Oculoheel

ATC-Code
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Biologische Heilmittel Heel
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Biologische Heilmittel Heel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oculoheel is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking met 15 fiolen van 0,45 g.

Patiënteninfo Oculoheel - 2012.doc 1 26-06-12

Wanneer mag u Oculoheel niet gebruiken:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Oculoheel niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Oculoheel:

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Oculoheel moet zijn.

Gebruik van Oculoheel in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Patiënten met zichtstoornissen mogen niet met de wagen rijden en geen machines besturen.

Gebruik van Oculoheel in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3 maal daags 2 druppels in het betreffende oog druppelen en door beweging van het oog en ooglid verspreiden.

Dosering voor kinderen onder de 12 jaar:

de aanbevolen dosering aanhouden na overleg met de arts of oogarts.

Gebruiksaanwijzing:

Maak 1 fiool los van de strip. Het bovenste deel losdraaien waardoor een kleine opening ontstaat. Houd het hoofd enigszins achterover. De fiool loodrecht naar onderen houden en door lichte druk de druppels uit de fiool in het bindvlieszakje druppelen. De inhoud van één fiool is toereikend voor één toepassing, dus voor het éénmalig druppelen in het linker‐en/of rechteroog, voor zover noodzakelijk. De éénmalige dosis pas vóór gebruik openen. Eventuele restanten in de fiool mogen niet verder gebruikt worden, aangezien Oculoheel geen bewaarmiddelen bevat.

Wanneer na 3 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Oculoheel heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Oculoheel heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Patiënteninfo Oculoheel - 2012.doc 2 26-06-12

Wat u moet doen wanneer u Oculoheel bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Oculoheel in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Oculoheel wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Oculoheel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Oculoheel niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Oculoheel - 2012.doc 3 26-06-12

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.