Auteur: Euro Registratie Collectief


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Microgynon 30 is een anticonceptiepil. Microgynon 30 wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.

Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden 'combinatiepillen' genoemd. De twee verschillende vrouwelijke hormonen zijn levonorgestrel (een hormoon met progesteron-achtige werking) en ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene werking). Anticonceptiepillen met twee hormonen zijn zeer betrouwbaar. Als zij correct worden ingenomen (zonder dat tabletten worden vergeten) is de kans op zwangerschap zeer klein.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Microgynon 30 niet

In de hieronder genoemde situaties mag u geen combinatiepil gebruiken. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit dus aan uw arts vertellen voordat u met Microgynon 30 begint. Uw arts raadt u dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van geboorteregeling.

 • Als u een bloedstolsel (veneuze trombose) in een been, in de longen of elders heeft of heeft gehad (zie ook onder “Microgynon 30 en bloedstolsels in aders en slagaders”) .
 • Als u een aandoening van de (slagaderlijke) bloedvaten heeft gehad, zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte (hersenen). (Zie ook onder "Microgynon 30 en bloedstolsels in aders en slagaders").
 • Als u een ernstig verhoogd risico heeft voor het krijgen van trombose. Het risico op trombose is ernstig verhoogd in de volgende situaties:
  • als u een aandoening heeft (of in het verleden ooit heeft gehad) die een mogelijke voorbode kan zijn van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, dit uit zich in hevige pijn op de borst) of van een

beroerte (bijvoorbeeld TIA, dit is een transient ischaemic attack, een lichte beroerte zonder restverschijnselen);

  • als u suikerziekte heeft waarbij uw bloedvaten zijn aangetast;
  • als u migraine met bijv. gezichtsstoornissen (bijv. gedeeltelijk gezichtsverlies of sterretjes/zwarte vlekken zien), een spraakstoornis, of zwakheid of gevoelloosheid van een deel van uw lichaam heeft;
  • als u ernstig verhoogde bloeddruk heeft;
  • als u een ernstig verhoogd vetgehalte in het bloed heeft (cholesterol of triglyceriden);
  • als u een, al dan niet erfelijke, stoornis in de bloedstolling heeft.
 • Als u een ernstige leveraandoening of geelzucht heeft, of in het verleden heeft gehad.
 • Als u een gezwel in uw lever heeft, of heeft gehad.
 • Als u borstkanker of kanker aan de geslachtsorganen heeft, of in het verleden heeft gehad.
 • Als u ongewone bloedingen uit de schede heeft, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
 • Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Microgynon 30.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Microgynon 30 al gebruikt, dan moet u onmiddellijk stoppen en contact opnemen met uw arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet hormonale methode van anticonceptie. Zie ook "Algemene opmerkingen".

Wees extra voorzichtig met Microgynon 30

In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik van een combinatiepil onder extra controle blijft. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u met Microgynon 30 begint. Dit geldt voor de volgende situaties, uw arts kan u uitleggen om welke risico’s het gaat.

 • U rookt.
 • U heeft suikerziekte.
 • U bent veel te zwaar.
 • U heeft verhoogde bloeddruk.
 • U heeft een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis.
 • U heeft een aderontsteking (oppervlakkige flebitis).
 • U heeft spataderen.
 • Iemand in uw directe familie heeft ooit trombose, een hartaanval of een beroerte gehad.
 • U heeft last van migraine.
 • U heeft epilepsie (zie “Gebruik met andere geneesmiddelen”).
 • Bij uzelf of in uw directe familie komt een verhoogd vetgehalte in het bloed voor (cholesterol of triglyceriden).
 • Iemand in uw directe familie heeft ooit borstkanker gehad.
 • U heeft een aandoening van de lever of van de galblaas.
 • U heeft de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmontsteking)
 • U heeft SLE (systemische lupus erythematodes; een bepaalde aandoening van het afweersysteem).
 • U heeft HUS (hemolytisch-uremisch syndroom; een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt).
 • U heeft sikkelcelanemie (een erfelijke aandoening van de rode bloedcellen)
 • U heeft chloasma of u heeft ooit chloasma gehad (geelbruine pigmentvlekken, zogenaamde 'zwangerschapsvlekken', vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden.
 • U heeft erfelijk angio-oedeem (aanvallen van tijdelijke vochtophoping met jeuk in huid en/of slijmvliezen, vaak als allergische reactie). Toegediende oestrogenen kunnen symptomen van angio-oedeem veroorzaken of verergeren. U moet direct contact met uw arts opnemen als u verschijnselen van angio-

oedeem krijgt zoals een opgezwollen gezicht, tong en/ of keel, en/ of problemen met slikken, of galbulten samen met moeilijk ademhalen.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan of verergeren terwijl u Microgynon 30 al gebruikt, dan moet u contact opnemen met uw arts.

Microgynon 30 en bloedstolsels in aders en slagaders

Het gebruik van elke combinatiepil, waaronder Microgynon 30, verhoogt bij vrouwen de kans op het krijgen van een bloedstolsel in een ader (veneuze trombose) in vergelijking met vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken.

De kans op bloedstolsels in een ader bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:

 • naarmate u ouder wordt
 • als u te zwaar bent
 • als één van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel in een been, long (longembolie) of ander orgaan heeft gehad
 • als u een operatie moet ondergaan, een ernstig ongeluk heeft gehad of langere tijd bedrust moet houden of niet mag lopen. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt dat u Microgynon 30 gebruikt, omdat u misschien moet stoppen met het gebruik ervan. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer verder mag gaan. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.

Uw kans op het krijgen van een bloedstolsel wordt verhoogd door het nemen van de pil.

 • Van de 100.000 vrouwen die niet aan de pil en niet zwanger zijn, zouden er ongeveer 5-10 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar.
 • Van de 100.000 vrouwen die de pil gebruiken, bijvoorbeeld Microgynon 30, zouden er ongeveer 20 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar, het exacte aantal is niet bekend.
 • Van de 100.000 vrouwen die zwanger zijn, zouden er rond de 60 een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar.

Het risico op een bloedstolsel is het hoogst gedurende het allereerste jaar dat een vrouw de pil gebruikt.

Een bloedstolsel in de aderen kan zich verplaatsen naar de longen en bloedvaten blokkeren (een zogenaamde longembolie). In 1-2% van de gevallen kan de vorming van bloedstolsels in de aderen fataal zijn.

De hoogte van het risico kan variëren, afhankelijk van welk type pil u gebruikt. Bespreek de beschikbare mogelijkheden met uw arts.

Het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogde kans op een bloedstolsel in een slagader (arteriële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).

De kans op een bloedstolsel in een slagader bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:

 • als u rookt. U wordt dringend geadviseerd om met roken te stoppen als u Microgynon 30 gebruikt, vooral als u ouder bent dan 35 jaar.
 • als het vetgehalte in uw bloed verhoogd is (cholesterol of triglyceriden)
 • als u te zwaar bent
 • als één van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad
 • als u hoge bloeddruk heeft
 • als u lijdt aan migraine
 • als u hartklachten heeft (aandoening van de hartklep, hartritmestoornis).

Stop met het innemen van Microgynon 30 en neem direct contact op met uw arts als u mogelijke kenmerken van een bloedstolsel opmerkt, zoals:

 • Hevige pijn en/of zwelling in één van de benen
 • hevige pijn op de borst al dan niet uitstralend naar de linkerarm
 • plotselinge ademnood
 • plotseling hoesten zonder duidelijke oorzaak
 • een ongewone, hevige of aanhoudende hoofdpijn, of migraineaanval
 • gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbel zien
 • niet of slecht kunnen spreken
 • duizeligheid of bewusteloosheid
 • zwakte of ongevoeligheid in een gedeelte van het lichaam
 • hevige, ondraaglijke buikpijn

Microgynon 30 en kanker

Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat pilgebruiksters grondiger en vaker worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe beter de resultaten van de behandeling.

In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhalskanker geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag en andere factoren. Het is nog niet duidelijk hoe groot de invloed hiervan is op het krijgen van baarmoederhalskanker. Het is wel duidelijk dat de belangrijkste oorzaak van baarmoederhalskanker een langdurige infectie met het zogenaamde humaan papillomavirus (HPV) is.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts altijd welke medicijnen en kruidenmiddelen u al gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, ook als dit medicijnen zijn die zonder recept kunnen worden verkregen. Vertel ook elke andere arts of tandarts die u een ander medicijn voorschrijft (of de apotheker) dat u Microgynon 30 gebruikt. Zij kunnen u vertellen of het nodig is om extra anticonceptiemaatregelen te nemen (bijvoorbeeld condooms) en, als dat het geval is, hoe lang u dit moet doen.

Sommige medicijnen kunnen de bescherming van Microgynon 30 tegen zwangerschap verminderen, of kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om:

 • medicijnen voor de behandeling van o epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramaat of felbamaat) o tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine en rifabutine) o infecties met het hiv-virus (ritonavir, nevirapine) of andere infecties (antibiotica zoals griseofulvine, ampicilline, tetracycline) o hoge bloeddruk in de longbloedvaten (bosentan).

het kruidenmiddel sint-janskruid.

Microgynon 30 kan de werking van andere medicijnen beïnvloeden, bijvoorbeeld o medicijnen die ciclosporine bevatten

o het anti-epilepsiemiddel lamotrigine (dit kan leiden tot een verhoogd aantal aanvallen).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u Microgynon 30 niet gebruiken.

Het gebruik van Microgynon 30 wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat de rijvaardigheid wordt beïnvloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Microgynon 30

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Pilcontrole

Uw arts kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een pilcontrole. Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen en welk onderzoek dan plaatsvindt.

Zo snel mogelijk contact opnemen met de arts in de volgende gevallen:

 • bij veranderingen in uw gezondheid (of die van uw directe familieleden) die te maken hebben met een van de punten die elders in deze bijsluiter worden genoemd (zie onder "Gebruik Microgynon 30 niet " en "Wees extra voorzichtig met Microgynon 30");
 • bij een knobbeltje in de borst;
 • wanneer u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken, in het bijzonder antibiotica (zie onder "Gebruik met andere geneesmiddelen ");
 • minstens vier weken vóórdat u een operatie moet ondergaan of wanneer u enige tijd bedlegerig bent of niet mag lopen;
 • bij aanhoudend of erger wordend onregelmatig bloedverlies;
 • als u tabletten heeft vergeten in de eerste week van de strip en in de zeven dagen vóór het vergeten gemeenschap heeft gehad;
 • als de verwachte bloeding voor de tweede keer achter elkaar uitblijft (begin niet met de nieuwe strip voordat uw arts zegt dat dat kan).

Het pilgebruik staken en meteen naar de arts in de volgende gevallen:

 • bij het optreden van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie onder "Microgynon 30 en bloedstolsels in aders en slagaders");
 • bij plotselinge, hevige buikpijn.

N.B. De hierboven vermelde situaties en verschijnselen worden elders in deze bijsluiter meer uitgebreid beschreven en toegelicht.

Algemene opmerkingen

In deze bijsluiter zijn verscheidene situaties beschreven waarbij u het gebruik van de pil moet staken, of waarbij de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. U mag dan geen geslachtsgemeenschap hebben of u moet aanvullend een niet-hormonaal voorbehoedmiddel gebruiken. In het algemeen is een condoom of een andere barrièremethode geschikt. Gebruik geen kalender- of temperatuurmethode.

Die kunnen onbetrouwbaar zijn doordat de pil invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en van het slijm in de baarmoederhals.

De pil, en dus ook Microgynon 30, biedt geen bescherming tegen infectie met het hiv-virus (AIDS) en ook niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Microgynon 30 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zonodig met wat water. Volg de richting van de pijl die op de strip is aangegeven tot u alle 21 tabletten heeft ingenomen. Daarna neemt u 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag na de laatste tablet Microgynon 30.

Begin op de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

Uitleg dagaanduiding op de strips:

Engels:   Nederlands:
MON = maandag
TUE = dinsdag
WED = woensdag
THU = donderdag
FRI = vrijdag
SAT = zaterdag
SUN = zondag

Als u Microgynon 30 op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de 7 dagen dat u geen tablet neemt beschermd tegen zwangerschap.

 • U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt. Begin met Microgynon 30 op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van uw menstruatie). Neem een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen maar dan moet u in de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van een andere combinatiepil, vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister. U kunt met Microgynon 30 beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw vorige pil heeft genomen (dus zonder pauze). Als er bij uw vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van uw vorige pil (als u niet weet welke dat is, vraag het dan aan

uw arts of apotheker). U mag ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet werkzame tablet van uw vorige pil). Als u een vaginale anticonceptiering of een anticonceptiepleister heeft gebruikt, moet u bij voorkeur beginnen met het gebruik van Microgynon 30 op de dag van verwijdering, maar niet later dan op de dag waarop u een nieuwe ring zou moeten inbrengen of een nieuwe pleister zou moeten plakken.

 • Overschakeling van een minipil. U kunt van de ene op de andere dag overschakelen op Microgynon 30, maar u moet de eerste 7 dagen wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Overschakeling van de prikpil of een implantaat. Begin met Microgynon 30 wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het implantaat wordt verwijderd. U moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.
 • Na een bevalling. Als u net bevallen bent, zal uw arts u waarschijnlijk aanraden te wachten tot uw eerste spontane menstruatie, maar soms is het mogelijk eerder te beginnen. Volg het advies van uw arts. Dat geldt ook voor het geval dat u borstvoeding geeft en de pil wilt gebruiken.
 • Na een miskraam of abortus. Volg het advies van uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Microgynon 30 heeft gebruikt dan u zou mogen

Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van veel Microgynon 30 tabletten tegelijk. Mocht u een aantal tabletten tegelijk hebben genomen, dan kunt u mogelijk last krijgen van misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Mocht u ontdekken dat een kind meerdere tabletten heeft ingenomen, vraag dan uw arts om advies.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Microgynon 30 te gebruiken

 • Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de werking van de pil niet verminderd. Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.
 • Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van de pil verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de werking van de pil verminderd is. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het allergrootst als tabletten worden overgeslagen aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom gelden de volgende regels (zie ook het schema):
  • Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip Neem contact op met uw arts.
  • 1 tablet vergeten in week 1 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in, maar u moet tevens gedurende 7 dagen extra voorbehoedmiddelen gebruiken. Als u in de week vóór het overslaan gemeenschap heeft gehad moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Neem in dat geval daarom meteen contact op met uw arts.
  • 1 tablet vergeten in week 2 Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De werking van de pil is niet verminderd, u hoeft geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken.
  • 1 tablet vergeten in week 3 U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:
 1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Sla bovendien de tabletvrije periode over en ga meteen door met de volgende strip. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u pas aan het eind van de tweede strip een echte onttrekkingsbloeding, maar u kunt tijdens de tweede strip wel last krijgen van spotting of een doorbraakbloeding.
 2. U kunt ook stoppen met de betreffende strip en na een tabletvrije periode van 7 dagen (tel wel altijd de dag mee waarop u de tablet bent vergeten) verder gaan met de volgende strip. Als u op uw vaste startdag met een nieuwe strip wilt beginnen, mag u een tabletvrije periode van minder dan 7 dagen aanhouden.
 • Als u in een strip tabletten bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende normale tabletvrije periode kan dat betekenen dat u zwanger bent. U moet contact opnemen met uw arts voordat u verder gaat met de volgende strip.
 • ..... in geval van overgeven of ernstige diarree

  Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven, of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet.

  Na overgeven of diarree moet u zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Indien mogelijk binnen 12 uur na het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, moet u het advies volgen zoals hierboven aangegeven bij “Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Microgynon 30 te gebruiken”.

  ..... als u uw menstruatie een keer wilt uitstellen

  U kunt uw menstruatie uitstellen door zonder tabletvrije periode verder te gaan met een nieuwe strip Microgynon 30. U kunt met deze strip doorgaan totdat alle tabletten op zijn of desgewenst eerder stoppen. U kunt tijdens het gebruik van deze tweede strip wel last hebben van doorbraakbloeding of spotting. Na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen begint u dan weer met de volgende strip.

  .… als u de begindag van uw menstruatie wilt verschuiven

  Als u uw tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal uw menstruatie steeds op ongeveer dezelfde dag beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, dan kunt u dat doen door de normale tabletvrije periode tussen twee strips te verkorten (maar nooit door te verlengen). Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal op vrijdag begint en u wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet u nu 3 dagen eerder dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding zult hebben. U kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraakbloeding of spotting.

  ..... bij onverwacht bloedverlies

  Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Blijf in ieder geval gewoon uw tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als uw lichaam eenmaal gewend geraakt is aan de betreffende pil (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet u contact opnemen met uw arts.

  ..... als de verwachte bloeding uitblijft

  Als u alle tabletten correct heeft ingenomen, geen last heeft gehad van overgeven en ook geen andere geneesmiddelen heeft gebruikt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. U kunt dan gerust met de volgende strip verdergaan.

  Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft kunt u zwanger zijn. Neem onmiddellijk contact op met uw arts. Ga niet verder met de volgende strip Microgynon 30 voordat uw arts heeft vastgesteld dat u niet zwanger bent.

  Als u stopt met het gebruik van Microgynon 30

  U kunt met Microgynon 30 stoppen wanneer u maar wilt. Als u niet zwanger wilt raken, vraag dan uw arts om advies met betrekking tot andere betrouwbare methoden van geboorteregeling.

  Als u stopt omdat u zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat u een natuurlijke menstruatie heeft gehad voordat u probeert in verwachting te raken. U kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

  Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

  Mogelijke bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Microgynon 30 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Ernstige bijwerkingen

  Ernstige bijwerkingen die met het gebruik van de pil in verband zijn gebracht worden beschreven in "Microgynon 30 en bloedstolsels in aders en slagaders" en "Microgynon 30 en kanker". Lees deze paragrafen voor meer informatie en raadpleeg onmiddellijk uw arts indien nodig.

  Andere mogelijke bijwerkingen

  De volgende bijwerkingen worden genoemd door pilgebruiksters. Deze bijwerkingen kunnen vooral in de eerste paar maanden van het pilgebruik voorkomen. Vaak gaan ze na enige tijd vanzelf over.

  Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruiksters):

  • depressieve stemming, stemmingsverandering
  • hoofdpijn
  • misselijkheid, buikpijn
  • pijn in de borsten, gevoelige borsten
  • gewichtstoename

  Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruiksters)

  • verminderd libido (zin in seks)
  • migraine
  • braken, diarree
  • huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes
  • groter worden van de borsten
  • vasthouden van vocht

  Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruiksters)

  • overgevoeligheid
  • toegenomen libido (zin in seks)
  • irritatie van de ogen bij gebruik van contactlenzen
  • vorm van huiduitslag met pijnlijke blauwrode knobbels, vorm van huiduitslag waarbij er ook sprake kan zijn van knobbeltjes, blaasjes of vochtophoping
  • vaginale afscheiding, afscheiding uit de tepel
  • gewichtsafname

  Hoe bewaart u dit middel?

  Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

  Bewaren beneden 30°C.

  Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

  Gebruik Microgynon 30 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

  Anvullende Informatie

  Wat bevat Microgynon 30

  De werkzame bestanddelen zijn levonorgestrel en ethinylestradiol. Elke tablet Microgynon 30 bevat 0,030 milligram ethinylestradiol en 0,150 milligram levonorgestrel.

  De andere bestanddelen zijn lactose, maiszetmeel, povidon, magnesiumstearaat (E470B), sacharose, macrogol 6.000, calciumcarbonaat (E170), talk (E553b), montanglycolwas (E192), titaniumdioxide (E171), glycerol 85% (E442) en ijzeroxidepigment (geel, E172).

  Hoe ziet Microgynon 30 er uit en de inhoud van de verpakking

  Microgynon-30-tabletten zijn omhulde tabletten; de kern van de tablet is omhuld met een deklaagje. De tabletten zijn beige.

  Een verpakking Microgynon 30 bevat 3 strips, met elk 21 tabletten.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Registratiehouder / ompakker:

  Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

  2921 LP Krimpen a/d IJssel

  Fabrikant

  Bayer Schering Pharma AG Müllerstrasse 170

  13353 Berlijn Duitsland

  of

  Schering GmbH & Co Produktions KG Döbereinerstraße 20

  99427 Weimar Duitsland

  of

  Delpharm Lille SAS Rue De Toufflers

  Zone Industrielle De Rouba 59390 Lys-Lez-Lannoy Frankrijk

  In het register ingeschreven onder

  RVG 30126//08204 Microgynon 30, omhulde tabletten (Groot-Brittannië)

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  Groot-Brittannië: Microgynon 30
  Nederland: Microgynon 30

  Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2012

  Euro Registratie Collectief b.v., 300712-0712

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK