en     geelzucht als   ontsteking van de
galaandoenin     gevolg van   alvleesklier gepaard
gen     belemmerde   gaande met heftige
      galafvoer   pijn in de
          bovenbuik
          uitstralend naar de
          rug met
          misselijkheid en
          braken
          (pancreatitis) met
          gelijktijdig ernstig
          verhoogd
          vetgehalte van het
          bloed
          (hypertriglyceridae
          mia),
          aandoeningen van
          de galblaas,
          inclusief galstenen
          (combinatiepillen
          kunnen het
          optreden van
          aandoeningen aan
          de galblaas
          veroorzaken of
          verergeren)
Huid- en puistjes (acne) huiduitslag, pijnlijke rood worden  
onderhuidaan   bruingele blauwrode van de huid  
doeningen   pigmentvlekke knobbels in met vorming  
    n in het gezicht de huid van blaren en  
    (chloasma), (erythema knobbeltjes  
    toename van de nodosum) (erythema  
    lichaams- en   multiforme)  
    gezichtsbeharin      
    g (hirsutism),      
    haaruitval      
    (alopecia)      
Voortplanting pijn in de borsten,        
        13
sstelsel- en gevoelige borsten,      
borstaandoeni vergrote borsten,      
ngen afscheiding uit de      
  borstklier,      
  menstruatiepijn,      
  veranderde      
  intensiteit van de      
  menstruatie,      
  toegenomen      
  afscheiding uit de      
  vagina, uitblijven      
  van de menstruatie      
Algemene vochtophoping in     verergering van een
aandoeningen de weefsels     stoornis in de
en       aanmaak van de
toedieningspl       rode bloedkleurstof
aatsstoornisse       (porfyrie)
n       verergering van
        spataderen,
        specifieke
        bloedziekte die
        nierbeschadiging
        veroorzaakt (HUS:
        hemolytisch-
        uremisch
        suyndroom)
Onderzoeken veranderingen in verhoogde    
  het gewicht bloeddruk,    
  (toename of veranderingen    
  afname) van het    
    vetgehalte in    
    het bloed    
    (hyper-    
    triglyceridaemi    
    a)    
Neoplasmata,     leverceltumore  
benigne,     n, goedaardige  
maligne en     levertumoren  
niet-     (bijvoorbeeld  
gespecificeer     focale  
d (inclusief     nodulaire  
cysten en     hyperplasie,  
poliepen)     leveradenoom)  

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik het geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking en de strip na ‘EXP:’. De uiterste gebruiksdatum heeft betrekking op de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ethinylestrad iol/Levon orgestrel 0,02/0,1 mg WEC

De werkzame bestanddelen zijn:

Een filmomhulde tablet (een “pil”) bevat 0,02 mg ethinylestradiol en 0,10 mg levonorgestrel

De andere bestanddelen zijn:

Kern van de tablet: lactose monohydraat, maïszetmeel, gelatine, magnesiumstearaat, Coating van de tablet: hypromellose (3 cps), macrogol4000, titanium dioxide (E171)

Hoe ziet Ethinylestrad iol/Levonorgestrel 0,02/0,1 mg WEC er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC zijn ronde, witte tot gebroken witte, bolle (biconvexe), filmomhulde tabletten.

1 strip bevat 21 omhulde tabletten.

Ethinyles tra diol/Le vonorges tre l 0,02/0,1 mg WEC is verkrijgbaar in kalenderverpakkingen van 1 x 21, 3 x 21, 6 x 21 en 13 x 21 omhulde tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

WeCare Pharmaceuticals B.V. Lagedijk 1-3

1541 KA Koog aan de Zaan

Fabrikant

Pharbil Waltrop GmbH

Im Wirrigen 25

45731 Waltrop

Duitsland

In het register ingeschreven onder: RVG 102228

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurdin maart 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG: www.genees midde le ninformatie ba nk.nl .

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.