Lovette, omhulde tabletten

ATC-Code
G03AA07
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pfizer
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Sexualhormone und modulatoren des genitalsystems
Farmacologische groep Hormonelle kontrazeptiva zur systemischen anwendung
Chemische groep Gestagene und estrogene, fixe kombinationen
Stof Levonorgestrel und ethinylestradiol

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lovette is een anticonceptiepil die wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk 0,100 mg levonorgestrel (een hormoon met progesteron-achtige werking) en 0,020 mg ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene werking). Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden ‘combinatiepillen’ genoemd. Vanwege de kleine hoeveelheid hormonen is Lovette een zogenaamde lichte pil. Omdat de beide hormonen in alle tabletten in de strip in dezelfde hoeveelheid gecombineerd zijn, wordt het een éénfase-combinatiepil genoemd (‘de combinatiepil’).

Anticonceptiepillen zijn zeer betrouwbaar. Als zij correct worden ingenomen (zonder dat tabletten worden vergeten) dan is de kans op zwangerschap zeer klein.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als één van de hieronder genoemde situaties op u van toepassing is. U moet dit aan uw arts vertellen voordat u met Lovette begint. Uw arts raadt u dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van geboorteregeling.

 • Als u een bloedstolsel in de bloedvaten in een been (trombose), in de longen (longembolie) of elders hebt of hebt gehad (zie ook onder "De pil en trombose")
 • Als u een hartaanval of een beroerte hebt of hebt gehad (zie ook onder "De pil en trombose")
 • Als u een aandoening hebt (of in het verleden ooit hebt gehad) die een voorteken kan zijn voor het krijgen van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, dit uit zich in hevige pijn op de
LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 1

borst) of een beroerte (bijvoorbeeld een lichte beroerte van voorbijgaande aard zonder restverschijnselen)

 • Als u een aandoening heeft die de kans op een bloedstolsel in de slagaderen kan verhogen. Dit geldt voor de volgende aandoeningen:
  • als u suikerziekte hebt waarbij uw bloedvaten zijn aangetast
  • als u sterk verhoogde bloeddruk hebt die niet voldoende reageert op medicatie
  • als u een zeer hoog vetgehalte in het bloed hebt (cholesterol of triglyceriden)
 • Als u een stoornis in de bloedstolling hebt (bijvoorbeeld proteïne-C-deficiëntie)
 • Als u een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) heeft (of ooit heeft gehad)
 • Als u een ernstige leveraandoening hebt of hebt gehad en de werking van uw lever nog niet normaal is
 • Als u levertumoren (goed- of kwaadaardig) hebt of hebt gehad
 • Als u borstkanker of kanker aan de geslachtsorganen hebt, of in het verleden hebt gehad of als er een vermoeden is dat u dat heeft
 • Als u bloedverlies uit de vagina hebt en de oorzaak niet duidelijk is
 • Als u een bepaalde vorm van migraine heeft of heeft gehad.
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Lovette al gebruikt, dan moet u onmiddellijk stoppen en contact opnemen met uw arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet- hormonale methode van anticonceptie. Zie ook “Algemene opmerkingen”.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Algemene opmerkingen

Voordat u kunt beginnen met het gebruik van Lovette, zal uw arts u een aantal vragen stellen over uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw naaste familieleden. De arts zal ook uw bloeddruk meten en, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, mogelijk ook nog andere onderzoeken doen.

In deze bijsluiter zijn verscheidene situaties beschreven waarbij u het gebruik van de pil moet staken, of waarbij de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. U mag dan geen geslachtsgemeenschap hebben of u moet aanvullend een niet-hormonaele anticonceptiemethode gebruiken. In het algemeen is een condoom of een andere niet-hormonale anticonceptiemethode geschikt. Gebruik geen temperatuurmethode of periodieke onthouding. Deze methoden kunnen onbetrouwbaar zijn doordat de pil invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van lichaamstemperatuur en van het slijm in de baarmoederhals.

De pil, en dus ook Lovette, biedt geen bescherming tegen infectie met het HIV virus (AIDS) en ook niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik van een combinatiepil extra onder controle blijft. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u met Lovette begint. Dit geldt voor de volgende situaties, uw arts kan u uitleggen om welke risico's het gaat.

 • u bent wat ouder
 • u rookt (vooral als u ouder bent dan 35 jaar)
 • u hebt suikerziekte
LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 2
 • u bent veel te zwaar
 • u hebt verhoogde bloeddruk
 • u hebt een aderontsteking gehad (oppervlakkige flebitis)
 • u hebt spataderen
 • iemand in uw directe familie heeft ooit trombose, een hartaanval of een beroerte gehad
 • u hebt last van migraine
 • u hebt epilepsie
 • bij uzelf of in uw directe familie komt een verhoogd vetgehalte in het bloed voor (cholesterol of triglyceriden)
 • iemand in uw familie heeft ooit borstkanker gehad
 • u hebt een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis, of u hebt dit gehad
 • Bij langdurige immobilisatie, grote chirurgische operaties, elke chirurgische ingreep aan de benen of grote traumata
 • u hebt een aandoening van de lever of van de galblaas
 • u hebt in het verleden een galprobleem gehad tijdens een behandeling met een anticonceptiepil of tijdens een zwangerschap
 • u hebt de ziekte van Crohn of ulceratieve colitis (chronische darmontsteking)
 • u hebt SLE (systemische lupus erythematosus); een bepaalde aandoening van het afweersysteem)
 • u hebt HUS (haemolytisch uraemisch syndroom); een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt)
 • u hebt de bloedaandoening sikkelcelanemie
 • u hebt chloasma of u hebt ooit chloasma gehad (geel-bruine pigmentvlekken, zogenaamde ‘zwangerschapsvlekken’, vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden
 • u lijdt aan een overgevoeligheidsreactie (angio-oedeeem), vooral als deze erfelijk is
 • u bent ernstig depressief (neerslachtig)
 • u bent pas bevallen of hebt een miskraam gehad in het 2de trimester van de zwangerschap.

Wanneer de migraine-aanvallen in frequentie of ernst toenemen, kan dat een voorteken zijn voor een cerebrovasculair accident (CVA). Dit kan een reden zijn direct te stoppen met het pilgebruik.

De pil en trombose

Het gebruik van elke combinatiepil, waaronder Lovette, verhoogt bij gebruiksters de kans op het krijgen van een bloedstolsel in een ader (veneuze trombose) in vergelijking met niet- gebruiksters.

De kans op bloedstolsels in een ader bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:

 • naarmate u ouder wordt
 • als u te zwaar bent
 • als één van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel in een been, long (longembolie) of ander orgaan heeft gehad
 • als u een operatie moet ondergaan, een ernstig ongeluk heeft gehad of langere tijd bedrust moet houden of niet mag lopen. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt dat u Lovette gebruikt, omdat u
LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 3

misschien moet stoppen met het gebruik ervan. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer verder mag gaan. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.

Uw kans op het krijgen van een bloedstolsel wordt verhoogd door het nemen van de pil.

 • Van de 100.000 gebruiksters die niet aan de pil en niet zwanger zijn, zouden er ongeveer 5-10 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar.
 • Van de 100.000 gebruiksters die de pil gebruiken, bijvoorbeeld Lovette, zouden er 20 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar, het exacte aantal is niet bekend.
 • Van de 100.000 gebruiksters die zwanger zijn, zouden er rond de 60 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar.

Een bloedstolsel in de aderen kan zich verplaatsen naar de longen en bloedvaten blokkeren (een zogenaamde longembolie). In 1-2% van de gevallen kan de vorming van bloedstolsels in de aderen fataal zijn.

De hoogte van het risico kan variëren, afhankelijk van welk type pil u gebruikt. Bespreek de beschikbare mogelijkheden met uw arts.

Het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogde kans op een bloedstolsel in een slagader (arteriële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).

De kans op een bloedstolsel in een slagader bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:

 • als u rookt. U wordt dringend geadviseerd om met roken te stoppen als u Lovette gebruikt, vooral als u ouder bent dan 35 jaar.
 • als het vetgehalte in uw bloed verhoogd is (cholesterol of triglyceriden)
 • als u te zwaar bent
 • als één van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad
 • als u hoge bloeddruk heeft
 • als u lijdt aan migraine
 • als u hartklachten heeft (aandoening van de hartklep, hartritmestoornis)

Stop met het innemen van tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts indien u plotseling last krijgt van een van de volgende verschijnselen. Het kunnen namelijk symptomen van een trombose of hersenbloeding (cerebrovasculair accident (CVA)) zijn:

 • plotseling ongewoon hoesten zonder duidelijke oorzaak
 • plotselinge, hevige pijn op de borst al dan niet uitstralend naar de linkerarm
 • plotselinge ademnood
 • een ongewone, hevige of aanhoudende hoofdpijn of migraineaanval
 • gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbel zien
 • niet of slecht kunnen spreken
 • plotselinge veranderingen in gehoor, reuk of smaak
 • duizeligheid of bewusteloosheid
 • zwakte of zeer duidelijke ongevoeligheid die plotseling in één gedeelte of aan één kant van het lichaam optreedt
 • hevige, ondraaglijke buikpijn
 • hevige pijn en/of zwelling in een van de benen
 • bewustzijnsverlies met of zonder focale epilepsie
 • motorische stoornissen
LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 4

De pil en kanker

Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet- gebruiksters van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat gebruiksters grondiger en vaker worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe beter de resultaten van de behandeling.

In zeldzame gevallen zijn bij gebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhals- kanker geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag en andere factoren zoals het HPV virus (humaan papilloma virus). Bij ongewoon bloedverlies uit de vagina, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld, moet u contact opnemen met uw arts.

LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 5

Pilcontrole

Uw dokter kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een pilcontrole. Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen en welk onderzoek dan plaatsvindt.

Zo snel mogelijk contact opnemen met de dokter in de volgende gevallen:

1. bij veranderingen in uw gezondheid (of die van uw directe familieleden) die te maken hebben met een van de punten die elders in deze bijsluiter worden genoemd (zie onder “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ”Wanneeer moet

u extra voorzichtig zijn met dit middel?”;

 1. bij een knobbeltje in de borst;
 2. wanneer u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken, in het bijzonder antibiotica (

zie onder “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”);

 1. minstens vier weken vóórdat u een operatie moet ondergaan of wanneer u enige tijd bedlegerig bent of niet mag lopen;
 2. bij aanhoudend of erger wordend onregelmatig bloedverlies;
 3. als u tabletten hebt vergeten in de eerste week van de strip en in de zeven dagen vóór het vergeten gemeenschap hebt gehad;
 4. als de verwachte bloeding voor de tweede keer achter elkaar uitblijft of u vermoedt dat u zwanger bent (begin niet met de nieuwe strip voordat uw dokter zegt dat dat kan).
 5. Wanneer gebleken is dat u verhoogde bloeddruk heeft.

Het pilgebruik staken en meteen naar de dokter in de volgende gevallen:

 1. bij het optreden van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie onder “De pil en trombose”);
 2. bij plotselinge, hevige buikpijn.

N.B. De hierboven vermelde situaties en verschijnselen worden elders in deze bijsluiter meer in detail beschreven en toegelicht.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lovette nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel

dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen de bescherming van Lovette tegen zwangerschap verminderen of kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van:

 • epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbamazepine, felbamaat en topiramaat);
LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 6
 • tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine);
 • HIV-virusinfecties (bijvoorbeeld ritonavir, nevirapine) en verder ook antibiotica (bijvoorbeeld ampicilline en andere penicillines, tetracycline, griseofulvine) voor de behandeling van sommige andere infecties
 • het kruidenmiddel Sint-Janskruid (Hypericum perforatum).

Combinatie anticonceptiepillen kunnen ook de werking van andere medicijnen, die gelijktijdig gebruikt worden, beïnvloeden. Bijvoorbeeld medicijnen die cyclosporine bevatten of het anti- epileptiemiddel lamotrigine.

Troleandomycine kan een verhoogd risico geven op de galstuwing tijdens pilgebruik.

Vertel altijd aan de arts die de pil voorschrijft of u naast Lovette nog andere geneesmiddelen gebruikt of dat kort geleden hebt gedaan. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Vertel ook aan iedere andere arts die u een geneesmiddel voorschrijft (of aan de apotheker) dat u Lovette gebruikt. Zij kunnen u dan vertellen of het nodig is een extra niet-hormonaal voorbehoedsmiddel te gebruiken en ook hoe lang u dat dan moet gebruiken.

Laboratoriumonderzoeken

Orale contraceptiva kunnen de resultaten van bepaalde laboratoriumonderzoeken beïnvloeden. Vertel uw arts dat u Lovette gebruikt als u een bloedonderzoek moet ondergaan

Waarop u moet letten met eten en drinken

Lovette kan samen met voedsel of drank worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn mag u Lovette niet gebruiken. Als u zwanger wilt raken, kunt u met Lovette stoppen wanneer u maar wilt (zie “Als u stopt met het gebruik van dit middel”).

Anticonceptiepillen kunnen invloed hebben op de moedermelk, de hoeveelheid kan afnemen en de samenstelling kan veranderen. Kleine hoeveelheden anticonceptieve hormonen en/of metabolieten (hun afbraakproducten), die nadelig zijn voor de zuigeling, kunnen in de moedermelk komen.

Het gebruik van Lovette wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Combinatie anticonceptiepillen hebben geen invloed op het vermogen om auto te rijden of machines te gebruiken.

LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 7

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lovette

Lovette bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers en/of lactose niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer en hoe neemt u de tabletten in?

De strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zonodig met wat water. Volg de richting van de pijl die op de strip is aangegeven tot u alle 21 tabletten hebt ingenomen. Daarna neemt u 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2de of 3de dag na de laatste Lovette tablet. Begin op de 8ste dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

Wanneer te beginnen met de eerste strip?

 • U hebt de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt. Begin met Lovette op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van uw menstruatie). Neem een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. U mag ook op dag 2-5 van de menstruatie beginnen maar dan moet u de eerste 7 dagen wel een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van een andere combinatiepil. U kunt met Lovette beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw vorige pil hebt genomen (dus zonder pauze). Als er bij uw vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van uw vorige pil (als u niet weet welke dat is, vraag het dan aan uw arts of apotheker). Begin niet later dan op de dag na afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil).
 • Overschakeling van een orale anticonceptivum (OAC) met alleen een progestageen. U dient de volgende dag na het stoppen van de OAC met alleen een progestageen te starten met Lovette. In alle gevallen moet u tijdens de eerste 7 dagen wél een extra niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van de prikpil, een implantaat of een progestageen-afgevend intra-uterien systeem (IUS). Begin met Lovette wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het implantaat of spiraaltje wordt verwijderd. In alle gevallen moet u tijdens de eerste 7 dagen wél een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruiken.
 • Na een bevalling of abortus in het tweede trimester. Er wordt aangeraden tussen dag 21 en 28 na de bevalling of abortus te starten met Lovette. Indien later wordt begonnen, moet u tijdens de eerste 7 dagen een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom) gebruiken. Als er al geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden, moet een zwangerschap uitgesloten worden of de eerste menstruatie worden afgewacht voordat met de combinatie-OAC begonnen kan worden.
LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 8
 • Na een miskraam of abortus in het eerste trimester. Lovette kan direct gebruikt worden. Aanvullende anticonceptieve maatregelen zijn niet nodig.

Zie ook “Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid” voor vrouwen die borstvoeding geven.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van veel Lovette tabletten tegelijk. Mocht u een aantal tabletten tegelijk hebben genomen, dan kunt mogelijk last krijgen van misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Mocht u ontdekken dat een kind meerdere tabletten heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 9

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet dan is de werking van de pil niet verminderd. Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van de pil verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de werking van de pil verminderd is. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het allergrootst als tabletten worden overgeslagen aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom gelden de volgende regels (zie ook het schema):
 1. Tablet vergeten in deze strip
 • week 1 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in, maar u moet tevens gedurende 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen gebruiken. Als u in de week voor het overslaan gemeenschap hebt gehad moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Neem in dat geval daarom meteen contact op met uw arts.
 • week 2 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De werking van de pil is niet verminderd, u hoeft geen extra voorbehoedsmiddelen te gebruiken.
 • week 3 U kunt kiezen uit 2 mogelijkheden.
 1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Sla bovendien de tabletvrije periode over en ga meteen door met de volgende strip. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u pas aan het einde van de tweede strip een echte onttrekkingsbloeding maar u kunt tijdens de tweede strip wel last krijgen van spotting of een doorbraakbloeding.
 2. U kunt ook stoppen met de betreffende strip. U houdt een tabletvrije periode van 7 dagen of minder aan (tel wel altijd de dag mee waarop u de tablet bent vergeten). Daarna gaat u gewoon verder met de volgende strip. Als u deze methode volgt kunt u dus altijd weer op uw vaste startdag beginnen met de nieuwe strip.
 • Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip
 • Neem contact op met uw arts

  Als u in een strip tabletten bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende normale tabletvrije periode kan dat betekenen dat u zwanger bent. U moet contact opnemen met uw arts voordat u verder gaat met de volgende strip.

  LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 10
  Tabletten vergeten  
  meer tabletten   vraag uw arts om advies
  vergeten in 1 strip    
      ja
    in week 1 gemeenschap gehad in de week voor het vergeten?

  slechts 1 tablet vergeten (meer dan 12 uur te laat met innemen)

  in week 2

  in week 3

  nee

  • neem de vergeten tablet in
  • gebruik 7 dagen aanvullend een niet-hormonale anticonceptiemethode (zoals een condoom)
  • maak de strip af
  • neem de vergeten tablet in
  • maak de strip af
  • neem de vergeten tablet in
  • maak de strip af
  • sla de pauzeweek over
  • ga meteen door met de volgende strip

  of

  • direct stoppen met de betreffende strip
  • begin met pauzeweek (nooit langer dan 7 dagen, inclusief de vergeten tablet)
  • ga daarna door met de volgende strip
  LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 11

  ..... in geval van overgeven of ernstige diarree

  Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven, of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. De situatie is daardoor vergelijkbaar met die na het vergeten van een tablet. Neem na overgeven of diarree zo snel mogelijk een tweede tablet in uit een reservestrip. Als het mogelijk is, moet u deze innemen binnen 12 uur na het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is of als de 12 uur voorbij zijn, moet u het advies opvolgen dat wordt gegeven

  onder ”Tabletten vergeten”.

  ..... als u uw menstruatie een keer wilt uitstellen

  U kunt uw menstruatie uitstellen door zonder tabletvrije periode verder te gaan met een nieuwe strip Lovette. U kunt met deze strip doorgaan totdat alle tabletten op zijn of desgewenst eerder stoppen. U kunt tijdens het gebruik van deze tweede strip wel last hebben van doorbraakbloeding of spotting. Na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen begint u dan weer met de volgende strip.

  ..... als u de begindag van uw menstruatie wilt verschuiven

  Als u uw tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal uw menstruatie steeds op ongeveer dezelfde dag beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, dan kunt u dat doen door de normale tabletvrije periode tussen twee strips te verkorten (maar nooit door te verlengen). Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal op vrijdag begint en u wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet u 3 dagen eerder dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding zult hebben. U kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraakbloeding of spotting.

  .... bij onverwacht bloedverlies

  Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Blijf in ieder geval gewoon uw tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als uw lichaam eenmaal gewend geraakt is aan de betreffende pil (na ongeveer 3 strips.) Als het langer duurt erger wordt of weer opnieuw begint, moet u contact opnemen met uw arts.

  ..... als de verwachte bloeding uitblijft

  Als u alle tabletten correct hebt ingenomen, geen last hebt gehad van overgeven of ernstige diarree en ook geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. U kunt dan gerust met de volgende strip verdergaan.

  Als u echter de tabletten niet volgens de aanwijzingen hebt ingenomen of als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar uitblijft, kunt u zwanger zijn.

  Neem onmiddellijk contact op met uw arts. Ga niet verder met de volgende strip Lovette voordat uw arts heeft vastgesteld dat u niet zwanger bent.

  Als u stopt met het gebruik van dit middel

  U kunt met Lovette stoppen wanneer u maar wilt. Als u niet zwanger wilt raken, vraag dan uw arts om advies met betrekking tot andere betrouwbare methoden van geboorteregeling.

  Als u stopt omdat u zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat u een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat u probeert in verwachting te raken. U kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

  LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 12

  Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  Ernstige bijwerkingen

  Ernstige bijwerkingen die met het gebruik van de anticonceptiepil in verband zijn gebracht worden beschreven in “De Pil en trombose” en “De Pil en kanker”. Lees deze rubrieken voor meer informatie en raadpleeg onmiddellijk uw arts indien nodig.

  Andere mogelijke bijwerkingen

  De volgende bijwerkingen worden genoemd door gebruiksters, hoewel ze niet door de pil veroorzaakt hoeven te worden. Deze bijwerkingen kunnen vooral in de eerste paar maanden van het pilgebruik voorkomen. Vaak gaan ze na enige tijd vanzelf over:

  Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruiksters):

  - Doorbraakbloeding/spotting

  Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruiksters):

  • ontsteking van de vagina, inclusief schimmelinfectie (candidiasis)
  • stemmingswisselingen, inclusief depressie
  • hoofdpijn, nervositeit, duizeligheid
  • misselijkheid, buikpijn
  • acne
  • pijnlijke, gevoelige borsten, pijnlijke menstruatie, verandering in de menstruatie, veranderingen in vaginale afscheiding, uitblijven van de menstruatie
  • gewichtstoename

  Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij1 tot 10 op de 1000 gebruiksters):

  • verandering in eetlust (verhoogd of verlaagd), vochtophoping (oedeem)
  • minder zin in seks (libido afname)
  • migraine
  • braken, diarree, buikkramp, opgeblazen gevoel
  • uitslag; geel-bruine pigmentvlekken, de zogenaamde “zwangerschapsvlekken” (chloasma/melasma), welke blijvend kan zijn; overbeharing (hirsutisme); haaruitval (alopecia), netelroos (urticaria)
  • vergroting van de borsten
  • verhoogde bloeddruk, veranderingen in de hoeveelheid vet in het bloed (inclusief hypertriglyceridemie)
  LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 13

  Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

  • ernstige allergische reacties (anafylaxie), inclusief zeer zeldzame gevallen van netelroos (urticaria), zwelling veroorzaakt door overgevoeligheid (angio-oedeem) en ernstige reacties met symptomen van de luchtwegen en het hart/bloedvaten
  • verhoogd glucosegehalte in het bloed (glucose intolerantie)
  • meer zin in seks (libido toename)
  • gevoeligheid voor contactlenzen
  • geelzucht
  • pijnlijke blauwrode knobbels in de huid (erythema nodosum), huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme)
  • borstuitvloed, vaginale afscheiding
  • gewichtsafname

  Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruiksters):

   • verergering van systemische lupus eryhematosus (SLE, een bepaalde aandoening van het afweersysteem)
   • verergering van verstoorde vorming van rode kleurstof in het bloed (porfyrie)
   • verergering van chorea (onwillekeurige, gecoördineerde rukkende bewegingen)
   • ontsteking van de oogzenuw (optische neuritis)*, trombose in de bloedvaten van het oog (retinale vasculaire trombose)
   • verergering van spataderen
   • ontsteking van de alvleesklier
   • aandoeningen aan de galblaas inclusief galstenen**, levertumoren
   • een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt (hemolytisch uremisch syndroom)
  • Optische neuritis kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies van het gezichtsvermogen.
  • Combinatiepillen kunnen bestaande galblaasproblemen verergeren en kunnen de ontwikkeling van de ziekte versnellen bij vrouwen die eerder geen symptomen hadden.

  Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Hoe bewaart u dit middel?

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Bewaren beneden 25°C. De verpakking bevat een zakje met droogmiddel (silicagel).

  Gebruik Lovette niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die staat vermeld op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar vermeld. De uiterste houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 14

  Anvullende Informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stoffen in Lovette zijn: levonorgestrel en ethinylestradiol. Elke tablet bevat 0,100 mg levonorgestrel en 0,020 mg ethinylestradiol.
  • De andere stoffen in Lovette zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat (E470b), kaliumpolacriline, hydroxypropyl methylcellulose, ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171) en polyethyleenglycol.

  Hoe ziet Lovette er uit en wat is de inhoud van de verpakking

  Lovette tabletten zijn rond, roze met suiker omhuld, tweevoudig en bol.

  Lovette is verkrijgbaar in verpakkingen van 3 x 21 en 6 x 21 tabletten in blisterverpakking. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

  Pfizer bv

  Rivium Westlaan 142

  2909 LD Capelle aan den IJssel Pfizer: 0800-MEDINFO (63 34 636)

  Fabrikant

  Haupt Pharma Münster GmbH

  Schleebrüggenkamp 15

  48159 Münster

  Duitsland

  Registratienummer

  RVG 21187

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

  LOVE 009 NL PIL 24Sept2013 15

  Delen

  Advertentie

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Drugs

  Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.