Advertentie

Auteur: Apothecon


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Losartankalium/hydrochloorthiazide A is een combinatie van een angiotensine II-receptorantagonist (losartan) en een diureticum (hydrochloorthiazide). Angiotensine II is een in het lichaam geproduceerde stof die zich bindt aan receptoren in de bloedvaten waardoor deze vernauwen. Dit veroorzaakt een verhoogde bloeddruk. Losartan voorkomt de binding van angiotensine II aan

deze receptoren, waardoor de bloedvaten verwijden en zo de bloeddruk wordt verlaagd. Hydrochloorthiazide zorgt ervoor dat de nieren extra water en zouten uitscheiden. Dit helpt ook om de bloeddruk te verlagen.

Losartankalium/hydrochloorthiazide A is aangewezen voor de behandeling van essentiële hypertensie (hoge bloeddruk).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor losartan, hydrochloorthiazide of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel;
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere van de sulfonamiden afgeleide middelen (bijv. andere thiaziden, bepaalde antibacteriële middelen zoals cotrimoxazol); als u dat niet zeker weet, overleg dan met uw arts;
 • als u zwanger bent, denkt te zijn of zwanger wil worden (zie ook ‘Zwangerschap en borstvoeding’);
 • als uw lever erg slecht werkt;
 • als uw nieren erg slecht werken of geen urine produceren;
 • als de concentratie kalium of natrium in uw bloed laag is of de concentratie calcium in uw bloed hoog is en dit niet met behandeling kan worden gecorrigeerd;
 • als u jicht heeft.

BIJSLUITER

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A en 100/25 A RVG 105781/3 Versie: maart 2012

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het uw arts als u denkt dat uw zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Het gebruik Losartankalium/hydrochloorthiazide A wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en mag niet worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie rubriek 'Zwangerschap').

Het is in de volgende gevallen belangrijk dat u met uw arts overlegt voordat u Losartankalium/hydrochloorthiazide A gebruikt:

 • als u ooit zwelling van het gezicht, de lippen, keel en/of tong heeft gehad;
 • als u diuretica (plaspillen) gebruikt;
 • als u een zoutarm dieet volgt;
 • als u last heeft of heeft gehad van ernstig braken en/of diarree;
 • als u hartfalen heeft;
 • Als uw lever niet goed werkt (zie rubriek ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’)
 • als de bloedvaten naar uw nieren vernauwd zijn (nierarteriestenose) of als u maar één werkende nier heeft, of als u pas een niertransplantatie heeft ondergaan;
 • als uw slagaders vernauwd zijn (arteriosclerose) of als u angina pectoris heeft (pijn op de borst door een slechte hartfunctie);
 • als uw hartkleppen niet goed functioneren (aorta- of mitralisklepstenose) of als u hypertrofische cardiomyopathie heeft (ziekte waarbij de hartspier dikker wordt);
 • als u suikerziekte heeft;
 • als u jicht heeft gehad;
 • als u een allergische aandoening, astma of een aandoening met pijn in de gewrichten, uitslag en koorts (systemische lupus erythematodes) heeft of heeft gehad;
 • als u veel calcium of weinig kalium in het bloed heeft of als u een kaliumarm dieet volgt;
 • als u verdoofd moet worden (ook bij de tandarts) of voordat u een operatie ondergaat, of als de bijschildklier bij u onderzocht gaat worden, moet u de arts of het medisch personeel zeggen dat u tabletten met losartankalium en hydrochloorthiazide gebruikt;
 • als u aan primair hyperaldosteronisme lijdt (een syndroom met een hogere afgifte van het hormoon aldosteron door de bijnier, als gevolg van een afwijking in de klier).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er is geen ervaring met gebruik van Losartankalium/hydrochloorthiazide A bij kinderen. Daarom moet Losartankalium/hydrochloorthiazide A niet aan kinderen worden gegeven.

Ouderen

Losartankalium/hydrochloorthiazide A werkt bij de meeste ouderen even goed als bij jonge volwassenen en wordt even goed verdragen. De meeste oudere patiënten hebben dezelfde dosis nodig als jongere patiënten.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Plasmiddelen (diuretica) zoals het hydrochloorthiazide in Losartankalium/hydrochloorthiazide A kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Middelen met lithium (bij manische depressiviteit) mogen niet samen met Losartankalium/hydrochloorthiazide A worden gebruikt zonder zorgvuldige controle door uw arts.

BIJSLUITER

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A en 100/25 A RVG 105781/3 Versie: maart 2012

Het kan nodig zijn dat er speciale voorzorgsmaatregelen (bijv. bloedonderzoeken) worden genomen als u de volgende geneesmiddelen gebruikt: kaliumsupplementen, zoutvervangers met kalium of kaliumsparende geneesmiddelen, andere diuretica ('plaspillen'), bepaalde laxerende geneesmiddelen, geneesmiddelen voor de behandeling van jicht, geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen of tabletten of insuline voor de behandeling van suikerziekte (diabetes).

Het is ook belangrijk dat uw arts weet of u andere geneesmiddelen gebruikt, zoals:

 • andere geneesmiddelen om uw bloeddruk te verlagen
 • corticosteroïden (hormoonmiddelen van de bijnierschors)
 • geneesmiddelen voor de behandeling van kanker
 • pijnstillers
 • geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties
 • geneesmiddelen voor de behandeling van reuma
 • harsen tegen een hoog cholesterol, zoals colestyramine
 • geneesmiddelen die uw spieren ontspannen
 • slaaptabletten
 • zeer sterke pijnstillers (opiaten), zoals morfine
 • pressoramines, zoals adrenaline of andere geneesmiddelen uit dezelfde groep
 • orale bloedsuikerverlagende geneesmiddelen voor diabetes of insulines.

Vertel uw arts dat u Losartankalium/hydrochloorthiazide A gebruikt als u een radiografisch onderzoek moet ondergaan, waarbij er bij u contrastvloeistoffen met jodium gebruikt gaan worden..

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol

Aangeraden wordt bij gebruik van deze tabletten geen alcohol te drinken. Alcohol en Losartankalium/hydrochloorthiazide A tabletten kunnen elkaars effect versterken. Grote hoeveelheden zout in de voeding kunnen het effect van Losartankalium/hydrochloorthiazide A tabletten tegenwerken. Losartankalium/hydrochloorthiazide A tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger wilt worden). Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Losartankalium/hydrochloorthiazide A voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Losartankalium/hydrochloorthiazide A een ander geneesmiddel te gebruiken.

Losartankalium/hydrochloorthiazide A wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en mag niet worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor uw baby kan hebben als u het in die periode gebruikt.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Losartankalium/hydrochloorthiazide A wordt afgeraden voor moeders die borstvoeding geven en uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u begint met de behandeling met dit geneesmiddel moet u geen taken verrichten die speciale aandacht nodig kunnen hebben (bijv. autorijden of gevaarlijke machines bedienen) totdat u weet hoe u het geneesmiddel verdraagt.

BIJSLUITER

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A en 100/25 A RVG 105781/3 Versie: maart 2012

Losartankalium/hydrochloorthiazide A bevat lactose

Losartankalium/hydrochloorthiazide A bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Losartankalium/hydrochloorthiazide A nauwgezet het advies van uw arts. Uw arts zal besluiten welke dosis Losartankalium/hydrochloorthiazide A goed is voor u, afhankelijk van uw aandoening en of u andere geneesmiddelen gebruikt. Het is belangrijk dat u Losartankalium/hydrochloorthiazide A blijft gebruiken voor zolang als uw arts dat voorschrijft voor een constante verlaging van uw bloeddruk.

Hoge bloeddruk

De gebruikelijke dosis Losartankalium/hydrochloorthiazide A voor de meeste patiënten met hoge bloeddruk is één tablet Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A per dag om de bloeddruk 24 uur lang te verlagen. Dit kan worden verhoogd met tabletten Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A filmomhulde tabletten 50 mg/12,5 mg per dag of veranderd naar één tablet Losartankalium/hydrochloorthiazide 100/25 A filmomhulde tabletten 100 mg/25 mg per dag (hogere sterkte). De maximale dosis is twee tabletten Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A filmomhulde tabletten 50 mg/12,5 mg of één tablet Losartankalium/hydrochloorthiazide 100/25 A filmomhulde tabletten 100 mg/25 mg per dag.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem bij een overdosering direct contact op met uw arts, zodat u snel onder medische behandeling gesteld kunt worden. Een overdosering kan een plotselinge verlaging van de bloeddruk, hartkloppingen, langzame hartslag, veranderingen in de samenstelling van het bloed en vochtverlies veroorzaken.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Probeer Losartankalium/hydrochloorthiazide A elke dag volgens voorschrift in te nemen. Maar neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga gewoon door met uw gewone schema.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een van de volgende verschijnselen krijgt, stop dan met het gebruik van Losartankalium/hydrochloorthiazide A tabletten en raadpleeg direct uw arts of ga na de eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

Een ernstige allergische reactie (uitslag, jeuk, zwelling van gezicht, lippen, mond of keel mogelijk met moeilijk slikken of ademen).

Dit is een ernstige maar zeldzame bijwerking die optreedt bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten maar minder dan 1 op de 1000 patiënten. Het kan zijn dat u spoedeisende medische zorg nodig heeft of moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

BIJSLUITER

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A en 100/25 A RVG 105781/3 Versie: maart 2012

Vaak (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten):

 • hoest, bovenste luchtweginfectie, neusverstopping, voorhoofdsholteontsteking, aandoening van de voorhoofdsholtes;
 • diarree, buikpijn, misselijkheid, verstoorde spijsvertering;
 • spierpijn of -kramp, pijn in de benen of rug;
 • slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid;
 • zwakte, vermoeidheid, pijn op de borst;
 • Verhoogde concentratie kalium (dat mogelijk hartritmestoornissen veroorzaakt), minder hemoglobine;
 • Veranderingen in de nierfunctie, waaronder nierfalen;
 • Te laag bloedsuiker (hypoglykemie).

Soms (bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten):

 • Bloedarmoede, rode of bruinachtige vlekken op de huid (soms vooral op de voeten, benen, armen en billen, met pijn in gewrichten, zwelling van de handen en voeten en maagpijn), blauwe plekken, minder witte bloedcellen, problemen met de bloedstolling, minder bloedplaatjes;
 • Minder eetlust, meer urinezuur in het bloed of jicht, een hoger bloedsuiker, abnormale hoeveelheden zouten in het bloed;
 • Angst, nervositeit, paniek (terugkerende paniekaanvallen), verwarring, depressie, abnormaal dromen, slaapstoornissen, slaperigheid, slecht geheugen;
 • Prikkend gevoel of soortgelijke gewaarwordingen, pijn in armen of benen, trillen, migraine, flauwvallen;
 • Wazig zien, branden of prikken van de ogen, bindvliesontsteking aan het oog (conjunctivitis), slechter zien, dingen geel zien;
 • Rinkelende, zoemende, harde of klikkende geluiden in de oren, duizeligheid (vertigo);
 • Lage bloeddruk, soms in samenhang met verandering van houding (licht gevoel in het hoofd of zwakte als u opstaat), angina (pijn op de borst), afwijkende hartslag, cerebrovasculair accident (TIA of mini-beroerte), hartaanval, hartkloppingen;
 • Ontsteking van bloedvaten, vaak in samenhang met huiduitslag of blauwe plekken;
 • Keelpijn, kortademigheid, bronchitis, longontsteking, vocht achter de longen (dat moeilijk ademen veroorzaakt), bloedneus, loopneus, verstopte neus;
 • Verstopping (constipatie, obstipatie), winderigheid, maag van streek, maagkramp, braken, droge mond, ontsteking van een speekselklier, tandpijn;
 • Geelzucht (geel worden van ogen en huid), ontsteking van de alvleesklier;
 • Netelroos, jeuk, ontsteking van de huid, uitslag, roodheid van de huid, gevoeligheid voor licht, droge huid, overmatig blozen, zweten, haarverlies;
 • Pijn in de armen, schouders, heupen, knieën of andere gewrichten, gezwollen gewrichten, stijfheid, spierzwakte;
 • Vaak plassen, ook 's nachts, abnormale nierfunctie waaronder ontsteking van de nieren, urineweginfectie, suiker in de urine;
 • Minder zin in seks, impotentie;
 • Zwelling van het gezicht, plaatselijke zwelling (oedeem), koorts.

Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten):

 • Hepatitis (ontsteking van de lever), afwijkende resultaten van leverfunctietesten.

Niet bekend:

 • Griepachtige symptomen;
 • Onverklaarbare spierpijn met donkere (theekleurige) urine (rabdomyolyse);
 • Lage concentraties natrium in het bloed (hyponatriëmie);
 • Een algeheel minder goed gevoel (malaise).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in

BIJSLUITER

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A en 100/25 A RVG 105781/3 Versie: maart 2012

deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Losartankalium/hydrochloorthiazide A niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in het middel?

De werkzame stoffen zijn losartankalium en hydrochloorthiazide

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A bevat 50 mg (kalium)losartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide als de werkzame bestanddelen.

Losartankalium/hydrochloorthiazide 100/25 A bevat 100 mg (kalium)losartan en 25 mg hydrochloorthiazide als de werkzame bestanddelen.

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A en Losartankalium/hydrochloorthiazide 100/25 A bevatten de volgende hulpstoffen: microkristallijn cellulose (E460a), lactosemonohydraat, gepregelatineerd (maïs)zetmeel, magnesiumstearaat (E572), hydroxypropylcellulose (E463), hydroxypropylmethylcellulose (E464), titaandioxide (E171), talk, geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Losartankalium/hydrochloorthiazide A er uit en hoeveel zit er in de verpakking?

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A filmomhulde tabletten 50 mg/12,5 mg wordt geleverd als gele, filmomhulde tabletten, met een breukgleuf aan één zijde. Losartankalium/hydrochloorthiazide 100/25 A filmomhulde tabletten 100 mg/25 mg wordt geleverd als gele, filmomhulde tabletten, met een breukgleuf aan één zijde.

De tabletten zijn verkrijgbaar in een doosje met 3 blisterverpakkingen van 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Apothecon B.V.

Nijverheidsweg 3

3771 ME Barneveld

Fabrikant:

Sofarimex Industria Química e Farmaceutica Lda

Av. Indústrias, Alto de Colaride, Agualva-2735-213, Cacém

Portugal

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A filmomhulde tabletten 50 mg/12,5 mg zijn in het register ingeschreven onder RVG 105781

BIJSLUITER

Losartankalium/hydrochloorthiazide 50/12,5 A en 100/25 A RVG 105781/3 Versie: maart 2012

Losartankalium/hydrochloorthiazide 100/25 A filmomhulde tabletten 100 mg/25 mg zijn in het register ingeschreven onder RVG 105783

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK