Femphascyl continu 1/5, filmomhulde tabletten 1 mg, 5 mg

ATC-Code
G03FA14
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Abbott Laboratories
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Sexualhormone und modulatoren des genitalsystems
Farmacologische groep Gestagene und estrogene in kombination
Chemische groep Gestagene und estrogene, fixe kombinationen
Stof Dydrogesteron und estrogen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Abbott Laboratories

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Femphascyl is een zogenoemde hormoonsuppletietherapie (HST). Het bevat twee soorten vrouwelijk hormoon, oestrogeen, oestradiol genaamd en progestageen, dydrogesteron genaamd. Dit middel is bedoeld voor vrouwen na de overgang die ten minste 12 maanden geen natuurlijke menstruatie meer hebben gehad.

Femphascyl wordt gebruikt voor:

Verlichting van klachten na de overgang

Tijdens de overgang neemt de hoeveelheid oestrogeen in het vrouwelijk lichaam sterk af. Hierdoor kunt u klachten krijgen als een warm gevoel in het gezicht, de hals en de borst (“opvliegers”). Femphascyl verlicht deze klachten na de overgang. U krijgt dit middel alleen voorgeschreven als uw klachten belangrijke beperkingen geven in het dagelijks functioneren.

Ter voorkoming van botontkalking

Na de overgang kunnen sommige vrouwen broze botten krijgen (osteoporose). Uw arts zal de verschillende behandelingen met u bespreken.

Als u een verhoogd risico heeft op botbreuken als gevolg van botontkalking en andere geneesmiddelen zijn voor u niet geschikt, dan kunt u Femphascyl gebruiken om botontkalking na de overgang te voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Medische voorgeschiedenis en regelmatige controle

Het is belangrijk de risico’s van hormoonsuppletietherapie (HST) af te wegen tegen de voordelen alvorens te beginnen met dit middel of te besluiten hiermee door te gaan.

Er is beperkte ervaring met het behandelen van vrouwen met een vroegtijdige menopauze (door problemen met de eierstokken of na een operatie). Als u een vroegtijdige menopauze heeft, dan kunnen de risico’s van HST-gebruik anders zijn. Bespreek dit met uw arts.

Voordat u begint (of opnieuw begint) met HST, zal uw arts een aantal vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis en die van uw familie. Het kan zijn dat uw arts besluit u lichamelijk te onderzoeken en, indien nodig, borstonderzoek en/of inwendig onderzoek uitvoert.

Wanneer u bent gestart met Femphascyl, dan moet u regelmatig voor controle naar uw arts (ten minste eenmaal per jaar). Tijdens deze controles zult u de voor- en nadelen van het voortzetten van de behandeling bespreken.

Laat regelmatig een mammografie (röntgenfoto) maken, volgens het advies van uw arts.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is, mag u dit middel niet gebruiken. Als u twijfelt, overleg dan eerst met uw arts voordat de behandeling gestart wordt.

Gebruik dit middel niet:

 • als u borstkanker heeft of heeft gehad, of als borstkanker bij u vermoedt wordt
 • als u een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogeen (bijv. een gezwel van het baarmoederslijmvlies of als er een vermoeden is dat u dit heeft
 • als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld
 • als u abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie) heeft en u hiervoor nog niet wordt behandeld
 • als u een bloedstolsel in een ader (trombose) heeft of ooit heeft gehad zoals in de benen (diepe veneuze trombose) of in de longen (longembolie)
 • als u een bloedstollingsziekte heeft (zoals proteïne C, proteïne S of antitrombinedeficiëntie)
 • als u kort geleden een verstopping in een slagader heeft gehad of als u dit nu heeft, zoals een hartaanval, beroerte of angina pectoris (hevige pijn op de borst als gevolg van zuurstoftekort)
 • als u een leverziekte heeft of ooit heeft gehad en uw leverfunctie nog niet hersteld is
 • als u een aangeboren stoornis heeft in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie)
 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Als u een van bovenstaande aandoeningen voor het eerst krijgt terwijl u dit middel gebruikt, moet u direct stoppen met het gebruik en contact opnemen met uw arts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u begint met de behandeling, moet u uw arts inlichten als u last heeft of heeft gehad van één van de onderstaande aandoeningen, omdat deze kunnen terugkeren of verergeren tijdens de behandeling met dit middel. Als dit het geval is, moet u vaker langs uw arts voor controle:

 • een goedaardig gezwel in de baarmoeder (ook wel “vleesboom” genoemd)
 • een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen buiten de baarmoeder bevindt (endometriose)
 • abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie)
 • een gezwel in de hersenen dat door progestagenen kan worden beïnvloed (meningeoom)
 • een verhoogde kans op bloedstolsels (zie: Bloedstolsels in een ader (trombose))
 • een verhoogde kans op oestrogeengevoelige kanker (bijvoorbeeld wanneer uw moeder, zus of grootmoeder borstkanker heeft gehad)
 • een verhoogde bloeddruk
 • een leveraandoening zoals een goedaardig levergezwel
 • suikerziekte (diabetes)
 • galstenen
 • migraine of ernstige hoofdpijn
 • systemische lupus erythematodes (SLE; een bepaalde aandoening van het afweersysteem die op veel plaatsen in het lichaam kan voorkomen)
 • epilepsie
 • astma
 • een ooraandoening met gehoorverlies (otosclerose)
 • een verhoogd vetgehalte in uw bloed (triglyceriden)
 • vochtophoping als gevolg van hart- of nierproblemen

Stop direct met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts als een van de volgende situaties optreedt:

 • één van de aandoeningen onder “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”
 • gele verkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht). Dit kan een teken zijn van een leveraandoening
 • een sterke stijging van uw bloeddruk (verschijnselen zijn o.a. hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid)
 • migraineachtige hoofdpijn die u voor het eerst krijgt
 • u raakt zwanger
 • u bemerkt tekenen van een bloedstolsel, zoals:
  • pijnlijke zwelling of roodheid van de benen
  • plotselinge pijn op de borst
  • moeite met ademhalen

Voor meer informatie, zie “Bloedstolsel in een ader (trombose)”

Let op: Femphascyl is geen voorbehoedsmiddel. Als u minder dan 12 maanden geleden nog een menstruatie heeft gehad of u bent jonger dan 50 jaar, moet u wellicht nog steeds anticonceptiemiddelen gebruiken om zwangerschap te voorkomen. Vraag uw arts om advies.

HST en kanker

Abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometrium hyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)

Gebruik van HST met alleen oestrogeen verhoogt de kans op abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometrium hyperplasie) en kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker). Het hormoon progestageen in dit middel beschermt tegen dit extra risico.

Onregelmatig bloedverlies

U kunt de eerste 3-6 maanden van de behandeling onregelmatige bloedingen krijgen of kleine hoeveelheden bloed verliezen (‘spotting’).

Wanneer het onregelmatige bloedverlies echter:

 • langer dan de eerste 6 maanden aanhoudt
 • begint nadat u Femphascyl al meer dan 6 maanden gebruikt
 • aanhoudt nadat u bent gestopt met Femphascyl

moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts.

Borstkanker

Uit onderzoek is gebleken dat HST met oestrogeen-progestageencombinaties en wellicht ook met alleen oestrogeen, de kans op borstkanker vergroot. Dit extra risico is afhankelijk van de duur van de behandeling. Het verhoogde risico treedt op na een aantal jaren behandeling. Na het stoppen van de behandeling neemt het risico weer af en is na een aantal jaar (hooguit 5 jaar) niet meer verhoogd.

Vergelijking

Van de vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 9 tot 14 per 1000 borstkanker.

Onder vrouwen tussen de 50 en 79 jaar die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 13 en 20 gevallen per 1000 gebruikers (d.w.z. 4 tot 6 extra gevallen per 1000).

Controleer regelmatig uw borsten. Neem contact op met uw arts als u enige verandering bemerkt zoals:

 • vorming van kuiltjes in de huid
 • veranderingen van de tepel
 • knobbeltjes die u kunt zien of voelen

Eierstokkanker

Eierstokkanker (ovariumkanker) is een zeldzame aandoening. Er is een lichte toename gemeld in het risico op eierstokkanker bij vrouwen die ten minste 5 tot 10 jaar HST gebruiken.

Vergelijking

Van de vrouwen tussen de 50 en 69 jaar die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 2 op de 1000 eierstokkanker. Onder de vrouwen die 5 jaar HST hebben gebruikt, zijn er 2 tot 3 gevallen per 1000 gebruikers (d.w.z. maximaal 1 extra geval per 1000).

HST en effecten op hart en bloedcirculatie

Bloedstolsel in een ader (trombose)

Vrouwen die HST gebruiken hebben een ongeveer 1,3 tot 3 maal grotere kans om een bloedstolsel in de aderen te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken, in het bijzonder tijdens het eerste jaar van de behandeling.

Een bloedstolsel kan ernstig zijn en als het in de longen terecht komt, kan het leiden tot pijn op de borst, kortademigheid, flauwvallen en zelfs overlijden.

De kans op een bloedstolsel neemt toe naarmate u ouder wordt en als één van de onderstaande situaties op u van toepassing is. Informeer uw arts in de volgende gevallen:

 • u kunt langere tijd niet lopen als gevolg van een operatie, verwonding of ziekte (zie ook rubriek 3 ‘Als u een operatie moet ondergaan’)
 • u heeft ernstig overgewicht (BMI >30 kg/m2)
 • u heeft een afwijking in de bloedstolling waarvoor u langdurig geneesmiddelen moet gebruiken om bloedstolsels te voorkomen
 • een van uw naaste familieleden heeft ooit een bloedstolsel gehad in de benen, longen of een ander orgaan
 • u heeft systemische lupus erythematodes (SLE)
 • u heeft kanker.

Voor tekenen van een bloedstolsel, zie “Stop direct met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts”.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, krijgen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 4 tot 7 op de 1000 een bloedstolsel.

Van de vrouwen in de vijftig die meer dan 5 jaar HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, zijn er tussen de 9 en 12 gevallen op de 1000 (d.w.z. 5 extra gevallen per 1000).

Hartaandoening (hartaanval)

Er zijn geen aanwijzingen dat HST een hartaanval helpt voorkomen.

Vrouwen van boven de 60 jaar die HST met oestrogeen en progestageen gebruiken, hebben een iets grotere kans om een hartaandoening te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken.

Beroerte

De kans op een beroerte is ongeveer 1,5 keer groter bij vrouwen die HST gebruiken dan bij vrouwen die geen HST gebruiken. Het aantal extra gevallen van beroerte als gevolg van HST neemt toe met een hogere leeftijd.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, zullen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 8 op de 1000 een beroerte krijgen. Onder vrouwen in de vijftig die HST gebruiken, zijn er in een periode van 5 jaar 11 gevallen van beroerte per 1000 gebruikers (d.w.z. 3 extra gevallen per 1000).

Andere aandoeningen

HST werkt niet ter voorkoming van geheugenverlies. Er zijn aanwijzingen dat er een grotere kans op geheugenverlies is bij vrouwen die na hun 65e jaar beginnen met het gebruik van HST. Vraag uw arts om advies.

Informeer uw arts als u lijdt aan, of in het verleden heeft geleden aan een van de volgende aandoeningen. Uw arts zal u dan vaker controleren:

 • hartaandoening
 • nierfunctiestoornis
 • verhoogde hoeveelheid vetten in uw bloed (hypertriglyceridemie)

Femphascyl is geen voorbehoedsmiddel en is niet bedoeld voor vrouwen die nog zwanger kunnen worden. Vraag uw arts om advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Femphascyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en kruidenmiddelen of natuurgeneesmiddelen.

Sommige geneesmiddelen kunnen verminderen de werking van Femphascyl, waardoor u onregelmatige bloedingen kunt krijgen. Dit geldt voor:

 • middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, carbamazepine, fenytoïne)
 • middelen tegen tuberculose (zoals rifampicine, rifabutine)
 • middelen bij de behandeling van hiv-infectie (zoals nevirapine, efavirenz, ritonavir en nelfinavir,)
 • kruidenmiddelen die sintjanskruid (Hypericum perforatum) bevatten

Laboratoriumonderzoeken

Als uw bloed onderzocht wordt, moet u de arts of laborant vertellen dat u Femphascyl gebruikt, omdat het invloed kan hebben op de resultaten van sommige onderzoeken.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Femphascyl kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Femphascyl is uitsluitend bedoeld voor gebruik door vrouwen na de overgang. Als u zwanger wordt stop dan onmiddellijk met het innemen van Femphascyl en neem contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

De uitwerking van Femphascyl op de rijvaardigheid of het gebruik van machines is niet onderzocht. Een effect is onwaarschijnlijk.

Femphascyl tabletten bevatten lactose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer moet u beginnen met innemen van Femphascyl

Neem Femphascyl niet eerder in dan 12 maanden na de laatste natuurlijke menstruatie.

U kunt op elke gewenste dag beginnen met Femphascyl als u:

 • momenteel geen HST-geneesmiddel inneemt
 • wordt overgezet van een continu gecombineerd HST-middel. Dit is als u iedere dag een tablet of pleister gebruikt die zowel oestrogeen als progestageen bevat.

U kunt beginnen met Femphascyl de dag na het einde van de 28 dagen cyclus als u:

 • wordt overgezet van een ‘cyclisch’ of ‘opeenvolgend’ (sequentieel) HST-geneesmiddel. Dit is het geval als u een oestrogeentablet inneemt of als u een pleister met oestrogeen gebruikt in het eerste deel van uw cyclus Daarna neemt u gedurende 14 dagen tablet of een pleister met een oestrogeen én een progestageen.

Het gebruik van dit geneesmiddel

 • Neem de tablet in met water.
 • U kunt de tablet met of zonder voedsel worden innemen.
 • Probeer de tablet elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Hierdoor heeft u een constante hoeveelheid van het geneesmiddel in uw lichaam. Het zal u er ook aan helpen herinneren om uw tabletten in te nemen.
 • Neem elke dag een tablet in zonder een pauze tussen de verpakkingen. De strips zijn voorzien van de vermelding van de dagen van de week om het u gemakkelijker te maken te herinneren wanneer u uw tabletten moet innemen.

Hoeveel moet ik innemen?

 • Uw arts geeft u een zo laag mogelijke dosis om uw klachten te behandelen, voor een zo kort mogelijke periode. Bespreek het met uw arts als de dosis volgens u te hoog of juist te laag is. Als u Femphascyl gebruikt om osteoporose te voorkomen, zal uw arts de dosering aanpassen zoals bij u past. Dat hangt af van uw botmassa.
 • Neem 1 zalmkleurige tablet per dag in gedurende een cyclus van 28 dagen.

Als u een operatie moet ondergaan

Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan de arts dat u Femphascyl gebruikt. U moet ongeveer 4 tot 6 weken voor de operatie stoppen met het gebruik van dit middel om het risico op een bloedstolsel te verkleinen (zie rubriek 2, “Bloedstolsel in een ader”). Vraag uw arts wanneer u weer kunt beginnen met het gebruik van dit middel.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u of iemand anders teveel Femphascyl tabletten inneemt, is het onwaarschijnlijk dat dit schade veroorzaakt. Misselijkheid, slaperigheid of duizeligheid of overgeven kunnen optreden. Er is geen behandeling nodig, maar als u zich zorgen maakt, kunt u uw arts om advies vragen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de vergeten tablet alsnog in zodra u het zich herinnert. Als meer dan 12 uur is verstreken nadat u eigenlijk uw tablet had moeten innemen, neem dan de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in en neem de vergeten tablet in dat geval niet in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u een dosis vergeten heeft, kan bloeding of spotting optreden.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met Femphascyl zonder hierover contact te hebben gehad met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Femphascyl bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende aandoeningen zijn vaker gemeld bij vrouwen die HST gebruikten dan bij vrouwen die geen HST nemen:

 • borstkanker
 • abnormale groei of kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie of - kanker)
 • eierstokkanker
 • bloedstolsel in een ader in de benen of longen (veneuze trombo-embolie)
 • hartaandoening
 • beroerte
 • mogelijk geheugenverlies wanneer met HST begonnen wordt na het 65e jaar.

Zie rubriek 2 voor meer informatie over deze bijwerkingen.

De volgende bijwerkingen kunnen bij dit geneesmiddel voorkomen:

Vaak (kan voorkomen bij 1 tot 10 op iedere 100 patiënten):

 • migraine; hoofdpijn. Als u voor de eerste keer een migraineachtige hoofdpijn krijgt, stop dan met het innemen van Femphascyl en neem direct contact op met uw arts.
 • misselijkheid (nausea); buikpijn; winderigheid (flatulentie)
 • kramp in de benen
 • pijn in de borsten of gevoelige borsten; onregelmatige menstruatie en licht bloedverlies (spotting); pijn in het bekken
 • gevoel van zwakte (asthenie)
 • gewichtsveranderingen (hoger en lager gewicht)

Soms (kan voorkomen bij 1 tot 10 op iedere 1.000 patiënten):

 • cystitis-achtige symptomen
 • vaginale spruw (een vaginale infectie die veroorzaakt wordt door een schimmel die Candida albicans wordt genoemd)
 • toename van gezwellen in de baarmoeder (toename fibroïden)
 • abnormaal zware en lange menstruatie (menorragie)
 • zich depressief voelen; veranderde zin in seks; nervositeit
 • duizeligheid
 • bloedstolsels in de benen of de longen (veneuze trombo-embolie of longembolie)
 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • problemen met de bloedcirculatie (perifere vaataandoening)
 • vergrote en verdraaide aders (spataderen)
 • slechte spijsvertering
 • aandoening van de galblaas
 • allergische huidreacties (zoals huiduitslag, ernstige jeuk (pruritus) of galbulten (urticaria))
 • pijn in de rug
 • verschraling van de baarmoederhals (uteriene cervicale erosie); afscheiding van de baarmoederhals (cervicale afscheiding); pijnlijke menstruatie (dysmenorrhoea)
 • zwelling van de enkels, voeten of vingers (perifeer oedeem)

Zelden (kan voorkomen bij minder dan 1 op iedere 1.000 patiënten):

 • verandering van het oogoppervlak (steiler worden van de cornea-kromming); niet in staat zijn uw contactlenzen te dragen (intolerantie voor contactlenzen)
 • leverfunctiestoornissen, soms met geelverkleuring van de huid (geelzucht), gevoel van zwakte (asthenie) of algeheel gevoel onwel zijn (malaise) en buikpijn. Als u merkt dat uw huid of oogwit geel worden, stop dan met het innemen van Femphascyl en neem direct contact op met uw arts.
 • zwelling van de borsten; premenstrueel syndroom (PMS)

Zeer zelden (kan voorkomen bij minder dan 1 op iedere 10.000 patiënten):

 • ziekte als gevolg van de vernietiging van rode bloedcellen (hemolytische anemie)
 • overgevoeligheidsreacties zoals allergisch astma
 • onvrijwillige spiertrekkingen (chorea)
 • hartaanval (myocardinfarct)
 • een gezwel in de hersenen dat door progestagenen kan worden beïnvloed (meningeoom)
 • beroerte
 • overgeven
 • zwelling van de huid van het gelaat en de keel. Dit kan ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken (angio-oedeem); huiduitslag met cirkelvormige roodheid en wondjes, pijnlijke roodachtige huidknobbeltjes (erythema multiforme/nodosum); paars-achtige plekken of puntbloedingen op de huid (vasculaire purpura); verkleuring van de huid in het bijzonder in het gezicht of de hals, bekend als “zwangerschapsvlekken”, die kan voortduren tot na de behandeling met het geneesmiddel (chloasma of melasma)
 • verergering van een zeldzame ziekte van het bloedpigment (porfyrie)

De volgende bijwerkingen zijn gemeld zijn bij het gebruik van andere HST-middelen:

 • goedaardige en kwaadaardige tumoren die beïnvloed worden door de hoeveelheid oestrogenen, zoals baarmoederhalskanker en eierstokkanker (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?” voor meer informatie)
 • toename van de tumorgroei door de hoeveelheid progestagenen (zoals meningeoom)
 • een ziekte waarbij het immuunsysteem veel organen in het lichaam aantast (systemische lupus erythematodes)
 • verlies van geestelijke vermogens zoals denken, herinneren en redeneren (dementie)
 • verergering van toevallen (epilepsie)
 • bloedstolsels in de slagaders (arteriële trombo-embolie)
 • urine-incontinentie
 • ontsteking van de pancreas (pancreatitis) bij vrouwen die al tevoren een hoog gehalte aan bepaalde bloedvetten hadden (hypertriglyceridemie)
 • verhoogd gehalte aan totaal schildklierhormoon
 • pijnlijke/knobbelige borsten (fibrocystische borstveranderingen)
 • hoge gehalten van bepaalde bloedvetten (hypertriglyceridemie)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30° C.

De doordrukstrip in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “niet te gebruiken na” of “exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn oestradiol als oestradiolhemihydraat en dydrogesteron
 • Elke tablet bevat 1 mg oestradiol als oestradiolhemihydraat en 5 mg dydrogesteron.
 • De andere stoffen in de tabletkern zijn lactosemonohydraat, hypromellose, maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide (anhydraat) en magnesiumstearaat.
 • De andere stoffen in de filmomhulling zijn titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), hypromellose, macrogol 400

Hoe ziet Femphascyl continu 1/5 eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Dit geneesmiddel is een filmomhulde tablet. De tablet is rond, zalmkleurig en biconvex en aan één kant gemarkeerd met “379”(diameter 7 mm).

De tabletten zijn verpakt in PVC/Aluminium blisterstrips

De verpakkingen bevatten 28, 84 of 280 (10 x 28) filmomhulde tabletten

Niet alle verpakkingsgroottes worden op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Tel. 0888 222 688

Fabrikant:

Abbott Biologicals BV

Veerweg 12

8121 AA Olst

Nederland

Femphascyl continu 1/5 is in het register ingeschreven onder RVG 25550.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de naam

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.