Phönix Hydrargyrum

Phönix Hydrargyrum

Phönix-Laboratorium

Verdovend Psychotrope
Nee Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Phönix-Laboratorium

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

PHÖNIX Hydrargyrum druppels is een homeopathisch geneesmiddel zonder

specifieke therapeutische indicatie. De toepassing berust uitsluitend op de homeopathie.

De druppels zijn verpakt in een bruinglazen flesje met een inhoud van 50 of 100 ml.

Wanneer mag u PHÖNIX Hydrargyrum druppels niet gebruiken?

Als u overgevoelig (allergisch) bent voor de bestanddelen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PHÖNIX Hydrargyrum drupples?

Dit geneesmiddel bevat 28 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. Max 144 mg per dosis van 20 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,7 ml bier, 1,5 mil wijn per dosis.

Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Gebruik van PHÖNIX Hydrargyrum druppels in combinatie met andere geneesmiddelen.

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Dit geneesmiddel bevat 28 vol % ethanol (alcohol), d.w.z. max. 144 mg per dosis, van 20 druppels, hetgeen overeenkomt met 3,7 ml bier, 1,5 ml wijn per dosis. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Effecten op rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken

Voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Tenzij anders voorgeschreven: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

3-4 x daags 20 druppels in wat water innemen. Kinderen vanaf 10 tot 12 jaar:

3-4 x daags 10 druppels in wat water innemen.

Bij voorkeur een plastic lepeltje gebruiken.

Wanner na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren doet u er goed aan een arts te raadplegen.

Wat te doen als u te veel PHÖNIX Hydrargyrum druppels ingenomen heeft

Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u te veel van PHÖNIX Hydrargyrum druppels heeft ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u PHÖNIX Hydrargyrum druppels vergeten bent in te nemen.

Wanneer u de druppels vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra druppels, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn van dit homeopathische geneesmiddel geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

.

Hoe bewaart u dit middel?

PHÖNIX Hydrargyrum druppels buiten het bereik en zicht van kinderen houden. PHÖNIX Hydrargyrum druppels in de originele verpakking bewaren beneden de 25° C.

PHÖNIX Hydrargyrum druppels na de op de verpakking vermelde vervaldatum niet meer gebruiken.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.