Hormeel H

Hormeel H

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Hormeel H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Polypropyleenflacon met 50 of 250 tabletten.

Patiënteninfo Hormeel H - 2012.doc 1 26-06-12

Wanneer mag u Hormeel H niet gebruiken:

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose‐intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose‐galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hormeel H:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Hormeel H moet zijn.

Gebruik van Hormeel H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik bij diabetes:

Alle Heel‐preparaten in tabletvorm bevatten ca. 300 mg lactose (melksuiker) als hulpstof. Dit komt overeen met slechts 0,025 BE (1 BE=12g koolhydraat). Deze tabletten kunnen daarom ook worden toegediend aan diabetici.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Hormeel H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven, 3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 12 tabletten per dag.

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan een arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Hormeel H heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Hormeel H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Hormeel H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Hormeel H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Patiënteninfo Hormeel H - 2012.doc 2 26-06-12

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Hormeel H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Hormeel H niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Verdere informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Hormeel H - 2012.doc 3 26-06-12

Laatst bijgewerkt op 18.08.2022


Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio