Fenobarbital 50 PCH, tabletten 50 mg

ATC-Code
N03AA02
Fenobarbital 50 PCH, tabletten 50 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Fenobarbital
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-epileptica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fenobarbital behoort tot de groep van de barbituraten: een bepaalde groep van geneesmiddelen tegen epilepsie.

Gebruiken bij

 • epilepsie (vallende ziekte) met uitzondering van absences (momenten van verminderd bewustzijn).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Mogelijk levensbedreigende huidreacties (Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse) zijn gemeld bij het gebruik van carbamazepine, in het beginstadium uiten deze symptomen zich met hoge koorts, blaren op de huid en/of oogontsteking (Stevens-Johnson-syndroom) of met koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrose)

FENOBARBITAL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Andere symptomen om op te letten zijn zweren in de mond, keel, neus, genitaliën en conjunctivitis (rode en gezwollen ogen).

Deze mogelijk levensbedreigende huiduitslag gaat vaak gepaard met griepachtige symptomen. De uitslag kan zich verspreiden tot veel blaren of resulteren in het loslaten van de huid.

Het hoogste risico voor het optreden van huidreacties is gedurende de eerste weken van de behandeling.

Indien u Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld tijdens het gebruik van fenobarbital dient u onder geen enkele omstandigheid opnieuw fenobarbital te gebruiken.

Indien u uitslag of andere huidreacties ontwikkeld, neem dan direct contact op met uw arts en vertel hem dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik Fenobarbital PCH niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fenobarbital, andere barbituraten of voor één van de andere bestanddelen van Fenobarbital PCH
 • als u last heeft van acute intermitterende porfyrie (een bepaalde erfelijke stofwisselingsstoornis)
 • als u last heeft van ernstige ademhalingsstoornissen
 • bij "overbeweeglijkheid" bij kinderen.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met Fenobarbital PCH

Als u gelijktijdig Sint Janskruid en Fenobarbital PCH gebruikt, aangezien dit de werking van Fenobarbital PCH kan verminderen. Producten die Sint Janskruid bevatten mogen daarom niet samen met Fenobarbital PCH worden gebruikt. Wanneer u al Sint Janskruid gebruikt, moet u contact opnemen met uw arts. De arts zal meestal de hoeveelheid Fenobarbital in het bloed controleren en u aanraden het gebruik van Sint Janskruid te stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens en na het stoppen door uw arts wordt gecontroleerd, omdat na het stoppen met Sint Janskruid de hoeveelheid Fenobarbital in uw bloed kan toenemen. Hierdoor kunnen de werking en de bijwerkingen van Fenobarbital PCH worden versterkt. In sommige gevallen zal de dosering van Fenobarbital PCH daarom moeten worden aangepast. Zie ook de rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”.

Als u gedurende een langere tijd Fenobarbital gebruikt. Dit kan aanleiding geven tot gewenning en verslaving. Het stoppen van het gebruik van dit geneesmiddel moet geleidelijk geschieden door de dosering in overleg met uw arts langzaam te verminderen. Bij plotseling stoppen kunnen ernstige onthoudingsverschijnselen optreden, zoals waanvoorstellingen.

FENOBARBITAL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Indien u een slechte werking van de lever, nieren of longen of ademhalingsstoornissen heeft. Ook als u neerslachtig (depressief) bent en/of zelfmoordneigingen heeft of in het verleden heeft gehad. In al deze gevallen moet dit geneesmiddel met extra voorzichtigheid en in lage dosering worden gebruikt.

Als u last heeft of krijgt van bloedarmoede. In uitzonderlijke gevallen kan fenobarbital bloedarmoede veroorzaken. De behandeling met fenobarbital moet dan gestopt worden en de bloedarmoede moet worden behandeld. Raadpleeg daarom uw arts als u klachten van bloedarmoede krijgt.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Fenobarbital PCH, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • slaapmiddelen
 • kalmerende middelen
 • middelen tegen reisziekte
 • geneesmiddelen tegen overgevoeligheid (anti-histaminica)
 • middelen tegen depressie (ernstige neerslachtigheid)
 • middelen tegen psychosen (geestesziekten)
 • andere middelen tegen vallende ziekte (anti-epileptica); deze wisselwerking zal in veel gevallen juist door uw arts gewenst worden
 • antistollingstabletten
 • orale anticonceptiva ("de pil")
 • sterk werkende pijnstillers (zgn. opiaten, zoals morfine, dextropropoxyfeen, pethidine)
 • verapamil, nifedipine en felodipine (bepaalde middelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk of hartaandoeningen (de zgn. calciumantagonisten, bijvoorbeeld verapamil, nifedipine en felodipine))
 • beta-blokkeerders (bepaalde middelen die worden toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (de zgn. bètablokkers, bijvoorbeeld metoprolol, propranolol en timolol))
 • corticosteroïden (bijnierschorshormonen met o.a. een ontstekingsremmende werking (bijvoorbeeld prednison, prednisolon en dexamethason))
 • chlooramfenicol (een middel tegen infecties)
 • kinidine (een middel tegen hartritmestoornissen)

FENOBARBITAL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

 • ciclosporine (een middel om de afweer te onderdrukken, bijvoorbeeld na een transplantatie of in ernstige gevallen van reuma)
 • theofylline (een middel ter behandeling van benauwdheid)
 • griseofulvine (een middel tegen schimmelinfecties)
 • chloorpromazine (een middel dat o.a. wordt gebruikt bij psychosen)
 • (plantaardige) middelen die Sint Janskruid (Hypericum perforatum), een middel tegen neerslachtigheid, bevatten. Deze middelen kunnen de werking van Fenobarbital PCH verminderen. Middelen met Sint Janskruid mag u daarom niet samen met Fenobarbital PCH gebruiken. Zie ook de rubriek “Waarschuwingen en voorzorgen”.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Fenobarbital PCH met voedsel en drank

Dit geneesmiddel en alcohol kunnen elkaars werking versterken, wees daarom voorzichtig met gebruik van alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Fenobarbital kan net als andere geneesmiddelen tegen epilepsie (vallende ziekte) bij de pasgeborene aangeboren afwijkingen veroorzaken.

Na stoppen van de behandeling van epilepsie (vallende ziekte) met fenobarbital kunnen echter weer aanvallen van epilepsie optreden. Deze aanvallen zijn gevaarlijk voor de moeder en voor het ongeboren kind. Overleg dit met uw arts als u van plan bent zwanger te worden.

Als tijdens het gebruik van fenobarbital zwangerschap optreedt (zonder overleg met de arts vooraf), moet u onmiddellijk contact met uw arts opnemen.

Fenobarbital kan bij de pasgeborene een afwijking in de bloedstolling veroorzaken. Hierdoor kunnen bloedingen ontstaan. Hiervoor kan in de laatste maand van de zwangerschap vitamine K aan de moeder worden gegeven. Anders kan tijdens de bevalling 10 mg vitamine K aan de moeder worden gegeven en 1 mg aan de pasgeborene.

Zwangere patiënten moeten het foliumzuurgehalte van het bloed laten controleren.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Fenobarbital gaat over in de moedermelk. Wanneer toch borstvoeding wordt gegeven, moet de baby gecontroleerd worden op ongewenste effecten van fenobarbital, zoals bijvoorbeeld ongewone sufheid.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan het reactievermogen nadelig beïnvloeden. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer en het bedienen van machines. Vooral in het begin van de behandeling wordt deelname aan het verkeer afgeraden.

FENOBARBITAL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Fenobarbital PCH

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat tarwezetmeel en is geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Fenobarbital nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering

De dosering fenobarbital dient individueel te worden vastgesteld op geleide van het effect.

Volwassenen:

100-250 mg per dag (=24 uur) verdeeld over 2 doses.

Te vroeg geborenen:

2-3 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (=24 uur), bijv. bij 2,5 kg 6,25 mg of ¼ tablet à 25 mg per dag (=24 uur).

Pasgeborenen:

3-4 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (=24 uur), bijv. bij 3,5 kg 12,3 mg of ½ tablet à 25 mg per dag (=24 uur), verdeeld over 2 doses.

Kinderen in de leeftijd van:

2-12 maanden: 4 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (=24 uur), bijv. bij 6 kg 24 mg of 1 tablet à 25 mg per dag (=24 uur), verdeeld over 2 doses.

Kinderen met een gewicht van:

10-20 kg: 5 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (=24 uur), bijv. bij 15 kg 75 mg of 3 tabletten à 25 mg per dag (=24 uur), verdeeld over 2 doses.

20-30 kg: 4 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (=24 uur), bijv. bij 25 kg 100 mg of 2 tabletten à 50 mg per dag (=24 uur), verdeeld over 2 doses.

30-45 kg: 3,5 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag (=24 uur), bijv. bij 35 kg 125 mg of 2 tabletten à 50 mg en 1 tablet à 25 mg per dag (=24 uur), verdeeld over 2 doses.

Als u merkt dat Fenobarbital PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water worden ingenomen.

FENOBARBITAL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Wat u moet doen als u meer van Fenobarbital PCH heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Fenobarbital PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Fenobarbital PCH te gebruiken

Wanneer u een dosis gemist hebt, gebruik dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om zo een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Fenobarbital PCH

De dosering mag niet plotseling gestaakt worden. Zie ook de rubriek “Wees extra voorzichtig met Fenobarbital PCH”.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Fenobarbital PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

 • sufheid, lusteloosheid, moeilijkheden bij het zien, spontane oogbewegingen (nystagmus), duizeligheid, hoofdpijn, dronkemansgang, misselijkheid, braken, huiduitslag, zeer zelden met huidafsterving (toxische epidermale necrolyse (TEN)), verweking van het bot door vitamine D tekort, bepaalde bindweefselziekte (lupus erythematodes), acute psychotische reactie.

Zelden komen voor:

 • bloedarmoede, bloedafwijkingen.

Zeer zelden komen voor:

- mogelijk levensbedreigende huiduitslag: Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse (zie rubriek 2).

Bij kinderen kunnen voorkomen:

 • geïrriteerdheid, hyperactiviteit, agressie, slaapstoornissen.

Bij ouderen kunnen voorkomen:

 • opgewondenheid, verwardheid.

Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose)

FENOBARBITAL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti-epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Fenobarbital PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of "exp." De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Fenobarbital PCH

 • Het werkzame bestanddeel is fenobarbital (respectievelijk 25, 50 en 100mg).
 • De andere bestanddelen zijn lactose, tarwezetmeel, voorverstijfseld zetmeel, natriumzetmeelglycollaat, magnesiumstearaat (E470b) en siliciumdioxide (E551) (alleen voor de 50 en 100 mg sterkte).

Hoe ziet Fenobarbital PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn wit, vlak met een breukstreep

De tabletten zijn verpakt in potten à 1000 stuks

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Pharmachemie BV Swensweg 5 Postbus 552

2003 RN Haarlem

FENOBARBITAL 25 - 50 - 100 PCH tabletten

Fabrikanten:

Pharmachemie BV

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

TEVA Pharmaceutical Works PLC

Pallagi Street 13

H 4042 Debrecen

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 52098, Fenobarbital 25 PCH, tabletten 25 mg

RVG 52101, Fenobarbital 50 PCH, tabletten 50 mg

RVG 52104, Fenobarbital 100 PCH, tabletten 100 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2012.

0412.15v.ES

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.