Lithiumchloride 0,15 mmol/ml, oplossing voor injectie

ATC-Code
V04CX
Medikamio Hero Image

LiDCO

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Andere diagnostische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

LiDCO

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De inhoud van elke ampul is 10 ml van een steriele oplossing in water voor injecties die 63,6 mg lithiumchloride bevat. Het product wordt geleverd in dozen van 5 ampullen.

Elke dosis wordt toegediend via een intraveneuze injectie die u door een arts of verpleegkundige gegeven zal worden.

De lithiumchloride 0,15 mmol/ml oplossing voor injectie is bestemd voor diagnostisch gebruik met het LiDCO-systeem. Met deze apparatuur kan uw arts uw hartminuutvolume meten – de hoeveelheid bloed die per minuut door uw hart wordt gepompt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Men mag u geen lithiumchloride 0,15 mmol/ml oplossing voor injectie

toedienen...

  • Wanneer u minder dan 40 kg weegt
  • Wanneer u gevoelig bent voor lithium-verbindingen
  • Wanneer u in de eerste 3 maanden van een zwangerschap bent
  • Wanneer u lithiumtherapie ontvangt

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande gevallen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Men mag u lithiumchloride 0,15 mmol/ml oplossing voor injectie niet toedienen wanneer u minder dan drie maanden zwanger bent.

Borstvoeding

Borstvoeding is toegestaan na het gebruik van lithiumchloride 0,15 mmol/ml oplossing voor injectie bij meting van hartminuutvolume.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing

Gebruik van Lithiumchloride 0,15 mmol/ml oplossing voor injectie in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts en laat u geen lithiumchloride 0,15 mmol/ml oplossing voor injectie toedienen wanneer u onlangs hebt ontvangen of thans ontvangt:

Spierontspanners.

Hoe gebruikt u dit middel?

Elke dosis wordt toegediend via een intraveneuze injectie die u door een arts of verpleegkundige gegeven zal worden. De dosis is 0,5 – 2,0 ml van de oplossing. De maximale enkele dosis is 2,0 ml met een maximale totale dosis van 20 ml.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan lithiumchloride 0,15 mmol/ml oplossing voor injectie bijwerkingen veroorzaken, de dosis lithiumchloride die wordt gebruikt voor het meten van het hartminuutvolume is echter zeer klein en veroorzaakt geen bekende bijwerkingen.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
  • Bewaren beneden 25° C
  • Bewaren in de originele verpakking
  • Gebruik lithiumchloride niet meer na de datum op de onderkant van de doos en op het etiket van de ampul achter “exp”

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2011.

CM 40-031-116/5

Note: Select page size to suit content.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.