Advertentie

Auteur: Biologische Heilmittel Heel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Euphorbium comp. H neusspray is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De neussprayoplossing is verpakt in een flacon van 20 ml met doseerpompje.

Patiënteninfo Euphorbium comp. H neusspray - 2012.doc 1 26-06-12

Wanneer mag u Euphorbium comp. H neusspray niet gebruiken:

Gebruik Euphorbium comp. H neusspray niet bij een overgevoeligheid voor benzalkoniumchloride.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Euphorbium comp. H neusspray:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Euphorbium comp. H neusspray moet zijn.

Gebruik van Euphorbium comp. H neusspray in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Euphorbium comp. H neusspray in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 tot 5 maal daags 2 verstuivingen in beide neusgaten. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tot 2 verstuivingen in beide neusgaten (maximaal 12 maal per dag).

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

3 tot 4 maal daags 1‐2 verstuivingen in beide neusgaten.

Dosering voor kinderen van 2 tot 6 jaar:

3 maal daags 1 verstuiving in beide neusgaten.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Euphorbium comp. H neusspray heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Euphorbium comp. H neusspray heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Patiënteninfo Euphorbium comp. H neusspray - 2012.doc 2 26-06-12

Wat u moet doen wanneer u Euphorbium comp. H neusspray bent vergeten in te nemen:

Gebruik nooit een dubbele dosis van Euphorbium comp. H neusspray in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Euphorbium comp. H neusspray wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Euphorbium comp. H neusspray geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik de flacon neusspray maximaal 3 maanden na openen.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Euphorbium comp. H neusspray niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Euphorbium comp. H neusspray - 2012.doc 3 26-06-12

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK