Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12,5 mg tabletten.

Illustratie van Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12,5 mg tabletten.
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Bristol-Myers Squibb
Verdovend Nee
ATC-Code C09DA04
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Vergunninghouder

Bristol-Myers Squibb

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS is een combinatielangervan tw e werkzame bestanddelen, irbesartan en hydrochloorthiazide.

Irbesartan behoort tot een groep geneesmiddelen die beke d zijn als angiotensine-II-receptorantagonisten. Angiotensine-II is een stof die in het lichaam wordt gemaakt en zich bindt aan receptoren in de bloedvaten. Hierdoor vernauwen de bloedvaten zich. Dit heeft een stijging van de bloeddruk tot gevolg. Irbesartannietverhindert de binding van angiotensine-II aan deze receptoren, waardoor de bloedvaten ontspa en en de bloeddruk daalt.

De twee werkzame bestanddelen in Irb sartan Hydrochlorothiazide BMS bewerkstelligen samen een grotere verlaging van de bloe ruk dan men met elke component afzonderlijk zou bereiken.

Hydrochloorthiazide is een middel uit de groep geneesmiddelen (die we thiazidediuretica noemen) die de hoeveelheidGeneesmiddelurine doen toenem n n op die manier de bloeddruk verlagen.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS wordt gebruikt bij de behandeling van hoge bloeddruk als behandeling met irbe artan of hydrochloorthiazide alleen niet resulteerde in een voldoende bloeddrukdaling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Sommige van deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn en vereisen het raadplegen van uw arts.

Zoals alle geneesmiddelen kan Irbesartan Hydrochlorothiazide BMSgeregistreerdbijwerkingen v roorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

In zeldzame gevallen zijn allergische huidreacties (uitslag, netelroos), alsm de zwelling van het gezicht, de lippen en/of de tong gemeld bij patiënten die irbesartan k gen.

Als u een dergelijke bovengenoemde reactie ontwikkelt of last krijgt van kortademigheid, stop dan met Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS enlangerraadpleeg di ect uw arts.

Gemelde bijwerkingen in klinisch geneesmiddelenonderzoek bij patiënten die behandeld waren met Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS waren:

Vaak voorkomende bijwerkingen (betreftniet1 ot 10 gebruikers van de 100) misselijkheid/braken

abnormaal plassen

aanwijzing is voor de spier- n hartfunctie (creatine kinase) of verhoogde hoeveelheden van stoffen die een aanw jz ng zijn voor de nierfunctie (bloedureumstikstof, creatinine).

Als een van deze bijwerkingen bij u voorkomt, raadpleeg dan uw arts.

Soms voorkomende bijwerkingen (betreft 1 tot 10 gebruikers van de 1.000) diarree

vermoeidheidGeneesmiddelen duizeligheid (i c usief die bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding) bloedonderzoeken kunnen v rhoogde hoeveelheden van een enzym aangeven wat een

lage bloeddruk zwakh id

versn lde hartslag overmatig blozen

zwelling en seksuele disfunctie (problemen met het seksueel functioneren) bloedonderzoek kan wijzen op verlaagde hoeveelheden van kalium en natrium in uw bloed.

Als een van deze bijwerkingen bij u voorkomt, raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen die gemeld zijn sinds het op de markt brengen van Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

De frequentie van deze bijwerkingen is onbekend. Deze bijwerkingen zijn: hoofdpijn, oorsuizen, hoesten, smaakstoornissen, verstoring van de spijsvertering, pijn in uw gewrichten en spieren, abnormale werking van de lever en verminderde werking van de nieren, verhoogde hoeveelheden kalium in uw bloed en allergische reacties zoals huiduitslag, netelroos, zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of de keel.

Zoals voor alle combinaties van twee werkzame bestanddelen geldt, kunnen de bijwerkingen die in verband gebracht zijn met de afzonderlijke bestanddelen, niet worden uitgesloten.

Bijwerkingen met betrekking tot irbesartan alleen

Naast de hierboven genoemde bijwerkingen is ook pijn in de borst gemeld.

Bijwerkingen met betrekking tot hydrochloorthiazide alleen

Verlies van hongergevoel, irritatie van de maag, maagkrampen, problemen met de stoelgang (obstipatie), geelzucht (geelkleuring van de huid en/of het oogwit); alvleesklierontsteking gekenmerkt door ernstige pijn in de bovenbuik vaak samengaand met misselijkheid en braken, slaapstoornissen, depressie, wazig zien, tekort aan witte bloedcellen hetgeen kan leiden tot frequente infecties, koorts, afname van bloedplaatjes (een bloedcel die noodzakelijk is voor de bloedstolling), afname van rode bloedcellen (anemie) gekenmerkt door vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid tijdens het sporten, duizeligheid en bleek eruit zien, nierziekte, longproblemen inclusief longontsteking of ophoping van vocht in de longen, verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht, ontstekingen van de

wijzigen van de lichaamspositie, opzwelling van de speekselklieren, hoge bloedsuik rwaarden, suiker in de urine, verhoging van bepaalde vetten in het bloed, hoge waarden urinezuur die jicht kunnen veroorzaken.

bloedvaten, een huidaandoening gekenmerkt door het afschilferen van de huid over het gehele lichaam, cutane lupus erythematodes gekenmerkt door huiduitslaggeregistreerdop het gezicht, nek en hoof huid, allergische reacties, zwakte en spiersamentrekkingen, veranderd hartrimte, verlaagde bloe ruk na het

Het is bekend dat bijwerkingen, gerelateerd aan hydrochloorthiazide, kunnen toenemen bij hogere doses hydrochloorthiazide.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u n bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDElanger BMS

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 30°C.

Gebruik Irbesartan Hydrochlorothiazide BMSnietniet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos enGeneesmiddelop de blister na EXP. De verva datum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren in de oorspronkel jke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apoth k r wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de b scherming van het milieu.

Advertentie

Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Bristol-Myers Squibb
Verdovend Nee
ATC-Code C09DA04
Farmacologische groep Angiotensine ii receptorblokkers (arbs), combinaties

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.