Advertentie

Auteur: Biologische Heilmittel Heel


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mucosa comp.® H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Polypropyleenflacon met 50 of 250 tabletten.

Patiënteninfo Mucosa comp.H - 2012.doc 1 26-06-12

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 12 tabletten per dag.

Dosering voor kinderen vanaf 6 tot 12 jaar:

2 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 8 tabletten per dag.

Dosering voor kinderen vanaf 2 tot 6 jaar:

1 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 6 tabletten per dag.

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken. Voor kleine kinderen kunnen de tabletten fijngedrukt worden tussen twee lepels.

Patiënteninfo Mucosa comp.H - 2012.doc 2 26-06-12

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Mucosa comp.® H heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Mucosa comp.® H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Mucosa comp.® H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Mucosa comp.® H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Mucosa comp.® H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Mucosa comp.® H niet gebruiken:

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose‐intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose‐galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mucosa comp.® H:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Mucosa comp.® H moet zijn.

Gebruik van Mucosa comp.® H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Gebruik bij diabetes:

Alle Heel‐preparaten in tabletvorm bevatten ca. 300 mg lactose (melksuiker) als hulpstof. Dit komt overeen met slechts 0,025 BE (1 BE=12g koolhydraat). Deze tabletten kunnen daarom ook worden toegediend aan diabetici.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Mucosa comp.® H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Mucosa comp.® H niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Mucosa comp.H - 2012.doc 3 26-06-12

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK