Kaloba Junior stroop

Illustratie van Kaloba Junior stroop
Toelating Nederland
Producent Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG
Verdovend Nee

Vergunninghouder

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Samenstelling:

Kaloba Junior siroop: 100 g (=93,985 ml) siroop bevat 0,2506 g Pelargonium sidoides wortel extract (1:8 – 10). Extractiemiddel (uitsluitend gebruikt tijdens productieproces, niet aanwezig in eindproduct): 11% ethanol (g/g).

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Maltodextrine, xylitol, glycerol 85%, citroenzuur, kaliumsorbaat, xanthaangom, aqua purificata.

Verpakking:

De siroop wordt verpakt in een flesje met een inhoud van 100 ml.

Toepassing: Traditioneel kruidengeneesmiddel bij verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Kaloba Junior siroop niet

Als u overgevoelig (allergisch) bent voor Pelargonium sidoides extracten of een van de andere ingrediënten van Kaloba Junior siroop.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

Bij kinderen onder de 6 jaar. Er zijn onvoldoende gegevens bekend over gebruik bij kinderen onder de 6 jaar.

Er zijn gevallen van leverbeschadiging en leverontsteking gerapporteerd in associatie met het gebruik van het geneesmiddel. Mochten er zich tekenen van een leverbeschadiging voordoen, dient u direct te stoppen met het gebruik en een arts te raadplegen.

Gebruik in combinatie met voeding

Kaloba Junior siroop kan in combinatie met voeding worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Er zijn geen vruchtbaarheidsgegevens beschikbaar.en geen gegevens bekend over gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Gebruik van Kaloba Junior siroop wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Besturen van voertuigen en het bedienen van machines

Er zijn geen studies uitgevoerd naar het effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot nu toe zijn er geen interacties tussen Kaloba Junior siroop en andere geneesmiddelen gerapporteerd. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De Kaloba Junior siroop bij voorkeur in de ochtend, middag en avond innemen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

5 ml siroop, 3 maal per dag.

Kaloba Junior siroop is bestemd voor inname via de mond.

Het gebruik van Kaloba Junior siroop wordt niet aanbevolen bij kinderen onder de 6 jaar.

Wat moet u doen als u te veel Kaloba Junior siroop heeft ingenomen?

Tot op heden zijn er geen effecten bekend van overdosering.

Wat moet u doen als u Kaloba Junior siroop vergeten bent in te nemen?

Wanneer u de siroop vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra siroop, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Kaloba Junior siroop wordt gestopt

Er zijn geen effecten te verwachten als u stopt met het gebruiken van Kaloba Junior siroop.

Hoe lang moet u Kaloba Junior siroop gebruiken?

Nadat de klachten zijn afgenomen, wordt het aanbevolen om de behandeling met Kaloba Junior siroop nog een paar dagen voort te zetten. Als de symptomen langer dan een week aanhouden, of als ze verergeren, dient een arts of apotheker geraadpleegd te worden.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Milde maag-darmklachten (diarree, ongemakken van de bovenbuik (epigastrische ongemakken), misselijkheid of braken, slikstoornis (dysfagie)), lichte neus- en tandvleesbloedingen en allergische reacties zijn gemeld. De frequentie van voorkomen is zeer zelden.

Leverbeschadiging is gemeld. De frequentie van voorkomen is niet bekend.

Indien er tijdens de behandeling met Kaloba Junior siroop een bijwerking optreedt die

niet is vermeld in deze bijsluiter, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Kaloba Junior siroop altijd buiten het bereik en zicht van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket. U vindt de datum na of onder de woorden "Niet te gebr. na" (niet te gebruiken na). Na verstrijken van deze datum dient u Kaloba Junior siroop niet meer te gebruiken.

Kaloba Junior siroop dient u in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C te bewaren. Na openen zijn de flesjes van 100 ml nog 6 maanden houdbaar in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25°C.

Milieu

Hoewel Kaloba Junior siroop niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Voor inlichtingen en correspondentie

Heeft u vragen over dit geneesmiddel, dan kunt u terecht bij uw arts of apotheker. Tevens kunt u tijdens kantooruren bellen met de gratis VSM Advieslijn: 0800-9011 of e-mail naar info@vsm.nl..

Registratiehouder:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

Duitsland

Fabrikant:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

Duitsland

VSM Geneesmiddelen bv Berenkoog 35

1822 BH Alkmaar Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 100738.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

E00908-2.0

Advertentie

Toelating Nederland
Producent Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co KG
Verdovend Nee

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.