Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva bevat twee actieve stoffen: quinapril en hydrochloorthiazide
 • Quinapril behoort tot de groep geneesmiddelen die antihypertensiva worden genoemd (zij worden gebruikt om de bloeddruk te verlagen) en is een angiotensine-converterend enzym (ACE-remmer)
 • Hydrochloorthiazide behoort tot de groep geneesmiddelen die diuretica worden genoemd (“plaspillen”) en is een antihypertensivum (het verlaagt de bloeddruk).
 • Quinapril/ Hydrochloorthiazide Teva wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk wanneer de behandeling met alleen quinapril onvoldoende werkt.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor quinapril, hydrochloorthiazide, of één of meerdere van de andere stoffen in Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere ACE-remmers (bv. ramipril) of voor sulfonamiden (bv. trimetoprim).

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • Als u in het verleden last heeft gehad van zwelling van het gezicht, lippen, keel of tong na het gebruik van andere geneesmiddelen die behoren tot de groep ACE-remmers (angiotensine converterende enzym-remmers) zoals ramipril of als gevolg van erfelijke of onbekende redenen.
 • Als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft of problemen heeft met plassen (anurie).
 • Als u een blokkade heeft van de bloedstroom uit het hart.
 • Als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva aan het begin van de zwangerschap te vermijden – zie ook ‘zwangerschap’)
 • Als u dit geneesmiddel begint te gebruiken of wanneer de dosering verandert. Een bovenmatige daling van de bloeddruk kan optreden, vooral wanneer u last heeft van hartfalen, ischemische hartziekte (beperkte bloedtoevoer naar het hart) of afwijkingen heeft aan de bloedvaten in de hersenen (cerebrovasculaire aandoeningen).
 • Als u last heeft van suikerziekte (diabetes).
 • Als u een lage bloeddruk heeft, een zoutarm dieet volgt of als u plaspillen (diuretica) gebruikt.
 • Als u een afwijkende hoeveelheid lichaamsvocht of zouten heeft in het lichaam (vocht/elektrolyten inbalans). Mogelijke tekenen zijn een droge mond, dorst, zwakheid, uitputting, slaperigheid, rusteloosheid, spierpijn of kramp, vermoeide spieren, lage bloeddruk, verminderde productie van urine (oligurie), snelle hartslag (tachycardie), misselijkheid en overgeven.
 • Als u recent last heeft gehad van overgeven en/of diarree.
 • Als u een ziekte heeft van de hartspier (hypertrofische cardiomyopathie), een vernauwing van de aorta (aorta-stenose) Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva wordt in het algemeen niet aanbevolen voor patiënten met ernstige vormen van deze ziektes.
 • Als u een LDL (Low-Density Lipoproteïn) aforese behandeling krijgt (door een machine verwijderen van cholesterol uit het bloed).
 • Als u een allergieverminderende kuur (desensibilisatie) krijgt tegen bepaalde insectengiffen.
 • Als u jicht krijgt of de hoeveelheid urinezuur in uw bloed te hoog zou worden.
 • Als u last heeft van een bindweefselaandoening (bv. lupus erythematosus, een ontstekingsachtige ziekte van de huid, de darmen, gewrichten, nieren en het hart). Als u geneesmiddelen gebruikt om het afweersysteem te onderdrukken (immunosuppressoren) of als u wordt behandeld met allopurinol (geneesmiddel tegen jicht) of procaïnamide (een geneesmiddel tegen hartritmestoornissen). Een ernstige infectie kan vooral optreden wanneer u ook een verminderde nierfunctie heeft. Dit risico is laag bij andere patiënten.
 • Als u verdoofd moet worden of een grote operatie moet ondergaan.
 • Als u last heeft van vochtophoping (oedeem).
 • Als u onderzocht gaat worden op de werking van de bijschildklier.
 • Als u lever of nier problemen heeft of heeft gehad, als u wordt gedialyseerd of als u recent een niertransplantatie heeft gehad.
 • Als u een systemische ziekte (over het hele lichaam) heeft van de huid (lupus erythematosus) waarvoor u wordt behandeld of als u allergieën of astma heeft.
 • Hydrochloorthiazide kan de hoeveel kalium in uw bloed verminderen. U kunt dit merken aan spierkramp, vermoeide spieren of vermoeidheid. U loopt hierop een hoger risico wanneer u een

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

hogere urineproductie heeft (diurese), wanneer u een bepaalde leverziekte heeft (cirrhose) of als u een natriumarm dieet heeft of bepaalde geneesmiddelen gebruikt (corticosteroïden of ACTH).

 • Hydrochloorthiazide kan de hoeveelheid magnesium in uw bloed verminderen. Dit kunt u merken aan algemene zwakte, spierkramp en een snellere hartslag.
 • Als u nog andere geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk gebruikt.
 • Het actieve ingrediënt, hydrochloorthiazide kan een ongewone reactie veroorzaakt, wat resulteert in problemen met zicht en een toegenomen druk op het oog. Symptomen van een toegenomen druk op het oog zijn een intense pijn, roodheid van het oog, hoofdpijn, gevoeligheid rondom het oog, wazig zicht en verlies van zicht.

Wanneer het onderstaande van toepassing is wordt Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva niet aanbevolen dus raadpleeg uw arts voordat u met dit geneesmiddel begint of voordat u doorgaat met het gebruik.

 • Als u ook lithium gebruikt (om psychische problemen te behandelen), kaliumsparende diuretica (plaspillen), kaliumsupplementen of zoutvervangers die kalium bevatten.
 • Als u vernauwde slagaders heeft naar de nieren (nierarteriestenose) of wanneer u slechts één functionerende nier heeft.
 • Als u geelzucht krijgt tijdens de behandeling. U moet stoppen met dit geneesmiddel en contact opnemen met uw arts.
 • Als u een hoge concentratie kalium heeft in uw bloed.

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook ‘zwangerschap’).

Verder kan dit geneesmiddel een droge hoest veroorzaken. Dit verdwijnt wanneer de behandeling is gestopt.

Wanneer u tot het negroïde ras behoort, kan Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva minder effectief zijn in het verlagen van uw bloeddruk.

Gebruikt u naast Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

 • Lithiumzouten, die gebruikt worden om psychische problemen te behandelen.
 • Kaliumsparende diuretica (plaspillen) zoals spironolacton, triamtereen, kaliumcanrenoaat of amiloride.
 • Kaliumpreparaten (inclusief zoutvervangers welke vaak kalium bevatten)
 • Tetracyclines (geneesmiddelen om infecties te behandelen).
 • Anesthetica (verdovingsmiddelen gebruikt bij operaties).

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • Andere geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen, zoals bèta-blokkers (bv. bisoprolol), calciumantagonisten (bv. verapamil), methyldopa, nitraten (bv. nitroglycerine), vaatverwijders (bv. minoxidil).
 • Niet-kaliumsparende diuretica (plaspillen).
 • Geneesmiddelen die sympathicomimetica worden genoemd (luchtwegverwijders) bv. salbutamol, efedrine en sommige geneesmiddelen tegen verkoudheid, hoesten of griepverschijnselen.
 • Pressoramines (bijv. noradrenaline)
 • Pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (“non-steroidal anti-inflammatory drugs” - NSAID’s), bv. aspirine en ibuprofen.
 • Corticosteroïden, zoals beclometason of prednisolon, die soms worden gebruikt om een ontsteking te remmen als gevolg van een allergische reactie.
 • Middelen tegen suikerziekte (diabetes) zoals insuline, bloedsuikerverlagende geneesmiddelen (hypoglykemische sulfonamiden) of metformine.
 • Antacida (maagzuurbindende middelen), geneesmiddelen die worden gebruikt tegen problemen met de spijsvertering. Quinapril hydrochloorthiazide en een antacidum moeten twee uur na elkaar worden ingenomen.
 • Digitalispreparaten (hartglycosiden), voor een abnormaal hartritme, zoals digoxine en digitoxine.
 • Geneesmiddelen voor een abnormaal hartritme, zoals quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodaron, dofetilide, ibutilide, sotalol.
 • Procaïnamide (gebruikt om onregelmatige hartslag te corrigeren), cytostatische middelen (middelen tegen kanker), immunosupressiva (voor de behandeling van auto-immuunaandoeningen zoals de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis), allopurinol (voor de behandeling van chronische jicht).
 • Geneesmiddelen die een kalmerend effect hebben. Dit geldt ook voor alcohol en slaappillen.
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt om psychotische ziekten te behandelen, zoals chloorpromazine, cyamemazine, levomepromazine, thioridazine, trifluperazine, amisulfride, sulfiride, tiapride, droperidol, haloperidol of pimozide.
 • Trimethoprim (antibioticum)
 • Amfoteracine B (voor de behandeling van schimmelinfecties)
 • Tetracosactide (ook wel coritcotropine genoemd, stimuleert de hypofyse om bepaalde hormonen te produceren en wordt gebruikt bij onderzoek naar de werking van de bijnieren).
 • Carbenoxolon (voor de behandeling van zuurbranden en het omhoog komen van maagzuur in de slokdarm; gastro-oesofageale reflux).
 • Stimulerende laxeermiddelen, zoals senna of bisacodyl.
 • Calciumzouten.
 • Colestyraminehars of colestipol (voor hyperlipoproteïnemie, een aandoening waarbij het bloed teveel vet bevat).
 • Spierverslappende middelen, zoals baclofen of tubocurarine.
 • Antidepressiva zoals imipramine.

Gebruikt u naast Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

U moet het gebruik van alcohol vermijden als u dit geneesmiddel inneemt, omdat het de bloeddrukverlagende werking versterkt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva een ander geneesmiddel te gebruiken. Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva is niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven.

Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan soms duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. Als dit zich bij u voordoet, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Volwassenen

De dosering bedraagt 1 tablet Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva éénmaal daags ’s ochtends in te nemen.

De maximumdosering Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva is 20 mg/25 mg per dag. Uw arts bepaalt welke dosis voor u het beste is.

Als u nierfunctiestoornissen heeft

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

Als u lichte tot middelmatige nierfunctiestoornissen heeft, moet u extra voorzichtig zijn. Uw arts kan uw dosis aanpassen met aparte tabletten quinapril en hydrochloorthiazide voordat u begint met Quinapril/Hydrochloorthiazide, in de laagst mogelijk dosis.

Quinapril/Hydrochloorthiazide wordt afgeraden als u ernstige nierfunctiestoornissen heeft.

Ouderen

Uw arts kan uw dosis aanpassen met aparte tabletten quinapril en hydrochloorthiazide voordat u begint met Quinapril/Hydrochloorthiazide, in de laagst mogelijk dosis.

Gebruik bij kinderen en jongeren (tot 18 jaar oud)

Quinapril/Hydrochloorthiazide wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar omdat er geen gegevens zijn over de veiligheid en werkzaamheid.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien u merkt dat Quinapril/Hydrochloorthiazide te sterk of juist te weinig werkt.

Toediening

Quinapril/Hydrochloorthiazide tabletten moeten éénmaal daags worden ingenomen. De tablet(ten) moeten worden ingenomen met een vloeistof, bijvoorbeeld een glas water.

Als u (of iemand anders) een heleboel tabletten tegelijk inneemt, of wanneer u denkt dat een kind tabletten heeft doorgeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de EHBO van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Een overdosis zal waarschijnlijk een lage bloeddruk veroorzaken, hartritmestoornissen, een slaperig- en verward gevoel, flauwvallen, toevallen/stuipen (convulsies), een lichte of onvolledige verlamming veroorzaken, overmatige urinevorming of niet kunnen plassen.

Neem deze bijsluiter, de resterende tabletten en de verpakking mee naar uw arts of het ziekenhuis zodat bekend is welke tabletten werden ingenomen.

Neem geen dubbele dosis van Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva om zo de vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op de gebruikelijke tijd.

Als u stopt met het innemen van dit middel

De behandeling van hoge bloeddruk is een langdurige behandeling en als u (tijdelijk) wilt stoppen moet u dat met de arts bespreken. Het onderbreken van of stoppen met de behandeling kan een stijging van de bloeddruk veroorzaken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

Zoals elk geneesmiddel kan ook Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken

Als u de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan het gebruik van Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de EHBO van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • een ernstige allergische reactie (huiduitslag, jeuk, zwelling van het gezicht, lippen, mond of keel

hetgeen problemen kan veroorzaken met slikken of ademhalen).

Dit is een ernstige en zeldzame bijwerking (bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000). U kunt met spoed medische zorg of ziekenhuisopname nodig hebben.

Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva kan zeer zelden (bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000) een vermindering van het aantal witte bloedcellen veroorzaken en uw weerstand voor infectie kan hierdoor verminderd zijn. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts, ernstige achteruitgang van uw algemene conditie of koorts met plaatselijke ontstekingsverschijnselen zoals een zere keel, keelholte, mond of urineweg problemen, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Uw bloed zal worden onderzocht op een mogelijke vermindering van de witte bloedcellen (agranulocytose). Het is belangrijk uw arts te informeren over de geneesmiddelen die u gebruikt.

De volgende bijwerkingen zijn eveneens gemeld:

Vaak (bij meer dan 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • hoge kaliumwaarden in het bloed, die een abnormaal hartritme kunnen veroorzaken
 • hoofdpijn; duizeligheid; zwakte; evenwichtsstoornissen; vermoeidheid; slaperigheid; slapeloosheid; neerslachtigheid
 • Hart pijn, hartkloppingen (een gevoel van een snelle of bijzonder sterke of onregelmatige hartslag), snelle hartslag
 • verwijden van de bloedvaten
 • hoest; pijn op de borst; bronchitis
 • neus- of keel infecties; verstopte neus en/of loopneus (rhinitis)
 • misselijkheid; overgeven (gevoel van misselijkheid); diarree; buikpijn; indigestie (pijn in de buik, opgeblazen gevoel na de maaltijd)
 • pijnlijke spieren; spierzwakte; rugpijn
 • verhoogde ureumzuurwaarden in het bloed wat gezwollen, pijnlijke gewrichten veroorzaakt (jicht)
 • verhoogde bloedsuiker, triglyceriden (vet) of urinezuur spiegels, glucose in de urine
 • lage natriumwaarden in het bloed, die een gevoel van vermoeidheid en verwarring, spiertrekkingen, epileptisch aanval of coma kunnen geven en ook kunnen leiden tot het vasthouden van te weinig vocht (dehydratie) en een lage bloeddruk waardoor je duizelig kan worden bij het opstaan
 • lage kaliumwaarden in het bloed, die spierzwakte, spiertrekkingen of een onregelmatige hartslag kunnen veroorzaken
 • verhoogde hoeveelheid ureum of creatinine in het bloed.

Soms (bij meer dan 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • flauwvallen; tintelend of verdoofd gevoel in de ledematen; nervositeit; depressie, verwardheid
 • lui oog
 • draaierigheid (vertigo)
 • oorsuizen
 • bijholte ontsteking (sinusitis)
 • hartaanval
 • lage bloeddruk
 • kortademigheid
 • winderigheid; droge mond of keel; verlies van eetlust; een verstoorde smaak
 • veranderingen in uw bloedglucose niveau
 • gewrichtspijn
 • nier- en blaasproblemen; urineweginfecties, eiwitten in uw urine
 • ontsteking aan een speekselklier
 • huiduitslag; jeuk; ontsteking van de huid; gevoeligheid van de huid voor licht; verhoogd zweten; haaruitval
 • zich warm voelen (koorts); vocht vasthouden in het lichaam, opzwellen van ledematen
 • kramp in de spieren
 • impotentie (het niet kunnen krijgen van een erectie)
 • zwakte
 • virale infectie.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

 • zenuwaandoening; rusteloosheid; licht gevoel in het hoofd; evenwichtsstoornissen
 • ademhalingsproblemen zoals piepende ademhaling; longontsteking;
 • verstopping; ontsteking van de tong
 • blauwe plekken; soms huidklachten die samengaan met koorts; ernstige ontsteking; ontsteking van bloedvaten; pijn in de spieren en/of gewrichten; veranderingen in de samenstelling van het bloed en verhoogde bezinking (test die wordt gedaan om een ontsteking te onderkennen)
 • huiduitslag, met huidschilfers (uitslag die op psoriasis lijkt)
 • ontsteking van de bloedvaten (vasculitis).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • verstopping van de darmen: ernstige buikpijn waardoor je gaat overgeven(intestinaal angio-oedeem).
 • wazig zicht
 • netelroos

Onbekend (de frequentie kan niet worden geschat aan de hand van de beschikbare gegevens)

 • verlaging in het aantal bloedplaatjes, die stollingsproblemen kan veroorzaken
 • verlaging in het aantal witte bloedcellen, die de kans op een infectie groter maakt; slechte beenmergproductie
 • vermindering van het aantal rode bloedcellen, waardoor de huid bleek kan zien, en zwakte of kortademigheid kan veroorzaken (anemie).

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • huiduitslag gekarakteriseerd door groepjes blaren (pemfigus); Lyellsyndroom (de huid ziet er uit alsof deze verbrand en verveld is)
 • ernstige huiduitslag met vlekken en/of blaren, rode schilferige plekken op de neus en de wangen (lupus erythematodes), deze aandoening kan verergeren bij patiënten die deze aandoening al hebben; loslaten van nagels
 • abnormaal hartritme
 • ontsteking van de alvleesklier, welke ernstige pijn in de buik en rug veroorzaakt (pancreatitis)
 • nierproblemen, inclusief ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis)
 • leverproblemen; leverontsteking
 • geelzucht (gele verkleuring van de huid en het oogwit)
 • ernstige allergische reactie (anafylaxie)
 • bloeding in de hersenen
 • vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme)
 • veranderingen in de samenstelling van het bloed (lagere hemocriet waarden, stijging van leverenzymen en serumbilirubine)
 • ontsteking van de bloedvaten
 • Ontsteking van het slijmvlies van de longen, het hart of de buik en buikorganen (serositis)
 • plotselinge daling van de bloeddruk bij het opstaan vanuit een zittende of liggende positie, wat een licht gevoel in het hoofd en duizeligheid veroorzaakt.

Quinapril/Hydrochloorthiazide Teva kan bepaalde veranderingen in het bloed veroorzaken. Uw arts kan daarom bloedtesten uitvoeren om dit te controleren. Als u blauwe plekken krijgt, zich erg vermoeid voelt of als u suikerpatiënt bent en opmerkt dat uw suikerwaarden stijgen raapleeg dan uw arts zodat deze zo nodig een bloedtest kan uitvoeren.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na

‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen zijn quinapril en hydrochloorthiazide.

Elke tablet bevat 20 mg quinapril en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • in de kern van de tablet: magnesiumcarbonaat zwaar (E504), calciumwaterstoffosfaat, povidon K30, crospovidon (type A), magnesiumstearaat en
 • in de omhulling: hypromellose 3cP, hyprolose, titaandioxide (E171), macrogol 400, hypromellose 50cP, ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172) en ijzeroxide zwart (E172).

Filmomhulde tablet.

Quinapril/Hydrochloorthiazide 20/12,5 mg Teva filmomhulde tabletten worden verpakt in doosjes met blisters met 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 en 300 (10 x 30) tabletten.

Eenheidsafleververpakkingen à 50 tabletten. Ziekenhuisverpakking van 250 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Eastbourne

East Sussex, BN22 9 AG

Verenigd Koninkrijk

TEVA SANTE

Rue Bellocier, 89107 Sens

Frankrijk

QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE 20/12,5 MG TEVA filmomhulde tabletten

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

H-2100 Gödöllo

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 104135

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

0513.4v.ES

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK