Pylobactell 100 mg, oplosbare tablet

ATC-Code
V04CX
Pylobactell 100 mg, oplosbare tablet

Torbet Laboratories

Verdovend
Nee
Farmacologische groep Andere diagnostische middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Torbet Laboratories

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pylobactell is een ademtest. De test wordt gebruikt om de aanwezigheid vast te stellen van de bacterie Helicobacter pylori (H. pylori) in de maag en de aangrenzende darm. Deze bacterie kan de oorzaak van uw maagklachten zijn.

Uw arts heeft u om een van de volgende redenen aangeraden de C13 ureumademtest te doen:

  • Uw arts wil de diagnose dat u een H. pylori-infectie hebt, bevestigd zien.
  • De diagnose dat u een H. pylori-infectie heeft, is al bevestigd en u heeft geneesmiddelen gebruikt om deze te bestrijden. Uw arts wil nu graag weten of deze behandeling heeft gewerkt.

Dit geneesmiddel is uitsluitend voor diagnostisch gebruik.

Hoe werkt de test?

Alle voedingsmiddelen bevatten koolstof13 (C13) in verschillende hoeveelheden. Dit C13 kan worden aangetoond in het koolstofdioxide dat u via de longen uitademt. De uiteindelijke hoeveelheid C13 hangt af van het soort voedsel dat u hebt gegeten.

U wordt verzocht een "testmaaltijd" te drinken. Dit zal helpen om de testoplossing van C13 ureum in uw maag te houden.

Na de maaltijd zullen 3 buisjes adem worden afgenomen. Deze monsters worden geanalyseerd om de normale hoeveelheid C13 te meten die aanwezig is in het koolstofdioxide in uw adem.

Daarna drinkt u de Pylobactell-oplossing met C13 ureum. Indien H. pylori in uw maag aanwezig en actief is, breken deze bacteriën het C13 ureum af. Dit wordt in het kooldioxide in uw adem teruggevonden.

Dertig minuten later worden nog 3 monsters genomen.

De hoeveelheid C13 in deze monsters zal worden vergeleken met uw normaal niveau. Als er sprake is

van een aanzienlijke toename van de hoeveelheid C13 dan weet uw arts dat er actieve H. pylori aanwezig is.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen van Pylobactell gemeld. Als u een bijwerking bemerkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar beneden 25 C.

De tablet moet onmiddellijk na het oplossen worden ingenomen.

Gebruik Pylobactell niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.