Nestosyl, hydrofobe creme

ATC-Code
D04AX
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Remark Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Remark Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pramocaïne hydrochloride werkt lokaal pijn- en jeukstillend. Zinkoxide heeft een dekkende, verkoelende en zwak adstringerende (= samentrekkende) werking. Samenvattend werkt Nestosyl pijn- en jeukverlichtend.

Nestosyl kan worden gebruikt ter verlichting van plaatselijke jeuk, insectenbeten en oppervlakkige schaafwonden.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Nestosyl is niet geschikt voor toepassing op slijmvliezen. Langdurige toepassing op grote huidoppervlakken moeten worden vermeden. Bij grove overdosering bestaat de mogelijkheid van ernstige systemische bijwerkingen ten gevolge van absorptie van pramocaïne. Indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren uw arts raadplegen. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U bent allergisch voor pramocaïne, zinkoxide of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Beïnvloeding van deze functies valt niet te verwachten.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nestosyl

Nestosyl bevat arachide-olie (pinda-olie), soja-lecitine en wolvet.

Dit geneesmiddel niet gebruiken indien u overgevoelig bent voor pinda’s en/of soja. Wolvet Kan plaatselijke huidirritaties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Op de beschadigde huid brengt men een dikke laag Nestosyl crème aan. Vervolgens wordt de betreffende plek – zo nodig – afgedekt met verbandgaas of een pleister. Deze behandeling wordt één– à tweemaal per dag herhaald. Bij plaatselijke kortdurende jeuk of insectenbeten brengt men enige malen per dag een dunne laag crème aan.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Huid- en onderhuidaandoeningen:.

Frequentie: niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Contactallergie of irritatie door pramocaïne, een van de conserveermiddelen of andere bestanddelen van de basis kan voorkomen

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaar Nestosyl beneden 25 °C. Op deze wijze bewaard is Nestosyl houdbaar tot en met de op de verpakking aangegeven datum. De datum staat op de verpakking en de tube aangegeven achter de woorden “ niet te gebruiken na” en in de zoom van de tube onder de afkorting: “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn: pramocaïne en zinkoxide

De andere stoffen in dit middel zijn:

Benzalkoniumbromide (als conserveermiddel)
8-hydroxychinoline (als conserveermiddel)

Wolvet, witte vaseline, arachide-olie, soja-lecitine

Nestosyl is verpakt in een aluminium tube van 15 of 30 gram. De tube is verpakt in een kartonnen doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Remark Pharma

Industrieweg 24

7949 AK Rogat

Fabrikant: Qualiphar NV, Rijksweg 9, B-2880 Bornem België

In het register ingeschreven onder RVG 00591

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.