Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A filmomhulde tabletten 0,02 mg/0,10 mg

ATC-Code
G03AA07
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Apothecon
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Sexualhormone und modulatoren des genitalsystems
Farmacologische groep Hormonelle kontrazeptiva zur systemischen anwendung
Chemische groep Gestagene und estrogene, fixe kombinationen
Stof Levonorgestrel und ethinylestradiol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apothecon

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
 • Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk levonorgestrel en ethinylestradiol.
 • Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, worden ‘combinatiepillen’ genoemd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Algemene opmerkingen

Voordat u kunt beginnen met het gebruik van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A zal uw arts u een aantal vragen stellen over uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook enkele andere onderzoeken uitvoeren.

In deze bijsluiter worden enkele situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A of waarin de betrouwbaarheid van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A verminderd kan zijn. In dergelijke situaties moet u of afzien van geslachtsgemeenschap of een extra anticonceptiemiddel zonder hormonen gebruiken, zoals een condoom of een andere barrièremethode. Maak geen gebruik van de temperatuurmethode of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en het baarmoederhalsslijmvlies beïnvloedt.

Net als andere hormonale anticonceptiemiddelen beschermt Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A niet tegen HIV-infectie (AIDS) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).

Neem Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A niet in

 • als u een bloedstolsel (trombose) in een bloedvat van een been, de longen (embolie) of een ander orgaan heeft of heeft gehad;
 • als u een hartaanval of een beroerte heeft of heeft gehad;
 • als u een aandoening heeft (of in het verleden ooit heeft gehad) die een voorbode kan zijn van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, wat hevige pijn op de borst veroorzaakt) of van een beroerte (bijvoorbeeld een TIA, dit is een lichte beroerte zonder restverschijnselen);
 • als u een aandoening heeft die het risico van trombose in de slagaderen kan verhogen. Dit geldt voor de volgende situaties: o diabetes (suikerziekte) met beschadiging van de bloedvaten; o zeer hoge bloeddruk; o een zeer hoge vetconcentratie in het bloed (cholesterol of triglyceriden);
 • als u een bloedstollingsstoornis heeft (bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie);
 • als u een bepaalde vorm van migraine (met zogenoemde focale neurologische symptomen) heeft of heeft gehad;
 • als u een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) heeft of heeft gehad;
 • als u een leveraandoening heeft of in het verleden heeft gehad en de werking van uw lever nog niet normaal is;
 • als u een gezwel in uw lever heeft of heeft gehad;
 • als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft (gehad) of als er een vermoeden is dat u dat heeft;
 • als u bloed verliest uit de vagina zonder aanwijsbare oorzaak;
 • als u enkele maanden geen menstruatie heeft gehad zonder aanwijsbare oorzaak;
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor levonorgestrel of ethinylestradiol of voor één van de andere bestanddelen van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A. Dit is te herkennen aan jeuk, huiduitslag of zwelling.

Wanneer moet u extra voorzichtig met Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A

In sommige situaties moet u extra voorzichtig zijn als u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A of een andere anticonceptiepil met twee hormonen: het kan dan nodig zijn dat u regelmatig bij uw arts op controle komt. Als een van de volgende situaties voor u van toepassing is, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat u begint met het gebruik van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A. Ook als een van de onderstaande aandoeningen tijdens het gebruik van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A ontstaat of erger wordt, moet u uw arts raadplegen:

 • als een naast familielid borstkanker heeft of heeft gehad;
 • als u een aandoening aan de lever of galblaas heeft;
 • als u diabetes (suikerziekte) heeft;
 • als u depressief (ernstig neerslachtig) bent;
 • als u de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (een chronische darmontsteking) heeft;
 • als u HUS (hemolytisch-uremisch syndroom, een bloedaandoening die nierschade veroorzaakt) heeft;
 • als u sikkelcelanemie (een erfelijke aandoening van de rode bloedcellen) heeft;
 • als u epilepsie (vallende ziekte) heeft;
 • als u SLE (systemische lupus erythematodes, een aandoening van het afweersysteem) heeft;
 • als u een aandoening heeft die zich voor het eerst voordeed tijdens de zwangerschap of eerder gebruik van geslachtshormonen (bijvoorbeeld gehoorverlies, porfyrie (een bloedaandoening), herpes gestationis (huiduitslag met blaasjes tijdens de zwangerschap) of chorea van Sydenham (een zenuwaandoening waarbij plotselinge bewegingen van het lichaam optreden));
 • als u chloasma (geelbruine pigmentvlekken, vooral in het gezicht, ook wel ‘zwangerschapsvlekken’ genoemd) heeft of ooit heeft gehad. Vermijd in dat geval directe blootstelling aan zonlicht en ultraviolet (UV) licht;
 • als u erfelijk angio-oedeem (aanvallen van tijdelijke vochtophoping met jeuk, in huid en/of slijmvliezen, vaak als allergische reactie) heeft. Producten die oestrogenen bevatten kunnen angio- oedeem opwekken of verergeren. Ga direct naar een arts als u verschijnselen van angio-oedeem krijgt, zoals een opgezwollen gezicht, tong en/of keel, en/of slikproblemen of galbulten samen met ademhalingsproblemen.

Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A en trombose

Veneuze trombose

Het gebruik van elke combinatiepil, waaronder ook Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A, verhoogt bij een vrouw het risico op veneuze trombose (de vorming van een bloedstolsel in een bloedvat) in vergelijking tot een vrouw die geen anticonceptiepil gebruikt.

Het risico van veneuze trombose bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:

 • bij hogere leeftijd;
 • als u overgewicht heeft;
 • als een van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel (trombose) in een been, long of ander orgaan heeft gehad;
 • als u een (chirurgische) operatie moet ondergaan, langere tijd bedrust moet houden of niet mag lopen óf als u een ernstig ongeluk heeft gehad. Het is belangrijk dat u uw arts van tevoren vertelt dat u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A gebruikt, omdat het pilgebruik mogelijk moet worden stopgezet. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer mag beginnen met

Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A. Meestal is dit ongeveer twee weken nadat u weer op de been bent.

Arteriële trombose

Het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogd risico van arteriële trombose (verstopping van een slagader), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of in de hersenen (beroerte).

Het risico van arteriële trombose bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:

 • als u rookt. U wordt nadrukkelijk geadviseerd te stoppen met roken wanneer u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A gebruikt, met name als u ouder bent dan 35 jaar;
 • als u verhoogde bloedvetwaarden heeft (cholesterol of triglyceriden);
 • als u overgewicht heeft;
 • als een van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad;
 • als u een hoge bloeddruk heeft;
 • als u migraine heeft;
 • als u hartklachten heeft (een hartklepaandoening, een hartritmestoornis).

Stop met de inname van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u mogelijke verschijnselen van trombose opmerkt, zoals:

 • hevige pijn en/of zwelling in één van uw benen;
 • plotselinge, hevige pijn op de borst, al dan niet uitstralend naar de linkerarm;
 • plotselinge ademnood;
 • plotselinge hoest zonder aanwijsbare oorzaak;
 • een ongewone, hevige of langdurige hoofdpijn of het verergeren van migraine;
 • gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbelzien;
 • niet of slecht kunnen spreken;
 • duizeligheid of flauwvallen;
 • zwakte, vreemd gevoel of gevoelloosheid in een deel van het lichaam.

Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A en kanker

Bij vrouwen die combinatiepillen gebruiken is iets vaker borstkanker waargenomen, maar het is niet bekend of dit wordt veroorzaakt door het pilgebruik. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken vaker een tumor wordt ontdekt omdat zij vaker door hun arts worden onderzocht. Het aantal waargenomen gevallen van borstkanker neemt geleidelijk af na stoppen van het gebruik van een combinatiepil. Het is belangrijk om zelf regelmatig uw borsten te onderzoeken. Neem contact op met uw arts als u een knobbeltje voelt.

In zeldzame gevallen is bij pilgebruiksters melding gemaakt van goedaardige levertumoren en in nog zeldzamere gevallen van kwaadaardige levertumoren. Neem contact op met uw arts als u ongewone en hevige buikpijn krijgt.

Tussentijds bloedverlies

Tijdens de eerste paar maanden dat u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A gebruikt, kunt u op onverwachte momenten een doorbraakbloeding (bloedverlies buiten de stopweek) krijgen. Als dit onregelmatige bloedverlies niet alleen tijden de eerste paar maanden optreedt, of als het pas na een aantal maanden voor het eerst optreedt, moet uw arts onderzoeken wat de oorzaak is.

Wat u moet doen als er geen bloeding optreedt in de stopweek

Als u alle tabletten op de juiste manier heeft ingenomen, als u niet heeft overgegeven of ernstige diarree heeft gehad en als u geen andere geneesmiddelen heeft gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat u zwanger bent.

Als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar uitblijft, kunt u zwanger zijn. Neem direct contact op met uw arts. Begin niet met de volgende strip totdat u zeker weet dat u niet zwanger bent.

Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A en het gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel de arts die u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A voorschrijft altijd welke geneesmiddelen of kruidenpreparaten u al gebruikt. Vertel ook aan elke andere arts of tandarts die u een ander geneesmiddel voorschrijft (of aan de apotheker die het geneesmiddel verstrekt) dat u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A gebruikt. Zij kunnen u vertellen of het nodig is om een extra anticonceptiemiddel (bijvoorbeeld condooms) te gebruiken en zo ja, hoe lang.

 • Sommige geneesmiddelen kunnen de bescherming van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A tegen zwangerschap verminderen of onverwacht bloedverlies veroorzaken.

Dit zijn o.a. geneesmiddelen ter behandeling van epilepsie (bijv. primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine en oxcarbazepine), tuberculose (bijv. rifampicine) of HIV-infecties (ritonavir) en andere infectieziekten (zoals griseofulvine, ampicilline en tetracycline), geneesmiddelen om de beweeglijkheid van de darm te verhogen (bijv. metoclopramide) en het kruidenmiddel sint-janskruid.

 • Als u tijdens het gebruik van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A kruidenpreparaten wilt gebruiken die sint-janskruid bevatten, moet u eerst uw arts raadplegen.
 • Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A kan de werkzaamheid van andere geneesmiddelen verminderen, bijvoorbeeld van geneesmiddelen die ciclosporine bevatten of van het anti- epilepsiemiddel lamotrigine (wat zou kunnen leiden tot een verhoogd aantal epileptische aanvallen).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Laboratoriumonderzoeken

Als er bij u bloedonderzoek verricht moet worden, vertel dan uw arts of de laboratoriummedewerkers dat u de pil gebruikt, omdat pilgebruik de uitslag van sommige onderzoeken kan beïnvloeden.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, mag u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A niet gebruiken. Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A moet u onmiddellijk stoppen en contact opnemen met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het gebruik van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A wordt in het algemeen niet aangeraden als een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil wilt gebruiken tijdens de borstvoedingsperiode, moet u contact opnemen met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A invloed heeft op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A

Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A bevat lactose.

Als u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem elke dag één tablet Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A in, zo nodig met een beetje water. U moet de tabletten elke dag rond dezelfde tijd innemen.

De strip bevat 21 tabletten, elk gemarkeerd met een dag van de week. Start met innemen van een tablet gemarkeerd met de juiste dag van de week. Volg de richting van de pijl die op de strip is aangegeven. Neem elke dag 1 tablet tot u alle 21 tabletten hebt ingenomen.

Daarna neemt u 7 dagen geen tablet in.

In de loop van deze 7 tablet-vrije dagen (ook wel de stop- of pauzeweek genoemd) hoort een bloeding te beginnen. Deze zogenaamde “onttrekkingsbloeding” begint gewoonlijk op de 2de of 3de dag van de week.

Op de 8ste dag na de laatste Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A tablet (dat is na de stopweek van 7 dagen) begint u met de volgende strip, ook als de bloeding dan nog niet gestopt is.

Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met de volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

Als u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A op deze manier gebruikt, bent u ook beschermd tegen zwangerschap tijdens de 7 dagen dat u geen tablet inneemt.

Wanneer kunt u beginnen met de eerste strip

 • Als u de voorgaande maand geen anticonceptiemiddel met hormonen heeft gebruikt Begin met Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A op de eerste dag van uw cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie). Als u op de eerste dag van uw menstruatie met Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A begint, bent u direct beschermd tegen zwangerschap. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen een extra voorbehoedmiddel gebruiken (bijvoorbeeld een condoom).
 • Overschakeling van een andere combinatiepil, ring voor vaginaal gebruik of anticonceptiepleister. U kunt met Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A beginnen op de dag na afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil). Als u overschakelt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, moet u het advies van uw arts volgen.
 • Overschakeling van een anticonceptiemethode met alleen een progestageen hormoon (anticonceptiepil met alleen progestageen hormoon (ook wel “minipil” genoemd) ,prikpil, implantaat of een spiraaltje dat progestageen afgeeft) Overschakelen van een anticonceptiepil met alleen progestageen hormoon mag elke dag (bij een implantaat of het spiraaltje op de dag dat dit wordt verwijderd, bij de prikpil op de dag waarop de volgende injectie zou moeten worden gegeven), maar in al deze gevallen moet u de eerste 7 dagen van het pilgebruik wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Na een miskraam of abortus Volg het advies van uw arts.
 • Na een bevalling Als u bent bevallen, kunt u 21 tot 28 dagen later met Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A beginnen. Als u na dag 28 begint, moet u de eerste 7 dagen dat u Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A gebruikt een zogenoemde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) toepassen. Als u na een bevalling geslachtsgemeenschap heeft gehad voordat u (weer) met Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A bent begonnen, moet u eerst zeker weten dat u niet zwanger bent of wachten tot de volgende menstruatie. Vraag advies aan uw arts als u niet zeker weet wanneer u kunt beginnen.
 • Als u borstvoeding geeft en na een bevalling (weer) met Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A wilt beginnen Lees de rubriek ‘Borstvoeding’.

Wat u moet doen als u meer van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A heeft ingenomen dan u zou mogen

Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke effecten na inname van te veel Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A-tabletten. Als u een aantal tabletten tegelijk inneemt, kunt u misselijk worden of gaan overgeven. Jonge meisjes kunnen bloed verliezen uit de vagina.

Wanneer u teveel van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A heeft ingenomen, of als u ontdekt dat een kind meerdere tabletten heeft ingenomen, vraag uw arts of apotheker dan om advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A in te nemen

 • Als u een tablet minder dan 12 uur te laat inneemt, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem de tablet in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in.
 • Als u een tablet meer dan 12 uur te laat inneemt, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, hoe groter het risico dat de bescherming tegen zwangerschap verminderd is. Het risico dat u niet volledig tegen zwangerschap beschermd bent, is het grootst als u een tablet vergeet aan het begin of aan het einde van de strip). Daarom gelden de volgende regels (zie ook het onderstaande schema):
  • Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip
   • Neem contact op met uw arts.
  • Eén tablet vergeten in week 1
   • Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijkertijd moet innemen. Neem verder de tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in en gebruik de volgende 7 dagen een extra voorbehoedmiddel, bijvoorbeeld een condoom. Als u in de week vóór de vergeten tablet geslachtsgemeenschap heeft gehad of als u vergeten bent na de tabletvrije periode met een nieuwe strip te beginnen, moet u er rekening mee houden dat u zwanger zou kunnen zijn. Neem in dit geval contact op met uw arts.
   • Eén tablet vergeten in week 2 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijkertijd moet innemen. Neem de tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in. De bescherming tegen zwangerschap is niet verminderd en u hoeft geen extra voorbehoedmiddel te gebruiken.
 • Eén tablet vergeten in week 3 U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:
 1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijkertijd moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. In plaats van een tabletvrije periode te nemen, gaat u direct verder met de volgende strip. Waarschijnlijk krijgt u pas aan het einde van de tweede strip een menstruatie (onttrekkingsbloeding), maar u kunt tijdens de tweede strip wel last krijgen van bloedvlekken of een doorbraakbloeding.
 2. U kunt ook stoppen met de betreffende strip en na een tabletvrije periode van 7 dagen (tel wel altijd de dag mee waarop u de tablet bent vergeten) verder gaan met de volgende strip. Als u op uw vaste startdag met een nieuwe strip wilt beginnen, mag u een tabletvrije periode van minder dan 7 dagen aanhouden.

Als u één van deze twee adviezen opvolgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.

 • Als u één van de tabletten in een strip heeft vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende tabletvrije periode, kan dit betekenen dat u zwanger bent. Neem contact op met uw arts voordat u verdergaat met de volgende strip.

Meer dan één tablet vergeten in een strip

Slechts één tablet vergeten (meer dan 12 uur te laat met innemen)

in week 1

in week 2

in week 3

Raadpleeg uw arts

ja

Heeft u in de voorgaande week gemeenschap gehad?

nee

o Neem de vergeten tablet in

 1. Gebruik 7 dagen een extra barrièremethode (condoom)

o Maak de strip af

o Neem de vergeten tablet in en o Maak de strip af

o Neem de vergeten tablet in en o Maak de strip af

o Sla de pilvrije periode van 7 dagen over en o Ga direct door met de volgende strip

of

o Stop meteen met de pillen van deze strip

o Begin met de pilvrije periode (niet langer dan 7 dagen, inclusief de dag dat u een pil vergat)

o Ga daarna door met de volgende strip

Wat u moet doen in geval van overgeven of ernstige diarree

Als u binnen 3-4 uur na inname van een tablet overgeeft of ernstige diarree krijgt, bestaat het risico dat de werkzame stoffen van de pil niet volledig in uw lichaam opgenomen worden. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Na braken of diarree moet u zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Als het mogelijk is, moet u deze innemen binnen 12 uur na het gebruikelijke tijdstip. Als dit niet mogelijk is, of als er al 12 uur verstreken zijn, moet u het advies opvolgen dat hierboven wordt gegeven in ‘Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A in te nemen’.

Uitstellen van de menstruatie: wat u moet weten

Hoewel dit wordt afgeraden, is het mogelijk uw menstruatie (onttrekkingsbloeding) uit te stellen door de tabletvrije periode over te slaan en direct verder te gaan met een nieuwe strip Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A. U kunt uw menstruatie uitstellen zolang u wilt, maar niet langer dan tot het einde van de tweede strip.U kunt tijdens het gebruik van deze tweede strip last krijgen van spotting (bloeddruppels of –vlekjes) of een doorbraakbloeding. Ga na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen verder met de volgende strip.

U zou uw arts om advies kunnen vragen voordat u besluit om uw menstruatie uit te stellen.

De begindag van uw menstruatie veranderen: wat u moet weten

Als u de tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, zal uw menstruatie/onttrekkingsbloeding in de tabletvrije week beginnen. Als u de begindag van de bloeding wilt veranderen, doet u dit door de tabletvrije periode korter (maar nooit langer!) te maken. Bijvoorbeeld als uw tabletvrije periode bijvoorbeeld op vrijdag begint en u wilt dit verzetten naar een dinsdag (3 dagen eerder), moet u 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe strip beginnen. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of korter), kan het zijn dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding krijgt. U kunt dan last krijgen van spotting (bloeddruppels of –vlekjes) of van een doorbraakbloeding tijdens het gebruik van de nieuwe strip.

Vraag uw arts om advies als u niet zeker weet hoe u hierbij te werk moet gaan.

Als u wilt stoppen met het innemen van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het innemen van Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A. Als u niet zwanger wilt worden, vraag dan uw arts om advies over andere betrouwbare voorbehoedmiddelen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Stel uw arts altijd op de hoogte als u last heeft van een bijwerking, vooral als deze ernstig is of lang aanhoudt, of als u een verandering van uw gezondheidstoestand opmerkt die mogelijk door de pil veroorzaakt wordt.

Ernstige bijwerkingen in verband met pilgebruik worden beschreven in de rubrieken ‘Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A en trombose’ en ‘Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A en kanker’. Lees deze rubrieken voor meer informatie en raadpleeg zo nodig onmiddellijk uw arts.

 • Vaak voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 vrouwen): hoofdpijn, stemmingsveranderingen (waaronder depressie), misselijkheid, buikpijn, pijnlijke borsten, gevoelige borsten, gewichtstoename, huiduitslag.
 • Soms voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 vrouwen): overgeven, diarree, vochtophoping of oedeem, migraine, minder zin in seks, vergrote borsten, galbulten.
 • Zelden voorkomende bijwerkingen (die kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 vrouwen): oogirritatie bij contactlensgebruik, overgevoeligheid, gewichtsverlies, afscheiding uit de borsten, afscheiding uit de vagina, meer zin in seks, erythema nodosum (bultjes op de benen), erythema multiforme (huiduitslag met vlekken en/of blaren).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30 C.

Gebruik Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blisterverpakking na ‘EXP:’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A 0,10 mg/0,02 mg

De werkzame bestanddelen zijn levonorgestrel en ethinylestradiol.

Elke tablet bevat 0,10 mg levonorgestrel en 0,02 mg ethinylestradiol.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn watervrije lactose, povidon K-30 (E1201), magnesiumstearaat (E572) en opadry II roze [polyvinylalcohol, talk (E553b), titaniumdioxide (E171), polyethyleenglycol 3350, rode aluminiumlak (E129), lecithine (E322), ijzeroxide rood (E172) en indigo aluminiumlak (E132)].

Hoe ziet Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A er uit en wat is de inhoud van de verpakking

 • Elke filmomhulde tablet is roze en rond met bolvormig.
 • Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A is verkrijgbaar in strips (blisterverpakkingen) met elk 21 tabletten.
 • Verpakkingsgrootten zijn 1, 3, 6 of 13 strips, elke strip met 21 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apothecon B.V.

Nijverheidsweg 3 3771 ME Barneveld

Fabrikant

Laboratorios León Farma, S.A.

Polígono Industrial Navatejera, La Vallina S/N

24008 Navatejera (Leon) – Spanje

In het register ingeschreven onder:

RVG 102384

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Belgie: Lavinia Duitsland: Asumate 20

Ierland: Vonodiol 100 mcg/20 mcg Film-coated tablets Italie: Lavinia

Nederland: Ethinylestradiol/levonorgestrel 0,02/0,10 A filmomhulde tabletten 0,02 mg/0,10 mg Spanje: Linelle 0,10 mg/0.02 mg, comprimidos recubiertos con película EFG

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2013.

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.