Oteel H

Medikamio Hero Image

Biologische Heilmittel Heel

Verdovend Psychotrope
Nee Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Biologische Heilmittel Heel

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oteel H is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

Verpakking met 10 fiolen van 0,45 g.

Patiënteninfo Oteel H - 2012.doc 1 26-06-12

Wanneer mag u Oteel H niet gebruiken:

Oteel H mag niet worden gebruikt bij loopoor, trommelvliesperforatie (of als het vermoeden hiervan bestaat).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Oteel H:

Oteel H mag bij beschadigd trommelvlies of het vermoeden daarvan alleen na overleg met de arts worden gebruikt.

Gebruik van Oteel H in combinatie met voedsel en drank:

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.

Zwangerschap/borstvoeding:

Voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en gebruik van machines:

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Gebruik van Oteel H in combinatie met andere geneesmiddelen:

Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Tenzij anders voorgeschreven:

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

tot 3 maal daags de inhoud van één fiool in de gehoorgang aanbrengen.

Dosering voor kinderen van 6 tot 12 jaar:

2 maal daags de inhoud van één fiool in de gehoorgang aanbrengen.

Dosering voor kinderen van 2 tot 6 jaar:

1 tot 2 maal daags de inhoud van één fiool in de gehoorgang aanbrengen.

Gebruiksaanwijzing:

Maak 1 fiool los van de strip. Het bovenste deel losdraaien waardoor een kleine opening onstaat. Houd het hoofd enigszins gekanteld en breng de fiool bij de gehoorgang. De vloeistof door lichte druk in het oor druppelen. De inhoud van één fiool is toereikend voor één toepassing, dus voor het éénmalig druppelen in het linker‐en/of rechteroor, voor zover noodzakelijk. De éénmalige dosis pas vóór gebruik openen. Eventuele restanten in de fiool mogen niet verder gebruikt worden, aangezien Oteel H geen bewaarmiddelen bevat. Breng de fiool voor gebruik op lichaamstemperatuur door hem een minuut in de palm van de hand te houden. Dit voelt prettiger aan bij het druppelen in het oor.

Patiënteninfo Oteel H - 2012.doc 2 26-06-12

Wanneer koorts optreedt, of wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Oteel H heeft ingenomen:

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Oteel H heeft gebruikt, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u Oteel H bent vergeten in te nemen:

Neem nooit een dubbele dosis van Oteel H in om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Oteel H wordt gestopt:

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van Oteel H geen bijwerkingen bekend.

Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Oteel H niet na de datum op de verpakking na “EXP”.

Anvullende Informatie

Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen; http://www.cbg‐meb.nl.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in

Patiënteninfo Oteel H - 2012.doc 3 26-06-12

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.