Advertentie

Auteur: Eureco-Pharma


Lange informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Oscillococcinum niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met OSCILLOCOCCINUM?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Oscillococcinum moet zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit homeopathisch geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Gebruik van Oscillococcinum in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker indien u momenteel medicijnen slikt of recentelijk enig ander medicijn heeft geslikt, ook indien niet voorgeschreven.

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Hoe gebruikt u dit middel?

Gedurende de winterse periode, de inhoud van 1 buisje eenmaal per week innemen.

Indien nodig tijdens deze periode, 2 tot 3 maal per dag de inhoud van 1 buisje innemen, bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds, gedurende 1 tot 3 dagen.

Schud de gehele inhoud van het buisje onder de tong en laat de korrels langzaam oplossen. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel van OSCILLOCOCCINUM heeft ingenomen

Wanneer u teveel Oscillococcinum heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent OSCILLOCOCCINUM in te nemen

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u bent vergeten Oscillococcinum in te nemen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met OSCILLOCOCCINUM wordt beëindigd

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u toch een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Oscillococcinum buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25 C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum.

Gebruik Oscillococcinum niet meer na de datum op de verpakking achter: “niet te gebruiken na:”.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in Oktober 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK