Advertentie

Auteur: Steigerwald Arzneimittelwerk


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Toepassingen

Holergie tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie.

Eigenschappen

Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen: normaal 3 maal daags 1 tablet.

Holergie tabletten bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Holergie tabletten niet mag gebruiken.

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Holergie tabletten moet zijn.

Gebruik van Holergie tabletten in combinatie met voedsel en drank

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend voor gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Gebruik van Holergie wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Holergie beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Holergie tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Holergie tabletten geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Het product in de originele verpakking droog en beneden 25°C bewaren.

Holergie tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Holergie tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” en op het etiket achter “expiry”. Deze datum, vermeld op het doosje en het etiket, duidt het tijdstip aan waarna de kwaliteit van het product niet meer gewaarborgd kan worden (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Opmerking

Let op ons milieu: de lege verpakking en de bijsluiter kunnen bij het oud papier.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 10/2009

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH • Havelstraße 5 •64295 Darmstadt • Germany

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK