Gestodeen/Ethinylestradiol 0,075 mg/0,030 mg PCH, omhulde tabletten

Illustratie van Gestodeen/Ethinylestradiol 0,075 mg/0,030 mg PCH, omhulde tabletten
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code G03AA10
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gestodeen/Ethinylestradiol PCH is een anticonceptiepil.

Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk 75 microgram gestodeen (een hormoon met progesteronachtige werking) en 30 microgram ethinylestradiol (een hormoon met oestrogeen werking).

Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden combinatiepillen genoemd. Vanwege de kleine hoeveelheid hormonen is Gestodeen/Ethinylestradiol PCH een zogenaamde lichte pil. Omdat de beide hormonen in alle tabletten in de strip in dezelfde hoeveelheid gecombineerd zijn, wordt het een éénfase combinatiepil genoemd.

Gestodeen/Ethinylestradiol PCH wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Gestodeen/Ethinylestradiol PCH niet

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

In de hieronder genoemde situaties mag u geen combinatiepil gebruiken. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw dokter vertellen voordat u met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH begint. Uw dokter raadt u dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van geboorteregeling.

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor gestodeen en/of ethinylestradiol of voor één van de andere bestanddelen van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH (zie Rubriek 6: Wat bevat Gestodeen/Ethinylestradiol PCH)
 • Als u een bloedstolsel (veneuze trombose) in een been, in de longen of elders hebt of heeft gehad (zie ook onder "De pil en trombose").
 • Als u een aandoening van de (slagaderlijke) bloedvaten heeft gehad, zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte (hersenen). (Zie ook onder "De pil en trombose").
 • Als u een ernstig verhoogd risico hebt voor het krijgen van trombose. Het risico op trombose is ernstig verhoogd in de volgende situaties: o als u een aandoening hebt (of in het verleden ooit hebt gehad) die een mogelijke voorbode kan zijn van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, dit uit zich in hevige pijn op de borst) of van een beroerte (bijvoorbeeld TIA, dit is een transient ischaemic attack, een lichte beroerte zonder restverschijnselen); o als u suikerziekte hebt waarbij uw bloedvaten zijn aangetast; o als u ernstig verhoogde bloeddruk hebt; o als u een ernstig verhoogd vetgehalte in het bloed hebt (cholesterol of triglyceriden); o als u een, al dan niet erfelijke, stoornis in de bloedstolling hebt.
 • Als u een ernstige leveraandoening of geelzucht hebt, of in het verleden hebt gehad.
 • Als u borstkanker, leverkanker of kanker aan de geslachtsorganen hebt, of in het verleden hebt gehad.
 • Als u ongewone bloedingen uit de schede hebt, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
 • Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Gestodeen/Ethinylestradiol PCH al gebruikt, dan moet u onmiddellijk stoppen en contact opnemen met uw dokter. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale methode van anticonceptie. Zie ook: “Wees extra voorzichtig met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH”.

Wees extra voorzichtig met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH

Algemene opmerkingen

In deze bijsluiter zijn verscheidene situaties beschreven waarbij u het gebruik van de pil moet staken, of waarbij de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. U mag dan geen geslachtsgemeenschap hebben of u moet aanvullend een niet hormonaal voorbehoedmiddel gebruiken. In het algemeen is een condoom of een andere barrièremethode geschikt. Gebruik geen kalender- of temperatuurmethode. Die kunnen onbetrouwbaar zijn doordat de pil invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en van het slijm in de baarmoederhals. De pil en dus ook Gestodeen/Ethinylestradiol PCH, biedt geen bescherming tegen infectie met het HIV-virus (AIDS) en ook niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Voordat u met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH begint

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik van een combinatiepil onder extra controle blijft. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit dus aan uw dokter vertellen voordat u met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH begint.

 • als u rookt;
 • als u suikerziekte heeft;
 • als u veel te zwaar bent;
 • als u last heeft van verhoogde bloeddruk;
 • als u lijdt aan een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis;
 • als u lijdt aan een aderontsteking (oppervlakkige flebitis);
 • als u lijdt aan spataderen;
 • wanneer iemand in uw directe familie ooit trombose, een hartaanval of een beroerte heeft gehad;
 • als u last heeft van migraine;
 • als u lijdt aan epilepsie;
 • wanneer bij u of in uw directe familie een verhoogd vetgehalte in het bloed voorkomt (cholesterol of triglyceriden);
 • wanneer iemand in uw directe familie ooit borstkanker heeft gehad;
 • als u een aandoening van de lever of van de galblaas heeft;
 • als u lijdt aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmontsteking);
 • als u lijdt aan SLE (systemische lupus erythematodes; een bepaalde aandoening van het afweersysteem);
 • als u lijdt aan HUS (hemolytisch uremisch syndroom; een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt);
 • als chloasma heeft of u heeft ooit chloasma gehad (geelbruine pigmentvlekken, zogenaamde 'zwangerschapsvlekken', vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan of verergeren terwijl u Gestodeen/Ethinylestradiol PCH al gebruikt, dan moet u contact opnemen met uw arts.

De pil en trombose

Trombose is de vorming van een bloedstolsel (bloedprop) waardoor een bloedvat kan worden afgesloten. Trombose treedt soms op in een van de diepgelegen aderen van het onderbeen (diepe veneuze trombose). Als het stolsel loslaat, kan het terechtkomen in de slagaderen van de longen en daar een bloedvat afsluiten (longembolie). Diepe veneuze trombose komt zelden voor. Het kan bij pilgebruiksters en bij niet-pilgebruiksters voorkomen. Het risico op trombose is bij pilgebruiksters iets groter dan bij niet-pilgebruiksters, maar minder groot dan tijdens zwangerschap.

In zeldzame gevallen kan trombose ook voorkomen in een slagader (arteriële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

Bij gebruik van anticonceptiepillen die zowel een oestrogeen als een progestageen hormoon bevatten, de zogenaamde "combinatiepillen”, bestaat een toegenomen kans op het optreden van een veneuze trombose (bloedprop in een bloedvat) of longembolie (bloedprop in een bloedvat van de long) in vergelijking met geen gebruik. Dit verhoogde risico is het hoogst gedurende het allereerste jaar dat een "combinatiepil" wordt gebruikt. Het risico is kleiner dan het risico van het optreden van een veneuze trombose of longembolie tijdens de zwangerschap. Het risico tijdens een zwangerschap wordt geschat op 60 gevallen per 100.000 zwangerschappen.

Na een trombose vindt niet altijd volledig herstel plaats; in 1-2% van de gevallen heeft een veneuze trombose of longembolie een dodelijke afloop.

Uit onderzoeken is gebleken dat bij gebruik van een "combinatiepil" die levonorgestrel als progestageen hormoon en minder dan 50 microgram ethinylestradiol als oestrogeen hormoon bevat, ongeveer 20 gevallen van veneuze trombose of longembolie optreden per 100.000 gebruiksjaren. Bij gebruik van "combinatiepillen" met gestodeen als progestageen, zoals Gestodeen/Ethinylestradiol PCH, treden ongeveer 30-40 gevallen van veneuze trombose of longembolie op per 100.000 gebruiksjaren.

Dit betekent een toegenomen kans op het optreden van een veneuze trombose of longembolie bij gebruik van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH in vergelijking met vrouwen die een "combinatiepil" gebruiken met het progestageen hormoon levonorgestrel en minder dan 50 microgram ethinylestradiol. Dit kan worden uitgedrukt als 10 tot 20 extra gevallen van veneuze trombose of longembolie per 100.000 gebruiksjaren.

Het risico op een hartaanval of beroerte neemt in het algemeen toe met de leeftijd en naarmate men meer rookt. Als u de pil gebruikt, moet u stoppen met roken, vooral als u ouder bent dan ongeveer 35 jaar. Als u hoge bloeddruk krijgt tijdens het gebruik van de pil kunt u het advies krijgen met de pil te stoppen.

Als u een operatie moet ondergaan, enige tijd bedrust moet houden of niet mag lopen (bijvoorbeeld als een van uw benen wordt gegipst of gezwachteld in verband met het behandelen van spataderen), kan het risico op diepe veneuze trombose tijdelijk verhoogd zijn. Als u de pil gebruikt is dit risico mogelijk nog iets groter. Vraag in zo'n geval ruim van te voren aan uw dokter wat u moet doen. Die kan u aanraden om enkele weken voor de operatie of aan het begin van de periode waarin u bedrust moet houden of niet mag lopen, met de pil te stoppen. Uw dokter kan u ook vertellen wanneer u weer met de pil verder mag gaan. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.

Stop met het innemen van tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw dokter indien u plotseling last krijgt van een van de volgende verschijnselen. Het kunnen namelijk symptomen van een trombose zijn:

 • hoesten zonder duidelijke oorzaak;
 • hevige pijn op de borst al dan niet uitstralend naar de linkerarm;
 • ademnood;
 • een ongewone, hevige of aanhoudende hoofdpijn of migraineaanval;
 • gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbel zien;

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

 • niet of slecht kunnen spreken;
 • plotselinge veranderingen in gehoor, reuk of smaak;
 • duizeligheid of bewusteloosheid;
 • zwakte of ongevoeligheid in een gedeelte van het lichaam;
 • hevige, ondraaglijke buikpijn;
 • hevige pijn en/of zwelling in één van de benen.

De pil en kanker

Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen doordat pilgebruiksters grondiger en vaker worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe beter de resultaten van de behandeling.

In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw dokter.

Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhalskanker geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag en andere factoren.

Wanneer naar de dokter tijdens het gebruik van de pil?

Pilcontrole

Uw dokter kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een pilcontrole. Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen en welk onderzoek dan plaatsvindt.

Zo snel mogelijk contact opnemen met de dokter in de volgende gevallen:

 • bij veranderingen in uw gezondheid (of die van uw directe familieleden) die te maken hebben met een van de punten die elders in deze bijsluiter worden genoemd (zie onder "Neem Gestodeen/Ethinylestradiol PCH niet in …” en "Wees extra voorzichtig met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH …");
 • bij een knobbeltje in de borst;
 • wanneer u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken, in het bijzonder antibiotica ( zie onder "Inname in combinatie met andere geneesmiddelen");
 • minstens vier weken vóórdat u een operatie moet ondergaan of wanneer u enige tijd bedlegerig bent of niet mag lopen;
 • bij aanhoudend of erger wordend onregelmatig bloedverlies;
 • als u tabletten hebt vergeten in de eerste week van de strip en in de zeven dagen vóór het vergeten gemeenschap hebt gehad;

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

 • als de verwachte bloeding voor de tweede keer achter elkaar uitblijft of u vermoedt dat u zwanger bent (begin niet met de nieuwe strip voordat uw dokter zegt dat dit kan);

Stoppen met de pil en meteen naar de dokter in de volgende gevallen:

 • bij het optreden van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie onder "De pil en trombose");
 • bij plotselinge, hevige buikpijn.

De hierboven vermelde situaties en verschijnselen worden elders in deze bijsluiter meer in detail beschreven en toegelicht.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Sommige geneesmiddelen kunnen tot gevolg hebben dat de pil minder goed werkt. Hiertoe behoren onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten) en tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine); en verder ook antibiotica (bijvoorbeeld ampicilline, tetracycline, griseofulvine) voor de behandeling van sommige andere infecties. Ook kruidenmiddelen die Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, kunnen invloed hebben op de betrouwbaarheid van de pil. De verminderde werkzaamheid van de pil voor gelijktijdig gebruik van Sint- Janskruid kan nog tenminste 2 weken voortduren nadat de behandeling met Sint-Janskruid is gestaakt. Vertel daarom altijd aan de dokter die de pil voorschrijft welke geneesmiddelen u allemaal gebruikt. Vertel ook aan iedere andere dokter of tandarts die u een geneesmiddel voorschrijft (of aan de apotheker) dat u Gestodeen/Ethinylestradiol PCH gebruikt. Zij kunnen u dan vertellen of het nodig is een extra, niet-hormonaal voorbehoedmiddel te gebruiken en ook hoe lang u dat dan moet gebruiken.

Inname van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH met voedsel en drank

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u Gestodeen/Ethinylestradiol PCH niet gebruiken.

Het gebruik van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen met uw dokter.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

\/oor zover bekend heeft Gestodeen/Ethinylestradiol PCH geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat sacharose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe neemt u de tabletten in?

De strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zonodig met wat water. Volg de richting van de pijl die op de strip is aangegeven tot u alle 21 tabletten hebt ingenomen. Daarna neemt u 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2de of 3de dag na de laatste tablet Gestodeen/Ethinylestradiol PCH. Begin op de 8ste dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

Wanneer te beginnen met de eerste strip?

 • U hebt de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt. Begin met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van uw menstruatie). Neem een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen maar dan moet u in de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van een andere combinatiepil. U kunt met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw vorige pil hebt genomen (dus zonder pauze). Als er bij uw vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van uw vorige pil (als u niet weet welke dat is, vraag het dan aan uw dokter of apotheker). U mag ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil).
 • Overschakeling van een minipil. U kunt van de ene op de andere dag overschakelen op Gestodeen/Ethinylestradiol PCH, maar u moet de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van de prikpil of een implantaat.

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

Begin met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het implantaat wordt verwijderd. U moet de eerste 7 dagen echter wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

 • Na een bevalling. Als u net bevallen bent, zal uw arts u waarschijnlijk aanraden te wachten tot uw eerste spontane menstruatie, maar soms is het mogelijk eerder te beginnen. Volg het advies van uw arts. Dat geldt ook voor het geval dat u borstvoeding geeft en de pil wilt gebruiken.
 • Na een miskraam of abortus Volg het advies van uw arts.

Wat u moet doen wanneer u meer van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van veel Gestodeen/Ethinylestradiol PCH tabletten tegelijk. Mocht u een aantal tabletten tegelijk hebben genomen, dan kunt u mogelijk last krijgen van misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Mocht u ontdekken dat een kind meerdere tabletten heeft ingenomen, vraag dan uw arts om advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gestodeen/Ethinylestradiol PCH in te nemen

 • Wanneer u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet bent u nog gewoon beschermd tegen zwangerschap. Neem de vergeten tablet in zodra u het zich herinnert en neem de volgende in op het normale tijdstip.
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van de pil verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de werking van de pil verminderd is. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het allergrootst als tabletten worden overgeslagen aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom gelden volgende regels: (zie ook schema) o Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip Raadpleeg uw arts. o 1 tablet vergeten in week 1 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in, maar u moet tevens gedurende 7 dagen extra voorbehoedmiddelen gebruiken. Als u in de week voor het overslaan gemeenschap heeft gehad, moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Neem dan meteen contact op met uw arts. o 1 tablet vergeten in week 2 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De werking van de pil is niet verminderd, u hoeft geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken. o 1 tablet vergeten in week 3 Er zijn twee mogelijkheden:
 1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit betekent dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Sla bovendien de tabletvrije periode over en ga meteen door met

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

de volgende strip. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u pas aan het eind van de tweede strip een echte onttrekkingsbloeding, maar kunt u tijdens de tweede strip wel last krijgen van spotting of een doorbraakbloeding.

 1. U kunt ook stoppen met de desbetreffende strip en na een tabletvrije periode van 7 dagen (tel wel altijd de dag mee waarop u de tablet bent vergeten) verder gaan met de volgende strip. Als u op uw vaste startdag met een nieuwe strip wil beginnen, mag u een tabletvrije periode van minder dan 7 dagen aanhouden.
Als u in een strip tabletten bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende normale tabletvrije periode kan dat betekenen dat u zwanger bent. U moet uw arts raadplegen vooraleer verder te gaan met de volgende strip.

Wat u moet doen in geval van overgeven?

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. De situatie is daardoor vergelijkbaar met die na

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

het vergeten van een tablet. Na het overgeven moet u zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Indien mogelijk binnen de 12 uur waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, moet u het advies volgen aangegeven bij: “Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Gestodeen/Ethinylestradiol PCH in te nemen”.

Wat u moet doen als u uw menstruatie een keer wilt uitstellen?

U kunt uw menstruatie uitstellen door zonder tabletvrije periode verder te gaan met een nieuwe strip Gestodeen/Ethinylestradiol PCH. U kunt met deze strip doorgaan totdat alle tabletten op zijn of desgewenst eerder stoppen. U kunt tijdens het gebruik van deze tweede strip wel last hebben van doorbraakbloeding of spotting. Na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen begin u dan weer met de volgende strip.

Wat u moet doen als u de begindag van uw menstruatie wilt verschuiven?

Als u uw tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal uw menstruatie steeds op dezelfde dag beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, dan kunt u dat doen door de normale tabletvrije periode tussen twee strips te verkorten (maar nooit door te verlengen). Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal op vrijdag begint en u wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet u nu 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe strip beginnen. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding zult hebben. U kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraakbloeding of spotting.

Wat u moet doen bij onverwacht bloedverlies?

Met alle pillen kunt u in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies hebben (spotting of doorbraakbloeding). U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Neem in ieder geval gewoon uw tabletten verder in. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als uw lichaam eenmaal gewend geraakt is aan de desbetreffende pil (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of opnieuw begint, moet u uw arts raadplegen.

Wat u moet doen als de verwachte bloeding uitblijft?

Indien er geen bloeding optreedt en u heeft de gebruiksinstructies nauwkeurig gevolgd en u heeft geen last gehad van overgeven en u heeft ook geen andere geneesmiddelen gebruikt, is een zwangerschap weinig waarschijnlijk. U kunt dan gerust met de volgende strip verdergaan. Als de verwachte bloeding echter twee keer na elkaar uit blijft kunt u zwanger zijn. U dient onmiddellijk uw arts te raadplegen. Ga niet verder met de volgende strip Gestodeen/Ethinylestradiol PCH voordat uw arts heeft vastgesteld dat u niet zwanger bent.

Als u stopt met inname van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH

U kunt met Gestodeen/Ethinylestradiol PCH stoppen wanneer u maar wilt. Als u niet zwanger wilt raken, vraag dan uw dokter om advies met betrekking tot andere betrouwbare methoden van geboorteregeling.

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

Als u stopt omdat u zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat u een natuurlijke menstruatie heeft gehad voordat u probeert zwanger te worden. U kunt dan ook gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Gestodeen/Ethinylestradiol PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 vrouwen) Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 vrouwen)

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 vrouwen) Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 vrouwen)

 • Vaak voorkomende bijwerkingen: Hoofdpijn, nervositeit, irritatie van de ogen bij het gebruik van contactlenzen, stoornissen van het gezichtsvermogen, misselijkheid, acne, migraine, gewichtstoename, vochtophoping, tussentijds bloedverlies en spotting kunnen soms optreden gedurende de eerste maanden. Dit stopt meestal wanneer uw lichaam is gewend aan Gestodeen/Ethinylestradiol PCH. Als het blijft optreden, erger wordt of terugkomt moet u contact opnemen met uw arts. Uitblijven van de menstruatie, gevoelige borsten, verminderde zin in seks, depressieve buien, geïrriteerdheid.
 • Soms voorkomende bijwerkingen: Verhoogd vetgehalte in het bloed, overgeven, hoge bloeddruk.
 • Zelden voorkomende bijwerkingen: Leverziekte, aandoeningen van de huid en het onderhuidse weefsel (lupus erythematodes), afwijkingen van het middenoor, galstenen, trombose (vorming van een bloedstolsel in een bloedvat), verandering in de vaginale afscheiding, pigmentafwijkingen (deze kunnen ook optreden als u Gestodeen/Ethinylestradiol PCH al een aantal maanden gebruikt en kunnen minder erg worden als u overmatige blootstelling aan zonlicht vermijdt).
 • Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: Bewegingsstoornissen, aandoeningen van de alvleesklier.

Als een van deze bijwerkingen ernstig wordt, of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld (of als u dat vermoedt), raadpleeg dan uw arts of apotheker.

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Gestodeen/Ethinylestradiol PCH buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30°C.

Uiterste gebruiksdatum: Gebruik Gestodeen/Ethinylestradiol PCH niet meer na de datum achter “EXP” op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Gestodeen/Ethinylestradiol PCH

 • De werkzame stoffen zijn: 75 microgram gestodeen en 30 microgram ethinylestradiol.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: kern: natriumcalciumedetaat, lactose monohydraat, maïszetmeel, povidon (E1201), magnesiumstearaat (E470b) omhulling: sacharose, povidon (E1201), polyethyleenglycol, calciumcarbonaat (E170i), talk (E553b), montaanglycolwas (Zie rubriek 2 Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Gestodeen/Ethinylestradiol PCH en rubriek 2 Gebruik Gestodeen/Ethinylestradiol PCH niet).

Hoe ziet Gestodeen/Ethinylestradiol PCH eruit en de inhoud van de verpakking

Een doordrukstrip Gestodeen/Ethinylestradiol PCH bevat 21 omhulde tabletten. De omhulde tabletten zijn glanzend wit en hebben een ronde, bolle vorm.

De tabletten zitten in een doordrukstrip van PCV/Aluminium en bevatten 1, 3 of 6 kalender blister(s).

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder:

Pharmachemie BV

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Fabrikant:

Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster

Met opmaak: Duits (standaard)

GESTODEEN/ETHINYLESTRADIOL 0,075 MG/0,030 MG PCH omhulde tabletten

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 33928

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2009.

1008.1v.AV

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code G03AA10
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.