Advertentie

Auteur: Wala-Heilmittel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mercurialis zalf is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke thera- peutische indicatie toegepast volgens de principes van de antroposofische geneeswijze.

Mercurialis zalf in een tube van 30 g verpakt in een omdoos.

  • Wanneer mag u Mercurialis zalf niet gebruiken?

Mercurialis zalf bevat pinda-olie. Gebruik dit product niet als u allergisch bent voor pinda’s of soja.

Wees extra voorzichtig met

Mercurialis zalf

Mercurialis zalf uitsluitend op de intac- te huid gebruiken, niet bij open wonden. De zalf niet in de ogen of op slijmvliezen aanbrengen.

  • Gebruik van Mercurialis zalf in combinatie met voedsel of drank

Er zijn geen effecten te verwachten bij het gebruik van Mercurialis zalf in com- binatie met voedsel en drank.

  • Zwangerschap en borstvoeding

Voor zover bekend kan Mercurialis zalf zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering tijdens zwanger- schap en borstvoeding gebruikt worden. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

  • Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt Mercurialis zalf bij de aangegeven dosering de rij- vaardigheid en het vermogen om machi- nes te gebruiken niet.

  • Gebruik van Mercurialis zalf in com- binatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voor zover bekend kan Mercurialis zalf zonder bezwaar met andere geneesmid- delen worden gebruikt.

Tenzij anders is voorgeschreven, Mercurialis zalf 1 tot 3 maal daags dun opbrengen.

  • Wat moet u doen wanneer u teveel van Mercurialis zalf heeft gebruikt?

Wanneer u teveel van Mercurialis zalf heeft gebruikt zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

  • Wat moet u doen wanneer u vergeten bent Mercurialis zalf te gebruiken?

Gebruik nooit een dubbele dosis Mercurialis zalf om de vergeten dosis in te halen.

  • Effecten die u kunt verwachten na het stoppen van de behandeling met Mer-­

curialis zalf.

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen van de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Mogelijke bijwerkingen?

Zelden kunnen huidirritaties optreden. Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Mercurialis zalf niet bewaren boven 25 °C, in een goed gesloten verpakking.

Na openen is Mercurialis zalf nog 6 maanden houdbaar.

Mercurialis zalf buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Mercurialis zalf niet meer na de datum die op de verpakking achter “niet te gebruiken na:” en op de tubevouw staat vermeld.

Mercurialis zalf is een samengesteld antroposofisch geneesmiddel voor uit- wendig gebruik. De toepassing is uit- sluitend gebaseerd op de antroposofie. Informatie over de wettelijke achter- gronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG; http://www.cbg-meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien: juni 2012

xxx xxx xxx/2G

WALA®

Mercurialis zalf

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK