Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen), zalf voor inhalatiedamp

ATC-Code
R07A
Medikamio Hero Image

Takeda

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Andere producten van de luchtwegen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Takeda

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) is een zalf voor inhalatiedamp voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en ouder.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) is een zalf van vluchtige oliën en aromatische stoffen en werkt na inhaleren door de neus. Een gedeelte van de vluchtige oliën wordt ook door de huid opgenomen. Het inhaleren van dampen, die vrijkomen door lichaamswarmte wordt als verlichtend ervaren.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) wordt gebruikt bij verkoudheidsverschijnselen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • Gebruik Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) niet bij overgevoeligheid voor kamfer, menthol, eucalyptusolie, terpentijnolie, dennenolie, bergdenolie of voor één van de andere bestanddelen van de zalf.
  • Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) mag vanwege de gehaltes aan kamfer en menthol niet voor patiënten met astma bronchiale of andere aandoeningen van de ademhalingswegen, die met een duidelijke overgevoeligheid van de ademhalingswegen gepaard gaan, gebruikt worden.
  • Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) mag vanwege het gehalte aan menthol niet voor zuigelingen en kleuters tot onder 3 jaar gebruikt worden.

Wees extra voorzichtig met Luuf verkoudheidsbalsem (voor volwassenen)

  • Voor baby’s en kleuters onder 3 jaar mag u uitsluitend Luuf verkoudheidsbalsem (voor baby’s) gebruiken. Voor kinderen van 3 tot 12 jaar is er Luuf Verkoudheidsbalsem (voor kinderen)
  • Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) mag niet worden ingeslikt
  • De inhalatie van Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) kan vernauwing van de luchtwegen veroorzaken
  • Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) niet in het oog, noch op slijmvliezen of beschadigde huid opbrengen
  • Wanneer u de zalf gebruikt om te inhaleren, mag het zalf/watermengsel na afkoeling niet opnieuw opgewarmd worden. Het mengsel kan dan opspatten.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen gegevens beschikbaar van vrouwen die tijdens de zwangerschap Luuf hebben gebruikt.

Voor zover bekend, kan dit middel zonder gevaar voor het ongeboren kind, volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens over uitscheiding van bestanddelen van Luuf in de moedermelk. Voor zover bekend, kan dit middel zonder gevaar voor de zuigeling volgens voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Tijdens de periode van borstvoeding mag Luuf Verkoudheidsbalsem alleen op die plekken toegepast worden, waarmee de zuigeling niet in aanraking kan komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen)

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) bevat menthol. Menthol kan levensbedreigende benauwdheidsverschijnselen veroorzaken bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Hoe gebruikt u dit middel?

Als wrijfmiddel:

Wrijf 's morgens en 's avonds borst, rug en hals in met 5 à 10 ml (= 1 à 2 theelepeltjes). Daarna kunt u de ingewreven plaatsen met flanellen doeken of warme kleding bedekken.

Als inhalatiemiddel:

Doe 1 theelepeltje verkoudheidsbalsem in een bakje met heet water. Adem de dampen meerdere minuten lang in.

Wat u moet doen als u meer van Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) heeft gebruikt dan u zou mogen

Overmatige hoeveelheden op de huid kunnen verwijderd worden met water en zeep.

In geval van oogcontact dient onmiddellijk langdurig (minimaal 15 minuten) gespoeld te worden met stromend water. Indien na het spoelen klachten zoals aanhoudende pijn, tranenvloed, vochtophoping, overgevoeligheid voor licht of problemen met zien aanhouden, dient u contact op te nemen met uw arts.

Wanneer de zalf per ongeluk ingenomen is dient u de mond te spoelen met water; niet laten braken. Neem direct contact op met uw arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Luuf Verkoudheidsbalsem (voor

volwassenen) te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bij overgevoeligheid zijn huidirritaties en astma-achtige reacties mogelijk.

Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

In de originele buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht en vocht. Er is geen speciale bewaartemperatuur.

Uiterste gebruiksdatum

Op zowel de buitenverpakking als de glaspot staat de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door “Niet te gebruiken na”.

Anvullende Informatie

Wat bevat Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen)

De werkzame bestanddelen per 100 g zijn:

Kamfer 10,00 g
Menthol 2,75 g
Eukalyptusolie 5,00 g
Terpentijnolie 5,00 g
Dennenolie 2,50 g
Bergdenolie 3,00 g
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Thymol, Nootmuskaatolie, Cederolie, zachte paraffine wit, harde paraffine.

Hoe ziet Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) is een melkig witte zachte zalf voor uitwendig gebruik.

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor volwassenen) is verkrijgbaar in glazen flacons, inhoud 30g

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Vergunninghouder

Takeda Nederland bv Jupiterstraat 250 2132 HK Hoofddorp

Fabrikant

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH, Roseggerkai 3, A-8011 Graz

In het register ingeschreven onder RVG 06186.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.