Lymfelite

Medikamio Hero Image

Holland Pharma

Verdovend Psychotrope
Nee Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Holland Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lymfelite is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

De druppels zijn verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 30ml.

Wanneer mag u Lymfelite niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Lymfelite niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lymfelite:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol, hetgeen overeenkomt

met 11 ml bier of 5 ml wijn. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol, overeenkomend met 25 ml bier of 10 ml wijn. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van Lymfelite in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Echter omdat het product 35 volume % alcohol bevat, is voorzichtigheid geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

De maximale dagdosis van 30 druppels bevat 0,5 gram alcohol, hetgeen overeenkomt met 11 ml bier of 5 ml wijn. Bij gebruik in acute gevallen is de maximale inname per dag 1,2 gram alcohol, overeenkomend met 25 ml bier of 10 ml wijn.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Dit homeopathische geneesmiddel bevat 35 volume % alcohol. Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van Lymfelite in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen

die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3x daags 10 druppels. Bij acute klachten om het kwartier 5 druppels extra gedurende maximaal

2 uur.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 3x daags 5 druppels.

Bij acute klachten om het kwartier 3 druppels extra gedurende maximaal 1 uur.

De druppels met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Lymfelite heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Lymfelite heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Lymfelite bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Lymfelite in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Lymfelite wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Lymfelite geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Lymfelite buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de goed gesloten verpakking, niet boven 25°C.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Lymfelite niet na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG:

http://www.cbg-meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.