Advertentie

Auteur: Takeda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) is een zalf voor inhalatiedamp voor kinderen vanaf 3 jaar.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) is een zalf van vluchtige oliën en aromatische stoffen en werkt na inhaleren door de neus. Een gedeelte van de vluchtige oliën wordt ook door de huid opgenomen. Het inhaleren van dampen, die vrijkomen door lichaamswarmte wordt als verlichtend ervaren.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) wordt gebruikt bij verkoudheidsverschijnselen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • Gebruik Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) niet bij overgevoeligheid voor kamfer, menthol, eucalyptusolie, terpentijnolie of voor één van de andere bestanddelen van de zalf.
  • Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) mag vanwege het gehalte aan menthol niet

voor zuigelingen en kleuters tot onder 3 jaar gebruikt worden.

  • Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) mag vanwege de gehaltes aan kamfer en menthol niet voor patiënten met astma bronchiale of andere aandoeningen van de ademhalingswegen die met een duidelijke overgevoeligheid van de ademhalingswegen gepaard gaan gebruikt worden.

Wees extra voorzichtig met Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen)

  • Voor zuigelingen en kleuters onder 3 jaar mag u uitsluitend Luuf Verkoudheidsbalsem (voor baby’s) gebruiken.
  • Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) niet in het oog, noch op slijmvliezen of beschadigde huid opbrengen.
  • Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) mag niet worden ingeslikt.
  • De inhalatie van Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) kan vernauwing van de luchtwegen veroorzaken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens beschikbaar van vrouwen die tijdens de zwangerschap Luuf hebben gebruikt.

Voor zover bekend kan dit middel, zonder gevaar voor het ongeboren kind, volgens het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens over uitscheiding van bestanddelen van Luuf in de moedermelk. Voor zover bekend, kan dit middel zonder gevaar voor de zuigeling volgens het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Tijdens de periode van borstvoeding mag Luuf Verkoudheidsbalsem alleen op die plekken toegepast worden, waarmee de zuigeling niet in aanraking kan komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen)

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) bevat Menthol. Menthol kan levensbedreigende benauwdheidsverschijnselen veroorzaken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Kinderen vanaf 3 jaar en ouder:

Wrijf 's morgens en 's avonds borst, rug en hals van het kind in met 5 à 10 ml (= 1 à 2 theelepeltjes) Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen), daarna kunt u de ingewreven plaatsen met flanellen doeken of warme kleding bedekken.

Wat u moet doen als u meer van Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) heeft

gebruikt dan u zou mogen

Overmatige hoeveelheden op de huid kunnen verwijderd worden met water en zeep.

dient u contact op te nemen met uw arts.

Wanneer de zalf per ongeluk ingenomen is dient u de mond te spoelen met water; niet laten braken. Neem direct contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Luuf Verkoudheidsbalsem te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij overgevoeligheid zijn huidirritaties en astma-achtige reacties mogelijk.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) buiten bereik en zicht van kinderen houden.

In de originele buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht. Er is geen speciale bewaartemperatuur.

Uiterste gebruiksdatum

Op zowel de buitenverpakking als de glaspot staat de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door “Niet te gebruiken na”.

Anvullende Informatie

Wat bevat Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen)

De werkzame bestanddelen per 100 g zijn:

Kamfer 5,00 g
Menthol 2,75 g
Eukalyptusolie 1,50 g
Terpentijnolie 5,00 g
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Thymol, Nootmuskaatolie, Cederolie, zachte paraffine wit, harde paraffine.

Hoe ziet Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) is een melkig witte zachte zalf voor uitwendig gebruik.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen) is verkrijgbaar in glazen flacons, inhoud 30g

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Vergunninghouder

Takeda Nederland bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp

Fabrikant

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH, Roseggerkai 3, A-8011 Graz

In het register ingeschreven onder RVG 06187.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK