Refludan 50 mg poeder voor oplossing voor injectie of voor intraveneuze infusie.

Illustratie van Refludan 50 mg poeder voor oplossing voor injectie of voor intraveneuze infusie.
Stof(fen) Lepirudine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Celgene
Verdovend Nee
ATC-Code B01AE02
Farmacologische groep Antitrombotische middelen

Vergunninghouder

Celgene

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Refludan 20 mg poeder voor oplossing voor injectie of voor intraveneuze infusie. Lepirudine Celgene

Brochure

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Refludan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt. Geneesmiddel

Zeer vaak (ten minste 1 op 10 personen)

  • Bloedingen

De gerapporteerde bloedingen houden in: anemie of daling in het hemoglobine gehalte zonder aanwijsbare bron van bloedingen, bloeduitstortingen, bloedingen op de plaats van de injectie, neusbloedingen, bloed in de urine, bloedingen van de maag of de darmen, vaginale bloedingen, rectale bloedingen, longbloedingen, bloedingen in de borstholte na een operatie, hersenbloedingen.

Ernstige bloedingen en, in het bijzonder, hersenbloedingen kunnen fataal zijn. Uit post-marketing ervaring bij HIT type II zijn fatale bloedingen gemeld bij 1 % en hersenbloedingen bij 0,2% van de patiënten. Ernstige bloedingen kunnen leiden tot afgenomen volume van het circulerend bloed, lage bloeddruk, shock, en hun klinische restverschijnselen.

Elke ongebruikte oplossing moet op een geschikteDe flacon in de buitenverpakking bewaren.Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.Gebruik Refludan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de flacon na EXP. Bewaren beneden 25 ºC. Niet in de vriezer bewaren.Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zelden (minder dan 1 op 1.000 personen getroffen)

  • Allergische huidreacties (inclusief uitslag), jeuk, opvliegers, koorts, rillingen.
  • Anafylactische / anafylactoïde reacties inclusief galbulten, problemen met de ademhaling door spasmen, hoesten, een piepende ademhaling, (inclusief: oedeem van het gezicht, van de tong, van de keel). In ernstige gevallen kan dit leiden tot shock en overlijden.
  • Reacties rondom de injectieplaats, inclusief pijn.
Zoals alle geneesmiddelen kan Refludan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt. Geneesmiddel

Zeer vaak (ten minste 1 op 10 personen)

  • Bloedingen

De gerapporteerde bloedingen houden in: anemie of daling in het hemoglobine gehalte zonder aanwijsbare bron van bloedingen, bloeduitstortingen, bloedingen op de plaats van de injectie, neusbloedingen, bloed in de urine, bloedingen van de maag of de darmen, vaginale bloedingen, rectale bloedingen, longbloedingen, bloedingen in de borstholte na een operatie, hersenbloedingen.

Ernstige bloedingen en, in het bijzonder, hersenbloedingen kunnen fataal zijn. Uit post-marketing ervaring bij HIT type II zijn fatale bloedingen gemeld bij 1 % en hersenbloedingen bij 0,2% van de patiënten. Ernstige bloedingen kunnen leiden tot afgenomen volume van het circulerend bloed, lage bloeddruk, shock, en hun klinische restverschijnselen.

Zelden (minder dan 1 op 1.000 personen getroffen)

  • Allergische huidreacties (inclusief uitslag), jeuk, opvliegers, koorts, rillingen.

Elke ongebruikte oplossing moet op een geschikteDe flacon in de buitenverpakking bewaren.Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.Gebruik Refludan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de flacon na EXP. Bewaren beneden 25 ºC. Niet in de vriezer bewaren.Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  • Anafylactische / anafylactoïde reacties inclusief galbulten, problemen met de ademhaling door spasmen, hoesten, een piepende ademhaling, problemen met de ademhaling, vochtophoping in het lichaam en in de binnenwand van het bloedvat (inclusief: oedeem van het gezicht, van de tong, van de keel). In ernstige gevallen kan dit leiden tot shock en overlijden, waaronder shock met fatale afloop.
  • Reacties rondom de injectieplaats, inclusief pijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of deeltjes bevatten.geregistreerd Het eenmaal opgeloste Refludan dient onmiddellijk gebruikt te wo d n.

manier worden vernietigd. langer

Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of deeltjes bevatten.geregistreerd Het eenmaal opgeloste Refludan dient onmiddellijk gebruikt te wo d n.

manier worden vernietigd. langer

Advertentie

Stof(fen) Lepirudine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Celgene
Verdovend Nee
ATC-Code B01AE02
Farmacologische groep Antitrombotische middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.