Prismasol 4 mmol/l Kalium, oplossing voor hemodialyse/hemofiltratie

ATC-Code
B05ZB
Prismasol 4 mmol/l Kalium, oplossing voor hemodialyse/hemofiltratie

Gambro

Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Hemodialytica en hemofiltraten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Gambro

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Prismasol bevat de werkzame bestanddelen calciumchloridedihydraat, magnesiumchloride- hexahydraat, glucosemonohydraat, melkzuuroplossing 90% w/w, natriumchloride, kaliumchloride en natriumwaterstofcarbonaat.

Prismasol wordt gebruikt voor de behandeling van nierinsufficiëntie als oplossing voor hemofiltratie of hemodiafiltratie (als vervanging voor vloeistofverlies van het bloed dat door een filter stroomt) en continue hemodialyse en hemodiafiltratie (het bloed stroomt aan één zijde van een dialysemembraan, terwijl een hemodialyseoplossing aan de andere zijde van het membraan stroomt).

De Prismasol oplossing kan ook worden gebruikt bij vergiftiging met een geneesmiddel met dialyseerbare of filtreerbare substanties.

Prismasol 4 mmol/l Kalium is voornamelijk geïndiceerd voor patiënten met een normale kaliëmie (een normale concentratie kalium in het bloed).

Prismasol bevat de werkzame bestanddelen calciumchloridedihydraat, magnesiumchloride- hexahydraat, glucosemonohydraat, melkzuuroplossing 90% w/w, natriumchloride, kaliumchloride en natriumwaterstofcarbonaat.

Prismasol wordt gebruikt voor de behandeling van nierinsufficiëntie als oplossing voor hemofiltratie of hemodiafiltratie (als vervanging voor vloeistofverlies van het bloed dat door een filter stroomt) en continue hemodialyse en hemodiafiltratie (het bloed stroomt aan één zijde van een dialysemembraan, terwijl een hemodialyseoplossing aan de andere zijde van het membraan stroomt).

De Prismasol oplossing kan ook worden gebruikt bij vergiftiging met een geneesmiddel met dialyseerbare of filtreerbare substanties.

Prismasol 4 mmol/l Kalium is voornamelijk geïndiceerd voor patiënten met een normale kaliëmie (een normale concentratie kalium in het bloed).

Prismasol bevat de werkzame bestanddelen calciumchloridedihydraat, magnesiumchloride- hexahydraat, glucosemonohydraat, melkzuuroplossing 90% w/w, natriumchloride, kaliumchloride en natriumwaterstofcarbonaat.

Prismasol wordt gebruikt voor de behandeling van nierinsufficiëntie als oplossing voor hemofiltratie of hemodiafiltratie (als vervanging voor vloeistofverlies van het bloed dat door een filter stroomt) en continue hemodialyse en hemodiafiltratie (het bloed stroomt aan één zijde van een dialysemembraan, terwijl een hemodialyseoplossing aan de andere zijde van het membraan stroomt).

De Prismasol oplossing kan ook worden gebruikt bij vergiftiging met een geneesmiddel met dialyseerbare of filtreerbare substanties.

Prismasol 4 mmol/l Kalium is voornamelijk geïndiceerd voor patiënten met een normale kaliëmie (een normale concentratie kalium in het bloed).

Prismasol bevat de werkzame bestanddelen calciumchloridedihydraat, magnesiumchloride- hexahydraat, glucosemonohydraat, melkzuuroplossing 90% w/w, natriumchloride, kaliumchloride en natriumwaterstofcarbonaat.

Prismasol wordt gebruikt voor de behandeling van nierinsufficiëntie als oplossing voor hemofiltratie of hemodiafiltratie (als vervanging voor vloeistofverlies van het bloed dat door een filter stroomt) en continue hemodialyse en hemodiafiltratie (het bloed stroomt aan één zijde van een dialysemembraan, terwijl een hemodialyseoplossing aan de andere zijde van het membraan stroomt).

De Prismasol oplossing kan ook worden gebruikt bij vergiftiging met een geneesmiddel met dialyseerbare of filtreerbare substanties.

Prismasol 4 mmol/l Kalium is voornamelijk geïndiceerd voor patiënten met een normale kaliëmie (een normale concentratie kalium in het bloed).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Prismasol 4 mmol/l Kalium niet bij:
 • Hyperkaliëmie (een hoge concentratie kalium in het bloed)
 • Metabolisch alkalose (een proces waarbij voornamelijk het bicarbonaatgehalte in het serum wordt verhoogd)
Gebruik geen hemofiltratie/dialyse bij:
 • Nierinsufficiëntie met uitgesproken hyperkatabolisme (abnormaal verhoogd catabolisme), als de uremische symptomen (symptomen veroorzaakt door een hoge concentratie ureum in het bloed) niet kunnen worden gecorrigeerd met hemofiltratie.
 • Onvoldoende arteriële druk in de vasculaire toegang.
 • Systemische anticoagulatie (verminderde bloedstolling) als er een hoog risico bestaat op hemorragie (bloeding).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Prismasol gebruikt.

De oplossing mag alleen worden toegediend door, of onder toezicht van, een bevoegd arts voor het

behandelen van nierinsufficiëntie door middel van hemofiltratie, hemodiafiltratie en continue hemodialyse.

Vóór en tijdens de behandeling zal uw bloed worden gecontroleerd, bv. uw zuur-base-evenwicht en de concentraties elektrolyten (zouten in het bloed).

Uw bloedglucoseconcentratie moet nauwkeurig worden gecontroleerd, vooral als u diabeticus bent.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Prismasol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De concentratie van sommige andere geneesmiddelen in het bloed kan tijdens de behandeling worden verminderd. Uw arts zal beslissen of uw medicatie moet worden gewijzigd.

Breng uw arts vooral op de hoogte bij:

 • Een geneesmiddel met digitalis (voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen), omdat het risico op hartaritmie (een onregelmatige of versnelde hartslag) door digitalis wordt verhoogd bij hypokaliëmie (lage concentratie kalium in het bloed).
 • Vitamine D en geneesmiddellen die calcium bevatten, omdat deze het risico op hypercalciëmie (hoge concentratie calcium in het bloed) kunnen verhogen.
 • Een toevoeging van natriumwaterstofbicarbonaat via andere geneesmiddelen, aangezien dit het risico op metabole alkalose (te veel bicarbonaat in het bloed) kan verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zoals bij alle geneesmiddelen zal uw arts beslissen of u tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode Prismasol mag krijgen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Prismasol geen nadelige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik Prismasol 4 mmol/l Kalium niet bij:
 • Hyperkaliëmie (een hoge concentratie kalium in het bloed)
 • Metabolisch alkalose (een proces waarbij voornamelijk het bicarbonaatgehalte in het serum wordt verhoogd)
Gebruik geen hemofiltratie/dialyse bij:
 • Nierinsufficiëntie met uitgesproken hyperkatabolisme (abnormaal verhoogd catabolisme), als de uremische symptomen (symptomen veroorzaakt door een hoge concentratie ureum in het bloed) niet kunnen worden gecorrigeerd met hemofiltratie.
 • Onvoldoende arteriële druk in de vasculaire toegang.
 • Systemische anticoagulatie (verminderde bloedstolling) als er een hoog risico bestaat op hemorragie (bloeding).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Prismasol gebruikt.

De oplossing mag alleen worden toegediend door, of onder toezicht van, een bevoegd arts voor het behandelen van nierinsufficiëntie door middel van hemofiltratie, hemodiafiltratie en continue hemodialyse.

Vóór en tijdens de behandeling zal uw bloed worden gecontroleerd, bv. uw zuur-base-evenwicht en de concentraties elektrolyten (zouten in het bloed).

Uw bloedglucoseconcentratie moet nauwkeurig worden gecontroleerd, vooral als u diabeticus bent.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Prismasol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De concentratie van sommige andere geneesmiddelen in het bloed kan tijdens de behandeling worden verminderd. Uw arts zal beslissen of uw medicatie moet worden gewijzigd.

Breng uw arts vooral op de hoogte bij:

 • Een geneesmiddel met digitalis (voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen), omdat het risico op hartaritmie (een onregelmatige of versnelde hartslag) door digitalis wordt verhoogd bij hypokaliëmie (lage concentratie kalium in het bloed).
 • Vitamine D en geneesmiddellen die calcium bevatten, omdat deze het risico op hypercalciëmie (hoge concentratie calcium in het bloed) kunnen verhogen.
 • Een toevoeging van natriumwaterstofbicarbonaat via andere geneesmiddelen, aangezien dit het risico op metabole alkalose (te veel bicarbonaat in het bloed) kan verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zoals bij alle geneesmiddelen zal uw arts beslissen of u tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode Prismasol mag krijgen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Prismasol geen nadelige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

.

Gebruik Prismasol 4 mmol/l Kalium niet bij:
 • Hyperkaliëmie (een hoge concentratie kalium in het bloed)
 • Metabolisch alkalose (een proces waarbij voornamelijk het bicarbonaatgehalte in het serum wordt verhoogd)
Gebruik geen hemofiltratie/dialyse bij:
 • Nierinsufficiëntie met uitgesproken hyperkatabolisme (abnormaal verhoogd catabolisme), als de uremische symptomen (symptomen veroorzaakt door een hoge concentratie ureum in het bloed) niet kunnen worden gecorrigeerd met hemofiltratie.
 • Onvoldoende arteriële druk in de vasculaire toegang.
 • Systemische anticoagulatie (verminderde bloedstolling) als er een hoog risico bestaat op hemorragie (bloeding).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Prismasol gebruikt.

De oplossing mag alleen worden toegediend door, of onder toezicht van, een bevoegd arts voor het behandelen van nierinsufficiëntie door middel van hemofiltratie, hemodiafiltratie en continue hemodialyse.

Vóór en tijdens de behandeling zal van uw bloed worden gecontroleerd, bv. uw zuur-base-evenwicht en de concentraties elektrolyten (zouten in het bloed).

Uw bloedglucoseconcentratie moet nauwkeurig worden gecontroleerd, vooral als u diabeticus bent.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Prismasol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De concentratie van sommige andere geneesmiddelen in het bloed kan tijdens de behandeling worden verminderd. Uw arts zal beslissen of uw medicatie moet worden gewijzigd.

Breng uw arts vooral op de hoogte bij:

 • Een geneesmiddel met digitalis (voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen), omdat het risico op hartaritmie (een onregelmatige of versnelde hartslag) door digitalis wordt verhoogd bij hypokaliëmie (lage concentratie kalium in het bloed).
 • Vitamine D en geneesmiddellen die calcium bevatten, omdat deze het risico op hypercalciëmie (hoge concentratie calcium in het bloed) kunnen verhogen.
 • Een toevoeging van natriumwaterstofbicarbonaat via andere geneesmiddelen, aangezien dit het risico op metabole alkalose (te veel bicarbonaat in het bloed) kan verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zoals bij alle geneesmiddelen zal uw arts beslissen of u tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode Prismasol mag krijgen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Prismasol geen nadelige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Gebruik Prismasol 4 mmol/l Kalium niet bij:
 • Hyperkaliëmie (een hoge concentratie kalium in het bloed)
 • Metabolisch alkalose (een proces waarbij voornamelijk het bicarbonaatgehalte in het serum wordt verhoogd)
Gebruik geen hemofiltratie/dialyse bij:
 • Nierinsufficiëntie met uitgesproken hyperkatabolisme (abnormaal verhoogd catabolisme), als de uremische symptomen (symptomen veroorzaakt door een hoge concentratie ureum in het bloed) niet kunnen worden gecorrigeerd met hemofiltratie.
 • Onvoldoende arteriële druk in de vasculaire toegang.
 • Systemische anticoagulatie (verminderde bloedstolling) als er een hoog risico bestaat op hemorragie (bloeding).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Prismasol gebruikt.

De oplossing mag alleen worden toegediend door, of onder toezicht van, een bevoegd arts voor het behandelen van nierinsufficiëntie door middel van hemofiltratie, hemodiafiltratie en continue hemodialyse.

Vóór en tijdens de behandeling zal uw bloed worden gecontroleerd, bv. uw zuur-base-evenwicht en de concentraties elektrolyten (zouten in het bloed).

Uw bloedglucoseconcentratie moet nauwkeurig worden gecontroleerd, vooral als u diabeticus bent.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Prismasol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De concentratie van sommige andere geneesmiddelen in het bloed kan tijdens de behandeling worden verminderd. Uw arts zal beslissen of uw medicatie moet worden gewijzigd.

Breng uw arts vooral op de hoogte bij:

 • Een geneesmiddel met digitalis (voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen), omdat het risico op hartaritmie (een onregelmatige of versnelde hartslag) door digitalis wordt verhoogd bij hypokaliëmie (lage concentratie kalium in het bloed).
 • Vitamine D en geneesmiddellen die calcium bevatten, omdat deze het risico op hypercalciëmie (hoge concentratie calcium in het bloed) kunnen verhogen.
 • Een toevoeging van natriumwaterstofbicarbonaat via andere geneesmiddelen, aangezien dit het risico op metabole alkalose (te veel bicarbonaat in het bloed) kan verhogen.
Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zoals bij alle geneesmiddelen zal uw arts beslissen of u tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode Prismasol mag krijgen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Prismasol geen nadelige invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De hoeveelheid Prismasol die wordt gebruikt is afhankelijk van uw klinische aandoening en de beoogde vloeistofbalans. Het dosisvolume moet daarom worden bepaald door de verantwoordelijke arts.

Toedieningswijze: Intraveneus gebruik en voor hemodialyse.

Raadpleeg voor gebruiksinstructies de rubriek “De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Uw vloeistof-, elektrolyten- en zuur-base-evenwicht zullen nauwkeurig worden gecontroleerd.

Overdosering leidt tot een overmatige hoeveelheid vloeistof als u lijdt aan nierinsufficiëntie.

Een overdosering kan ernstige gevolgen hebben, zoals congestief hartfalen en een stoornis in het elektrolyten- of zuur-base-evenwicht.

Een voortgezette toepassing van hemofiltratie zal de overmatige vloeistof en elektrolyten verwijderen. In geval van hyperhydratie moet de ultrafiltratie worden verhoogd en de toedieningssnelheid van de oplossing voor hemofiltratie worden verlaagd. In geval van ernstige dehydratie is het noodzakelijk om de ultrafiltratie te stoppen en om de toediening van de oplossing voor hemofiltratie verhoudingsgewijs te verhogen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De hoeveelheid Prismasol die wordt gebruikt is afhankelijk van uw klinische aandoening en de beoogde vloeistofbalans. Het dosisvolume moet daarom worden bepaald door de verantwoordelijke arts.

Toedieningswijze: Intraveneus gebruik en voor hemodialyse.

Raadpleeg voor gebruiksinstructies de rubriek “De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Uw vloeistof-, elektrolyten- en zuur-base-evenwicht zullen nauwkeurig worden gecontroleerd.

Overdosering leidt tot een overmatige hoeveelheid vloeistof als u lijdt aan nierinsufficiëntie.

Een overdosering kan ernstige gevolgen hebben, zoals congestief hartfalen en een stoornis in het elektrolyten- of zuur-base-evenwicht.

Een voortgezette toepassing van hemofiltratie zal de overmatige vloeistof en elektrolyten verwijderen. In geval van hyperhydratie moet de ultrafiltratie worden verhoogd en de toedieningssnelheid van de oplossing voor hemofiltratie worden verlaagd. In geval van ernstige dehydratie is het noodzakelijk om

de ultrafiltratie te stoppen en om de toediening van de oplossing voor hemofiltratie verhoudingsgewijs te verhogen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De hoeveelheid Prismasol die wordt gebruikt is afhankelijk van uw klinische aandoening en de beoogde vloeistofbalans. Het dosisvolume moet daarom worden bepaald door de verantwoordelijke arts,

Toedieningswijze: Intraveneus gebruik en voor hemodialyse.

Raadpleeg voor gebruiksinstructies de rubriek “De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Uw vloeistof-, elektrolyten- en zuur-base-evenwicht zullen nauwkeurig worden gecontroleerd.

Overdosering leidt tot een overmatige hoeveelheid vloeistof als u lijdt aan nierinsufficiëntie.

Een overdosering kan ernstige gevolgen hebben, zoals congestief hartfalen en een stoornis in het elektrolyten- of zuur-base-evenwicht.

Een voortgezette toepassing van hemofiltratie zal de overmatige vloeistof en elektrolyten verwijderen. In geval van hyperhydratie moet de ultrafiltratie worden verhoogd en de toedieningssnelheid van de oplossing voor hemofiltratie worden verlaagd. In geval van ernstige dehydratie is het noodzakelijk om de ultrafiltratie te stoppen en om de toediening van de oplossing voor hemofiltratie verhoudingsgewijs te verhogen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De hoeveelheid Prismasol die wordt gebruikt is afhankelijk van uw klinische aandoening en de beoogde vloeistofbalans. Het dosisvolume moet daarom worden bepaald door de verantwoordelijke arts,

Toedieningswijze: Intraveneus gebruik en voor hemodialyse.

Raadpleeg voor gebruiksinstructies de rubriek “De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg”.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Uw vloeistof-, elektrolyten- en zuur-base-evenwicht zullen nauwkeurig worden gecontroleerd.

Overdosering leidt tot een overmatige hoeveelheid vloeistof als u lijdt aan nierinsufficiëntie.

Een overdosering kan ernstige gevolgen hebben, zoals congestief hartfalen en een stoornis in het elektrolyten- of zuur-base-evenwicht.

Een voortgezette toepassing van hemofiltratie zal de overmatige vloeistof en elektrolyten verwijderen. In geval van hyperhydratie moet de ultrafiltratie worden verhoogd en de toedieningssnelheid van de

oplossing voor hemofiltratie worden verlaagd. In geval van ernstige dehydratie is het noodzakelijk om de ultrafiltratie te stoppen en om de toediening van de oplossing voor hemofiltratie verhoudingsgewijs te verhogen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen met betrekking tot de oplossing zijn mogelijk: Hyper- of hypohydratie (abnormaal hoge of lage hoeveelheid water in het lichaam), elektrolytstoornissen (zoutgehalte in het bloed) , hypofosfatemie (abnormaal lage concentratie aan fosfaat in het bloed), hyperglycemie (abnormaal hoge concentratie aan glucose in het bloed) en metabolisch alkalose (een proces waardoor voornamelijk de bicarbonaatconcentratie in het plasma wordt verhoogd).

Sommige bijwerkingen met betrekking tot de dialysebehandeling, zoals misselijkheid, braken, spierkrampen en hypotensie (lage bloeddruk) kunnen mogelijk voorkomen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen met betrekking tot de oplossing zijn mogelijk: Hyper- of hypohydratie (abnormaal hoge of lage hoeveelheid water in het lichaam), elektrolytstoornissen (zoutgehalte in het bloed) , hypofosfatemie (abnormaal lage concentratie aan fosfaat in het bloed), hyperglycemie (abnormaal hoge concentratie aan glucose in het bloed) en metabolisch alkalose (een proces waardoor voornamelijk de bicarbonaatconcentratie in het plasma wordt verhoogd).

Sommige bijwerkingen met betrekking tot de dialysebehandeling, zoals misselijkheid, braken, spierkrampen en hypotensie (lage bloeddruk) kunnen mogelijk voorkomen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen met betrekking tot de oplossing zijn mogelijk: Hyper- of hypohydratie (abnormaal hoge of lage hoeveelheid water in het lichaam), elektrolytstoornissen (zoutgehalte in het bloed) , hypofosfatemie (abnormaal lage concentratie aan fosfaat in het bloed), hyperglycemie (abnormaal hoge concentratie aan glucose in het bloed) en metabolisch alkalose (een proces waardoor voornamelijk de bicarbonaatconcentratie in het plasma wordt verhoogd).

Sommige bijwerkingen met betrekking tot de dialysebehandeling, zoals misselijkheid, braken, spierkrampen en hypotensie (lage bloeddruk) kunnen mogelijk voorkomen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen met betrekking tot de oplossing zijn mogelijk: Hyper- of hypohydratie (abnormaal hoge of lage hoeveelheid water in het lichaam), elektrolytstoornissen (zoutgehalte in het bloed) , hypofosfatemie (abnormaal lage concentratie aan fosfaat in het bloed), hyperglycemie (abnormaal hoge concentratie aan glucose in het bloed) en metabolisch alkalose (een proces waardoor voornamelijk de bicarbonaatconcentratie in het plasma wordt verhoogd).

Sommige bijwerkingen met betrekking tot de dialysebehandeling, zoals misselijkheid, braken, spierkrampen en hypotensie (lage bloeddruk) kunnen mogelijk voorkomen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren boven +4°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de verpakking na uiterste gebruiksdatum. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren boven +4°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de verpakking na uiterste gebruiksdatum. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren boven +4°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de verpakking na uiterste gebruiksdatum. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren boven +4°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de verpakking na uiterste gebruiksdatum. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Vóór oplossing:
1000 ml elektrolytoplossing (uit het kleine compartiment (A)) bevat
Calciumchloridedihydraat 5,145 g
Magnesiumchloridehexahydraat 2,033 g
Watervrije glucose 22,000 g
(S)-Melkzuur 5,400 g
1000 ml bufferoplossing (uit het grote compartiment (B)) bevat
Natriumchloride 6,450 g
Natriumwaterstofcarbonaat 3,090 g
Kaliumchloride 0,314 g
Na oplossing:

De oplossingen in de compartimenten A (250 ml) en B (4750 ml) worden gemengd om een oplossing te verkrijgen (5000 ml) met de volgende samenstelling:

Glucose 6,10
Theoretische osmolariteit: 301 mOsm/l

De andere bestanddelen zijn: kooldioxide, water voor injectie

pH van de gereconstitueerde oplossing: 7,0 – 8,5

Hoe ziet Prismasol er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Prismasol wordt verkocht in een zak met twee compartimenten, met in het kleinste compartiment A de elektrolytoplossing, en in het grootste compartiment B de bufferoplossing. Het uiteindelijke opgeloste product wordt verkregen door de sealnaad te verbreken en beide oplossingen te mengen. De gereconstitueerde oplossing is helder en licht geel. Elke zak (A + B) bevat 5000 ml oplossing voor hemofiltratie en hemodialyse. De zak is gewikkeld in een dunne, doorschijnende film.

Elke doos bevat twee zakken en een bijsluiter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Gambro Lundia AB, Magistratsvägen 16, SE-220 10 Lund, ZWEDEN

Fabrikant:

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, 23035 SONDALO (SO), ITALIË

In het register ingeschreven onder

RVG 28877

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: Voorzorgen:

Volg nauwkeurig de instructies voor gebruik/hantering

De elektrolytoplossing moet vóór gebruik worden gemengd met een bufferoplossing om de gereconstitueerde oplossing te verkrijgen die geschikt is voor hemofiltratie, hemodiafiltratie of continue hemodialyse.

Verwarming van de oplossing tot lichaamstemperatuur (+37°C) moet zorgvuldig worden gecontroleerd om na te gaan of de oplossing helder is en geen deeltjes bevat.

Nauwkeurige controle op kaliëmie (verhoogd kalium in het bloed) moet nauwkeurig worden uitgevoerd om de juiste keuze van de meest geschikte kaliumconcentratie mogelijk te maken.

De anorganische fosfaatconcentratie moet regelmatig worden gemeten. Anorganisch fosfaat moet worden vervangen bij een laag fosfaatgehalte in het bloed.

In geval van vloeistofonevenwicht moet de klinische situatie nauwkeurig worden opgevolgd en moet het vloeistofevenwicht worden hersteld.

Gebruik van een besmette hemofiltratie- en hemodialyseoplossing kan leiden tot sepsis en shock.

Wijze van toediening:

Intraveneus gebruik en voor hemodialyse. Prismasol wordt, indien gebruikt als vervangingsoplossing, toegediend in de bloedsomloop voor (pre-dilutie) of na (post-dilutie) de hemofilter.

Dosering:

De hoeveelheid Prismasol die wordt gebruikt is afhankelijk van de klinische aandoening van de patiënt en de beoogde vloeistofbalans. Het dosisvolume moet daarom worden bepaald door de verantwoordelijke arts.

De stroomsnelheden voor de vervangingsoplossing bij hemofiltratie en hemodiafiltratie zijn: Volwassenen en adolescenten: 500 - 3000 ml/uur

Kinderen: 15 - 35 ml/kg/uur

De stroomsnelheden voor de dialyseoplossing (dialysaat) bij continue hemodialyse en continue hemodiafiltratie zijn:

Volwassenen en adolescenten: 500 - 2500 ml/uur Kinderen: 15 - 30 ml/kg/uur

Veelal gebruikte stroomsnelheden bij volwassenen zijn ongeveer 2000 ml/uur, dat overeenkomt met een dagelijkse hoeveelheid van 55 l.

Instructies voor hantering:

De oplossing bevindt zich in een zak met twee compartimenten.

Tijdens de volledige toediening aan de patiënt moet een aseptische techniek worden gebruikt. Alleen gebruiken als de oplossing helder is en de omwikkeling niet is beschadigd. Alle verzegelingen

moeten intact zijn. Als er een lek wordt vastgesteld, werp de oplossing dan onmiddellijk weg omdat de steriliteit van het product niet langer kan worden verzekerd.

Het grote compartiment B bevat een injectie-ingang voor de mogelijke toevoeging van andere noodzakelijke geneesmiddelen na reconstitutie van de oplossing. Het is de verantwoordelijkheid van de arts om de compatibiliteit van een toegevoegd geneesmiddel met de Prismasol oplossing na te gaan door de eventuele kleurverandering te controleren en/of eventuele precipitatie, onoplosbare verbindingen of kristallen. De gebruikshandleiding voor het toe te voegen geneesmiddelen moet worden geraadpleegd.

Controleer, alvorens een geneesmiddel toe te voegen, of het product oplosbaar en stabiel is in water bij een pH van Prismasol (de pH van de gereconstitueerde oplossing is 7,0 tot 8,5). Geneesmiddelen mogen uitsluitend op de volgende manier aan de oplossing worden toegevoegd onder de verantwoordelijkheid van een arts: Verwijder eventueel aanwezige vloeistof uit de injectie- ingang, houd de zak met de bovenzijde naar beneden, breng het geneesmiddel in door de injectie- ingang en meng grondig. De oplossing moet onmiddellijk worden toegediend.

 1. Verwijder de omwikkeling om de zak onmiddellijk voor gebruik en meng de oplossing in de twee verschillende compartimenten. Houd het kleine compartiment met beide handen vast en knijp tot er een opening ontstaat in de sealnaad tussen de twee compartimenten. (Zie onderstaande

figuur I)

II Druk met beide handen op het grote compartiment tot de sealnaad tussen de twee compartimenten volledig is geopend. (Zie onderstaande figuur II)

III Schud voorzichtig met de zak om de oplossing volledig te mengen. De oplossing is nu klaar voor gebruik, en kan op de installatie worden gehangen. (Zie onderstaande figuur III)

IV De lijn met het dialysaat of de vervangingsvloeistof kan worden aangekoppeld aan een van de twee toegangspoorten.

IV.a Als de luer-ingang wordt gebruikt, verwijder dan het kapje en sluit de mannelijke luer-aansluiting op de lijn met het dialysaat of de vervangingsvloeistof aan op de vrouwelijke luer-aansluiting op de zak; druk vast. Breek, met duim en vingers, de blauwe afbreekbare punt af aan de basis, en beweeg heen en weer. Gebruik geen instrument of ander hulpmiddel. Controleer of de pen volledig is verwijderd en of de vloeistof vrij kan stromen. De pen blijft in de luer-poort tijdens de behandeling. (Zie onderstaande figuur IV.a)

IV.b Als de injectiepoort wordt gebruikt, verwijder dan eerst het beschermkapje. Breng vervolgens de scherpe punt door het rubber septum. Controleer of de vloeistof vrij kan stromen. (Zie onderstaande figuur IV.b)

Gebruik alleen met de geschikte extrarenale vervangingsapparatuur.

Bewaarcondities:

De chemische en fysische stabiliteit voor gebruik van de gereconstitueerde oplossing werd aangetoond gedurende 24 uur bij +22 °C. Vanuit chemisch oogpunt dient de gereconstitueerde oplossing onmiddellijk te worden gebruikt. Indien de oplossing niet onmiddellijk kan worden gebruikt, zijn de bewaartijden en -condities de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen de 24 uur niet overschrijden, inclusief de duur van de behandeling.

De gereconstitueerde oplossing mag slechts eenmalig worden gebruikt. Werp alle ongebruikte oplossing onmiddellijk na gebruik weg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER:
Prismasol ® 4 mmol/l Kalium, oplossing voor hemodialyse/hemofiltratie
Calciumchloridedihydraat / Magnesiumchloridehexahydraat / glucosemonohydraat / melkzuuroplossing 90% w/w / Natriumchloride / Kaliumchloride/ Natriumwaterstofcarbonaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact opmet uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
 1. Wat is Prismasol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Vóór oplossing:
1000 ml elektrolytoplossing (uit het kleine compartiment (A)) bevat
Calciumchloridedihydraat 5,145 g
Magnesiumchloridehexahydraat 2,033 g
Watervrije glucose 22,000 g
(S)-Melkzuur 5,400 g
1000 ml bufferoplossing (uit het grote compartiment (B)) bevat
Natriumchloride 6,450 g
Natriumwaterstofcarbonaat 3,090 g
Kaliumchloride 0,314 g
Na oplossing:

De oplossingen in de compartimenten A (250 ml) en B (4750 ml) worden gemengd om een oplossing te verkrijgen (5000 ml) met de volgende samenstelling:

Kalium K+ 4,00 4,00
Glucose   6,10  
Theoretische osmolariteit:   301 mOsm/l  

De andere bestanddelen zijn: kooldioxide, water voor injectie

pH van de gereconstitueerde oplossing: 7,0 – 8,5

Hoe ziet Prismasol er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Prismasol wordt verkocht in een zak met twee compartimenten, met in het kleinste compartiment A de elektrolytoplossing, en in het grootste compartiment B de bufferoplossing. Het uiteindelijke opgeloste product wordt verkregen door de sealnaad te verbreken en beide oplossingen te mengen. De gereconstitueerde oplossing is helder en licht geel. Elke zak (A + B) bevat 5000 ml oplossing voor hemofiltratie en hemodialyse. De zak is gewikkeld in een dunne, doorschijnende film.

Elke doos bevat twee zakken en een bijsluiter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Gambro Lundia AB, Magistratsvägen 16, SE-220 10 Lund, ZWEDEN

Fabrikant:

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, 23035 SONDALO (SO), ITALIË

In het register ingeschreven onder

RVG 28877

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: Voorzorgen:

Volg nauwkeurig de instructies voor gebruik/hantering

De elektrolytoplossing moet vóór gebruik worden gemengd met een bufferoplossing om de gereconstitueerde oplossing te verkrijgen die geschikt is voor hemofiltratie, hemodiafiltratie of continue hemodialyse.

Verwarming van de oplossing tot lichaamstemperatuur (+37°C) moet zorgvuldig worden gecontroleerd om na te gaan of de oplossing helder is en geen deeltjes bevat.

Nauwkeurige controle op kaliëmie (verhoogd kalium in het bloed) moet nauwkeurig worden uitgevoerd om de juiste keuze van de meest geschikte kaliumconcentratie mogelijk te maken.

De anorganische fosfaatconcentratie moet regelmatig worden gemeten. Anorganisch fosfaat moet worden vervangen bij een laag fosfaatgehalte in het bloed.

In geval van vloeistofonevenwicht moet de klinische situatie nauwkeurig worden opgevolgd en moet het vloeistofevenwicht worden hersteld.

Gebruik van een besmette hemofiltratie- en hemodialyseoplossing kan leiden tot sepsis en shock.

Wijze van toediening:

Intraveneus gebruik en voor hemodialyse. Prismasol wordt, indien gebruikt als vervangingsoplossing, toegediend in de bloedsomloop voor (pre-dilutie) of na (post-dilutie) de hemofilter.

Dosering:

De hoeveelheid Prismasol die wordt gebruikt is afhankelijk van de klinische aandoening van de patiënt en de beoogde vloeistofbalans. Het dosisvolume moet daarom worden bepaald door de verantwoordelijke arts.

De stroomsnelheden voor de vervangingsoplossing bij hemofiltratie en hemodiafiltratie zijn: Volwassenen en adolescenten: 500 - 3000 ml/uur

Kinderen: 15 - 35 ml/kg/uur

De stroomsnelheden voor de dialyseoplossing (dialysaat) bij continue hemodialyse en continue hemodiafiltratie zijn:

Volwassenen en adolescenten: 500 - 2500 ml/uur Kinderen: 15 - 30 ml/kg/uur

Veelal gebruikte stroomsnelheden bij volwassenen zijn ongeveer 2000 ml/uur, dat overeenkomt met een dagelijkse hoeveelheid van 55 l.

Instructies voor hantering:

De oplossing bevindt zich in een zak met twee compartimenten.

Tijdens de volledige toediening aan de patiënt moet een aseptische techniek worden gebruikt. Alleen gebruiken als de oplossing helder is en de omwikkeling niet is beschadigd. Alle verzegelingen

moeten intact zijn. Als er een lek wordt vastgesteld, werp de oplossing dan onmiddellijk weg omdat de steriliteit van het product niet langer kan worden verzekerd.

Het grote compartiment B bevat een injectie-ingang voor de mogelijke toevoeging van andere noodzakelijke geneesmiddelen na reconstitutie van de oplossing. Het is de verantwoordelijkheid van de arts om de compatibiliteit van een toegevoegd geneesmiddel met de Prismasol oplossing na te gaan door de eventuele kleurverandering te controleren en/of eventuele precipitatie, onoplosbare verbindingen of kristallen. De gebruikshandleiding voor het toe te voegen geneesmiddelen moet worden geraadpleegd.

Controleer, alvorens een geneesmiddel toe te voegen, of het product oplosbaar en stabiel is in water bij een pH van Prismasol (de pH van de gereconstitueerde oplossing is 7,0 tot 8,5). Geneesmiddelen mogen uitsluitend op de volgende manier aan de oplossing worden toegevoegd onder de verantwoordelijkheid van een arts: Verwijder eventueel aanwezige vloeistof uit de injectie- ingang, houd de zak met de bovenzijde naar beneden, breng het geneesmiddel in door de injectie- ingang en meng grondig. De oplossing moet onmiddellijk worden toegediend.

 1. Verwijder de omwikkeling om de zak onmiddellijk voor gebruik en meng de oplossing in de twee verschillende compartimenten. Houd het kleine compartiment met beide handen vast en knijp tot er een opening ontstaat in de sealnaad tussen de twee compartimenten. (Zie onderstaande

figuur I)

II Druk met beide handen op het grote compartiment tot de sealnaad tussen de twee compartimenten volledig is geopend. (Zie onderstaande figuur II)

III Schud voorzichtig met de zak om de oplossing volledig te mengen. De oplossing is nu klaar voor gebruik, en kan op de installatie worden gehangen. (Zie onderstaande figuur III)

IV De dialyse- of substitutielijn kan worden aangekoppeld aan een van de twee toegangspoorten. IV.a Indien gebruik wordt gemaakt van de luertoegang, moet u het beschermkapje met een draai- en

trekbeweging verwijderen en de mannelijke luer lock op de dialyse- of substitutielijn verbinden met de vrouwelijke luerverbinding op de zak door tegelijkertijd te duwen en te draaien. Controleer of de verbinding goed vast is. De connector is nu open. Controleer of de vloeistof vrij kan stromen. (Zie onderstaande figuur IV.a).

Als de dialyse- of substitutielijn is losgekoppeld van de luerverbinding, dan sluit de connector en stopt de vloeistofstroom. De luerpoort is een naaldloze verwisselbare poort.

IV.b Als de injectiepoort wordt gebruikt, verwijder dan eerst het beschermkapje. Breng vervolgens de scherpe punt door het rubber septum. Controleer of de vloeistof vrij kan stromen. (Zie onderstaande figuur IV.b)

Gebruik alleen met de geschikte extrarenale vervangingsapparatuur.

Bewaarcondities:

De chemische en fysische stabiliteit voor gebruik van de gereconstitueerde oplossing werd aangetoond gedurende 24 uur bij +22 °C. Vanuit chemisch oogpunt dient de gereconstitueerde oplossing onmiddellijk te worden gebruikt. Indien de oplossing niet onmiddellijk kan worden gebruikt, zijn de bewaartijden en -condities de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen de 24 uur niet overschrijden, inclusief de duur van de behandeling.

De gereconstitueerde oplossing mag slechts eenmalig worden gebruikt. Werp alle ongebruikte oplossing onmiddellijk na gebruik weg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER:
Prismasol 4 mmol/l Kalium, oplossing voor hemodialyse/hemofiltratie
Calciumchloridedihydraat / Magnesiumchloridehexahydraat / glucosemonohydraat / melkzuuroplossing 90% w/w / Natriumchloride / Kaliumchloride/ Natriumwaterstofcarbonaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige..
Inhoud van deze bijsluiter:
 1. Wat is Prismasol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Vóór oplossing:
1000 ml elektrolytoplossing (uit het kleine compartiment (A) bevat
Calciumchloridedihydraat 5,145 g
Magnesiumchloridehexahydraat 2,033 g
Watervrije glucose 22,000 g
(S)-Melkzuur 5,400 g
1000 ml bufferoplossing (uit het grote compartiment (B) bevat
Natriumchloride 6,450 g
Natriumwaterstofcarbonaat 3,090 g
Kaliumchloride 0,314 g
Na oplossing:

De oplossingen in de compartimenten A (250 ml) en B (4750 ml) worden gemengd om een oplossing te verkrijgen (5000 ml) met de volgende samenstelling:

    mmol/l mEq/l
Calcium Ca2+ 1,75 3,50
Magnesium Mg2+ 0,50 1,00
Natrium Na+ 140,00 140,00
Chloride Cl- 113,50 113,50
Lactaat HCO3- 3,00 3,00
Waterstofcarbonaat 32.00 32,00
Kalium K+ 4,00 4,00
Glucose   6,10  
Theoretische osmolariteit:   301 mOsm/l  

De andere bestanddelen zijn: kooldioxide, water voor injectie

pH van de gereconstitueerde oplossing: 7,0 – 8,5

Hoe ziet Prismasol er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Prismasol wordt verkocht in een zak met twee compartimenten, met in het kleinste compartiment A de elektrolytoplossing, en in het grootste compartiment B de bufferoplossing. Het uiteindelijke opgeloste product wordt verkregen door de pen af te breken en beide oplossingen te mengen. De gereconstitueerde oplossing is helder en licht geel. Elke zak (A + B) bevat 5000 ml oplossing voor hemodialyse/hemofiltratie. De zak is gewikkeld in een dunne, doorschijnende film.

Elke doos bevat twee zakken en een bijsluiter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Gambro Lundia AB, Magistratsvägen 16, SE-220 10 Lund, ZWEDEN

Fabrikant:

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, 23035 SONDALO (SO), ITALIË

In het register ingeschreven onder

RVG 28877

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: Voorzorgen:

Volg nauwkeurig de instructies voor gebruik/hantering

De elektrolytoplossing moet vóór gebruik worden gemengd met een bufferoplossing om de gereconstitueerde oplossing te verkrijgen die geschikt is voor hemofiltratie, hemodiafiltratie of continue hemodialyse.

Verwarming van de oplossing tot lichaamstemperatuur (+37°C) moet zorgvuldig worden gecontroleerd om na te gaan of de oplossing helder is en geen deeltjes bevat.

Nauwkeurige controle op kaliëmie (verhoogd kalium in het bloed) moet nauwkeurig worden uitgevoerd om de juiste keuze van de meest geschikte kaliumconcentratie mogelijk te maken.

De anorganische fosfaatconcentratie moet regelmatig worden gemeten. Anorganisch fosfaat moet worden vervangen bij een laag fosfaatgehalte in het bloed.

In geval van vloeistofonevenwicht moet de klinische situatie nauwkeurig worden opgevolgd en moet de vloeistofevenwicht worden hersteld.

Gebruik van een besmette hemofiltratie- en hemodialyseoplossing kan leiden tot sepsis en shock.

Wijze van toediening:

Intraveneus gebruik en voor hemodialyse. Prismasol wordt, indien gebruikt als vervangingsoplossing, toegediend in de bloedsomloop voor (pre-dilutie) of na (post-dilutie) de hemofilter.

Dosering:

De hoeveelheid Prismasol die wordt gebruikt is afhankelijk van de klinische aandoening van de patiënt en de beoogde vloeistofbalans. Het dosisvolume moet daarom worden bepaald door de verantwoordelijke arts.

De stroomsnelheden voor de vervangingsoplossing bij hemofiltratie en hemodiafiltratie zijn: Volwassenen en adolescenten: 500 - 3000 ml/uur

Kinderen: 15 - 35 ml/kg/uur

De stroomsnelheden voor de dialyseoplossing (dialysaat) bij continue hemodialyse en continue hemodiafiltratie zijn:

Volwassenen en adolescenten: 500 - 2500 ml/uur Kinderen: 15 - 30 ml/kg/uur

Veelal gebruikte stroomsnelheden bij volwassenen zijn ongeveer 2000 ml/uur, dat overeenkomt met een dagelijkse hoeveelheid van 55 l.

Instructies voor hantering:

De oplossing bevindt zich in een zak met twee compartimenten.

Tijdens de volledige toediening aan de patiënt moet een aseptische techniek worden gebruikt. Alleen gebruiken als de oplossing helder is en de omwikkeling niet is beschadigd. Alle verzegelingen

moeten intact zijn. Als er een lek wordt vastgesteld, werp de oplossing dan onmiddellijk weg omdat de steriliteit van het product niet langer kan worden verzekerd.

Het grote compartiment B bevat een injectie-ingang voor de mogelijke toevoeging van andere noodzakelijke geneesmiddelen na reconstitutie van de oplossing. Het is de verantwoordelijkheid van de arts om de compatibiliteit van een toegevoegd geneesmiddel met de Prismasol oplossing na te gaan door de eventuele kleurverandering te controleren en/of eventuele precipitatie, onoplosbare verbindingen of kristallen. De gebruikshandleiding voor het toe te voegen geneesmiddelen moet worden geraadpleegd.

Controleer, alvorens een geneesmiddel toe te voegen, of het product oplosbaar en stabiel is in water bij een pH van Prismasol (de pH van de gereconstitueerde oplossing is 7,0 tot 8,5). Geneesmiddelen mogen uitsluitend op de volgende manier aan de oplossing worden toegevoegd onder de verantwoordelijkheid van een arts: Verwijder eventueel aanwezige vloeistof uit de injectie- ingang, houd de zak met de bovenzijde naar beneden, breng het geneesmiddel in door de injectie- ingang en meng grondig. De oplossing moet onmiddellijk worden toegediend.

 1. Verwijder de omwikkeling om de zak onmiddellijk voor gebruik en werp de andere verpakkingsmaterialen weg. Open de zegel door de afbreekbare pen tussen de twee compartimenten van de zak te breken. De afbreekbare pen blijft in de zak. (Zie onderstaande

figuur I)

 1. Zorg er voor dat alle vloeistof van het kleine compartiment A wordt overgebracht in het grote compartiment B. (Zie onderstaande figuur II)
 1. Spoel het kleine compartiment A tweemaal door de gemengde oplossing terug te duwen in het kleine compartiment A en vervolgens terug in het grote compartiment B. (Zie onderstaande

figuur III)

IV Als het kleine compartiment A leeg is: schud met het grote compartiment B tot de inhoud volledig is gemengd. De oplossing is nu klaar voor gebruik en de zak kan op de installatie worden gehangen. (Zie onderstaande figuur IV)

V De lijn met het dialysaat of de vervangingsvloeistof kan worden aangekoppeld aan een van de twee toegangspoorten.

V.a Als de luer-ingang wordt gebruikt, verwijder dan het kapje en sluit de mannelijke luer-aansluiting op de lijn met het dialysaat of de vervangingsvloeistof aan op de vrouwelijke luer-aansluiting op

de zak: draai vast. Breek, met duim en vingers, de blauwe afbreekbare punt af aan de basis, en beweeg heen en weer. Gebruik geen instrument. Controleer of de pen volledig is verwijderd en of de vloeistof vrij kan stromen. De pen blijft in de luer-poort tijdens de behandeling. (Zie onderstaande figuur V.a)

V.b Als de injectiepoort wordt gebruikt, verwijder dan eerst het beschermkapje. Breng vervolgens de scherpe punt door het rubber septum. Controleer of de vloeistof vrij kan stromen. (Zie onderstaande figuur V.b)

Gebruik alleen met de geschikte extrarenale vervangingsapparatuur.

Bewaarcondities:

De chemische en fysische stabiliteit voor gebruik van de gereconstitueerde oplossing werd aangetoond gedurende 24 uur bij +22 °C. Vanuit chemisch oogpunt dient de gereconstitueerde oplossing onmiddellijk te worden gebruikt. Indien de oplossing niet onmiddellijk kan worden gebruikt, zijn de bewaartijden en -condities de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen de 24 uur niet overschrijden, inclusief de duur van de behandeling.

De gereconstitueerde oplossing mag slechts eenmalig worden gebruikt. Werp alle ongebruikte oplossing onmiddellijk na gebruik weg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER:
Prismasol ® 4 mmol/l Kalium, oplossing voor hemodialyse/hemofiltratie
Calciumchloridedihydraat / Magnesiumchloridehexahydraat / glucosemonohydraat / melkzuuroplossing 90% w/w / Natriumchloride / Kaliumchloride/ Natriumwaterstofcarbonaat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
 • Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Inhoud van deze bijsluiter:
 1. Wat is Prismasol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe gebruikt u dit middel?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Vóór oplossing:
1000 ml elektrolytoplossing (uit het kleine compartiment (A) bevat
Calciumchloridedihydraat 5,145 g
Magnesiumchloridehexahydraat 2,033 g
Watervrije glucose 22,000 g
(S)-Melkzuur 5,400 g
1000 ml bufferoplossing (uit het grote compartiment (B) bevat
Natriumchloride 6,450 g
Natriumwaterstofcarbonaat 3,090 g
Kaliumchloride 0,314 g
Na oplossing:

De oplossingen in de compartimenten A (250 ml) en B (4750 ml) worden gemengd om een oplossing te verkrijgen (5000 ml) met de volgende samenstelling:

Waterstofcarbonaat HCO3- 32.00 32,00
Kalium K+ 4,00 4,00
Glucose   6,10  
Theoretische osmolariteit:   301 mOsm/l  

De andere bestanddelen zijn: kooldioxide, water voor injectie

pH van de gereconstitueerde oplossing: 7,0 – 8,5

Hoe ziet Prismasol er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Prismasol wordt verkocht in een zak met twee compartimenten, met in het kleinste compartiment A de elektrolytoplossing, en in het grootste compartiment B de bufferoplossing. Het uiteindelijke opgeloste product wordt verkregen door de pen af te breken en beide oplossingen te mengen. De gereconstitueerde oplossing is helder en licht geel. Elke zak (A + B) bevat 5000 ml oplossing voor hemodialyse/hemofiltratie. De zak is gewikkeld in een dunne, doorschijnende film.

Elke doos bevat twee zakken en een bijsluiter.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Gambro Lundia AB, Magistratsvägen 16, SE-220 10 Lund, ZWEDEN

Fabrikant:

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, 23035 SONDALO (SO), ITALIË

In het register ingeschreven onder

RVG 28877

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: Voorzorgen:

Volg nauwkeurig de instructies voor gebruik/hantering

De elektrolytoplossing moet vóór gebruik worden gemengd met een bufferoplossing om de gereconstitueerde oplossing te verkrijgen die geschikt is voor hemofiltratie, hemodiafiltratie of continue hemodialyse.

Verwarming van de oplossing tot lichaamstemperatuur (+37°C) moet zorgvuldig worden gecontroleerd om na te gaan of de oplossing helder is en geen deeltjes bevat.

Nauwkeurige controle op kaliëmie (verhoogd kalium in het bloed) moet nauwkeurig worden uitgevoerd om de juiste keuze van de meest geschikte kaliumconcentratie mogelijk te maken.

De anorganische fosfaatconcentratie moet regelmatig worden gemeten. Anorganisch fosfaat moet worden vervangen bij een laag fosfaatgehalte in het bloed.

In geval van vloeistofonevenwicht moet de klinische situatie nauwkeurig worden opgevolgd en moet de vloeistofevenwicht worden hersteld.

Gebruik van een besmette hemofiltratie- en hemodialyseoplossing kan leiden tot sepsis en shock.

Wijze van toediening:

Intraveneus gebruik en voor hemodialyse. Prismasol wordt, indien gebruikt als vervangingsoplossing, toegediend in de bloedsomloop voor (pre-dilutie) of na (post-dilutie) de hemofilter.

Dosering:

De hoeveelheid Prismasol die wordt gebruikt is afhankelijk van de klinische aandoening van de patiënt en de beoogde vloeistofbalans. Het dosisvolume moet daarom worden bepaald door de verantwoordelijke arts.

De stroomsnelheden voor de vervangingsoplossing bij hemofiltratie en hemodiafiltratie zijn: Volwassenen en adolescenten: 500 - 3000 ml/uur

Kinderen: 15 - 35 ml/kg/uur

De stroomsnelheden voor de dialyseoplossing (dialysaat) bij continue hemodialyse en continue hemodiafiltratie zijn:

Volwassenen en adolescenten: 500 - 2500 ml/uur Kinderen: 15 - 30 ml/kg/uur

Veelal gebruikte stroomsnelheden bij volwassenen zijn ongeveer 2000 ml/uur, dat overeenkomt met een dagelijkse hoeveelheid van 55 l.

Instructies voor hantering:

De oplossing bevindt zich in een zak met twee compartimenten.

Tijdens de volledige toediening aan de patiënt moet een aseptische techniek worden gebruikt. Alleen gebruiken als de oplossing helder is en de omwikkeling niet is beschadigd. Alle verzegelingen

moeten intact zijn. Als er een lek wordt vastgesteld, werp de oplossing dan onmiddellijk weg omdat de steriliteit van het product niet langer kan worden verzekerd.

Het grote compartiment B bevat een injectie-ingang voor de mogelijke toevoeging van andere noodzakelijke geneesmiddelen na reconstitutie van de oplossing. Het is de verantwoordelijkheid van de arts om de compatibiliteit van een toegevoegd geneesmiddel met de Prismasol oplossing na te gaan door de eventuele kleurverandering te controleren en/of eventuele precipitatie, onoplosbare verbindingen of kristallen. De gebruikshandleiding voor het toe te voegen geneesmiddelen moet worden geraadpleegd.

Controleer, alvorens een geneesmiddel toe te voegen, of het product oplosbaar en stabiel is in water bij een pH van Prismasol (de pH van de gereconstitueerde oplossing is 7,0 tot 8,5). Geneesmiddelen mogen uitsluitend op de volgende manier aan de oplossing worden toegevoegd onder de verantwoordelijkheid van een arts: Verwijder eventueel aanwezige vloeistof uit de injectie- ingang, houd de zak met de bovenzijde naar beneden, breng het geneesmiddel in door de injectie- ingang en meng grondig. De oplossing moet onmiddellijk worden toegediend.

 1. Verwijder de omwikkeling om de zak onmiddellijk voor gebruik en werp de andere verpakkingsmaterialen weg. Open de zegel door de afbreekbare pen tussen de twee compartimenten van de zak te breken. De afbreekbare pen blijft in de zak. (Zie onderstaande

figuur I)

 1. Zorg er voor dat alle vloeistof van het kleine compartiment A wordt overgebracht in het grote compartiment B. (Zie onderstaande figuur II)
 1. Spoel het kleine compartiment A tweemaal door de gemengde oplossing terug te duwen in het kleine compartiment A en vervolgens terug in het grote compartiment B. (Zie onderstaande

figuur III)

IV Als het kleine compartiment A leeg is: schud met het grote compartiment B tot de inhoud volledig is gemengd. De oplossing is nu klaar voor gebruik en de zak kan op de installatie worden gehangen. (Zie onderstaande figuur IV)

V De dialyse- of substitutielijn kan worden aangekoppeld aan een van de twee toegangspoorten. V.a Indien gebruik wordt gemaakt van de luertoegang, moet u het beschermkapje met een draai- en

trekbeweging verwijderen en de mannelijke luer lock op de dialyse- of substitutielijn verbinden met de vrouwelijke luerverbinding op de zak door tegelijkertijd te duwen en te draaien. Controleer of de verbinding goed vast is. De connector is nu open. Controleer of de vloeistof vrij kan stromen. (Zie onderstaande figuur V.a)

Als de dialyse- of substitutielijn is losgekoppeld van de luerverbinding, dan sluit de connector en stopt de vloeistofstroom. De luerpoort is een naaldloze verwisselbare poort.

V.b Als de injectiepoort wordt gebruikt, verwijder dan eerst het beschermkapje. Breng vervolgens de scherpe punt door het rubber septum. Controleer of de vloeistof vrij kan stromen. (Zie onderstaande figuur V.b)

Gebruik alleen met de geschikte extrarenale vervangingsapparatuur.

Bewaarcondities:

De chemische en fysische stabiliteit voor gebruik van de gereconstitueerde oplossing werd aangetoond gedurende 24 uur bij +22 °C. Vanuit chemisch oogpunt dient de gereconstitueerde oplossing onmiddellijk te worden gebruikt. Indien de oplossing niet onmiddellijk kan worden gebruikt, zijn de bewaartijden en -condities de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen de 24 uur niet overschrijden, inclusief de duur van de behandeling.

De gereconstitueerde oplossing mag slechts eenmalig worden gebruikt. Werp alle ongebruikte oplossing onmiddellijk na gebruik weg.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.