Advertentie

Auteur: Chanelle Medical


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De naam van dit product is Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank.

 • Het is een laxeermiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van chronische verstopping (obstipatie) bij volwassenen, kinderen (van 12 jaar en ouder) en ouderen.
 • Het helpt om uw darmbewegingen te verbeteren, zelfs als u al lange tijd last heeft van obstipatie. Het werkt ook bij zeer ernstige obstipatie, fecale impactie genoemd (volledige, ernstige verstopping).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een gaatje of scheurtje in de darmwand.
 • U heeft een afsluiting van de darm (darmobstructie, ileus), bijvoorbeeld door een verlamming van de darmen.
 • U heeft een ernstige darmontsteking, zoals ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn of toxisch megacolon.

Als een van deze omstandigheden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Als u last krijgt van bijwerkingen, zoals zwelling, kortademigheid, toegenomen vermoeidheid, uitdroging (klachten zijn o.a. dorst, droge mond en zwakte) of hartproblemen, moet u direct met de behandeling stoppen en contact opnemen met uw arts.

Neem Macrogol Plus Electrolyten Chanelle niet langdurig in, tenzij uw arts u dit heeft voorgeschreven, bijvoorbeeld als u geneesmiddelen gebruikt die obstipatie kunnen veroorzaken of als u een aandoening heeft die obstipatie kan veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS).

Gebruikt u naast Macrogol Plus Electrolyten Chanelle andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is geen gedocumenteerde ervaring met het gebruik van macrogol tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Maar omdat systemische blootstelling aan macrogol te verwaarlozen is, wordt geen effect verwacht op de zwangerschap of de zuigeling. Daarom kan macrogol zo nodig tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit middel kan op elke moment van de dag met of zonder voedsel of drank worden ingenomen.

Chronische obstipatie (langdurige verstopping)

Dosering - volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder:

1 sachet één tot drie maal daags. Voor de meeste patiënten is de normale dosering 1-2 sachets per dag. Afhankelijk van de individuele respons kunnen 3 sachets per dag nodig zijn. De dosering hangt af van de ernst van de obstipatie. De dosering kan na een aantal dagen tot de laagste werkzame dosis worden verlaagd. De duur van de behandeling is gewoonlijk 2 weken. Als de verschijnselen na 2 weken nog aanwezig zijn, neem dan contact op met uw arts.

Kinderen tot 12 jaar:

Niet aanbevolen.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren:

Er is geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van chronische obstipatie.

Patiënten met een hartaandoening:

Neem niet meer dan twee sachets per uur in.

Fecale impactie (volledige, ernstige verstopping)

Voordat u dit middel gaat gebruiken voor fecale impactie, moet deze aandoening bevestigd zijn door uw arts.

Dosering - volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder:

De gebruikelijke dosering voor fecale impactie (volledige, ernstige verstopping) is 8 sachets per dag. De 8 sachets moeten binnen een periode van 6 uur worden ingenomen, indien nodig gedurende maximaal 3 dagen.

Kinderen tot 12 jaar:

Niet aanbevolen.

Patiënten met een verminderde werking van de nieren:

Er is geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van fecale impactie.

Patiënten met een hartaandoening:

Neem niet meer dan twee sachets per uur in.

Wijze van toediening

Los de inhoud van 1 sachet op in een half glas water (ca. 125 ml), roer goed en drink het op. Voor de behandeling van fecale impactie kan het makkelijker zijn de inhoud van 8 sachets op te lossen in 1 liter water.

U kunt last krijgen van diarree. Stop met het gebruik van dit middel tot de diarree over is en begin daarna met een lagere dosis. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker.

Neem de dosis alsnog in zodra u eraan denkt en ga dan verder met het normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Macrogol Plus Electrolyten Chanelle bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u last krijgt van onderstaande bijwerkingen, stop dan met het gebruik van Macrogol Plus Electrolyten Chanelle onmiddellijk naar uw arts:

 • een ernstige allergische reactie, die moeilijkheden met ademhalen of duizeligheid veroorzaakt of zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel
 • verschijnselen van een allergische reactie, zoals uitslag, jeuk of kortademigheid.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld:

 • Vaak (bij meer dan 1 op de 100 gebruikers): rammelende maag, maagkramp of maagpijn, winderigheid, braken, misselijkheid, gestoorde spijsvertering of anaal ongemak. Als u last krijgt van lichte diarree aan het begin van de behandeling met dit middel, zal uw toestand meestal verbeteren als u de hoeveelheid Macrogol Plus Electrolyten Chanelle die u inneemt, vermindert.
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): galbulten, rood worden van de huid of netelroos, zwelling van de handen, voeten of enkels
 • Andere bijwerkingen kunnen zijn: hoofdpijn, hoge of lage hoeveelheden kalium in uw bloed.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het sachet. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor het ongeopende sachet zijn er geen speciale bewaarcondities.

Als u Macrogol Plus Electrolyten Chanelle heeft opgelost in water en u kunt de oplossing niet meteen opdrinken, bewaar deze dan afgedekt in de koelkast (2°C-8°C). Gooi oplossing die niet binnen 24 uur gebruikt is weg.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride (350,7 mg), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg) en kaliumchloride (46,6 mg).

De andere stoffen in dit middel zijn citroenaroma en acesulfaamkalium (E950) als zoetstof. Het citroenaroma bestaat uit de volgende ingrediënten: plantaardige gom (E414) en smaakstof.

Macrogol Plus Electrolyten Chanelle is een wit poeder verpakt in sachets. Het is beschikbaar in doosjes met 8, 10, 20, 30, 50 of 100 sachets.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Ierland.

In het register ingeschreven onder:

Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank is in het register ingeschreven onder RVG 105942.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Concolax - Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
België Movolax, poeder voor drank zakje
Tsjechische Republiek Maxellax 13,7 g
Denemarken Maxellax pulver til mikstur, opøsning
Estland Maxellax 13,7 g, suukaudse lahuse pulber.
Finland Maxellax jauhe oraaliliuosta varten
Duitsland Macrogol Plus Electrolytes 13,7 g, Pulver zur Herstellung einer
  Lösung zum Einnehmen
Hongarije Maxellax 13,7 g por belsőleges oldathoz tasakban
Italië Maxellax polvere per soluzione orale
Letland Maxellax 13,7 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
Litouwen Macrogol Plus Electrolytes 13,7 g milteliai geriamajam tirpalui
Luxemburg Movolax, poeder voor drank
Nederland Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank
Polen Clericol
Portugal Spidolaxan 13,7 g pó para solução oral
Slowakije Maxellax
Spanje Regutrans 13,7 g polvo para solucion oral EFG
Zweden Clericol, pulver till oral lösning, dospåse
Verenigd Koninkrijk Macrogol Oral Powder, Compound

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK