Advertentie

Auteur: VSM Geneesmiddelen


Lange informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Nervival tabletten geen bijwer- kingen bekend. Indien er bij u een bijwer- king optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Hoe bewaart u dit middel?

Nervival tabletten buiten h e t bereik en zicht van kinderen houden.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en de doordrukstrips. U vindt de datum op het doosje na of onder de woorden “Niet te gebr. na:” (=niet te gebruiken na). Op de doordrukstrip staat de uiterste gebruiksdatum vermeld, voor- afgegaan door “Exp.:” (=expiry date = uiterste gebruiksdatum).

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 25˚C.

Advertentie

Anvullende Informatie

het “similia principe” genoemd. Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij een ziek persoon te zien zijn.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwe- lijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateri- aal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2012.

Homeopathie is een geneeswijze die de    
<mens in zijn geheel centraal stelt. Niet    
alleen de ziekte of de kwaal, maar de totale    
mens wordt behandeld (de zgn. holistische    
benadering). Daarbij wordt gebruik gemaakt    
van de wetenschap dat ieder mens beschikt    
over een zelfgenezend vermogen. Bij ziekte    
zijn lichaam en/of geest uit balans. Een    
homeopathische behandeling stimuleert en    
activeert het natuurlijke, zelfherstellende    
vermogen, waardoor u uiteindelijk uzelf    
geneest.    
De homeopathie komt voort uit de    
gedachte dat het gelijke met het gelijke    
kan worden genezen. Dit wordt ook wel E00349-3.0-W ©VSM
het “similia principe” genoemd.

homeopathisch geneesmiddel

NE R VI VAL ® T AB L E T T E N

50 S T UK S

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK