Stof(fen) Difterie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis- Tetanus-Hepatitis B
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code J07CA09
Farmacologische groep Bacteriële en virale vaccins, gecombineerd

Vergunninghouder

Sanofi

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hexacima (DTaP-IPV-HB-Hib) is een vaccin dat wordt toegediend om te beschermen tegen infectieziekten.

Hexacima helpt beschermen tegen difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), hepatitis B, poliomyelitis (polio) en ernstige ziekten veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b. Hexacima wordt toegediend aan kinderen in de leeftijd van zes weken tot en met 24 maanden.

Het vaccin zorgt ervoor dat het lichaam zijn eigen bescherming (antilichamen) aanmaakt tegen de bacteriën en virussen die de volgende uiteenlopende infecties veroorzaken:

 • Difterie is een infectieziekte die doorgaans eerst de keel aantast. Daar veroorzaakt de infectie pijn en zwelling die kan leiden tot verstikking. De bacteriën die de ziekte veroorzaken, maken ook een toxine (gifstof) aan dat schade kan toebrengen aan hart, nieren en zenuwen.
 • Tetanus (ook wel kaakklem genoemd) wordt doorgaans veroorzaakt doordat tetanusbacteriën een diepe wond binnendringen. De bacteriën maken een toxine (gifstof) aan die spasmen (krachtige samentrekkingen) van de spieren veroorzaakt, met ademhalingsproblemen en de mogelijkheid van verstikking als gevolg.
 • Pertussis (dikwijls kinkhoest genoemd) is een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen. De ziekte gaat gepaard met ernstige hoestaanvallen die de ademhaling kunnen belemmeren. Het hoesten gaat vaak gepaard met een gierende ademhaling. De hoest kan een tot twee maanden of nog langer aanhouden. Kinkhoest kan ook oorontstekingen, luchtweginfecties (bronchitis) die lang kunnen duren, longinfecties (longontsteking), insulten, hersenbeschadiging en zelfs de dood veroorzaken.
 • Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Hierbij is de lever gezwollen (ontsteking). Bij sommige mensen kan het virus lang in het lichaam aanwezig blijven en uiteindelijk tot ernstige leverproblemen leiden, waaronder leverkanker.
 • Poliomyelitis (dikwijls polio genoemd) wordt veroorzaakt door virussen die de zenuwen aantasten. De aandoening kan leiden tot verlamming of spierzwakte, meestal van de benen. Verlamming van de ademhalings- en slikspieren kan dodelijk zijn.
 • Infecties met Haemophilus influenzae type b (dikwijls Hib genoemd) zijn ernstige bacteriële infecties. Ze kunnen meningitis (hersenvliesontsteking) veroorzaken, waardoor

hersenbeschadiging, doofheid, epilepsie of gedeeltelijke blindheid kunnen ontstaan. Infecties kunnen ook ontstekingen en zwellingen van de keel veroorzaken, waardoor problemen met slikken en de ademhaling ontstaan. Daarnaast kunnen infecties andere delen van het lichaam aantasten, zoals het bloed, de longen, de huid, de botten en de gewrichten.

Belangrijke informatie over de geboden bescherming

 • Hexacima helpt alleen deze ziekten te voorkomen als ze worden veroorzaakt door de bacteriën of virussen waartegen het vaccin is gericht. Uw kind kan ziekten krijgen met vergelijkbare verschijnselen als ze worden veroorzaakt door andere bacteriën of virussen.
 • Het vaccin bevat geen levende bacteriën of virussen en kan geen van de infectieziekten veroorzaken waartegen het bescherming biedt.
 • Dit vaccin beschermt niet tegen infecties veroorzaakt door andere typen van Haemophilus influenzae of tegen hersenvliesontsteking veroorzaakt door andere micro-organismen.
 • Hexacima beschermt niet tegen infectie veroorzaakt door andere ziekteverwekkers, zoals het hepatitis A-, hepatitis C- of hepatitis E-virus.
 • Vanwege het feit dat de symptomen van hepatitis B een lange periode nodig hebben om zich te openbaren, is het mogelijk dat er op het moment van vaccinatie sprake is van een niet herkende hepatitis B-infectie. In dergelijke gevallen beschermt het vaccin mogelijk niet tegen hepatitis B- infectie.
 • Bedenk dat geen enkel vaccin een volledige, levenslange bescherming kan bieden bij alle mensen die zijn gevaccineerd.

Hexacima (DTaP-IPV-HB-Hib) is een vaccin dat wordt toegediend om te beschermen tegen infectieziekten.

Hexacima helpt beschermen tegen difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest), hepatitis B, poliomyelitis (polio) en ernstige ziekten veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b. Hexacima wordt toegediend aan kinderen in de leeftijd van zes weken tot en met 24 maanden.

Het vaccin zorgt ervoor dat het lichaam zijn eigen bescherming (antilichamen) aanmaakt tegen de bacteriën en virussen die de volgende uiteenlopende infecties veroorzaken:

 • Difterie is een infectieziekte die doorgaans eerst de keel aantast. Daar veroorzaakt de infectie pijn en zwelling die kan leiden tot verstikking. De bacteriën die de ziekte veroorzaken, maken ook een toxine (gifstof) aan dat schade kan toebrengen aan hart, nieren en zenuwen.
 • Tetanus (ook wel kaakklem genoemd) wordt doorgaans veroorzaakt doordat tetanusbacteriën een diepe wond binnendringen. De bacteriën maken een toxine (gifstof) aan die spasmen (krachtige samentrekkingen) van de spieren veroorzaakt, met ademhalingsproblemen en de mogelijkheid van verstikking als gevolg.
 • Pertussis (dikwijls kinkhoest genoemd) is een zeer besmettelijke ziekte van de luchtwegen. De ziekte gaat gepaard met ernstige hoestaanvallen die de ademhaling kunnen belemmeren. Het hoesten gaat vaak gepaard met een gierende ademhaling. De hoest kan een tot twee maanden of nog langer aanhouden. Kinkhoest kan ook oorontstekingen, luchtweginfecties (bronchitis) die lang kunnen duren, longinfecties (longontsteking), insulten, hersenbeschadiging en zelfs de dood veroorzaken.
 • Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Hierbij is de lever gezwollen (ontsteking). Bij sommige mensen kan het virus lang in het lichaam aanwezig blijven en uiteindelijk tot ernstige leverproblemen leiden, waaronder leverkanker.
 • Poliomyelitis (dikwijls polio genoemd) wordt veroorzaakt door virussen die de zenuwen aantasten. De aandoening kan leiden tot verlamming of spierzwakte, meestal van de benen. Verlamming van de ademhalings- en slikspieren kan dodelijk zijn.
 • Infecties met Haemophilus influenzae type b (dikwijls Hib genoemd) zijn ernstige bacteriële infecties. Ze kunnen meningitis (hersenvliesontsteking) veroorzaken, waardoor

hersenbeschadiging, doofheid, epilepsie of gedeeltelijke blindheid kunnen ontstaan. Infecties kunnen ook ontstekingen en zwellingen van de keel veroorzaken, waardoor problemen met slikken en de ademhaling ontstaan. Daarnaast kunnen infecties andere delen van het lichaam aantasten, zoals het bloed, de longen, de huid, de botten en de gewrichten.

Belangrijke informatie over de geboden bescherming

 • Hexacima helpt alleen deze ziekten te voorkomen als ze worden veroorzaakt door de bacteriën of virussen waartegen het vaccin is gericht. Uw kind kan ziekten krijgen met vergelijkbare verschijnselen als ze worden veroorzaakt door andere bacteriën of virussen.
 • Het vaccin bevat geen levende bacteriën of virussen en kan geen van de infectieziekten veroorzaken waartegen het bescherming biedt.
 • Dit vaccin beschermt niet tegen infecties veroorzaakt door andere typen van Haemophilus influenzae of tegen hersenvliesontsteking veroorzaakt door andere micro-organismen.
 • Hexacima beschermt niet tegen infectie veroorzaakt door andere ziekteverwekkers, zoals het hepatitis A-, hepatitis C- of hepatitis E-virus.
 • Vanwege het feit dat de symptomen van hepatitis B een lange periode nodig hebben om zich te openbaren, is het mogelijk dat er op het moment van vaccinatie sprake is van een niet herkende hepatitis B-infectie. In dergelijke gevallen beschermt het vaccin mogelijk niet tegen hepatitis B- infectie.
 • Bedenk dat geen enkel vaccin een volledige, levenslange bescherming kan bieden bij alle mensen die zijn gevaccineerd.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Om zeker te zijn dat Hexacima geschikt is voor uw kind, is het belangrijk dat u het uw arts of verpleegkundige vertelt als een van de onderstaande punten van toepassing is op uw kind. Als er iets is wat u niet begrijpt, vraag dan uw arts, apotheker of verpleegkundige om uitleg.

Wanneer mag uw kind dit middel niet toegediend krijgen?

 • Uw kind heeft ademhalingsproblemen of zwellingen in het gezicht gehad na toediening van Hexacima (anafylactische reactie).
 • Uw kind is allergisch:
  • voor één van de werkzame bestanddelen,
  • voor één van de hulpstoffen die staan genoemd in rubriek 6,
  • voor glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine of polymyxine B. Deze stoffen worden namelijk gebruikt in het fabricageproces.

Of uw kind heeft een allergische reactie gehad na een eerdere toediening van Hexacima of van een ander vaccin tegen difterie, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B of Hib.

 • Uw kind heeft een ernstige reactie gehad waarbij de hersenen zijn aangetast (encefalopathie) binnen 7 dagen na eerdere inenting met een kinkhoestvaccin (acellulaire of cellulaire pertussis).
 • Uw kind heeft een niet onder controle gebrachte of ernstige ziekte van de hersenen (niet- gestabiliseerde neurologische aandoening) of niet-gestabiliseerde epilepsie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat dit middel aan uw kind wordt toegediend:

 • Als uw kind een matige of hoge temperatuur of een acute ziekte (bijv. koorts, keelpijn, hoesten, verkoudheid of griep) heeft. Het kan nodig zijn de vaccinatie met Hexacima uit te stellen tot uw kind beter is.
 • Als uw kind een van de volgende verschijnselen heeft gehad nadat er een pertussisvaccin is toegediend, moet zorgvuldig worden nagedacht voor er wordt besloten om verdere doses te geven van vaccins met kinkhoestcomponenten:
  • koorts van 40°C of hoger binnen 48 uur, die niet te wijten is aan een andere aanwijsbare oorzaak,
  • flauwvallen of een op shock lijkende toestand met hypotone-hyporesponsieve episode (slap worden) binnen 48 uur na vaccinatie,
  • aanhoudend, ontroostbaar huilen gedurende 3 uur of langer, optredend binnen 48 uur na vaccinatie,
  • stuipen (convulsies) met of zonder koorts binnen 3 dagen na vaccinatie.
 • Als uw kind na een eerdere vaccinatie met een tetanustoxoïd (een geïnactiveerde vorm van tetanustoxine) het syndroom van Guillain-Barré (tijdelijke ontsteking van zenuwen die pijn, verlamming en gevoelsstoornissen veroorzaakt) of brachiale neuritis (ernstige pijn en verminderde mobiliteit van arm en schouder) heeft gekregen, moet uw arts beoordelen of uw kind nogmaals een vaccin toegediend moet krijgen dat een tetanustoxoïd bevat.
 • Als uw kind een behandeling krijgt die zijn/haar immuunsysteem (de natuurlijke afweer van het lichaam) onderdrukt of als uw kind een andere ziekte heeft waardoor het immuunsysteem verzwakt is. In deze gevallen kan de immuunrespons op het vaccin verminderd zijn. Er wordt normaal gesproken geadviseerd te wachten met vaccinatie tot de behandeling is afgelopen of de ziekte voorbij is. Niettemin kan worden besloten kinderen die al lang bestaande problemen met hun immuunsysteem hebben, zoals bij een HIV-infectie (AIDS), toch Hexacima te geven, al kan de bescherming in die gevallen minder goed zijn dan bij kinderen met een gezond immuunsysteem.
 • Als uw kind een acute of chronische ziekte heeft waaronder chronische nierinsufficiëntie of nierfalen (niet goed werkende nieren).
 • Als uw kind een nog niet gediagnosticeerde ziekte van de hersenen heeft of epilepsie die niet onder controle is gebracht. Uw arts zal beoordelen wat het mogelijk voordeel van de vaccinatie is.
 • Als uw kind problemen heeft met het bloed waardoor gemakkelijk bloeduitstortingen ontstaan of het bloeden na kleine verwondingen lang aanhoudt. Uw arts zal u vertellen of uw kind Hexacima toegediend moet krijgen.

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen of vaccins?

Gebruikt uw kind naast Hexacima nog andere geneesmiddelen of vaccins, of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of verpleegkundige.

Hexacima kan tegelijk worden toegediend met andere vaccins, zoals pneumokokkenvaccins, bof- mazelen-rodehondvaccins of rotavirusvaccins.

Als Hexacima tegelijk met andere vaccins wordt toegediend, zullen afzonderlijke injectieplaatsen worden gebruikt.

Om zeker te zijn dat Hexacima geschikt is voor uw kind, is het belangrijk dat u het uw arts of verpleegkundige vertelt als een van de onderstaande punten van toepassing is op uw kind. Als er iets is wat u niet begrijpt, vraag dan uw arts, apotheker of verpleegkundige om uitleg.

Wanneer mag uw kind dit middel niet toegediend krijgen?

 • Uw kind heeft ademhalingsproblemen of zwellingen in het gezicht gehad na toediening van Hexacima (anafylactische reactie).
 • Uw kind is allergisch:
  • voor één van de werkzame bestanddelen,
  • voor één van de hulpstoffen die staan genoemd in rubriek 6,
  • voor glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine of polymyxine B. Deze stoffen worden namelijk gebruikt in het fabricageproces.

Of uw kind heeft een allergische reactie gehad na een eerdere toediening van Hexacima of van een ander vaccin tegen difterie, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B of Hib.

 • Uw kind heeft een ernstige reactie gehad waarbij de hersenen zijn aangetast (encefalopathie) binnen 7 dagen na eerdere inenting met een kinkhoestvaccin (acellulaire of cellulaire pertussis).
 • Uw kind heeft een niet onder controle gebrachte of ernstige ziekte van de hersenen (niet- gestabiliseerde neurologische aandoening) of niet-gestabiliseerde epilepsie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat dit middel aan uw kind wordt toegediend:

 • Als uw kind een matige of hoge temperatuur of een acute ziekte (bijv. koorts, keelpijn, hoesten, verkoudheid of griep) heeft. Het kan nodig zijn de vaccinatie met Hexacima uit te stellen tot uw kind beter is.
 • Als uw kind een van de volgende verschijnselen heeft gehad nadat er een pertussisvaccin is toegediend, moet zorgvuldig worden nagedacht voor er wordt besloten om verdere doses te geven van vaccins met kinkhoestcomponenten:
  • koorts van 40°C of hoger binnen 48 uur, die niet te wijten is aan een andere aanwijsbare oorzaak,
  • flauwvallen of een op shock lijkende toestand met hypotone-hyporesponsieve episode (slap worden) binnen 48 uur na vaccinatie,
  • aanhoudend, ontroostbaar huilen gedurende 3 uur of langer, optredend binnen 48 uur na vaccinatie,
  • stuipen (convulsies) met of zonder koorts binnen 3 dagen na vaccinatie.
 • Als uw kind na een eerdere vaccinatie met een tetanustoxoïd (een geïnactiveerde vorm van tetanustoxine) het syndroom van Guillain-Barré (tijdelijke ontsteking van zenuwen die pijn, verlamming en gevoelsstoornissen veroorzaakt) of brachiale neuritis (ernstige pijn en verminderde mobiliteit van arm en schouder) heeft gekregen, moet uw arts beoordelen of uw kind nogmaals een vaccin toegediend moet krijgen dat een tetanustoxoïd bevat.
 • Als uw kind een behandeling krijgt die zijn/haar immuunsysteem (de natuurlijke afweer van het lichaam) onderdrukt of als uw kind een andere ziekte heeft waardoor het immuunsysteem verzwakt is. In deze gevallen kan de immuunrespons op het vaccin verminderd zijn. Er wordt normaal gesproken geadviseerd te wachten met vaccinatie tot de behandeling is afgelopen of de ziekte voorbij is. Niettemin kan worden besloten kinderen die al lang bestaande problemen met hun immuunsysteem hebben, zoals bij een HIV-infectie (AIDS), toch Hexacima te geven, al kan de bescherming in die gevallen minder goed zijn dan bij kinderen met een gezond immuunsysteem.
 • Als uw kind een acute of chronische ziekte heeft waaronder chronische nierinsufficiëntie of nierfalen (niet goed werkende nieren).
 • Als uw kind een nog niet gediagnosticeerde ziekte van de hersenen heeft of epilepsie die niet onder controle is gebracht. Uw arts zal beoordelen wat het mogelijk voordeel van de vaccinatie is.
 • Als uw kind problemen heeft met het bloed waardoor gemakkelijk bloeduitstortingen ontstaan of het bloeden na kleine verwondingen lang aanhoudt. Uw arts zal u vertellen of uw kind Hexacima toegediend moet krijgen.

Gebruikt uw kind nog andere geneesmiddelen of vaccins?

Gebruikt uw kind naast Hexacima nog andere geneesmiddelen of vaccins, of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of verpleegkundige.

Hexacima kan tegelijk worden toegediend met andere vaccins, zoals pneumokokkenvaccins, bof- mazelen-rodehondvaccins of rotavirusvaccins.

Als Hexacima tegelijk met andere vaccins wordt toegediend, zullen afzonderlijke injectieplaatsen worden gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Hexacima zal aan uw kind worden toegediend door een arts of verpleegkundige die is opgeleid in het gebruik van vaccins en die is toegerust om in te grijpen bij eventuele, soms optredende ernstige allergische reacties op de injectie (zie rubriek 4: 'Mogelijke bijwerkingen').

Hexacima wordt toegediend als een injectie in een spier (intramusculair, i.m.) in het bovenbeen of de

bovenarm van uw kind. Het vaccin zal nooit in een bloedvat of in of onder de huid worden toegediend.

De gebruikelijke dosering is:

Eerste vaccinatiereeks (primaire vaccinatie)

Uw kind krijgt drie injecties met een tussenperiode van één tot twee maanden (maar ten minste vier weken). Dit vaccin dient te worden toegediend volgens het lokale vaccinatieprogramma.

Aanvullende injecties (boosterinjecties)

Na de eerste vaccinatiereeks krijgt uw kind een herhalingsdosis (boosterdosis), overeenkomstig de lokale aanbevelingen, ten minste 6 maanden na de laatste dosis van de eerste reeks. Uw arts zal u zeggen wanneer deze dosis moet worden toegediend.

Bent u één dosis Hexacima vergeten?

Als uw kind een geplande injectie mist, is het belangrijk dat u met uw arts of verpleegkundige bespreekt wanneer de overgeslagen dosis moet worden toegediend.

Het is belangrijk de instructies van de arts of verpleegkundige op te volgen zodat uw kind de volledige vaccinatiereeks afmaakt. Als dat niet gebeurt, is uw kind mogelijk niet volledig beschermd tegen de ziekten.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit vaccin? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hexacima zal aan uw kind worden toegediend door een arts of verpleegkundige die is opgeleid in het gebruik van vaccins en die is toegerust om in te grijpen bij eventuele, soms optredende ernstige allergische reacties op de injectie (zie rubriek 4: 'Mogelijke bijwerkingen').

Hexacima wordt toegediend als een injectie in een spier (intramusculair, i.m.) in het bovenbeen of de

bovenarm van uw kind. Het vaccin zal nooit in een bloedvat of in of onder de huid worden toegediend.

De gebruikelijke dosering is:

Eerste vaccinatiereeks (primaire vaccinatie)

Uw kind krijgt drie injecties met een tussenperiode van één tot twee maanden (maar ten minste vier weken). Dit vaccin dient te worden toegediend volgens het lokale vaccinatieprogramma.

Aanvullende injecties (boosterinjecties)

Na de eerste vaccinatiereeks krijgt uw kind een herhalingsdosis (boosterdosis), overeenkomstig de lokale aanbevelingen, ten minste 6 maanden na de laatste dosis van de eerste reeks. Uw arts zal u zeggen wanneer deze dosis moet worden toegediend.

Bent u één dosis Hexacima vergeten?

Als uw kind een geplande injectie mist, is het belangrijk dat u met uw arts of verpleegkundige bespreekt wanneer de overgeslagen dosis moet worden toegediend.

Het is belangrijk de instructies van de arts of verpleegkundige op te volgen zodat uw kind de volledige vaccinatiereeks afmaakt. Als dat niet gebeurt, is uw kind mogelijk niet volledig beschermd tegen de ziekten.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit vaccin? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit vaccin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige allergische reacties

Als een van de volgende verschijnselen optreedt nadat u bent vertrokken van de locatie waar uw kind zijn/haar injectie heeft gekregen, moet u ONMIDDELLIJK een arts raadplegen:

 • ademhalingsproblemen
 • blauwe tong of lippen
 • huiduitslag
 • zwelling van het gezicht of de keel
 • lage bloeddruk die duizeligheid of flauwvallen veroorzaakt.

Wanneer deze klachten of verschijnselen optreden, is dat doorgaans snel nadat de injectie is toegediend en wanneer het kind nog steeds in de kliniek of in de dokterspraktijk is.

Ernstige allergische reacties doen zich zeer zelden voor (mogelijk bij maximaal 1 op de 10.000 mensen) na toediening van een vaccin.

Andere bijwerkingen

Als uw kind een van de volgende bijwerkingen heeft, zeg dit dan tegen uw arts, verpleegkundige of apotheker.

 • Zeer vaak optredende bijwerkingen (mogelijk bij meer dan 1 op de 10 mensen) zijn:
  • verlies van eetlust (anorexie)
  • huilen
  • slaperigheid (somnolentie)
  • braken
  • pijn, roodheid of zwelling op de plaats van de injectie
  • prikkelbaarheid
  • koorts (temperatuur van 38°C of hoger)
 • Vaak optredende bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 10 mensen) zijn:
  • abnormaal huilen (langdurig huilen)
  • diarree
  • verharding op de plaats van de injectie (induratie)
 • Soms optredende bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 100 mensen) zijn:
  • allergische reactie
  • een knobbeltje (nodule) op de injectieplaats
  • hoge koorts (temperatuur van 39,6°C of hoger)
 • Zelden optredende bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 1.000 mensen) zijn:
  • huiduitslag
  • omvangrijke reacties op de plaats van injectie (groter dan 5 cm), waaronder uitgebreide zwelling van het been of de arm vanaf de injectieplaats tot voorbij een of beide gewrichten. Deze reacties beginnen binnen 24-72 uur na vaccinatie, kunnen gepaard gaan met roodheid, warmte, drukgevoeligheid of pijn op de injectieplaats en gaan zonder behandeling binnen 3-5 dagen weer over.
 • Zeer zelden optredende bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 10.000 mensen) zijn:
  • episoden waarbij uw kind in shock-achtige toestand raakt of bleek en slap is en een tijdje niet reageert (hypotone reacties of hypotone-hyporesponsieve episoden, HHE).

Mogelijke bijwerkingen

Andere, hierboven niet genoemde bijwerkingen hebben zich af en toe voorgedaan met andere vaccins tegen difterie, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B of Hib en niet direct met Hexacima:

 • Ernstige allergische reactie (anafylactische reactie);
 • Stuipen (convulsies) met of zonder koorts;
 • Tijdelijke ontsteking van zenuwen die pijn, verlamming en gevoelsstoornissen veroorzaakt (syndroom van Guillain-Barré) en ernstige pijn en verminderde mobiliteit van arm en schouder (brachiale neuritis) zijn gemeld na toediening van een tetanusbevattend vaccin.
 • Ontsteking van verschillende zenuwen die gevoelsstoornissen of zwakte van de ledematen (polyradiculoneuritis) veroorzaken, gezichtsverlamming, problemen met het gezichtsvermogen, plotselinge vermindering of verlies van gezichtsvermogen (optische neuritis) en ontstekingsziekte van de hersenen en het ruggenmerg (demyelinisatie van het centrale zenuwstelsel, multipele sclerose) zijn gemeld na toediening van een vaccin dat hepatitis B- antigeen bevat.
 • Zwelling of ontsteking van de hersenen (encefalopathie/encefalitis).
 • Bij baby's die zeer vroeg zijn geboren (na een zwangerschapsduur van 28 weken of korter) kunnen gedurende 2-3 dagen na de vaccinatie tussen twee ademhalingen tussenpozen optreden die langer duren dan normaal.
 • Zwelling van een of beide voeten en benen. Dit kan optreden samen met blauwe verkleuring van de huid (cyanose), roodheid, kleine bloeduitstortingen onder de huid (voorbijgaande purpura) en hevig huilen na vaccinatie met vaccins die Haemophilus influenzae type b bevatten. Als deze reactie optreedt, dan is dat voornamelijk na de eerste (primaire) injecties en binnen de eerste paar uur na de vaccinatie. Alle verschijnselen verdwijnen volledig binnen 24 uur zonder dat behandeling noodzakelijk is.

Krijgt uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit vaccin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige allergische reacties

Als een van de volgende verschijnselen optreedt nadat u bent vertrokken van de locatie waar uw kind zijn/haar injectie heeft gekregen, moet u ONMIDDELLIJK een arts raadplegen:

 • ademhalingsproblemen
 • blauwe tong of lippen
 • huiduitslag
 • zwelling van het gezicht of de keel
 • lage bloeddruk die duizeligheid of flauwvallen veroorzaakt.

Wanneer deze klachten of verschijnselen optreden, is dat doorgaans snel nadat de injectie is toegediend en wanneer het kind nog steeds in de kliniek of in de dokterspraktijk is.

Ernstige allergische reacties doen zich zeer zelden voor (mogelijk bij maximaal 1 op de 10.000 mensen) na toediening van een vaccin.

Andere bijwerkingen

Als uw kind een van de volgende bijwerkingen heeft, zeg dit dan tegen uw arts, verpleegkundige of apotheker.

 • Zeer vaak optredende bijwerkingen (mogelijk bij meer dan 1 op de 10 mensen) zijn:
  • verlies van eetlust (anorexie)
  • huilen
  • slaperigheid (somnolentie)
  • braken
  • pijn, roodheid of zwelling op de plaats van de injectie
  • prikkelbaarheid
  • koorts (temperatuur van 38°C of hoger)
 • Vaak optredende bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 10 mensen) zijn:
  • abnormaal huilen (langdurig huilen)
  • diarree
  • verharding op de plaats van de injectie (induratie)
 • Soms optredende bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 100 mensen) zijn:
  • allergische reactie
  • een knobbeltje (nodule) op de injectieplaats
  • hoge koorts (temperatuur van 39,6°C of hoger)
 • Zelden optredende bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 1.000 mensen) zijn:
  • huiduitslag
  • omvangrijke reacties op de plaats van injectie (groter dan 5 cm), waaronder uitgebreide zwelling van het been of de arm vanaf de injectieplaats tot voorbij een of beide gewrichten. Deze reacties beginnen binnen 24-72 uur na vaccinatie, kunnen gepaard gaan met roodheid, warmte, drukgevoeligheid of pijn op de injectieplaats en gaan zonder behandeling binnen 3-5 dagen weer over.
 • Zeer zelden optredende bijwerkingen (mogelijk bij maximaal 1 op de 10.000 mensen) zijn:
  • episoden waarbij uw kind in shock-achtige toestand raakt of bleek en slap is en een tijdje niet reageert (hypotone reacties of hypotone-hyporesponsieve episoden, HHE).

Mogelijke bijwerkingen

Andere, hierboven niet genoemde bijwerkingen hebben zich af en toe voorgedaan met andere vaccins tegen difterie, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B of Hib en niet direct met Hexacima:

 • Ernstige allergische reactie (anafylactische reactie);
 • Stuipen (convulsies) met of zonder koorts;
 • Tijdelijke ontsteking van zenuwen die pijn, verlamming en gevoelsstoornissen veroorzaakt (syndroom van Guillain-Barré) en ernstige pijn en verminderde mobiliteit van arm en schouder (brachiale neuritis) zijn gemeld na toediening van een tetanusbevattend vaccin.
 • Ontsteking van verschillende zenuwen die gevoelsstoornissen of zwakte van de ledematen (polyradiculoneuritis) veroorzaken, gezichtsverlamming, problemen met het gezichtsvermogen, plotselinge vermindering of verlies van gezichtsvermogen (optische neuritis) en ontstekingsziekte van de hersenen en het ruggenmerg (demyelinisatie van het centrale zenuwstelsel, multipele sclerose) zijn gemeld na toediening van een vaccin dat hepatitis B- antigeen bevat.
 • Zwelling of ontsteking van de hersenen (encefalopathie/encefalitis).
 • Bij baby's die zeer vroeg zijn geboren (na een zwangerschapsduur van 28 weken of korter) kunnen gedurende 2-3 dagen na de vaccinatie tussen twee ademhalingen tussenpozen optreden die langer duren dan normaal.
 • Zwelling van een of beide voeten en benen. Dit kan optreden samen met blauwe verkleuring van de huid (cyanose), roodheid, kleine bloeduitstortingen onder de huid (voorbijgaande purpura) en hevig huilen na vaccinatie met vaccins die Haemophilus influenzae type b bevatten. Als deze reactie optreedt, dan is dat voornamelijk na de eerste (primaire) injecties en binnen de eerste paar uur na de vaccinatie. Alle verschijnselen verdwijnen volledig binnen 24 uur zonder dat behandeling noodzakelijk is.

Krijgt uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit vaccin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie  
Welke stoffen zitten er in dit middel?  
De werkzame stoffen in dit middel zijn per dosis (0,5 ml)1: niet minder dan 20 IE2
Difterietoxoïd
Tetanustoxoïd niet minder dan 40 IE2
Bordetella pertussis antigenen  
  Pertussistoxoïd 25 microgram
  Filamenteus hemagglutinine 25 microgram
Poliovirus (geïnactiveerd)3 40 D-antigeeneenheden4
  Type 1 (Mahoney)
  Type 2 (MEF-1) 8 D-antigeeneenheden4
  Type 3 (Saukett) 32 D-antigeeneenheden4
Hepatitis B-oppervlakteantigeen5 10 microgram
Haemophilus influenzae type b polysacharide 12 microgram
(polyribosylribitolfosfaat)  
geconjugeerd aan tetanuseiwit 22-36 microgram
 1. Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd (0,6 mg Al 3+ )
 2. IE Internationale eenheid
 3. Geproduceerd in Verocellen
 4. Equivalente hoeveelheid antigeen in het vaccin
 5. Geproduceerd in gistcellen (Hansenula polymorpha) door middel van recombinant-DNA-techniek

De andere stoffen in dit middel zijn:

Dinatriumwaterstoffosfaat, kaliumdiwaterstoffosfaat, trometamol, sacharose, essentiële aminozuren waaronder L-fenylalanine en water voor injecties.

Het vaccin kan sporen bevatten van glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine en polymyxine B.

Hoe ziet Hexacima eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Hexacima wordt geleverd als een suspensie voor injectie in voorgevulde spuit (0,5 ml).

Hexacima is verkrijgbaar in een verpakking met 1 of 10 voorgevulde spuiten zonder erop bevestigde naald.

Hexacima is verkrijgbaar in een verpakking met 1 of 10 voorgevulde spuiten met 1 losse naald. Hexacima is verkrijgbaar in een verpakking met 1 of 10 voorgevulde spuiten met 2 losse naalden.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Na schudden ziet het vaccin er normaal uit als een witachtige, troebele suspensie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Sanofi Pasteur SA

2 avenue Pont Pasteur

69007 Lyon Frankrijk

Fabrikant:

Sanofi Pasteur SA

1541 avenue Marcel Mérieux

69280 Marcy l'Etoile Frankrijk

Sanofi Pasteur SA

Parc Industriel d'Incarville 27100 Val de Reuil Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/ Belgique /Belgien Luxembourg/Luxemburg
Sanofi Pasteur MSD Sanofi Pasteur MSD
Tél/Tel: +32 2 726.95.84 Tél: +32 2 726.95.84
България Magyarország
Sanofi Pasteur S.A. sanofi-aventis zrt
Teл.: +359 2 980 08 33 Tel.: +36 1 505 0055
Česká republika Malta
Sanofi Pasteur Cherubino Ltd
divize. Vakcín Sanofi-aventis, s.r.o. Tel.: +356 21 343270
Tel: +420 233 086 111  
Danmark Nederland
Sanofi Pasteur MSD Sanofi Pasteur MSD
Tlf: +45 23 32 69 29 Tel: +31.23.567.96.00
Deutschland Norge
Sanofi Pasteur MSD GmbH Sanofi Pasteur MSD
Tel: +49 6224.594.0 Tlf: +47.67.50.50.20
Eesti Österreich
Sanofi-Aventis Estonia OÜ Sanofi Pasteur MSD GmbH
Tel.: +372 627 3488 Tel: +43.1.890 34 91 14
Ελλάδα Polska
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Sanofi Pasteur Sp. z o.o.
Τηλ: +30.210.8009111 Tel.: +48 22 280 05 00
España Portugal
Sanofi Pasteur MSD S.A. Sanofi Pasteur MSD, SA
Tel: +34.91.371.78.00 Tel: +351 21 470 4550
  43
France România
Sanofi Pasteur MSD SNC Sanofi - Aventis Romania SRL
Tél: +33.4.37.28.40.00 Tel.: +40(21) 317 31 36
Ireland Slovenija
Sanofi Pasteur MSD Ltd ALPE s.p.
Tel: +353 1 468 5600 Tel.: +386 (0)1 432 62 38
Ísland Slovenská republika
Sanofi Pasteur MSD sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Sími: +32.2.726.95.84 divízia vakcín Sanofi Pasteur
  Tel.: +421 2 33 100 100
Italia Suomi/Finland
Sanofi Pasteur MSD Spa Sanofi Pasteur MSD
Tel: +39 06.664.09.211 Puh/Tel: +358.9.565.88.30
Κύπρος Sverige
Γ. Α. Σταμάτης & Σια Λτδ. Sanofi Pasteur MSD
Τηλ.: +357 – 22 76 62 76 Tel: +46.8.564.888.60
Latvija United Kingdom
Sanofi Aventis Latvia SIA Vakcīnu nodaļa Sanofi Pasteur MSD Ltd
Tel.: +371 67114978 Tel: +44.1.628.785.291
Lietuva  
Sanofi – Aventis Lietuva, UAB  
Tel.: +370 5 2730967  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}

Ander informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel:

 • Bij injectiespuiten zonder daarop bevestigde naald, moet de naald stevig op de injectiespuit worden bevestigd door deze een kwartslag te draaien.
 • Schud de voorgevulde spuit zodat de inhoud homogeen wordt.
 • Hexacima mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen.
 • Hexacima moet intramusculair worden toegediend. De aanbevolen injectieplaats is bij voorkeur het anterolaterale gebied van het bovenbeen en bij oudere kinderen (mogelijk vanaf de leeftijd van 15 maanden) de deltaspier. De intradermale of intraveneuze toedieningswegen mogen niet worden gebruikt. Niet toedienen door middel van intravasculaire injectie: verzeker u ervan dat de naald niet een bloedvat aanprikt.

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Hexacima, suspensie voor injectie

Difterie, tetanus, pertussis (acellulair, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (geïnactiveerd) en Haemophilus influenzae type b geconjugeerd vaccin (geadsorbeerd)

Lees goed de hele bijsluiter voordat uw kind wordt gevaccineerd want er staat belangrijke informatie in voor hem/haar.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
 • Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Krijgt uw kind last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Inhoud van deze bijsluiter

 1. Wat is Hexacima en waarvoor wordt dit middel toegediend?
 2. Wanneer mag uw kind Hexacima niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe wordt Hexacima toegediend?
 4. Mogelijke bijwerkingen

6. Hoe wordt Hexacima bewaard?

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit vaccin niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2°C-8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie  
Welke stoffen zitten er in dit middel?  
De werkzame stoffen in dit middel zijn per dosis (0,5 ml)1: niet minder dan 20 IE2
Difterietoxoïd
Tetanustoxoïd niet minder dan 40 IE2
Bordetella pertussis antigenen  
  Pertussistoxoïd 25 microgram
  Filamenteus hemagglutinine 25 microgram
Poliovirus (geïnactiveerd)3 40 D-antigeeneenheden4
  Type 1 (Mahoney)
  Type 2 (MEF-1) 8 D-antigeeneenheden4
  Type 3 (Saukett) 32 D-antigeeneenheden4
Hepatitis B-oppervlakteantigeen5 10 microgram
Haemophilus influenzae type b polysacharide 12 microgram
(polyribosylribitolfosfaat)  
geconjugeerd aan tetanuseiwit 22-36 microgram
 1. Geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide, gehydrateerd (0,6 mg Al 3+ )
 2. IE Internationale eenheid
 3. Geproduceerd in Verocellen
 4. Equivalente hoeveelheid antigeen in het vaccin
 5. Geproduceerd in gistcellen (Hansenula polymorpha) door middel van recombinant-DNA-techniek

De andere stoffen in dit middel zijn:

Dinatriumwaterstoffosfaat, kaliumdiwaterstoffosfaat, trometamol, sacharose, essentiële aminozuren waaronder L-fenylalanine en water voor injecties.

Het vaccin kan sporen bevatten van glutaaraldehyde, formaldehyde, neomycine, streptomycine en polymyxine B.

Hoe ziet Hexacima eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Hexacima wordt geleverd als een suspensie voor injectie in een injectieflacon (0,5 ml). Hexacima is verkrijgbaar in een verpakking met 10 injectieflacons.

Na schudden ziet het vaccin er normaal uit als een witachtige, troebele suspensie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Sanofi Pasteur SA

2 avenue Pont Pasteur

69007 Lyon

Frankrijk

Fabrikant:

Sanofi Pasteur SA

1541 avenue Marcel Mérieux

69280 Marcy l'Etoile Frankrijk

Sanofi Pasteur SA

Parc Industriel d'Incarville 27100 Val de Reuil Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/ Belgique /Belgien Luxembourg/Luxemburg
Sanofi Pasteur MSD Sanofi Pasteur MSD
Tél/Tel: +32 2 726.95.84 Tél: +32 2 726.95.84
България Magyarország
Sanofi Pasteur S.A. sanofi-aventis zrt
Teл.: +359 2 980 08 33 Tel.: +36 1 505 0055
Česká republika Malta
Sanofi Pasteur Cherubino Ltd
divize. Vakcín Sanofi-aventis, s.r.o. Tel.: +356 21 343270
Tel: +420 233 086 111  
Danmark Nederland
Sanofi Pasteur MSD Sanofi Pasteur MSD
Tlf: +45 23 32 69 29 Tel: +31.23.567.96.00
Deutschland Norge
Sanofi Pasteur MSD GmbH Sanofi Pasteur MSD
Tel: +49 6224.594.0 Tlf: +47.67.50.50.20
Eesti Österreich
Sanofi-Aventis Estonia OÜ Sanofi Pasteur MSD GmbH
Tel.: +372 627 3488 Tel: +43.1.890 34 91 14
Ελλάδα Polska
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Sanofi Pasteur Sp. z o.o.
Τηλ: +30.210.8009111 Tel.: +48 22 280 05 00
España Portugal
Sanofi Pasteur MSD S.A. Sanofi Pasteur MSD, SA
Tel: +34.91.371.78.00 Tel: +351 21 470 4550
France România
Sanofi Pasteur MSD SNC Sanofi - Aventis Romania SRL
Tél: +33.4.37.28.40.00 Tel.: +40(21) 317 31 36
Ireland Slovenija
Sanofi Pasteur MSD Ltd ALPE s.p.
Tel: +353 1 468 5600 Tel.: +386 (0)1 432 62 38
Ísland Slovenská republika
Sanofi Pasteur MSD sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Sími: +32.2.726.95.84 divízia vakcín Sanofi Pasteur
  Tel.: +421 2 33 100 100
Italia Suomi/Finland
Sanofi Pasteur MSD Spa Sanofi Pasteur MSD
Tel: +39 06.664.09.211 Puh/Tel: +358.9.565.88.30
Κύπρος Sverige
Γ. Α. Σταμάτης & Σια Λτδ. Sanofi Pasteur MSD
Τηλ.: +357 – 22 76 62 76 Tel: +46.8.564.888.60
Latvija United Kingdom
Sanofi Aventis Latvia SIA Vakcīnu nodaļa Sanofi Pasteur MSD Ltd
Tel.: +371 67114978 Tel: +44.1.628.785.291
Lietuva  
Sanofi – Aventis Lietuva, UAB  
Tel.: +370 5 2730967  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}

Ander informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel:

 • Bij injectiespuiten zonder daarop bevestigde naald, moet de naald stevig op de injectiespuit worden bevestigd door deze een kwartslag te draaien.
 • Schud de voorgevulde spuit zodat de inhoud homogeen wordt.
 • Hexacima mag niet gemengd worden met andere geneesmiddelen.
 • Hexacima moet intramusculair worden toegediend. De aanbevolen injectieplaats is bij voorkeur het anterolaterale gebied van het bovenbeen en bij oudere kinderen (mogelijk vanaf de leeftijd van 15 maanden) de deltaspier. De intradermale of intraveneuze toedieningswegen mogen niet worden gebruikt. Niet toedienen door middel van intravasculaire injectie: verzeker u ervan dat de naald niet een bloedvat aanprikt.

Advertentie

Stof(fen) Difterie-Haemophilus influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis- Tetanus-Hepatitis B
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Sanofi
Verdovend Nee
ATC-Code J07CA09
Farmacologische groep Bacteriële en virale vaccins, gecombineerd

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.