Novuxol, hydrofobe zalf

ATC-Code
D03BA52
Medikamio Hero Image

Smith

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Enzymen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Smith

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

NOVUXOL® hoort tot de groep van wondmiddelen. De werkzame stof collagenase is zogeheten collageensplitsend enzym dat het dode weefsel in een wond afbreekt waardoor genezing wordt bevorderd. De in NOVUXOL® aanwezige proteasen zorgen ervoor dat andere eiwitten uit de wond worden afgebroken waardoor er een betere reiniging van de wond plaatsvindt.

NOVUXOL® kan worden toegepast bij het reinigen van wonden zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door open benen en doorliggen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NOVUXOL® GEBRUIKT

2.1 Gebruik NOVUXOL® niet:

  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor collagenase of voor één van de andere bestanddelen van NOVUXOL®-zalf.

2.2 Wees extra voorzichtig met NOVUXOL®:

  • Als u een infectie in de wond krijgt, moet u contact opnemen met uw behandelend arts.
  • NOVUXOL® moet u niet toepassen op schone, herstellende wonden omdat dit de wondgenezing kan belemmeren.
  • U moet contact vermijden van NOVUXOL® met de omringende huid (omgeving van de wond beschermen) evenals contact met de ogen en slijmvliezen.
  • Als u suikerziekte heeft met zogenaamd droog gangreen (afsterving van weefsel), moeten uw wonden voorzichtig worden bevochtigd om te voorkomen dat het gangreen overgaat naar vochtig gangreen.

Als er binnen 14 dagen na aanvang met de behandeling van Novuxol geen vermindering in dood weefsel kan worden waargenomen, stop dan de behandeling en vervang deze door een andere methode van dood weefselverwijdering.

Dit geneesmiddel mag, voor zover bekend, volgens voorschrift gebruikt worden in de zwangerschap.

Novuxol mag gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Volg bij gebruik van X nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts. Om de wondbehandeling met NOVUXOL®-zalf goed te laten verlopen, moet het wondgebied voldoende vochtig zijn. De droge wond moet dan ook bevochtigd worden met een geschikte oplossing (bijvoorbeeld een fysiologische zoutoplossing). Droge en harde korsten moeten eerst weker gemaakt worden door het aanbrengen van vochtige kompressen. De behandeling van het lichtvochtig gemaakte wondgebied kan éénmaal daags plaats vinden door het aanbrengen van een dun laagje zalf (± 2 mm).

In het algemeen is het voldoende om het verband éénmaal per dag te verwisselen. Soms kan het nodig zijn om NOVUXOL®-zalf tweemaal per dag aan te brengen, bijvoorbeeld om een sterkere werking te krijgen.

3.2 Wat u moet doen als u meer van NOVUXOL® heeft gebruikt dan u zou mogen

Er bestaat geen gevaar voor overdosering.

Inslikken van dit geneesmiddel is niet aannemelijk, maar als het toch wordt ingeslikt dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

De werking van de zalf is niet beter als meer dan de normale hoeveelheid wordt gebruikt.

3.3 Wat u moet doen wanneer u bent vergeten NOVUXOL® te gebruiken

Wanneer u vergeten bent NOVUXOL® aan te brengen, dan kan dit alsnog in de loop van dezelfde dag gebeuren, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

3.4 Als u stopt met gebruik van NOVUXOL®

Als de wond herstellend is moet NOVUXOL® niet meer gebruikt worden (zie ook 2.2).

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan NOVUXOL® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. NOVUXOL®-zalf wordt over het algemeen goed verdragen.

Voor het beoordelen van bijwerkingen zijn de volgende verschijningsfrequenties vastgesteld: Zeer vaak: treft meer dan 1 op de 10 gebruikers

Vaak: treft 1 tot 10 van de 100 gebruikers Soms: treft 1 tot 10 van de 1000 gebruikers Zelden: treft 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

Zeer zelden: treft minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Huid- en onderhuidaandoeningen:

Vaak

Plaatselijke huidreacties zoals contact dermatitis en huidirritatie.

Soms

Erythema, pruritus, lichte plaatselijke pijn of brandend gevoel.

Bij alle bovenvermelde bijwerkingen geldt dat staken van de behandeling overwogen moet worden bij ernstige gevallen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NOVUXOL®

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Bewaar NOVUXOL®in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik NOVUXOL® niet als de expiratiedatum die op de verpakking vermeld wordt als "Niet te gebruiken na” verstreken is. De datum wordt aangeduid als achtereenvolgens de maand en het jaar. De uiterste houdbaarheidsdatum slaat op de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen mogen niet weggegooid worden als afvalwater of bij het huishoudelijke afval. Eventuele restanten kunt u naar de apotheek brengen ter vernietiging.

Anvullende Informatie

Wat bevat NOVUXOL ®

Het werkzame bestanddeel is collagenase N; 1 g NOVUXOL® bevat 0,52 – 3,75 mg collagenase N. Dit bestaat uit ten minste 1,2 eenheden clostridiopeptidase A en ten minste 0,24 eenheden andere proteasen.

De andere bestanddeelen zijn paraffineolie en witte vaseline.

Hoe ziet NOVUXOL ® eruit en de inhoud van de verpakking

NOVUXOL® is een kleurloze tot bruine zalf met daarin fijne bruine deeltjes. NOVUXOL® wordt geleverd in tubes met 30 of 100 gram hydrofobe zalf.

Verantwoordelijk voor dit product is:

TJ Smith & Nephew Limited, Hull, HU3 2BN, Verenigd Koninkrijk.

Voor informatie en correspondentie:

Smith & Nephew BV, Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp.

Telefoon: 020-6543999

RVG 15102 Novuxol, hydrofobe zalf

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.