Iradier 3 mg/0,02 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Iradier 3 mg/0,02 mg, filmomhulde tabletten
Toelating Nederland
Producent Laboratorios Leon
Verdovend Nee
ATC-Code G03AA12
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Laboratorios Leon

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Iradier is a anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te vorkomen.
• Elk van de 24 roze tabletten bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende
vrouwelijke hormonen, namelijk drospirenon en ethinylestradiol.  
Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 1 Dag 205
NL/2345-52/001/DC  

• De 4 witte tabletten bevatten geen werkzameffensto en worden ook placebotabletten genoemd.

• Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, worden “combinatie”-pillen genoemd.

Er is geen melding gemaakt van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van te veel Iradier.

Als u meerdere tabletten tegelijk heeft ingenomen, kunt u last krijgen van misselijkheid of overgeven. Bij jonge meisjes kan er bloedverlies uit de vagina optreden.

Als u te veel tabletten Iradier heeft ingenomen, of als u ontdekt dat een kind een aantal tabletten heeft ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

De laatste 4 tabletten op de vierde rijvan de strip zijn de placebotabletten. Als u één van deze tabletten vergeet, heeft dit geen invloed op de betrouwbaarheid van Iradier. Gooi de vergeten placebotablet weg.

Als u een lichtroze, werkzame tablet tabletten( 1-24 van uw strip) vergeet, moet uhet volgende doen:

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de bescherming tegen zwangerschap niet verminderd. Neem die tablet in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in.
 • Als u meer dan 12 uur te laatbent met het innemen van een tablet, kan de bescherming tegen zwangerschap verminderd zijn. Hoe groter het aantal vergeten tabletten, hoe groter de kans wordt op een zwangerschap.

Het risico op onvolledige bescherming tegenzwangerschap is het grootst als u aan het begin of aan

het eind van de strip een roze tablet vergeet in te nemen. Daarom moet u zich aan de volgende regels houden (zie ook het schema):

 • Meer dan één tablet in deze strip vergeten Neem contact op met uw arts.
 • Eén tablet vergeten tussen dagen 1-7 (eerste rij) Neem de vergeten tablet in zodra u het zich herinnert, zelfs als dat betekent dat u twee tabletten tegelijkertijd moet innemen. Blijf de tabletten op de gebruikelijke tijd gebruiken en gebruik extra voorzorgsmaatregelen gedurende de komende 7 dagen, bijvoorbeeld een condoom. Als u seks heeft in de week voordat u de tablet bent vergeten, moet u zich realiseren dat er een risico is op zwangerschap. Neem in dat geval contact op met uw arts.
Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 8 Dag 205
NL/2345-52/001/DC  
 • Eén tablet vergeten tussen dagen 8 – 14 (tweede rij)

Neem de vergeten tablet zodra u he t zich herinnert, zelfs als dat betekent dat u t wee tabletten tegelijk moet innemen. Blijf de tabletten op de gebruikelijke tijd innemen. De

bescherming tegen zwangerschap is nietminderdver en u hoeft geen extra
voorzorgsmaatregelen te nemen.            
 • Eén tablet vergeten tussen dagen 15 – 24 (derde of vierde rij)

U kunt uit twee mogelijkheden kiezen:

1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dat betekent dat u twee tablettenop hetzelfde moment moet innemen. Neem de volgende tabletten weer op het gebruikelijke tijdstip in. In plaats van de witte placebotabletten uit deze strip in te nemen, gooit u ze weg en begint u met de volgende strip (startdag is een andere dag).

Het is het meest waarschijnlijk dat u uw menstruatie krijgt aan het eind van de tweede strip - terwijl u de witte placebotabletten gebruikt- maar het kan zijn dat u tijdens de tweede strip een lichte of menstruatieachtige bloeding krijgt.

2. U kunt ook stoppen metde werkzame roze tabletten en direct naar de 4 witte placebotabletten gaan (noteer voordat u de placebotabletten inneemt de dag waarop u

uw tablet bent vergeten). Als u wilt beginnen met een nieuwe strip op de dag waarop u altijd begint, gebruikt u dan de placebotabletten gedurende minder dan 4 dagen.

Als u een van deze twee aanbevelingen opvolgt, blijft u beschermd tegen zwangerschap.

 • Als u één van de tabletten in een strip bent vergeten en u geen bloeding krijgt tijdens de

placebodagen, kan dit betekenen dat u z wanger bent. U moet contact opnemen met uw arts voordat u aan de volgende strip begint

Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 9 Dag 205
NL/2345-52/001/DC  

Meer dan 1 roze tablet in 1 strip vergeten

Slechts 1 roze tablet vergeten (meer dan 12 uur te laat ingenomen)

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Iradier en bloedstolsels in de aders en slagaders Iradier en kanker

Bloeding tussen de menstruaties

Wat u moet doen als u geen bloeding krijgt tijdens de placebodagen Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Waarop moet u letten met eten en drinken? Laboratoriumonderzoek

Zwangerschap Borstvoeding

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Iradier bevat lactose

Algemene opmerkingen

Voordat u kunt beginnen met het gebruik van Iradier, zal uw arts u een aantal vragen stellen over uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen.

In deze bijsluiter worden verschillende situaties beschreven waarin u moet stoppen met het gebruik
van Iradier of waarin de betrouwbaarheid van Iradier verminderd kan zijn. In die situaties moet
geen seks hebben, ofeen extra anticonceptiemiddel zonder hormonen gebruiken,
bijvoorbeeld een condoom of een andere barrièremethode. Maak geen gebrui
temperatuurmethode of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn omdat
Iradier de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur
baarmoederhalsslijmvlies beïnvloedt      
Net als andere anticonceptiemiddelen met hormonen beschermt Iradier niet tegen hiv-
infectie (AIDS) of andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).
 • als u een bloedstolsel in een bloedvat van een been (trombose), van een long (longembolie) of ander orgaan heeft (of ooit heeft gehad)
 • als u een hartaanval of beroerte heeft (of ooit heeft gehad)
 • als u een aandoening heeft die een voorteken kan zijn voor het krijgen van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, die hevige pijn op de borst veroorzaakt) of voor een beroerte
(bijvoorbeeld een lichte beroerte van voorbijgaande aard zonder restverschijnselen), of ooit
heeft gehad  
• als u e en aandoening heeft die de kans op e en bloedstolsel (trombose) in de slagaderen kan
verhogen. Dit geldt voor de volgende aandoeningen  
o diabetes met beschadigde bloedvaten  
o zeer hoge bloeddruk  
 1. een zeer hoog vetniveau in het bloed (cholesterol of triglyceriden)
als u een bloedstollingsstoornis heeft (bijvoorbeeld proteïne-C-deficiëntie)

• als u een bepaalde vorm van migraine (met zogenaamde focale neurologische symptomen) heeft (of ooit heeft gehad)

 • als u een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) heeft (of ooit heeft gehad)

• als u e en leveraandoening heeft (of ooit heeft gehad) en de werking van uw lever nog niet normaal is

 • als uw nieren niet goed werken (nierinsufficiëntie)
 • als u een tumor in de lever heeft (of ooit heeft gehad)
 • als u borstkanker of kanker van de geslachtsorganen heeft (of ooit heeft gehad), of als er een vermoeden is dat u dat heeft
Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 2 Dag 205
NL/2345-52/001/DC  
 • als u bloedverlies uit uw vagina heeft en de oorzaak niet duidelijk is
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ethinylestradiol of drospirenon of voor één van de

andere bestanddelen van Ethinylestradiol/Drospirenon 24+4. Dit kan jeuk, huiduitslag of zwelling veroorzaken

In sommige situaties moet u extra voorzichtig zijn als Iradier of een andere combinatiepil gebruikt. en het kan nodig zijn dat u regelmatig door uw arts wordt gecontroleerd. Als één van de volgende

situaties op u v an toepassing is, moet u uw arts hiervan op de hoogtebrengen vóór u Iradier gaat
gebruiken. Ook als één van de onderstaande aandoeningen ontstaat of verslechtert tijdens het
gebruik van Iradier, moet u uw arts raadplegen:      
• als een naast familielid borstkanker heeft of ooit heeft gehad      
• als u een aandoening van de lever of de galblaas heeft      
• als u diabetes heeft      
• als u depressie heeft      
• als u de ziekte van Crohn of inflammatoire darmziekte heeft (colitis ulcerosa)    
• als u een bloedziekte heeft met de naam HUS (hemolytisch uremisch syndroom) die
nierbeschadiging veroorzaakt      
 • als u een bloedziekte heb die sikkelcelanemie wordt genoemd
 • als u epilepsie heeft (zie "Andere geneesmiddelen en Iradier")
 • als u een ziekte van het immuunsysteem heeft die SLE wordt genoemdsystemische( lupus erythematosus)
 • als u een ziekte heeftdie voor het eerst is opgetreden tijdens de zwangerschap of bij eerder
gebruik van geslachtshormonen (bijvoorbeeld gehoorverlies, een bloedaandoening met de naam  
porfyrie, huiduitslag met blaren tijdens de zwangerschap (zwangerschapsherpes), een
zenuwaandoening die plotselinge bewegingen van het lichaam veroorzaakt (chorea van
Sydenham)                
• als u geelbruine pigmentvlekken, vooral in het gezicht (chloasma, zogenaamde

'zwangerschapsvlekken'), heeft of ooit heeft gehad. Als dit het geval is, vermijd dan directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht

 • als u aangeboren angio-oedeem heeft, kunnen producten die oestrogene hormonen bevatten de verschijnselen opwekken of verergeren. U moet direct contact met uw arts opnemen als u verschijnselen van angio-oedeem krijgt, zoals een opgezwollen gezicht, tong en/of keel, en/of problemen met slikken of galbulten in combinatie met moeilijk ademhalen.

Iradier en bloedstolsels in de aders en slagaders

Het gebruik van elke combinatiepil, dus ook van Iradier, verhoogt bij vrouwen de kans op he t krijgen van een bloedstolsel in een ader (veneuze trombose)in vergelijking met vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken.

Het risico op veneuze trombose bij gebruikers van combinatiepillen neemt toe:

 • naarmate men ouder wordt
 • als u overgewicht heeft
 • Als een van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel heeft gehad in het been, de longen (longembolie) of een ander orgaan
Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 3 Dag 205
NL/2345-52/001/DC  
 • als u een operatie moet ondergaan, een ernstig ongeluk heeft gehad of langere tijd bedrust moet houden of niet mag lopen. Het is belangrijk dat u uw arts van tevoren vertelt dat u Iradier gebruikt, omdat het mogelijk is dat de behandeling moet worden gestopt. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer verder mag gaan met Iradier. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent

Uw kans op het krijgen van een bloedstolsel nemen toe als u de pil gebruikt.

 • Van de 100.000 vrouwen die de pil niet gebruiken en nietzwanger zijn, kunnen er in een jaar 5- 10 een bloedstolsel krijgen.
 • Van de 100.000 vrouwen die een pil zoals Iradier gebruiken, kunnen er in een jaar 304-een bloedstolsel krijgen, het precieze aantal is onbekend.

- Van de 100.000 vrouwen die zwanger zijn, kunnen er in een jaar rond 60 e en bloedstolsel krijgen.

Een bloedstolsel in de aderen kan zich verplaatsen naar de longen en kan bloedvaten blokkeren (een longembolus). In 1-2% van de gevallen kan de vorming van bloedstolsels in de aderen fataal zijn.

De hoogte van het risico kan variëren, afhankelijk van welk type pil u gebruikt. Bespreek de beschikbare mogelijkheden met uw arts.

Het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogde kans op een bloedstolsel in een slagader (arteriëletrombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).

Het risico op een bloedstolsel in de aderen bij gebruikers van combinatiepillen neemt toe:

 • als u rookt. U wordt dringend geadviseerd om met roken te stoppen als u Iradier gebruikt, met name als u ouder bent dan 35 jaar
 • als u te hoge niveaus van cholesterol of triglyceriden in uw bloed heeft
 • als u overgewicht heeft
 • als een van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of een beroerte heeft gehad
 • als u hoge bloeddruk heeft
 • als u aan migraine lijdt
 • als u een probleem heeft met uw hart (klepaandoening, een verstoring van het hartritme

Stop onmiddellijk met het gebruik van Iradier en neem contact op met uw art mogelijke tekenen van een bloedstolsel opmerkt, zoals:

 • ernstige pijn en/of zwelling in een van uw benen
 • plotselinge ernstige pijn op de borst die uitstraalt naar de linkerarm
 • plotselinge kortademigheid
 • plotseling hoesten zonder duidelijke oorzaak
 • elke ongebruikelijke, ernstige of langdurige hoofdpijn of verergering van migraine
 • gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbel zicht
 • problemen met spreken of niet kunnen spreken
 • duizeligheid of flauwvallen
 • zwakte, vreemd gevoel of doof gevoel in een deel van uw lichaam
Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 4 Dag 205
NL/2345-52/001/DC  

Iradier en kanker

Bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken, wordt iets vaker borstkanker geconstateerd, maar het is niet bekend of dit wordt veroorzaakt door het pilgebruik. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat er meer borstkanker wordt ontdekt bij vrouwen die een combinatiepil gebruiken omdat zij vaker door

hun arts worden onderzocht. Het optreden van borstkanker wordt geleidelijk aan minder na het stoppen met een combinatiepil. Het is belangrijk om regelmatig uw borsten te controleren en als u een knobbeltje voelt, moet u contact opnemen met uw arts.

In zeldzame gevallen zijn goedaardige levertumoren en in nog minder gevallen zijn kwaadaardige levertumoren gemeld bij pilgebruiksters. Neem als u ongebruikelijk ernstige buikpijn heeft contact op met uw arts.

Bloeding tussen de menstruaties

Tijdens de eerste paar maanden dat u Iradier gebruikt, kunt u onverwacht een bloeding krijgen

(bloedverlies buiten de placebodagen). Als dit bloedverlies niet alleen tijdens de eerste paar
maanden optreedt, of als het pas na enkele maandenvoor het eerst optreedt, moet uw arts
onderzoeken wat de oorzaak is.  

Wat u moet doen als u geen bloeding krijgt tijdens de placebodagen

Als u alle lichtroze, werkzame tabletten op de juiste manier heeft ingenomen, als u niet heeft overgegeven, geen ernstige diarree heeft gehad en als u geen andere geneesmiddelen heeft gebruikt,

is het hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent.

Als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar niet komt, kunt u zwanger zijn. Neem direct contact op met uw arts. Begin pas met de volgende strip als u zeker weet dat u niet zwanger bent.

Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen en kruidenmiddelen u a l gebruikt. Vertel ook andere arts of tandarts die u een ander geneesmiddel voorschrijft (of de apotheker) dat u Iradier gebruikt. Zij kunnen u v ertellen of het nodig is om extra anticonceptiemiddelen te gebr (bijvoorbeeld condooms) en, zo ja, hoe lang.

 • Sommige geneesmiddelen kunnen Iradier minder effectief maken invoorkomingde van zwangerschap of kunnen onverwachte bloeding veroorzaken. Dit zijn geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van:

o epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine) o tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine)

o hiv-infecties (ritonavir, nevirapine) of andere infecties (antibiotica zoals grisoefulvin, penicilline, tetracyline)

 1. hoge bloeddruk in de bloedvaten in de longen (bosentan)
 1. en het kruidenmiddel St. Janskruid
Iradier kan invloed hebben op het effect van andere geneesmiddelen, bijvoorbeeld:
 1. geneesmiddelen die ciclosporine bevatten
o het anti-epilepticum l amotrigine (dit kan leiden tot een verhoogde frequentie van
epileptische aanvallen)      
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.  
Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 5 Dag 205
NL/2345-52/001/DC    

Iradier kan met of zonder voedsel worden ingenomen, indien nodig met een kleine hoeveelheid water.

Laboratoriumonderzoek

Als er bloedonderzoek bij u moet worden gedaan, vertel dan uw artsof het laboratoriumpersoneel

dat u de pil gebruikt, want anticonceptiepillen kunnen de uitslagen van sommige onderzoeken beïnvloeden.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, mag u Iradier niet gebruiken. Als u zwanger wordt terwijl u Iradier gebruikt, moet u hier direct mee stoppen en contact opnemen met uw arts. Als u zwanger wordt, kunt u met Iradier stoppen wanneer u wilt (zie “Wanneer u stopt met het gebruiken van Iradier)

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het gebruik van Iradier is in het algemeen niet aan te raden wanneer een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil wilt gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen informatie die suggereert dat het gebruik van Iradier invloed heeft op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Iradier bevat lactose

Als u bepaalde suikers nietverdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voordat u Iradier gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Voorbereiding van de strip

Wanneer kunt u beginnen met de eerste strip? Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wat moet u doen als u moet overgeven of ernstige diarree krijgt Uitstellen van uw menstruatie: wat u moet weten

Veranderen van de eerste dag van uw menstruatie: wat u moet weten Als u wilt stoppen met het gebruiken van Iradier

Elke blister bevat 24 werkzame lichtroze tabletten en 4 witte placebotabletten.

De twee anders gekleurde tablettenIradier zitten op volgorde in de strip. Een strip bevat 28 tabletten.

Neem elke dag 1 tablet Iradier, zo nodig met een kleine hoeveelheid water. U mag de tabletten met of zonder voedsel innemen, maar u moet de tabletten elke dag rond hetzelfde tijdstip innemen.

Haal de tabletten niet door elkaar: neem een roze tablet voor de eerste 24 dagen en dan een witte tablet voor de laatste 4 dagen. U moet dan direct beginnen met een nieuwe strip (24 roze en 4 witte tabletten). Er zit daarom geen ruimte tussen twee strips.

Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 6 Dag 205
NL/2345-52/001/DC  

Vanwege de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om met de eerste tablet links bovenaan te beginnen én om de tabletten elke dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de strip voor de juiste volgorde van inname.

Voorbereiding van de strip

Om de dagelijkse inname van de pil te kunnen bijhouden, krijgt u bi j elke strip Iradier zeven stickers elk met de zeven dagen van de week erop. Kies de weeksticker die begint met de dag waarop u begint met het innemen van de tabletten. Bijvoorbeeld: als u op woensdag begint, gebruikt

u de weeksticker die met ‘wo’ begint.

Plak de weeksticker bovenaan de Iradier strip waar staat geschreven “Plaats hier de weeksticker” zodanig dat de eerste dag boven de tablet met “1” zit. Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. U kunt daardoor zien of u een bepaalde pil heeft ingenomen. De pijlen geven de innamevolgorde van de tabletten aan.

Tijdens de 4 dagen waarop u een witte placebotablet inneemt (de placebodagen), moet er een bloeding beginnen (een zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint meestal op de tweede of derde dag na de laatste lichtroze, werkzame tablet Iradier. Als u eenmaal de laatste witte tablet heeft ingenomen, moet u met de volgende strip beginnen, of uw bloeding is gestopt of niet. Dit betekent

dat u met elke strip moet beginnenop dezelfde dag van de weeken dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen moet optreden.

Als u Iradier op deze manier gebruikt, bet u ook beschermd tegen zwangerschap gedurende de 4 dagen waarop u een placebotablet gebruikt.

U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiemiddel met hormonen gebruikt  
Begin met Iradier op de eerste dag van de cyclus (dit is de eerste dag van uw menstruatie). Als
u op de eerste dag van uw menstruatie met Iradier begint, bent u meteen beschermd tegen

zwangerschap. U mag ook op dag -25 van de cyclus beginnen, maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een extra anticonceptiemiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken

 • Overstap van een combinatie hormonaal anticonceptiemiddel of gecombineerde vaginale anticonceptiering of -pleister U kunt het beste met Iradier beginnen op de dag na de laatste werkzame tablet (de laatste tablet die de werkzame stoffen bevat) van uw vorige pil maar op zijn laatst op de dag na de tabletvrije

dagen na het stoppen van uw vorige pil (of na de laatste onwerkzame tablet van uw vorige pil). Als u overstapt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering -pleister,of moet u he t advies van uw arts opvolgen.

 • Overstap van een alleen-progestageen-methode (pil met alleen progestageen, injectie, implantaat of een progestageen-afgevend spiraaltje) Uk kunt elke dag overstappen van een pil met alleen progestageen (van een implantaat of een

spiraaltje op de dag van verwijdering daarvan, van een injectie als de volgende injectie gegeven had moeten worden) maar in al deze gevallenmoet u extra beschermende maatregelen gebruiken (bijvoorbeeld een condoom) gedurende de eerste 7 dagen van de tabletinname.

 • Na een miskraam Volg het advies van uw arts op.
 • Nadat u een baby heeft gekregen
Drospirenon 3mg /ethinyl estradiol 0,02 mg, 24+4 7 Dag 205
NL/2345-52/001/DC  

U kunt beginnen met Iradier tussen de 21 en 28 dagen nadat u een baby heeft gekregen. Als u later dan op dag 28 begint, moet u een zogenaamde barrièremethode gebruiken (bijvoorbeeld een condoom) gedurende de eerste 7 dagen van uw gebruik van Iradier.

Als u na het krijgen van een baby seks heeft gehadvoordat u (weer) begon met Iradier, moet u eerst zeker weten dat u niet zwanger bent of u moet wachten tot uw volgende menstruatie.

 • Als u borstvoeding geeft en (weer) wilt beginnen met Iradier nadat u een baby heeft gekregen Lees het gedeelte over "Borstvoeding".

Vraag uw arts wat u moet doen als u er niet zeker van bent wanneer u moet beginnen.

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Laboratorios Leon
Verdovend Nee
ATC-Code G03AA12
Farmacologische groep Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.