Advertentie

Auteur: Astellas


Lange informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Protopy bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Ongeveer de helft van de patiënten die Protopy gebruiken hebben enige vorm van huidirritatie op de plaats van aanbrengen van de zalf. Branderig gevoel en jeuk komen zeer vaak (> 10%) voor. Deze symptomen zijn gewoonlijk mild tot matig en verdwijnen in het algemeen binnen de week na aanvang van de behandeling met Protopy. Andere vaak voorkomende (> 1%) bijwerkingen zijn roodheid, warmtegevoel, pijn, verhoogde gevoeligheid van de huid (vooral voor warmte en koude), huidtintelingen, uitslag, folliculitis (ontstoken of geïnfecteerde haarfollikels) en virale herpes infecties (bv. gordelroos, gegeneraliseerde herpes simplex infecties). Het blozen van het gezicht of huidirritatie na het drinken van alcohol komt ook vaak voor. Acne is een soms voorkomende bijwerking. Rosacea en Rosacea-gelijkende dermatitis zijn ook gerapporteerd.

Sinds commerciële verkrijgbaarheid hebben een zeer klein aantal mensen die Protopy zalf hebben gebruikt maligniteiten ontwikkeld (bijvoorbeeld van de huid of lymfomen). Echter, een verband met Protopy zalf behandeling aan de hand van het tot nu toe aanwezige bewijs is noch bevestigd, noch ontkracht.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Hoe bewaart u dit middel?

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Protopy niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en de tube na EXP. De

vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Bewaren beneden 25°C. geregistreerd Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.

niet langer Geneesmiddel

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Protopy niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en de tube na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

geregistreerd niet langer Geneesmiddel

Advertentie

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK