Stof(fen) Ipecacuanha Kaliumdichromaat Creosoot Fosfor
Toelating Nederland
Producent Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 10.03.2006

Vergunninghouder

Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mucosa comp. H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Polypropyleenflacon met 50 of 250 tabletten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Mucosa comp. H niet gebruiken:

Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mucosa comp. H:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Mucosa comp. H moet zijn.

Gebruik van Mucosa comp. H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Mucosa comp. H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 12 tabletten per dag.

Dosering voor kinderen vanaf 6 tot 12 jaar:

2 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 8 tabletten per dag.

Dosering voor kinderen vanaf 2 tot 6 jaar:

1 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig elke 30 tot 60 minuten 1 tablet innemen, maximaal 6 tabletten per dag.

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken. Voor kleine kinderen kunnen de tabletten fijn gedrukt worden tussen twee lepels.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Mucosa comp. H heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Mucosa comp. H heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Mucosa comp. H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Mucosa comp. H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Mucosa comp. H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Mucosa comp. H niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Na opening van de tablettencontainer is dit homeopathische geneesmiddel nog 12 maanden houdbaar.

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 01.09.2022

Bron: Mucosa comp. H - Bijsluiter

Stof(fen) Ipecacuanha Kaliumdichromaat Creosoot Fosfor
Toelating Nederland
Producent Heel Belgium n.v. Booiebos 25 B-9031 DRONGEN (BELGIË)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 10.03.2006

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.